Utvärderingssökning för migrering: Filhantering i webbläsare

Lär dig hur du hanterar problem med hantering av webbläsarfiler under migrering

Översikt

Inställningarna för hantering av webbläsarfiler i webbprogram i SharePoint påverkar hur du kan bläddra bland vissa filtyper. Källmiljön gör att du kan ändra den här inställningen från Strikt till Tillåtande. Med inställningen Tillåtande kan du öppna alla filtyper i webbläsaren. Dock tillämpas inställningen Strikt i målmiljön och kan inte ändras. Därför kan det hända att det inte går att öppna vissa filtyper i webbläsaren efter migreringen. Till exempel öppnas inte *.htm- och *.html-filer i dokumentbibliotek i webbläsaren. Användare uppmanas att hämta filerna.

Den viktigaste orsaken till ändringen är att inställningen Strikt är säkrare. Det finns ett scenario med potentiell ökning av behörigheter när användare med deltagaråtkomst för en webbplats kan skapa en HTML-fil som innehåller JavaScript-kod som körs mot en annan webbplatssamling som de inte har behörighet för. Sedan tittar en användare som har behörighet på sidan, vilket resulterar i att användaren med ökade behörigheter kör JavaScript-koden och kommer åt de data som användaren som vill vålla skada var ute efter.

Datamigrering

Data migreras, men beteende för HTM- och HTML-filer ändras – de öppnas inte i webbläsaren utan användaren tillfrågas om han/hon vill hämta dem. Om du har en HTM- eller HTML-sida som mål för en webbdel av en sidvisning får du en uppmaning om att hämta HTM- eller HTML-filen när sidan återges. Webbdelen av sidvisningen återges som ett iframe-objekt, så det finns en bakgrundsbegäran om HTM- eller HTML-sidan som resulterar i uppmaningen. Du kan inte byta namn på filtillägget i webbläsaren. Om du byter namn på filer med SharePoint Designer får du dock en uppmaning om att åtgärda URL-referensen.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som Ingen åtkomst (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Den angivna rapporten innehåller en lista över alla HTM- och HTML-filer i din miljö. Kontakta webbplatsägarna för att säkerställa att de är medvetna om problemet. Om filerna krävs för att öppnas i webbläsaren ändrar du deras namn till *.aspx. Överföring av en ASPX-fil kräver Designer-åtkomst till en webbplatssamling, vilket minskar fotavtrycket för risken att personer som har fler behörigheter än Delta. En deltagare kan skapa wiki-sidor i vissa dokumentbibliotek, som tekniskt sett är ASPX-sidor. Behörigheterna som deltagare begränsar dock användarens möjlighet att lägga till eller konfigurera webbdelar som skulle utnyttja ett skriptangrepp mellan olika webbplatser på dessa sidor. Till exempel sker följande för en deltagare som försöker lägga till webbdelar på en ASPX-sida:

  • Webbdelen för Innehållsredigeraren är inte tillgänglig som ett alternativ.

  • Webbdelen för Skriptredigeraren är tillgänglig, men tillåter inte en användare att skicka något med <script>-taggar.

  • Webbdelen för sidvisning tillåter inte att en deltagare ändrar URL-inställningenen. Det blockerar dem från att dirigera användaren till en skadlig sida.

Alternativ för att byta filtillägg för en fil:

  • Öppna webbplatsen i SharePoint Designer och byt namn på filen.

  • Byt namn på filer med programmering med SPFile.MoveTo() via CSOM.

Efter migrering

Verifiera att sidorna återges som förväntat.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten BrowserFileHandling-detail.csv.

Den här genomsökningsrapporten innehåller alla *.htm- och *.html-filer som kommer att påverkas av ändringen av hanteringen av webbläsarfiler från Tillåtande till Strikt.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

File

URL-adressen till filen som påverkas av ändringen.

TimeCreated

Datumet och tiden då filen skapades.

TimeModified

Datumet och tiden då filen ändrades.

ModifiedBy

Användaren som senast ändrade filen.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×