Utforska dina data med guidad visning i Power Map

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En guidad visning i Microsoft Power Map kan visa ett tidsbaserat förhållande mellan geografiska platser och deras tillhör ande data – till exempel befolknings nummer, temperatur-och dalar, eller för fördröjningar av flygning.

När du startar Power Map från en arbets bok som inte redan innehåller en guidad visning skapas en ny guidad visning med en enda scen automatiskt. Presentationer och scener är det grundläggande sättet att spara Power Map-visualiseringar av dina data.

Du kan skapa hur många guidade visningar du vill i en arbetsbok. Du växlar mellan visningar och skapar nya presentationer med hjälp av rutan starta Power Map . I det här exemplet används tre guidade visningar som visar världens befolkning per kontinent.

Starta Power Map

Skapa en guidad visning

  1. Markera valfri cell i Excel-tabellen eller ett område med celler som innehåller data. Se till att du gör det innan du skapar den guidade visningen, då blir det enklare att koppla data till den nya guidade visningen.

  2. Klicka på Infoga > Map > öppna Power Map.

Fönstret Power Map visas med din nya guidade visning.

Lägga till ytterligare en guidad visning i din arbetsbok

  1. Markera valfri cell i Excel-tabellen eller ett område med celler som innehåller data. Se till att du gör det innan du skapar den guidade visningen, då blir det enklare att koppla data till den nya guidade visningen.

  2. Klicka på Infoga > Map > öppna Power Map.

Rutan starta Power Map visas.

  1. Klicka på Ny guidad visning.

Den nya rund turen visas i Power Map-fönstret. Om en annan guidad visning redan är öppen stänger Power Map den.

Spara dina guidade visningar

Det finns ingen Spara -knapp i Power Map; alla visningar och scener bevaras i det tillstånd som du stänger fönstret. När du sparar arbets boken sparas alla Power Map-visningar och scener med den.

Alla ändringar du gör i en scen i Power Map medan redigering sparas automatiskt, men eventuella ändringar du gör i en scen i läget för guidad visning – till exempel att ändra storlek på, ta bort en förklaring eller ta bort en tids linje – sparas inte. Alla guidade visningar öppnas i redigeringsläge som standard, och alla scener i en guidad visning visas i redigeringsfönstret.

Lägga till en scen i en guidad visning

En guidad visning kan ha en enda scen eller flera scener som spelas upp sekventiellt för att visa olika vyer av dina data, till exempel att markera ett avsnitt i en karta eller Visa andra data relaterade till de geografiska platserna. Den första scenen i din rundtur kan till exempel Visa populationens tillväxt för städer över tiden, följt av en scen som visar antalet offentliga mediepooler i dessa städer under samma tids period, följt av fler scener som visar annan information om dessa städer . I det här exemplet visas en guidad visning i fyra scener för ett urval av städer i det amerikanska sydvästra området.

Aktivitetsrutan i redigeraren för guidad visning

Information om hur du lägger till scener i en guidad visning finns i lägga till eller flytta en scen i en guidad visning av Power Map.

Spela upp en guidad visning

Power Map spelar alltid upp en guidad visning i hel skärms läge. Uppspelningsknapparna finns längst ned på skärmen.

Uppspelning av guidad visning i helskärmsläge

  1. Öppna den guidade visningen från rutan Starta Power Map .

  2. I fönstret Power Map på fliken Start klickar du på spela upp guidad visning.

Du kan pausa, spela upp, hoppa till föregående eller nästa scen, eller gå tillbaka till redigeringsläget. När du pausar den guidade visningen kan du utforska 3D-miljön och interagera med den. Eventuella ändringar du gör i uppspelningsläget sparas inte som en del av scenen. När du återupptar uppspelningen eller går tillbaka till redigeringsläget förlorar du de ändringar du har gjort i uppspelningsläget.

Obs!: DenSpela upp guidad visningknappen spelar alltid upp den guidade visningen från den första scenen. Du kan gå till den scen du vill visa med knapparna Nästa och Föregående i uppspelningsläget.

Ta bort en guidad visning

Obs!: Du kan inte återställa en guidad visning du just har tagit bort med kommandot Ångra i Excel.

  1. I arbets boken klickar du på Infoga > Map > öppna Power Map.

  2. Högerklicka på den guidade visningen och klicka på Ta bort.

Kopiera en guidad visning

Högerklicka på en guidad visning i rutan starta Power Map och klicka på duplicera. Då skapas en ny guidad visning som du kan redigera, medan den ursprungliga guidade visningen inte påverkas.

Lär dig mer om att arbeta med Power Map

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×