Upprepa en tabellrubrik på efterföljande sidor

När du arbetar med en mycket lång tabell kommer den att delas upp på flera sidor. Du kan justera tabellen så att tabellrubrikerna visas på varje sida.

Upprepade tabellrubriker visas bara i Utskriftslayoutvy eller när dokumentet skrivs ut.

  1. Markera rubrikraden eller raderna som du vill upprepa på varje sida. Markeringen måste innefatta tabellens första rad.

  2. Klicka på Upprepa rubrikrader i gruppen Data på fliken Layout under Tabellverktyg.

  3. I tabellen högerklickar du på raden som du vill upprepa och klickar sedan på Tabellegenskaper.

  4. I dialogrutan Tabellegenskaper går du till fliken Rad och markerar kryssrutan Upprepa som rubrikrad högst upp på varje sida.

Meddelanden: 

  • Om du ändrar en tabellrubrik på den första sidan ändras rubriken även på alla andra sidor. Du kan bara ändra rubrik på den första sidan – rubrikraderna på efterföljande sidor är låsta.

  • Word upprepar tabellrubriker automatiskt på nya sidor som skapas med automatisk sidbrytning, men om du infogar en manuell sidbrytning i en tabell upprepas inte rubriken.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×