Utvärderingssökning för migrering Arbetsflödesassociationer 2010

Översikt

Migreringsverktyget kan normalt migrera arbetsflödesdefinitioner från SharePoint-källan till målmiljön. Men pågående arbetsflödesinstanser migreras inte. Därför återställs pågående arbetsflöden så att de visas som att de aldrig har påbörjats i målet.

Datamigrering

Arbetsflödesdata delas in i följande två delar:

  • Arbetsflödesdefinition: Definitionen beskriver den övergripande arbetsflödesprocessen, dvs. ett godkännandearbetsflöde i tre steg med anpassade hanteringsregler för varje steg. Dessa data migreras normalt med resten av webbplatssamlingsdata och blir tillgängliga i målmiljön.

  • Arbetsflödesinstanser: Varje instans av en arbetsflödesdefinition som körs behåller tillståndet för det pågående arbetsflödet, till exempel är det här dokumentet i steg 2 i godkännandearbetsflödet och är tilldelat till John Berg. Tyvärr kan informationen inte migreras till den nya plattformen. Resultatet av det här blir att alla arbetsflödesinstanser som körs går förlorade. Till exempel går ett dokument som var i steg två i ett arbetsflöde i källmiljön tillbaka till steg noll (arbetsflödet har inte påbörjats) efter migrering till målmiljön.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

För att undvika onödiga omstarter av arbetsflöden är det bäst att slutföra pågående arbetsflöden före migreringen när innehållet flyttas till målmiljön.

Efter migrering

När migreringen till målmiljön är klar måste användarna starta om alla arbetsflöden som fortfarande pågick. Om arbetsflödet innehöll identiteter kan det vara nödvändigt att publicera arbetsflödet igen med SharePoint Designer.

Rapporter med genomsökningsresultat

WorkflowAssociations2010-detail.csv    Den här genomsökningsrapporten innehåller en lista över alla 2010-arbetsflödesassociationer i miljön tillsammans med hur många instanser som kördes vid genomsökningstillfället.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

Scope

List, ContentType eller Site. Nivån som arbetsflödet associeras med.

RunningInstances

Antal arbetsflöden som körs aktivt i omfattningen.

WebURL

URL till webbplatsen som arbetsflödet associeras med.

ListTitle

Rubrik på listan som arbetsflödet associeras med. Om omfattningen är Site blir värdet N/A (saknas).

ListUrl

URL till listan med arbetsflödesassociationen.

ContentTypeName

Namn på innehållstypen om omfattningen är ContentType.

IsReusable

”True” om arbetsflödesassociationen publicerades som ett återanvändbart arbetsflöde.

ReusableScope

Anger omfattningen för ett återanvändbart arbetsflöde. Reusable eller GlobalReusable.

WorkflowName

Namn på arbetsflödesassociationen. Det här är texten som visas i SharePoint när arbetsflödet startas.

WorkflowDescription

Beskrivning av arbetsflödesassociationen.

HasCustomWorkflowActivity

”True” om arbetsflödet använder anpassad arbetsflödesaktivitet som har distribuerats via fullständigt förtroende-lösningar.

WorkflowReferencedAssemblies

Namn på sammansättningen som associeras med en anpassad aktivitet. Ifyllt om HasCustomWorkflowActivity är ”True”.

SolutionNames

Namn på fullständigt förtroende-lösningspaketet som den anpassade aktiviteten är associerad med. Ifyllt om HasCustomWorkflowActivity är ”True”.

WorkflowPublishedBy

Namn på personen som publicerade arbetsflödet.

WorkflowID

Unikt ID associerat med arbetsflödet.

AddListItemPermissionsExist

”True” om arbetsflödet innehåller en åtgärd som lägger till listbehörigheter. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

RemoveListItemPermissionsExists

”True” om arbetsflödet innehåller en åtgärd som tar bort listbehörigheter. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

ReplaceListItemPermissionsExists

”True” om arbetsflödet innehåller en åtgärd som ersätter listbehörigheter. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

EmailActivityExists

”True” om arbetsflödet innehåller en åtgärd som skickar e-post. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

ImpersonationExists

”True” om arbetsflödet innehåller en åtgärd som uppträder som ett konto för att utföra en åtgärd. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

RulesFileExists

”True” om arbetsflödet innehåller villkorsstyrda regler som innehåller identiteter. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

ContentAppovalExists

”True” om arbetsflödet innehåller aktiviteter för innehållsgodkännande. Aktiviteten bäddar in en användares identitet och kanske inte fungerar efter migrering utan manuell publicering av arbetsflödet på nytt.

WorkflowFileCheckedOut

Om arbetsflödet är utcheckat migreras det inte som förväntat.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×