Uppdateringsprocess i OneDrive-synkroniseringsklienten

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Den här artikeln är avsedd för IT-administratörer som hanterar ny synkroniseringsklient för OneDrive i företagsmiljö. Här förklaras hur vi släpper uppdateringar till Windows synkroniseringsklient och den fristående synkroniseringsklienten till Mac via ringar, och hur synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) söker efter uppdateringar.

Meddelanden: 

  • Om du tillåter användare att synkronisera privata OneDrive-konton, kommer uppdateringsprocessen som beskrivs i den här artikeln och de inställningar som du väljer att gälla alla förekomster av synkroniseringsklienten.

  • Synkroniseringsklienten som installeras från Mac App Store följer en separat uppdateringsprocess. Efter att vi lanserat uppdateringar i produktionsringen publicerar vi dem på Mac App Store, där de är direkt tillgängliga för alla.

Hur vi släpper uppdateringarna via flera ringar

När vi validerat uppdateringarna via ringar inom Microsoft släpper vi dem till organisationer i standardringen för uppdateringar, Produktion. Vi lansera dem först till en liten del av användare i ringen, och sedan långsamt till övriga i ringen. Det tar vanligtvis en till två veckor. Under hela processen övervakar vi telemetrin av kvalitetsskäl. I de sällsynta fall vi identifiera problem kan vi avbryta lanseringen, åtgärda problemet och släppa en ny uppdatering till användare i samma ordning. När uppdateringar har distribuerats inom produktionsringen släpper vi dem till nästa ring, Företag.

Tidslinje för en uppdatering

Företagsringen tillhandahåller versioner som har kontrollerats under produktionslanseringen, vilket betyder färre återtagna lanseringar. Företagsringen låter dig som är administratör:

  • Styra hur du distribuerar uppdateringar (inom 60 dagar efter lanseringen).

  • Distribuera nya versioner från en intern nätverksplats för att slippa gå via Internet. (Om du inte har distribuerat en uppdatering efter 60 dagar kommer den att laddas ned och installeras automatiskt.)

Som långsammaste ring får företagsringen prestandaförbättringar tillförlitlighetskorrigeringar och nya funktioner sist.

Obs!: Microsoft förbehåller sig rätten att kringgå respitperioden om 60 dagar för särskilt viktiga uppdateringar.

Om du vill veta hur du ställer in Enterprise ring för Windows Synkroniseringsklienten med hjälp av Grupprincip finns i Uppdatera OneDrive.exe tills andra släpper wave fördröjning. Mer information om hur du konfigurerar för Mac Synkroniseringsklienten finns i Konfigurera nya OneDrive Synkroniseringsklienten på Mac OS. Information om uppdateringsprocessen Office 365 finns i Översikt över uppdateringen kanaler för Office 365 ProPlus. Mer information om Windows 10 uppdateringsprocessen finns i avsnittet Skapa distribution signaler för Windows 10 uppdateringar.

Hur synkroniseringsklienten söker efter och installerar uppdateringar

När synkroniseringsklienten för OneDrive körs söker den efter tillgängliga uppdateringar en gång per dygn. Om det har stängts av och inte har sökt efter uppdateringar på mer än ett dygn söker synkroniseringsklienten efter uppdateringar så fort den startas. Windows 10 har en schemalagd aktivitet som uppdaterar synkroniseringsklienten även om den inte körs.

För att avgöra om en uppdatering är tillgänglig kontrollerar synkroniseringsklienten för OneDrive om:

  • Den senaste versionen släpps för uppdatering ring är högre än vad som är installerat på datorn. Om den installerade versionen är för gammal uppdateras till den aktuella versionen, uppdateras först Synkroniseringsklienten till versionen som minst i listan ring.

  • Uppdateringen är tillgänglig för datorn baserat på lanseringsprocenten vi angivit inom ringen.

Om båda dessa är uppfyllda laddar OneDrive ned uppdateringen till en dold mapp automatiskt. När nedladdningen är klar verifierar OneDrive den och installerar den. Om OneDrive körs, stoppas den och startas om. Användarna behöver inte logga in igen, och de behöver inte administrativ behörighet för att installera uppdateringen.

Mer information om de senaste versionerna finns i Viktig information för synkroniseringsklienten för OneDrive.

Distribuera uppdateringar i företagsringen

Distribuera en uppdaterad version av synkroniseringsklienten för Windows genom att köra följande kommando i System Center Configuration Manager:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /update /restart

Där pathToExecutable är en plats på den lokala datorn eller en tillgänglig nätverksresurs och OneDriveSetup.exe version som vill du uppdatera alla datorer. Kör det här kommandot startar om OneDrive.exe på alla datorer. Om du inte vill starta om Synkroniseringsklienten kan du ta bort parametern/restart.

Om du vill distribuera en uppdaterad version av synkroniseringsklienten för Mac, distribuerar du OneDrive.pkg med hjälp av din MDM-lösning.

60 dagar efter att uppdateringar är tillgängliga i företagsringen betraktas de som nya minimiversion och alla synkroniseringsklienter som har ett lägre versionsnummer uppdateras automatiskt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen för att utvärdera uppdateringar och distribuerar nya versioner innan betraktas som ny minimiversion.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×