Utlösa animeringseffekter

Utlösa text som spelas över ett videoklipp

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

I PowerPoint 2013 kan du markera punkter i en video med bokmärken, och använda dessa bokmärken för att utlösa effekter. I den här videon får du lära dig hur.

Utlösarens text, som ska visas som överlägg på en video

Du kan låta text tona in och ut medan videon spelas upp. Genom att lägga till animeringseffekter får du större kontroll över hur och när texten visas.

Du får mer information i Utlösarens text, som ska visas som överlägg på en video.

Vill du veta mer?

Utlösa en animeringseffekt

Utlösarens text, som ska visas som överlägg på en video

I PowerPoint kan du markera punkter i ett videoklipp med bokmärken, och sedan använda bokmärkena för att utlösa effekter.

En effekt är överläggningstext som visas på videoklippet. När videoklippet spelas upp tonar en textrad fram och sedan bort igen.

Texteffekten utlöses av två bokmärken som jag har ställt in för videoklippet:

Det första bokmärket utlöser texten som tonas fram, och det andra texten som tonas bort.

Jag ska återskapa effekterna så att du kan se varje steg.

Här är en bild i ett tidigare skede. Jag har infogat videoklippet, och det här är texten jag vill visa.

För att lägga till bokmärkena markerar jag videoklippet och klickar på fliken Spela upp i Videoverktyg,

där kommandot Lägg till bokmärke finns.

Jag använder det här uppspelningsreglaget för att ställa in bokmärkena. Jag klickar på uppspelningskontrollen, och pausar där jag vill att texten ska tonas fram, ungefär här.

Sedan klickar jag på Lägg till bokmärke.

Jag klickar på uppspelningskontrollen igen för att återuppta aktiviteten, och på Paus där jag vill att texten ska tonas bort, ungefär här.

Jag lägger det andra bokmärket där.

Så där, nu är bokmärkena på plats. Nästa steg är att lägga till textanimeringseffekter. Jag öppnar animeringsfönstret för att få hjälp med det.

Effekten som finns här hänvisar till videoklippet, som konfigureras automatiskt som sin egen utlösare när jag infogar det.

Animeringseffekterna som jag måste lägga till ska in i den här textrutan.

För att tillämpa effekterna lägger jag först in en tonande ingång, och klickar sedan på Lägg till animering och anger en andra effekt, en tonande utgång.

Jag vill inte att toningarna ska gå för snabbt, så jag markerar dem och ökar deras varaktighet lite grann.

När jag klickar på Spela upp alla kan du se att texten tonas in och ut.

Det sista steget är att göra så att bokmärkena utlöser texteffekterna.

Jag väljer den första toningseffekten, ingången; sedan klickar jag på Utlösare, pekar på Vid bokmärke och väljer Bokmärke 1.

Nu ska jag välja toningsutgång. Jag markerar tonande utgång, klickar på Utlösare, Vid bokmärke och väljer Bokmärke 2.

Varje toningseffekt utlöses nu av ett bokmärke.

Det sista jag måste göra är att flytta upp texten lite i bilden, så den inte gör videoklippet rörigt.

Nu spelar vi upp bilden. Jag klickar på videoklippet för att starta det, och där kommer texten som tonar fram och bort.

Nu när du vet hur du ska använda utlösare i PowerPoint kan du nå dina egna kreativa höjder med animering.

Läs mer i kurssammanfattningen och experimentera på egen hand.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×