Uppgradera distributionslistor till Office 365-grupper i Outlook

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Deltagare: Diane Faigel
senast uppdaterad: 6 September, 2017

Det är enkelt att uppgradera distributionslistor till Office 365-grupper i Outlook! Det här är ett bra sätt att ge din organisations distributionslistor alla funktioner och funktionalitet som avser Office 365-grupper. Varför bör du uppgradera dina distributionslistor till grupper i Outlook

Du kan uppgradera DL en i taget eller flera på samma gång.

Uppgradera en eller flera distributionslistor till Office 365-grupper i Outlook

 1. Logga in med ditt administratörskonto på https://aka.ms/admincenter.

  Logga in med ditt Office 365-administratörskonto på https://portal.office.de/adminportal/home#/homepage.

  Logga in på Office 365 med 21Vianet

 2. Gå till Administrationscenter > Exchange.

 3. Gå till Mottagare > Grupper i administrationscentret för Exchange.

  Du ser ett meddelande om att du har distributionslistor (kallas även distributionsgrupper) som är kvalificerade för uppgradering till Office 365-grupper.

  Klicka på Komma igång.

 4. Välj en eller flera distributionslistor (kallas även för distributionsgrupp) från gruppsidan.

  Välj en distributionsgrupp från gruppsidan
 5. Välj uppgraderingsikonen.

  Klicka eller tryck på ikonen Uppgradera till Office 365-grupper
 6. Bekräfta uppgraderingen med Ja i dialogrutan. Processen börjar omedelbart. Beroende på hur många och hur stora distributionslistor du uppgraderar kan processen ta några minuter eller timmar.

  Om det inte går att uppgradera distributionslistan visas en dialogruta som anger det. Läs mer i Vilka distributionslistor kan uppgraderas.

 7. Om du uppgraderar flera distributionslistor använder du listrutan för att filtrera fram vilka distributionslistor som har uppgraderats. Om listan inte är färdig väntar du lite till och väljer Uppdatera för att se vad som har uppgraderats.

  Du får inget meddelande om att uppgraderingen har slutförts för alla distributionslistor du valde. Det här kan du se genom att visa vad som står under Tillgängliga för uppgradering eller Uppgraderade distributionslistor.

 8. Om du valde en distributionslista för uppgradering, men den fortfarande visas på sidan som Tillgänglig för uppgradering, så gick det inte att uppgradera listan. Läs mer i Vad gör jag om uppgraderingen inte fungerar.

Obs!: Om du får e-postsammandrag för grupper kanske du har lagt märke till erbjudandet om att uppgradera de kvalificerade distributionslistor du äger. Mer information om e-postsammandrag finns i Hålla en gruppkonversation i Outlook.

Uppgradera en distributionslista till en Office 365-grupp i Outlook på webben

Obs!: Den här nya funktionen lanseras gradvis över hela världen. Om du inte ser alternativet Uppgradera har du inte tillgång till den ännu. Håll utkik här!

I Outlook på webben ser ägare av distributionslistor sina kvalificerade distributionslistor under avsnittet Grupper i navigeringsfönstret till vänster. Om du vill uppgradera en distributionslista klickar du på den och klickar sedan på Uppgradera i dialogrutan som visas.

Klicka på den distributionslista du vill uppgradera till en grupp Klicka på din distributionslista i navigeringsfönstret och välj ”Uppgradera”

Det här alternativet är bara tillgängligt för ägare av distributionslistor som har behörighet att skapa Office 365-grupper.

Undrar du vilka distributionslistor som är kvalificerade? Läs mer i Vilka distributionslistor kan uppgraderas?

Vad gör jag om uppgraderingen inte fungerar

Distributionslistor som inte går att uppgradera förändras inte.

Om du inte kan uppgradera en eller flera kvalificerade distributionslistor ska du öppna ett supportärende. Ärendet eskaleras till ingenjörsteamet för grupper som försöker lösa problemet.

Det är möjligt att distributionslistan inte uppgraderades på grund av ett avbrott i tjänsten, men det är ganska osannolikt. Om du vill kan du vänta en stund och sedan försöka uppgradera distributionslistan igen.

