Uppdateringsprocess i OneDrive-synkroniseringsklienten

Uppdaterades senast: maj 2017

Den här artikeln är avsedd för IT-administratörer som hanterar ny synkroniseringsklient för OneDrive i företagsmiljö. Här förklaras hur vi släpper uppdateringar till Windows synkroniseringsklient och den fristående synkroniseringsklienten till Mac via ringar, och hur synkroniseringsklienten (OneDrive.exe) söker efter uppdateringar.

Meddelanden: 

  • Om du tillåter användare att synkronisera privata OneDrive-konton, kommer uppdateringsprocessen som beskrivs i den här artikeln och de inställningar som du väljer att gälla alla förekomster av synkroniseringsklienten.

  • Synkroniseringsklienten som installeras från Mac App Store följer en separat uppdateringsprocess. Efter att vi lanserat uppdateringar i produktionsringen publicerar vi dem på Mac App Store, där de är direkt tillgängliga för alla.

Hur vi släpper uppdateringarna via flera ringar

När vi validerat uppdateringarna via ringar inom Microsoft släpper vi dem till organisationer i standardringen för uppdateringar, