Uppskatta varaktighet för aktiviteter med en PERT-analys

Det finns många sätt att samla ihop information för uppskattning av varaktighet. De flesta metoder är dock inte så flexibla att du kan analysera vad som händer i bästa fall och i värsta fall. Med en PERT-analys (Program, Evaluation, and Review Technique) får du den flexibiliteten.

Artikelinnehåll

Om PERT-analysen

Utföra en PERT-analys med hjälp av standardviktningar för uppskattning av varaktighet

Utföra en PERT-analys genom att ändra viktningen för uppskattning av varaktighet i Project 2007

Om PERT-analysen

Du kan utföra en grundläggande PERT-analys för att uppskatta varaktigheten för en aktivitet. När du har angett aktivitetens bästa, sämsta och förväntade varaktighet i schemat beräknar Microsoft Office Project 2007 ett viktat medelvärde för de tre varaktigheterna. Du kan också använda de olika varaktigheterna var för sig om du vill fastställa det tidigaste, senaste och mest troliga slutdatumet för projektet.

När du har angett varaktighetsvärden för alla tre typerna kan du granska scheman baserat på den bästa, sämsta eller förväntade varaktigheten. Du kan också låta Project 2007 beräkna en enda varaktighet baserat på viktningarna för de olika typerna och de varaktighetsvärden du angett.

Du kan utföra en PERT-analys på två sätt:

 • Använd standardviktningarna för uppskattning av varaktighet om du tror att uppskattningen av förväntad varaktigheten är mer sannolik än både uppskattningen av bästa och sämsta varaktighet och om du tror att de två senare uppskattningarna är lika sannolika.

 • Ändra viktningen för uppskattning av varaktighet i Project 2007 om du tror att sannolikheten för att den bästa, förväntade och sämsta uppskattningen av varaktighet ska inträffa avviker från standardsannolikheten 1 på 6, 4 på 6 respektive 1 på 6.

Som exempel har en av uppgifterna en bästa varaktighet på 3 månader, en förväntad varaktighet på 4 månader och en sämsta varaktighet på 6 månader. Med standardviktningen räknas den bästa varaktigheten en gång, den förväntade varaktigheten fyra gånger och den sämsta varaktigheten en gång, som visat i följande tabell:

Bästa

Förväntade

Sämsta

3 månader

+

4 månader + 4 månader + 4 månader + 4 månader

+

6 månader

Summan, 25, divideras med 6 och avrundas till två decimaler för att få det viktade medelvärdet 4,17 månader. Detta medelvärde anges i kolumnen Varaktighet för uppgiften.

Obs!: PERT-analysen i Project 2007 är inriktad på aktivitetsnivå. Information på sammanfattningsnivå och övergripande projektnivå är inte tillgänglig för analys i Project 2007.

Överst på sidan

Utföra en PERT-analys med hjälp av standardviktningar för uppskattning av varaktighet

 1. Peka på VerktygsfältVisa-menyn och klicka sedan på PERT-analys.

 2. Klicka på PERT-analysblad Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys.

 3. Ange en bästa, en sämsta och en förväntad varaktighet i fälten Bästa varaktighet, Förväntad varaktighet respektive Sämsta varaktighet.

  Om varaktigheten för en aktivitet inte förväntas variera anger du den förväntade varaktigheten i alla tre fälten.

 4. Klicka på Beräkna PERT Bild av knapp och klicka sedan på Ja i dialogrutan.

  Project 2007 beräknar en enda varaktighet för projektet med hjälp av ett viktat medelvärde av de tre varaktighetsvärdena för varje aktivitet.

Du kan granska uppskattningen av bästa, förväntad och sämsta varaktighet genom att klicka på Bästa Gantt Bild av knapp , Förväntad Gantt Bild av knapp eller Sämsta Gantt Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys.

Om du vill visa slutdatumen för de tre schemana klickar du på AlternativVerktyg-menyn, klickar på fliken Visa och markerar sedan kryssrutan Visa projektsammanfattning.

Överst på sidan

Utföra en PERT-analys genom att ändra viktningen för uppskattning av varaktighet i Project 2007

 1. Peka på VerktygsfältVisa-menyn och klicka sedan på PERT-analys.

 2. Klicka på Ange PERT-viktningar Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys.

 3. Ändra värdet i minst två av fälten Bästa, Förväntad och Sämsta, så att summan av de tre talen blir 6.

 4. Klicka på PERT-analysblad Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys.

 5. Ange en bästa, en sämsta och en förväntad varaktighet i fälten Bästa varaktighet, Förväntad varaktighet respektive Sämsta varaktighet.

  Om du inte vill beräkna varaktigheten för en aktivitet anger du samma varaktighet i alla tre fälten.

 6. Klicka på Beräkna PERT Bild av knapp och klicka sedan på Ja i dialogrutan.

  Project 2007 beräknar en enda varaktighet för projektet med hjälp av ett viktat medelvärde av de tre varaktighetsvärdena för varje aktivitet.

Du kan granska uppskattningen av bästa, förväntad och sämsta varaktighet genom att klicka på Bästa Gantt Bild av knapp , Förväntad Gantt Bild av knapp eller Sämsta Gantt Bild av knapp i verktygsfältet PERT-analys.

Om du vill visa slutdatumen för de tre schemana klickar du på AlternativVerktyg-menyn, klickar på fliken Visa och markerar sedan kryssrutan Visa projektsammanfattning.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×