Använda PowerShell till att uppgradera flera distributionslistor åt gången

Om du är van vid att använda PowerShell kanske du vill göra det i stället för att använda gränssnittet. Vi har ett bra paket med skript som hjälper dig att massuppgradera distributionslistor. De här skripten kontrollera om dina distributionslistor är kvalificerade för uppgradering och hjälper sedan till med uppgraderingen.

Obs!: Du kan även uppgradera en enskild distributionslista till en Office 365-grupp med PowerShell-cmdleten New-UnifiedGroup.

 • Ladda ned skriptfilerna från Microsoft Download Center.

 • Kontrollera att du använder PowerShell 3.0.

 • Kör kommandot $env:PSModulePath.Split(";")[0] i PowerShell för att skapa en katalogsökväg. Kopiera modulen DlMigrationModule.psm1 och strängfilen DlMigration.strings.psd1 till katalogplatsen.

Lista med uppgraderingsskript och vad de gör

 • Get-DlEligibilityList.ps1 – det här skriptet går igenom alla distributionslistor i din organisation och matar ut en detaljerad kvalificeringsfil (DlEligibilityList.txt) och anger vilka distributionslistor som är kvalificerade för uppgradering. Filen innehåller följande information om distributionslistorna: ExternalDirectoryObjectId, PrimarySmtpAddress, Alias, Name, Display Name, Eligibility, Reasons, Member Count, MemberSmtpList och OwnersDistinguishedName.

  Läs mer i Vilka distributionslistor kan uppgraderas.

 • Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 – det här skriptet konverterar och migrerar distributionslistorna som valts i filen DlEligibilityList.txt, och skriver sedan resultatet till filen MigrationOutput.txt.

  Filen MigrationOutput.txt innehåller även följande information om distributionslistorna: DL-ExternalDirectoryObjectId, DL-PrimarySmtpAddress, UG-ExternalDirectoryObjectId, UG-PrimarySmtpAddress, MigrationStatus och Error Message

 • DlMigrationModule.psm1 – den här modulen innehåller logik för kvalificering och migrering som används i skripten Get-EligibilityList och Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.

 • DlMigration.strings.psd1 – översatta meddelanden som migreringsskriptet genererar utifrån webbläsarens språkinställningar.

Så kör du uppgraderingsskripten

Om du planerar att utföra uppgraderingen över flera dagar ska du se till att ladda ned de senaste versionerna av skripten innan du börjar.

 1. Anslut till Exchange PowerShell

 2. Kör skriptet Get-DlEligibilityList.ps1. Resultatet sparas i filen DlEligibilityList.txt i arbetskatalogen.

  Get-DlEligibilityList.ps1 –WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” 
  
 3. Du kan kopiera filen DlEligibilityList.txt, ta bort de rader du inte vill uppgradera och använda den nya DlEligibilityList.txt- i nästa steg. Ändra inte formatet på .txt-filen.

 4. Kör skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. Resultatet sparas i filen MigrationOutput.txt i arbetskatalogen.

  Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 -WorkingDir “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration” –DlEligibilityListPath “C:\Users\Administrator\Desktop\Migration\DlEligibilityList.txt”
 5. Kontrollera filen MigrationOutput.txt så att du ser om migreringen fungerade.

 6. Kontrollera att dina nya Office 365-grupper har skapats i organisationen genom att öppna administrationscentret för Office 365.

  Se dina nya Office 365-grupper i förhandsgranskningen i administrationscentret

  Distributionslistorna Smtp-adress och Alias får nya namn och döljs i adresslistor.

Kontrollera migreringsstatusen

 • MigrationOutput.txt – i den här filen kan du se migreringens status. Det här är de statusar som visas i filen:

  • Success – migreringen har slutförts.

  • Failure – migreringen utfördes inte och du ser detaljerad information i felkolumnen.

  • NotEligible – distributionslistan uppfyller inte kriterierna för kvalificering.

