Utbildningsöversikt för Excel för Mac 2011

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Följ den här utbildningsöversikten och hjälpavsnitten med systematiska och stegvisa instruktioner och lär dig hur du använder Microsoft Excel för Mac 2011.

1. Bekanta dig med Excel

Rubrik

Beskrivning

Video: Nyheter i Excel för Mac 2011

Hämta den här videoserien som ger en kort introduktion till några av de nya och viktiga funktionerna i Excel för Mac 2011.

Video: Grunderna i Excel för Mac 2011

Oavsett om du aldrig använt Excel för Mac 2011 eller behöver repetera kan du hämta den här videoserien som ger en översikt av viktiga begrepp så att du snabbt blir produktiv.

Självstudiekurs: Grunderna i Excel

Hämta den här .pdf-filen för en självstudiekurs steg-för-steg som täcker in samma begrepp som videon om grunderna i Excel, men med bara text och bilder.

Video: Få upp farten med menyfliksområdet i Office för Mac

Bekanta dig med menyfliksområdet i Microsoft Office för Mac 2011. Det kombinerar formateringspaletten och elementgalleriet från tidigare versioner av Office och ger dig snabb och bekväm åtkomst till de funktioner och verktyg som du använder oftast.

Börja med en mall för att skapa ett nytt dokument

Lär dig hur du hittar mallar för budgetar, listor, rapporter och annat med hjälp av galleriet i Excel-arbetsboken.

2. Arbeta med blad och data

Rubrik

Beskrivning

Infoga eller ta bort celler, rader, kolumner eller blad

Arbeta med celler, rader och kolumner.

Kopiera och klistra in specifikt cellinnehåll

Använd kommandot Klistra in special för att kopiera och klistra in speciellt cellinnehåll eller attribut.

Låsa kolumnrubriker för enkel bläddring

Låt kolumnrubrikerna vara synliga när du bläddrar.

Ändra kolumnstorleken för att se allt

Ändra kolumnbredden så att du kan se alla data i celler.

Visa eller dölja blad

Visa endast de blad som du vill ska visas i din arbetsbok.

Skydda ett blad

Förhindra att obehöriga ändrar, flyttar eller tar bort viktiga data.

Markera mönster och trender med villkorsstyrd formatering

Ändra utseende på celler baserat på vissa villkor, till exempel alla cellvärden i de översta 10 % av ett område.

3. Arbeta med funktioner, formler och listor

Rubrik

Beskrivning

Ange en formel

Lär dig elementen i en formel samt hur du anger en formel i ett blad.

Självstudiekurs: Komma igång med formler och funktioner

Hämta den här .pdf-filen och skapa och använd enkla formler och funktioner för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

Beräkningsoperatorer och ordning

Lär dig om olika typer av operatorer (t.ex. +, -, / och *) och i vilken ordning de ska användas.

Växla mellan relativa och absoluta referenser

Lär dig skillnaden mellan relativa och absoluta cellreferenser och hur du växlar mellan dem.

Låt Excel slutföra dina listor

Slutför vanliga listor automatiskt, t.ex. årets månader eller veckans dagar.

Självstudiekurs: Sortera och filtrera listor

Hämta den här .pdf-filen och lär dig att ordna en lista alfabetiskt eller numeriskt, och att filtrera en lista för att visa specifika objekt.

Video: Hantera data med Excel-tabeller

Använd Excel-tabeller för att snabbt sortera, filtrera och formatera kalkylbladsdata.

4. Arbeta med diagram och grafik

Rubrik

Beskrivning

Skapa diagram

Lär dig grunderna i diagram, inklusive elementen i ett diagram, vilket diagram som är lämpligt för dina data och hur du använder diagramlayouter och -format.

Redigera data i ett diagram

Lägg till rubriker för diagram och axlar, ändra skala på en axel, lägg till dataetiketter och mycket mer.

Lägga till felstaplar eller upp-/nedstaplar i ett diagram

Använd felstaplar för att ange potentiella felbelopp i förhållande till varje datapunkt.

Lägga till eller ersätta en bild

Lägg till bilder eller ClipArt i ett kalkylblad med hjälp av mediebläddraren.

5. Analysera, dela och samarbeta

Rubrik

Beskrivning

Video: Sammanfatta data med pivottabeller

Titta på den här korta översikten om hur du använder pivottabeller för att snabbt sammanfatta och analysera stora mängder data.

Skapa en pivottabell

Lär dig mer om de två olika sätten att skapa en pivottabell och hur du använder pivottabellbyggaren för att lägga till, flytta och ordna fält.

Förutsäga datatrender

Skapa en projektion baserat på en befintlig dataserie.

Spara ett dokument i SharePoint eller OneDrive

Använd Excel för Mac 2011 för att checka ut en SharePoint-fil så att bara du kan göra ändringar.

6. Utforska andra användbara resurser

Rubrik

Beskrivning

Interaktivt: Kan du inte hitta det i Office för Mac 2011?

Använd den här visuella, interaktiva guiden för att hitta var Excel 2008-kommandon finns i Excel 2011.

Excel-kortkommandon

Hela listan med kortkommandon, ordnad i logiska kategorier.

Anpassa menyfliksområdet

Ordna om, visa och dölj flikar i menyfliksområdet.

Kända problem i Excel 2011

Visa en lista över kända problem och möjliga lösningar.

Se även

Nyheter i Excel för Mac 2011

Utbildning i Excel för Mac 2011

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×