Utvärderingssökning för migrering: Appar

Lär dig hur du hanterar problem med SharePoint-tillägg under migreringen.

Översikt

Migrera SharePoint-tillägg (tidigare kallade appar) stöds inte i målmiljön. Webbplatsinnehållet migreras men inte tilläggen. Tilläggen måste därför installeras på nytt, när webbplatsen har migrerats. Om du har köpt tillägget måste du frigöra licensen från tilläggsbutiken.

Datamigrering

Webbplatsinnehållet migreras men tilläggen måste installeras i målmiljön. Om några tillägg har lagrat data på SharePoint-appwebbplatsen lämnas dessa data kvar och tillägget installeras korrekt.

Viktigt!: Webbplatser som är konfigurerade som ”Ingen åtkomst” (låst) i SharePoint hoppas över. En lista med låsta webbplatssamlingar finns i genomsökningens resultat, Låsta webbplatser.

Förbereda för migrering

Läs igenom rapporten som tillhandahålls.

Efter migrering

Webbplatsägarna måste installera tillägget på nytt under användaracceptanstestningen. Om det fanns ett tillägg som hade köpts måste användaren som köpte det återställa licensen.

Rapporter med genomsökningsresultat

I följande tabell beskrivs kolumnerna i rapporten Apps-detail.csv.

Den här genom genomsökningsrapporten ger en lista med alla appar som installerats i miljön.

Kolumn

Beskrivning

SiteId

Unikt ID för den påverkade webbplatssamlingen.

SiteURL

Webbadressen till den påverkade webbplatssamlingen.

SiteOwner

Webbplatssamlingens ägare.

SiteAdmins

Lista över personer som anges som webbplatssamlingsadministratörer.

SiteSizeInMB

Storlek på webbplatssamlingen i megabyte [MB]

NumOfWebs

Antal webbplatser som finns i webbplatssamlingen.

ContentDBName

Namn på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

ContentDBServerName

SQL Server som är värd för innehållsdatabasen.

ContentDBSizeInMB

Storlek på innehållsdatabasen som är värd för webbplatssamlingen.

LastContentModifiedDate

Datum/tid när innehåll ändrades i webbplatssamlingen.

TotalItemCount

Totalt antal objekt i webbplatssamlingen.

Träffar

Antal begäranden som loggats för webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DistinctUsers

Antal distinkta användare som har använt webbplatssamlingen. Använder data från tjänsten för användningsloggning. Om tjänsten för användningsloggning är inaktiverad, visas N/A på raden.

DaysOfUsageData

Det antal dagar som tjänsten för användningsloggning bevarar data. Detta ger kontext för Träffar och DistinctUsers. Om värdet till exempel är 14 dagar, är träffarna och DistinctUsers-informationen från de senaste 14 dagarna.

OwnerLogin

Ägare av webbplatssamlingen. [dubblett av webbplatsägarkolumnen]

OwnerTitle

Visningsnamn för ägaren.

AppTitle

Tilläggets namn.

AppSource

Platsen där appen installerades från.

AppID

ID tilldelat till tillägget.

WebID

ID eller webbplats som är värd för tillägget.

LaunchURL

URL som används för att starta tillägget. Om den här URL:en är ~appWebUrl körs tillägget i SharePoint-miljön. Om URL:en inte är associerad med SharePoint-miljön är tillägget ett provider-värdbaserat tillägg som körs utanför miljön.

CreationTime

Tidpunkten då tillägget installerades.

RemoteAppURL

Om tillägget är provider-värdbaserat finns URL-adressen för tillägget där.

SettingsPageURL

URL för inställningssidan associerad med ett tillägg.

WebSiteTitle

Namn på webbplatsen som är värd för tillägget.

WebURL

Webbadress till webbplatsen som är värd för tillägget.

PageURL

Om tillägget är en appdel på en sida, är detta webbadressen till sidan.

ScanID

Unikt ID som tilldelas en specifik körning av SharePoint Migration Assessment Tool.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×