  • SuccessActionRequired – distributionslistan uppgraderades med alla medlemmar och egenskaper, men det är något problem med återanvändning av SMTP eller borttagning av distributionslistan. Du ser vilken åtgärd du behöver vidta i felmeddelandet.

  • FailureActionRequired – migrering utfördes inte. Någon åtgärd måste vidtas i administrationen, som en rensning av oanvända grupper.

  • UnknownError – mer information står i kolumnen med felmeddelanden.

Vanliga frågor och svar om uppgradering av distributionslistor till Office 365-grupper i Outlook

Vilka distributionslistor kan uppgraderas?

Du kan bara uppgradera enkla distributionslistor som hanteras i molnet och inte är kapslade. I tabellen nedan visas distributionslistor som INTE kan uppgraderas.

Egenskap

Kvalificerad?

Lokalt hanterad distributionslista

Nej

Kapslade distributionslistor Distributionslistan har antingen underordnade grupper eller är medlem i en annan grupp.

Nej

Distributionslistor med en annan RecipientTypeDetails för medlemmar än UserMailbox, SharedMailbox, TeamMailbox eller MailUser

Nej

Distributionslista som har mer än 100 ägare

Nej

Distributionslista som endast har medlemmar och ingen ägare

Nej

Distributionslista med ett alias som innehåller specialtecken

Nej

Om distributionslistan är konfigurerad som en adress för vidarebefordran för Delad postlåda

Nej

Om distributionslistan ingår i en avsändarbegränsning i en annan distributionslista.

Nej

Säkerhetsgrupper

Nej

Dynamiska distributionslistor

Nej

Distributionslistor som har konverterats till RoomLists

Nej

Skriptet Get-DlEligibilityList.ps1 går igenom alla distributionslistor i din organisation och matar ut en kvalificeringsfil där det står vilka distributionslistor som är kvalificerade för uppgradering. Du kan använda informationen om medlemmar och ägare till att skicka ut uppgraderingsinformation eller avgöra hur lång uppgraderingen kommer att ta.

Här är kvalificeringsdefinitionerna i skriptet.

 • Eligible – distributionslistan kan uppgraderas till Office 365 och får samma funktioner som en Office 365-grupp.

 • Information – distributionslistan kan uppgraderas till en Office 365-grupp, men vi vill ge ytterligare information om gruppens funktioner.

 • Warning – distributionslistan kan uppgraderas till en Office 365-grupp och får då tillgång till de flesta funktionerna. Några mindre viktiga saker kanske inte fungerar. Du kan välja att uppgradera distributionslistor med hjälp av en parameter i skripten.

 • NotEligible – de här distributionslistorna går inte att uppgradera till Office 365-grupper.

Vilka kan köra uppgraderingsskripten?

Alla administratörer med behörighet att köra cmdleten New-UnifiedGroup kan köra skripten.

Hur lång tid tar det att köra skripten och finns det några begränsningar?

Det tar ungefär 25 minuter att kontrollera giltigheten för ca 300 distributionslistor med Get-DlEligibilityList.ps1 för en enskild anslutning. Hur lång tid det tar att köra Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 beror på antalet medlemmar i distributionslistorna som ska uppgraderas. Det tar ungefär en minut per 250 medlemmar. Du kan ställa in parametern -NoOfConnections till 2 eller 3 om du vill att skriptet ska köras snabbare.

Om antalet distributionslistor i organisationen är fler än 5 000, eller om kvalificeringsskriptet verkar ha kraschat, och du inte ser några utdata på PowerShell-konsolen på flera timmar kan du dela upp vilka distributionslistor som täcks av skriptet Get-DlEligibilityList.ps1 med hjälp av parametern -CustomFilterOnAlias och köra migreringsstegen för varje uppsättning separat. Om du till exempel skickar om -CustomFilterOnAlias @("a*","b*") som indata kommer kvalificeringsskriptet bara att behandla distributionslistor vars alias börjar med a eller b.

Vad innebär statusen Running i filen MigrationOutput.txt?

