Uppslag i PowerPivot-formler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En av de mest kraftfulla funktionerna i Power Pivot är möjligheten att skapa relationer mellan tabeller och sedan använda de relaterade tabellerna när du vill slå upp eller filtrera relaterade data. Du hämtar relaterade värden från tabeller genom att använda det formelspråk som finns i Power Pivot, DAX (Data Analysis Expressions). I DAX används en relationsmodell och därför kan relaterade eller motsvarande värden i en annan tabell eller kolumn hämtas enkelt och med noggrannhet. VLOOKUP i Power Pivot påminner om funktionen i Excel, men är mycket enklare att implementera.

Du kan skapa formler som gör sökningar som en del av en beräknad kolumn eller som en del av ett mått för användning i en pivottabell eller ett pivotdiagram. Mer information finns i följande avsnitt:

Beräknade fält i PowerPivot

Beräknade kolumner i PowerPivot

I det här avsnittet beskrivs DAX-funktionerna som finns för uppslag, tillsammans med några exempel på hur du använder funktionerna.

Obs!: Beroende på vilken typ av uppslagsåtgärd eller uppslagsformel du vill använda kan du behöva skapa en relation mellan tabellerna först.

Förstå uppslagsfunktioner

Det kan vara praktiskt att slå upp matchande eller relaterade data från en annan tabell då den aktuella tabellen bara har en identifierare av något slag, men produktens pris, namn eller andra detaljerade värden som du behöver lagras i en relaterad tabell. Det är också användbart när det finns flera rader i en annan tabell som är relaterade till den aktuella raden eller det aktuella värdet. Du kan till exempel enkelt hämta alla försäljningssiffror som är knutna till en viss region, butik eller säljare.

I motsats till uppslagsfunktionerna i Excel, till exempel VLOOKUP, som baseras på matriser, eller LOOKUP, som hämtar det första av flera matchande värden, följer DAX befintliga relationer mellan tabeller som är länkade genom nycklar för att hämta det enskilda relaterade värdet som matchar exakt. Med DAX går det också att hämta en tabell med poster som är relaterade till den aktuella posten.

Obs!: Om du känner till hur relationsdatabaser fungerar kan du se uppslag i Power Pivot som en kapslad delmarkeringsinstruktion i Transact-SQL.

Hämta ett enda relaterat värde

Funktionen RELATED returnerar ett enda värde från en annan tabell som är relaterad till det aktuella värdet i den aktuella tabellen. Du anger kolumnen som innehåller de data du vill använda, och funktionen följer befintliga relationer mellan tabellerna för att hämta värdet från angiven kolumn i den relaterade tabellen. I vissa fall måste funktionen följa en serie med relationer för att data ska kunna hämtas.

Anta att du har en lista med dagens leveranser i Excel. Listan innehåller emellertid bara ett anställnings-ID, ett order-ID och ett speditörs-ID-nummer vilket gör rapporten svår att läsa. Om du vill hämta den extra information du behöver kan du konvertera listan till en Power Pivot-länkad tabell och sedan skapa relationer till tabellerna Employee och Reseller genom att matcha Employee ID till fältet EmployeeKey och ResellerID till fältet ResellerKey.

Visa uppslagsinformation i den länkade tabellen genom att lägga till två nya beräknade kolumner, med följande formler:

= RELATED('Employees'[EmployeeName])
= RELATED('Resellers'[CompanyName])

Dagens leveranser före uppslag

Order-ID

EmployeeID

ResellerID

100314

230

445

100315

15

445

100316

76

108

Tabellen Employees

EmployeeID

Employee

Reseller

230

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

15

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

76

Kim Ralls

Associated Bikes

Dagens leveranser med uppslag

Order-ID

EmployeeID

ResellerID

Employee

Reseller

100314

230

445

Kuppa Vamsi

Modular Cycle Systems

100315

15

445

Pilar Ackeman

Modular Cycle Systems

100316

76

108

Kim Ralls

Associated Bikes

Förhållandet mellan den länkade tabellen och tabellen Anställda och Återförsäljare använder funktionen för att få rätt namn för varje rad i rapporten. Du kan också använda relaterade värden för beräkningar. Mer information och exempel finns i RELATED, funktion.

Hämta en lista med relaterade värden

Funktionen RELATEDTABLE följer en befintlig relation och returnerar en tabell som innehåller alla matchande rader från angiven tabell. Anta till exempel att du vill ta reda på antalet order per återförsäljare under det innevarande året. Du kan skapa en ny beräknad kolumn i tabellen Resellers som innefattar följande formel, som slår upp poster för varje återförsäljare i tabellen ResellerSales_USD och räknar antalet enskilda order som varje återförsäljare har gjort. Tabellerna ingår i DAX-exempelarbetsboken. Mer information om exempeldata finns i Hämta exempeldata för självstudiekurser om DAX och datamodeller.

=COUNTROWS(RELATEDTABLE(ResellerSales_USD))

I den här formeln hämtar funktionen RELATEDTABLE först värdet på ResellerKey för varje återförsäljare i aktuell tabell. (Du behöver inte ange ID-kolumnen någonstans i formeln, eftersom Power Pivot använder den befintliga relationen mellan tabellerna.) Funktionen RELATEDTABLE hämtar sedan alla rader från tabellen ResellerSales_USD som är relaterade till respektive återförsäljare och räknar raderna. Om det inte finns någon relation (direkt eller indirekt) mellan de två tabellerna hämtas alla rader från tabellen ResellerSales_USD.

Återförsäljaren Modular Cycle Systems i vår exempeldatabas har gjort fyra order i försäljningstabellen så funktionen returnerar 4. Associated Bikes har ingen försäljning, så funktionen returnerar ett tomt värde.

Reseller

Poster i försäljningstabellen för den här återförsäljaren

Modular Cycle Systems

Reseller ID

SalesOrderNumber

445

SO53494

445

SO71872

445

SO65233

445

SO59000

Reseller ID

SalesOrderNumber

Associated Bikes

Obs!: Eftersom funktionen RELATEDTABLE returnerar en tabell, inte ett enstaka värde, användas det som ett argument till en funktion som utför på tabeller. Mer information finns i RELATEDTABLE, funktion.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×