Upprepa tabellrubrik på efterföljande sidor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du arbetar med en mycket lång tabell kommer den att köra på flera sidor. Du kan konfigurera tabellen så att tabellrubrikrad eller rader visas på varje sida automatiskt.

Du kan välja mellan två sätt att konfigurera din tabell så att dess rubrikrad eller rader Upprepa.

Du kan göra följande:

  1. Markera den rubrik eller de rader som du vill ska upprepas på varje sida. Markeringen måste innehålla den första raden i tabellen.

  2. Klicka på Upprepa rubrikrader i gruppen Data på fliken Layout under Tabellverktyg.

    Skärmbild som visar markör som pekar på alternativet för Upprepa rubrikrader i Tabellverktyg på fliken Layout i gruppen Data.

Eller, du kan använda den här metoden:

  1. Högerklicka på raden som du vill upprepa i tabellen och klicka på Tabellegenskaper.

  2. I dialogrutan Tabellegenskaper går du till fliken Rad och markerar kryssrutan Upprepa som rubrikrad högst upp på varje sida.

  3. Använda kommandot OK.

Meddelanden: 

  • Upprepade tabellrubriker syns bara i Utskriftslayoutvy eller när du skriver ut dokumentet.

  • Om du ändrar en tabellrubrik på förstasidan ändras sidhuvudet också på alla sidor. Du kan endast ändra tabellrubriken på den första sidan – rubrikrader på efterföljande sidor är låsta.

  • Även om Word upprepar automatiskt tabellrubriker på nya sidor som resulterar från automatiska sidbrytningar, upprepas inte ett sidhuvud om du infogar en manuell sidbrytning i en tabell.

Mer information finns i

Infoga eller rita en tabell

Rotera text i tabellrubriker

Hitta utskriftslayoutvy

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×