Utbildningsöversikt för Outlook för Mac 2011

Följ denna översikt över utbildning och hjälpavsnitt om hur du lär dig att använda Microsoft Outlook för Mac 2011 på ett systematiskt sätt steg för steg.

1. Become familiar with Outlook

Titel

Beskrivning

Video: What’s new in Outlook for Mac 2011

Download this series of videos that provide a short introduction to some of the new and important features in Outlook for Mac 2011.

Video: Outlook for Mac 2011 Basics

Download this series of videos for an overview of essential Outlook for Mac 2011 tasks and concepts to help you become productive quickly.

Tutorial: Outlook for Mac 2011 basics

Download this .pdf file that provides a step-by-step tutorial covering the same concepts as in the Outlook basics video, only using text and images.

Video: Komma igång med menyfliksområdet i Office för Mac

Get familiar with the Outlook for Mac 2011 ribbon, which gives you quick and convenient access to the features and tools that you use the most.

2. Set up your accounts

Titel

Beskrivning

Lägga till ett e-postkonto

Learn how to configure POP and IMAP e-mail accounts from e-mail service providers such as AOL, Gmail, MobileMe, and Windows Live Hotmail.

Lägga till ett Exchange-konto

Connect to the Microsoft Exchange account provided by your company or organization.

Video: Importera Windows-objekt till Outlook för Mac 2011

Watch this short overview on how to import an Outlook for Windows Data File (.pst).

3. Work with mail, calendar, and address book

Titel

Beskrivning

Lägga till en bild eller bakgrund i ett meddelande

Make your e-mail messages more interesting by including a picture as part of the message.

Infoga en signatur i ett meddelande

Add a signature manually or automatically to each message that you send.

Skapa ett möte eller en avtalad tid

Learn the difference between a meeting and an appointment and how to create each on your calendar.

Video: Behålla fokus med My Day

Watch this short video overview on how to manage your tasks and events on the desktop, even when Outlook is closed.

Lägga till avsändaren av ett meddelande i dina Outlook-kontakter

Add an e-mail address to your contacts directly from the message, without typing any information.

Skapa en kontaktgrupp (kallas även distributionslista)

Learn how to create a distribution list so that you can send a message to everyone in a group without typing each recipient's address.

4. Organize and search for items

Titel

Beskrivning

Video: Ordna meddelanden efter konversation

Watch this short overview on how to view messages that have the same subject together.

Video: Använda en inkorg

Watch this short overview on how to view messages from all e-mail accounts in a single inbox folder.

Skapa fler mappar i navigeringsfönstret

Create additional folders to organize your messages, contacts, tasks, and notes.

Kategorisera ett objekt

Assign color-coded categories to messages, events, contacts, and other items to make them easier to organize and find.

Hitta poster i Outlook genom att utföra en enkel sökning

Quickly search the current folder, and expand the search to include additional folders or item types.

Skapa en regel

Create a rule to automatically sort incoming messages into folders.

5. Synchronize and share

Titel

Beskrivning

Öppna en delad kalender, adressbok eller e-postmapp

Open a Microsoft Exchange calendar, address book, or e-mail folder that you have permission to open.

Lägga till och hantera ombud

Give a delegate access to and set permissions on your Microsoft Exchange calendar, inbox, and address book.

6. Manage junk e-mail, security, and privacy

Titel

Beskrivning

Anpassa skräppostskydd

Adjust the junk e-mail filter to classify more or fewer messages as "junk."

Importera, exportera eller ta bort ett certifikat för en kontakt

Learn about the various security-related features in Outlook.

Skicka ett digitalt signerat eller krypterat meddelande

Make your messages more secure by using digital signatures and encryption.

Skapa ett meddelande med begränsad behörighet

Use Information Rights Management (IRM) to restrict permission to a message, for example, prevent recipients from forwarding the message.

7. Explore other useful Outlook resources

Titel

Beskrivning

Göra Outlook till standardprogram för e-post, kalender och kontakter

Set up Outlook to open automatically when you click a link in a document or on a Web page to send e-mail (also known as a "mailto" link).

Kortkommandon för Outlook

Se hela listan över tangentbordsgenvägar, ordnad i logiska kategorier.

Anpassa Outlook-fönstret

Learn the main elements of the Outlook window and how to customize each one.

Kända problem i Outlook 2011

Visa en lista över kända problem och möjliga lösningar.

Mer information finns i

Nyheter i Outlook för Mac 2011

Outlook för Mac 2011-utbildning

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×