Utjämna resurstilldelningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När personerna i ditt projekt arbetar med för många tilldelningar samtidigt kan du jämna ut tilldelningarna automatiskt. Project justerar tilldelningarna efter en mer realistisk tidslinje. Gå till Resurs > Utjämna allt.

Om du vill ha mer kontroll över utjämningen kan du jämna ut utvalda tilldelningar eller särskilda personer.

 • Välj aktiviteterna som har överbelagda resurser och klicka på Resurs > Jämna ut markering. Kontrollera kolumnen Indikator för att se vilka aktiviteter som har överbelagda resurser.
  Kommandot Jämna ut resurser

 • Om du vill jämna ut arbetsbelastningen för en viss person och inte för alla klickar du på Jämna ut resurs.

Den här bilden visar effekten före och efter utjämning.

Före och efter utjämning

Några tips som du kan använda vid utjämning

Tips

Vad du kan göra

Ta bort utjämning varje gång du jämnar ut

Varje gång du jämnar ut ett projekt tas effekterna av föregående utjämning bort. Om du vill ändra detta klickar du på Resurs > Utjämningsalternativ.

Se vilka aktiviteter som utjämnats

Om du vill se de ändringar som gjorts i aktiviteter genom utjämning kan du använda vyn Utjämnings-Gantt. Klicka på Vyer > Andra vyer > Fler vyer.

Kontrollera vilka aktiviteter som utjämnats

Du kanske vill att en del aktiviteter inte ska flyttas alls när andra aktiviteter utjämnas, t.ex. aktivititer med kritiska slutdatum. Om du vill förhindra att aktiviteter flyttas kan du ange aktivitetsprioritet för resursutjämning.

Jämna ut inom en viss tidsperiod

Klicka på Resurs > Utjämningsalternativ och ange sedan datum för Från och Till.

Jämna inte ut manuellt schemalagda aktiviteter

Normalt jämnas alla aktivitetstyper ut. Om du vill ändra detta klickar du på Resurs > Utjämningsalternativ.

Jämna ut utan att ändra projektets slutdatum

Klicka på Resurs > Utjämningsalternativ och markera sedan rutan Förskjutning enbart inom slack.

Obs!: Om du markerar den här kryssrutan kan få du ett felmeddelande om Project det går inte att jämna ut hela projektet. Det kanske inte tillräckligt slack i schemat och flytta uppgifter utan att ändra slutdatum för projektet.

Lös överbeläggningar manuellt

Om du inte vill jämna ut kan du prova andra sätt att ta bort överbeläggningar.

 • Byt ut en resurs mot en annan som är tillgänglig för arbete vid den tiden.

 • Byt ut mer kunniga resurser för kritiska uppgifter tidigt i projektet. En mer kunnig resurs får sannolikt samma arbete gjort på kortare tid.

 • Ändra en aktivitetslänk så att en del aktiviteter börjar samtidigt.

 • Minska schemats omfattning genom att ta bort aktiviteter.

 • Sprid ut arbetsbelastningen genom att förlänga varaktigheten för aktiviteter med överbelagda resurser.

 • Minska arbetsbelastningen genom att minska den mängd arbete som krävs för att slutföra aktiviteten.

 • Ändra resursernas arbetstid för att minska aktiviteternas varaktighet.

 • Minska aktiviteternas varaktighet, särskilt kritisk aktivitet som direkt påverkar projektets slutdatum.

 • Kontrollera att resurserna inte arbetar när det inte är arbetstid. Om en resurs arbetar under normal arbetstid visas den som överbelagd i Project.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×