Den innebär att den här distributionslistan valts ut för migrering men att den slutgiltiga statusen inte är tillgänglig. Det här händer när du trycker på Ctrl + C eller försöker stoppa skriptet som körs, eller när sessionen kopplas ned på grund av problem i nätverket eller systemet.

Om -DeleteDlAfterMigration inte har satts till true kan du i det här fallet kontrollera status för distributionslistan genom att köra Get-DistributionGroup med ExternalDirectoryObjectId för distributionslistorna (finns i MigrationOutput.txt). Om distributionslistan har uppgraderats kommer SMTP för distributionslistan att ha samma GUID som Office 365-gruppen. Get-UnifiedGroup <GUID> returnerar gruppuppgifterna. Kontrollera om gruppens SMTP-adress är som förväntat.

Om parametern -DeleteDlAfterMigration har satts till true kan du kontrollera status för distributionslistan genom att köra Get-DistributionGroup med ExternalDirectoryObjectId för distributionslistorna. Om du inte får något resultat så uppgraderades distributionslistan. Om du fortfarande ser distributionslistan och SMTP-adressen inte har ändrats så gick det inte att skapa den nya gruppen. Om du ser distributionslistan med nytt SMTP som innehåller GUID-värdet kan du köra Get-UnifiedGroup <GUID> och granska gruppuppgifterna. Kontrollera även SMTP-adressen för distributionslistan och Office 365-gruppen.

Hur tar jag bort en grupp som skapats i Azure AD om FailureActionRequired inträffar?

Kör cmdleten Remove-MsolGroup i Azure Active Directory genom att skicka id:t för Office-gruppen som står i felmeddelandet.

Remove-MsolGroup –ObjectId GUID

Läs mer i Cmdletar för Azure Active Directory.

Kan jag köra skriptet i batcher?

Du kan ange en batchstorlek som indata. Om du till exempel anger batchstorleken 100 så visas antalet bearbetade och uppgraderade listor i PowerShell-konsolen efter bearbetningen av varje 100 * n [antal anslutningar] distributionslistor. För skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 får du bekräfta att du vill fortsätta efter varje batch.

Du bör välja batchstorlek utifrån hur lång tid det beräknas ta att köra varje batch, så att du kan stoppa skriptet om du vill. Om du trycker på Ctrl + C eller stänger konsolen när du kör skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 kommer du inte känna till statusen för den distributionslista som uppgraderas. Om du till exempel uppgraderar 10 distributionslistor i en batch och trycker på Ctrl + C när den sjunde distributionslistan uppgraderas är statusen tillgänglig för de första sex distributionslistorna. Den sjunde distributionslistans status saknas.

Hur visar jag alla distributionslistor i min organisation som redan uppgraderats men inte tagits bort?

$migratedDls = Get-DistributionGroup -Filter { Alias -Like 'MigratedDl-*' } | ForEach-Object { $guid = $_.Alias.Replace("MigratedDl-",""); $group = Get-UnifiedGroup $guid; if($group -ne $null) { Echo $_ } }

Vad ska jag göra om systemet stängs ned eller om jag råkar stänga PowerShell av misstag?

Om systemet stängs av när du kör den Get-DlEligibilityList.ps1 kör du skriptet igen med växeln -ContinueFromPrevious.

Om systemet stängs av när du kör skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 kör du skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 igen. Du behöver inte köra skriptet Get-DlEligibilityList.ps1 igen. Se vilket det sista arkivet är i filen MigrationOutput.txt och kontrollera statusen för distributionslistor med statusen Running.

Vad ska jag göra om SMTP-adressen inte återanvänds eller om SMTP-adressen inte är unik?

Identifiera mottagaren som använder samma SMTP-adress med cmdleten Get-Recipient <SMTP> eller Get-UnifiedGroup. Avgör vilket objekt som ska ha den här SMTP-adressen, antingen distributionslistan/gruppen/mottagaren. Uppdatera adresserna för de här objekten med parametern -EmailAddresses för Set-UnifiedGroup eller Set-DistributionGroup.

Kan jag styra utdata från filen DlEligibilityList.txt till skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1?

