Utvärderingssökning för migrering: Arbetsflöde med lösningar 2013

Lär dig hur du åtgärdar problem med Arbetsflöde med lösningar 2013 under migreringen.

Översikt

Migreringen kan inte migrera pågående arbetsflöden. Om ett arbetsflöde på en webbplats eller ett objekt är Pågående, visas det som om det aldrig startats på objektet före migreringen. Om du har viktiga affärsarbetsflöden som pågår före migreringen, bör du slutföra dem innan du migrerar.

Datamigrering

Arbetsflödesdefinitioner migreras, men information i pågående arbetsflöden migreras inte.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Informera användarna om att pågående arbetsflöden kommer att behöva startas om efter migreringen.

Efter migrering

Informera användarna om att pågående arbetsflöden kommer att behöva startas om efter migreringen.

Rapporter med genomsökningsresultat

WorkflowRunning2013 detail.csv Den här rapporten innehåller alla SharePoint 2013- arbetsflödesinstanser som körs.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

WorkflowName

Arbetsflödets namn

ItemURL

URL-adressen till det objekt som arbetsflödet påbörjades mot.

Om det är ett webbplatsarbetsflöde pekar URL-adressen på webbplatsen.

Om det är ett listobjektsarbetsflöde pekar URL-adressen på listobjektet.

Scope

Antingen Webbplats eller Lista.

WorkflowInitiator

Användaren som startade arbetsflödet.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×