Utbildningsöversikt för Word för Mac 2011

Följ den här utbildningsöversikten och hjälpavsnitten med systematiska och stegvisa instruktioner och lär dig hur du använder Microsoft Word för Mac 2011.

1. Bekanta dig med Word

Titel

Beskrivning

Video: Nyheter i Word för Mac 2011

Videorna i den här serien ger en kort introduktion till några av de nya och viktiga funktionerna i Word för Mac 2011.

Video: Grunderna i Word för Mac 2011

Oavsett om du inte använt Word för Mac 2011 eller bara behöver repetera kan du hämta den här videoserien som ger dig en översikt så att du snabbt blir produktiv.

Självstudiekurs: Grunderna i Word

Den här PDF-filen är en självstudiekurs som täcker in samma begrepp som videon om grunderna i Word, men med bara text och bilder.

Video: Få upp farten med menyfliksområdet i Office för Mac

Bekanta dig med menyfliksområdet i Microsoft Office för Mac 2011. Det kombinerar formateringspaletten och elementgalleriet från tidigare versioner av Office och ger dig snabb och bekväm åtkomst till de funktioner och verktyg som du använder oftast.

Börja med en mall för att skapa ett nytt dokument

Lär dig hur du hittar mallar för meritförteckningar, visitkort och annat med hjälp av galleriet i ett Word-dokument.

2. Skapa och formatera dokument

Titel

Beskrivning

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Lär dig skillnaderna mellan mallar, teman och formatmallar.

Ändra eller ta bort ett tema

Använd fördefinierade Office-teman för att tillämpa en samordnad uppsättning teckensnitt, färger och visuella effekter på dina dokument.

Video: Formatmallar som ett kraftfullt verktyg

I den här korta videon visas en översikt över hur du använder funktionen för visuella stilar för att snabbt ändra och använda formatmallar på text.

Självstudiekurs: Formatera text med hjälp av formatmallar

Hämta den här .pdf-filen om du vill lära dig hur du använder de många inbyggda formatmallarna som gör det enkelt att formatera tecken, stycken eller flera sidor med bara några klick.

Kopiera formatering

Använd Hämta format när du snabbt vill kopiera formatering från en del av texten till en annan.

3. Lägga till listor, tabeller, bilder och andra objekt

Titel

Beskrivning

Skapa en punktlista eller en numrerad lista

Använd punkter eller numrering för att göra listor mer lättlästa.

Infoga en tabell

Infoga en tabell i ett dokument.

Lägga till eller ersätta en bild

Lägg till en bild eller ClipArt i ett dokument från mediebläddraren eller andra platser.

Lägga till eller redigera SmartArt-grafik

Använd SmartArt-grafik för att visuellt presentera information så att du kan förmedla ditt budskap mer effektivt.

Skapa diagram

Skapa diagram för att illustrera data grafiskt.

Video: Hantera lager enkelt

I den här korta videon visas en översikt av hur du använder det nya verktyget för dynamisk omsortering för att ordna objekt och lager i dokument.

4. Gå vidare från ett grundläggande dokument

Titel

Beskrivning

Video: Skapa snygga publikationer

I den här korta videon visas en översikt över hur du använder de nya typografiska funktionerna för att förbättra utseendet på dina dokument.

Spela in ljudanteckningar

Använd anteckningsbokslayout för att göra text- eller ljudanteckningar på möten eller kurser.

Skapa och skriva ut adressetiketter med hjälp av Koppla dokument

Använd Koppla dokument för att skapa adressetiketter.

Skapa eller redigera en innehållsförteckning

Lägg till en innehållsförteckning för att ge längre dokument ett mer professionellt utseende och göra dem lättare att läsa.

Lägga till eller ändra källor, källhänvisningar och litteraturförteckningar

Skapa automatiskt en litteraturförteckning utifrån källor för källhänvisningar i dokumentet.

Lägga till eller ändra fotnoter eller slutkommentarer

Använd fotnoter och slutkommentarer för att förklara, kommentera och lägga till referenser för text i ett dokument.

Skapa eller redigera ett index

Lär dig hur du skapar ett index.

5. Dela och samarbeta

Titel

Beskrivning

Använda spårade ändringar

Med funktionen Spåra ändringar kan du visa och svara på ändringar och kommentarer som du och andra lägger till i ett dokument.

Jämföra och slå ihop två versioner av ett dokument

Se skillnaderna mellan två versioner av samma dokument.

Dela dokument med andra versioner av Office

Bekanta dig med olika format som du kan använda för att dela dokument med andra Office-användare.

Lösenordsskydda ett dokument

Lär dig att använda lösenord för att förhindra obehöriga användare från att öppna eller ändra ett dokument.

Samtidig redigering av ett dokument med andra

Lär dig att samarbeta i OneDrive- eller SharePoint-dokument.

6. Utforska andra användbara resurser

Titel

Beskrivning

Interaktivt: Kan du inte hitta det i Office för Mac 2011?

Använd den här visuella, interaktiva guiden för att hitta var Microsoft Word 2008 för Mac-kommandon finns i Word 2011

Kortkommandon i Word

Hela listan med kortkommandon, ordnad i logiska kategorier.

Anpassa menyfliksområdet

Ordna om, visa och dölj flikar i menyfliksområdet.

Kända problem i Word 2011

Visa en lista över kända problem och möjliga lösningar.

Snabbreferens

Nyheter i Word för Mac 2011

Utbildning i Word för Mac 2011

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×