Du kan styra utdata från filen DlEligibilityList.txt till skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1. I det här fallet kommer alla kvalificerade distributionslistor och data att uppgraderas. Distributionslistor som inte är kvalificerade uppgraderas inte. Om det finns distributionslistor som inte är kvalificerade i filen DlEligibilityList.txt tar det längre tid att köra skriptet eftersom kvalifikationerna kontrolleras igen.

Varför visas det fortfarande en distributionslista på kontaktkortet? Hur kan jag förhindra att en uppgraderad distributionslista visas i min lista med automatiska förslag?

 • I Outlook:

  • När någon försöker skicka ett e-postmeddelande i Outlook genom att skriva namnet på Office 365-gruppen efter migrering matchas mottagaren som distributionslistan i stället för Office 365-gruppen. Mottagarens kontaktkort blir distributionslistans kontaktkort. Det här beror på mottagarens cache eller cachen för smeknamn i Outlook. E-postmeddelandet kommer att skickas till Office 365-gruppen, men det här kan vara förvirrande för avsändaren.

   Du kan följa instruktionerna i Information om listan Komplettera automatiskt i Outlook om du vill återställa cachen, vilket löser problemet.

 • I Outlook på webben:

Får nya gruppmedlemmar ett välkomstmeddelande i Inkorgen?

Nej. Inställningen för välkomstmeddelanden är inaktiverad som standard. Den här inställningen påverkar både befintliga och nya gruppmedlemmar som kan ansluta efter migreringen. Om gruppägare senare tillåter gästanvändare får inte heller gästanvändare något välkomstmeddelande i Inkorgen. Gästmedlemmar kan fortsätta att arbeta med gruppen.

Vad händer med distributionslistan om uppgraderingen från EAC misslyckas?

Uppgraderingen utförs bara när anropet skickas till servern. Om uppgraderingen misslyckas förblir distributionslistorna intakta. De fungerar som de brukade.

Vanliga parametrar

 • ConvertClosedDlToPrivateGroup – som standard kommer en stängd distributionslista konverteras till en privat grupp. Om du inte vill konvertera den stängda distributionslistan till en privat grupp sätter du parametern ConvertClosedDlToPrivateGroup till $false.

 • DeleteDlAfterMigration – om du sätter denna parameter till $true när du kör skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 kommer distributionslistan att tas bort om migreringen fungerar.

 • NoOfConnections – antal parallella anslutningar som används för migreringen. Giltigt intervall är 1–3. Standardvärdet är 1. Om du använder värdet 3 kommer du inte att kunna öppna några nya PowerShell-sessioner för Exchange förrän skripten har slutförs.

 • Credential – uppgifter för administratörsinloggning när nya sessioner ska öppnas, om du har angett ett värde för NoOfConnections.

 • WorkingDir – sökväg för loggar och utdatafiler. Standardvärde: den aktuella arbetskatalogen.

 • ContinueFromPrevious – när du sätter den här parametern till true försöker skriptet leta i utdatafilerna från senaste körning i arbetskatalogen, och fortsätta där körningen stoppades. Om det här ska fungera måste WorkingDir vara samma som i den körning administratören vill fortsätta från. Exchange lagrar ingen status från föregående körning, statusen står i filerna i WorkingDir. Den här parametern är bara tillgänglig för skriptet Get-DlEligibilityList.ps1.

 • Varje gång du kör skriptet Convert-DistributionGroupToUnifiedGroup.ps1 kommer eventuella filer i MigrationOutput.txt från föregående migrering att arkiveras som MigrationOutput_ååååMMddHHmmss.txt och en ny utdatafil skapas. Om du vill använda samma indatafil i flera körningar tar du bort de rader som har slutförts och kör sedan skriptet igen. Skriptet kommer inte ihåg föregående utdata och försöker därför uppgradera de bearbetade distributionslistorna igen, vilket kan leda till extra tidskostnader. Om distributionslistan redan har uppgraderats kommer den stå som ogiltig i utdata, annars försöks uppgraderingen igen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×