Utskrift och förhandsgranskning i Word 2010

I Microsoft Office 2010-program kan du nu förhandsgranska och skriva ut dina Office-filer på en plats, på fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Mer information om Backstage-vyn finns i Vad och var är Backstage-vyn?

Viktigt!: Information om felsökning av skrivare eller drivrutinsinformation finns:

Vad vill du göra?

Visa varje sida som den kommer att se ut när den skrivs ut

Skriva ut ett dokument

Skriva ut en del av ett dokument

Skriva ut med liggande orientering

Skriva ut flera kopior av ett dokument

Visa varje sida som den kommer att se ut när den skrivs ut

Förhandsgranskningen visas automatiskt när du klickar på fliken Skriv ut i Backstage-vyn. När du ändrar en utskriftsrelaterad inställning uppdateras förhandsgranskningen automatiskt.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till dokumentet klickar du på fliken Arkiv.

 2. En förhandsgranskning av dokumentet visas automatiskt. Klicka på pilarna under förhandsgranskningen för att visa varje sida.

  Du kan förstora bilden av dokumentet med zoomreglaget under förhandsgranskningen.

Skriva ut ett dokument

Gå till fliken Skriv ut i Backstage-vyn för att skriva ut det du önskar.

Utskriftsinställningar i Backstage-vyn

När du klickar på fliken Arkiv visas Backstage-vyn.

Klicka på fliken Skriv ut för att skriva ut ett dokument, ändra utskriftsrelaterade inställningar och automatiskt visa en förhandsgranskning av dokumentet.

Skriv ut dokumentet genom att klicka på knappen Skriv ut.

I den här listrutan visas den valda skrivaren. När du klickar på listrutan visas andra tillgängliga skrivare.

Listrutorna visar valda Inställningar. I stället för bara visa namnet på en funktion visar menyerna listrutan vad en funktions status är och beskriver den. Det kan hjälpa dig att ta reda på om du vill ändra inställningen från det du har.

Utför dessa steg om du vill skriva ut ett dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till dokumentet och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv.

 2. Standardskrivarens egenskaper visas automatiskt i det första avsnittet. När egenskaperna för skrivaren och dokumentet visas så som du vill ha dem klickar du på Skriv ut för att skriva ut dokumentet.

  Om du vill ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skrivaregenskaper under namnet på skrivaren.

Skriva ut en del av dokumentet

Du kan skriva ut hela eller delar av ett dokument. Alternativ för att välja vilka delar av ett dokument som ska skrivas ut finns på fliken Skriv ut i Microsoft Office Backstage-vyn. Under Inställningar klickar du på Skriv ut alla sidor för att visa alternativen.

Alternativ under knappen Skriv ut alla sidor

Om du väljer Skriv ut alla sidor skrivs hela dokumentet ut.

Om du väljer Skriv ut markering skrivs endast det markerade innehållet ut.

Om du väljer Skriv ut aktuell sida skrivs bara den aktuella sidan ut.

Välj Skriv ut anpassat intervall för att skriva ut ett intervall med sidor. Markören flyttas automatiskt till rutan Sidor. Ange sidnummer och/eller sidintervall avgränsat med kommatecken och börja från början av dokumentet eller avsnittet. Skriv till exempel 1, 3, 5-12. Om du vill ange ett område med sidor i ett avsnitt skriver du psidnummersavsnittsnummer. Till exempel p1s2, p1s3 p8s3. Om du vill skriva ut ett helt avsnitt skriver du savsnittsnummer. Skriv till exempel s3.

Välj Skriv endast ut udda sidor för att skriva ut udda sidor i dokumentet.

6. Välj Skriv endast ut jämna sidor för att skriva ut alla jämna sidor i dokumentet.

Gör följande om du vill skriva ut en del av ett dokument.

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till dokumentet och göra ändringar innan du skriver ut den klickar du på fliken Arkiv.

 2. Under Inställningar klickar du på knappen Skriv ut alla sidor och väljer den del av dokumentet som ska skrivas ut.

 3. Standardskrivarens egenskaper visas automatiskt i det första avsnittet. När egenskaperna för skrivaren och dokumentet visas så som du vill ha dem klickar du på den stora knappen Skriv ut för att skriva ut dokumentet.

  Om du vill ändra egenskaperna för skrivaren klickar du på Skrivaregenskaper under namnet på skrivaren.

Skriva ut med liggande orientering

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till dokumentet klickar du på fliken Arkiv.

 2. Under Inställningar klickar du på knappen Stående orientering och väljer Liggande orientering.

  Den här inställningen kan också ändras på fliken Sidlayout. Klicka på Orientering och sedan på Liggande.

 3. Klicka på den stora knappen Skriv ut.

Skriva ut flera kopior av ett dokument

 1. Klicka på fliken Arkiv och därefter på Skriv ut.

  Om du vill gå tillbaka till dokumentet klickar du på fliken Arkiv.

 2. Bredvid den stora knappen Skriv ut väljer du antalet exemplar i rutan Antal exemplar.

 3. Klicka på den stora knappen Skriv ut.

För att skriva ut ett fullständigt exemplar av dokumentet innan den första sidan av nästa exemplar skrivs ut går du till Inställningar och väljer Sorterat. Om du vill skriva ut alla kopior av den första sidan och sedan skriva ut alla kopior av efterföljande sidor väljer du Osorterat.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×