Utbildningsverktyg som hjälper dig att läsa och skriva bättre

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Learning verktygen är kostnadsfria verktyg för att implementerar beprövade metoder för att förbättra läsa och skriva för personer oberoende av deras ålder eller möjlighet. Läs mer om funktionerna för inlärning verktyg och produkterna som erbjuder dem nedan, eller Välj produkten att komma igång.

Learning verktygsfunktioner som är tillgängliga i Microsoft-produkter

Kontrollera språk som stöds av Learning verktyg.

Funktion

Vad som händer

OneNote på Windows-dator

OneNote Online

Word på Windows-dator

Word Online

Office Lens på iPhone

Avancerad läsare

Identifierar text i bilder och filer

Minskar fillängden

X

X

X

X

Läsläge, även kallat Fokusläge

Minskar radlängden

X

Uppläsning

Markerar ord under deras uppläsning

X

X

X

x

x

Teckenavstånd

Ökar avståndet mellan bokstäver, ord och rader med text

X

X

X

X

X

Stavelser

Delar upp ord i stavelser

x

X

X

X

Förståelse

Markerar bisatser i meningar

x

Ordklasser

Visar verb, substantiv och adjektiv i olika färger

X

X

X

Diktera

Skriver ord medan de talas med rätt kommatering

X

Förbättra läsfärdigheter: Avkodning, flyt och förståelse

Forskning om läsning identifierar tre separata läsfärdigheter: avkodning, flyt och förståelse.

Avkodning: Förstå enskilda ord genom att dela upp dem i meningsfulla delar

Med Utbildningsverktyg förbättras avkodningen genom att läsaren ser ord markeras samtidigt som de hör orden uttalas. Genom detta implementeras forskning som publicerades 2012 av Floyd och Judge.

Avancerad läsare (OneNote, Office Lens på iPhone) och Läsläge med Uppläsning (Word) identifierar text i bilder och markerar sedan ord under deras uppläsning.

Ljudsegmentering (att dela upp skrivna ord i separata stavelser) är en viktig del av avkodningen. Med Stavelser (OneNote, Word) kan läsare se ord delas upp i stavelser.

Flyt: Läsa korrekt och snabbt

För ökad noggrannhet visade forskning som publicerades 2012 av Zorzi 50 % färre läsfel när personer med dyslexi läste texter med större avstånd. För ökad hastighet visade forskning som publicerades 2013 av Schneps en ökning av läshastighet med 27 % vid användning av korta radlängder.

Med Teckenavstånd (Word, Office Lens på iPhone, OneNote) kan läsare öka textavstånd (inklusive mellan bokstäver, ord och textrader) och förkorta radlängder.

Förståelse: Att förstå det du läser

Förståelse är förmågan att förstå det du läser. Förståelsen kan förbättras med 30 % bara genom att lägga radbrytningar mellan satser enligt Graf och Torrey (1966).

I Förståelse (OneNote på skrivbordet) visas grammatiska satser genom att hakparenteser läggs till runt bisatser. I Ordklasser, en del av Läsförståelseläge, färgas texten för verb, adjektiv och substantiv.

Genom att dela upp ord i stavelser kan läsförståelsen öka med 10 %, enligt forskning avYu-Chi Tai i en studie som stöddes av Microsoft. Med Stavelser (OneNote, Word) kan läsare se ord delas upp i stavelser.

Förbättra skrivfärdigheter: Förbättrad diktering

Med Utbildningsverktyg får användare bättre skrivfärdigheter genom att författaren kan prata, och de ser ord och meningar som är korrekt stavade och kommaterade. Författare kan koncentrera sig på att organisera sina tankar, medan de kan använda lämplig representation för tankarna. Diktering är tillgängligt i OneNote på Windows-datorer.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×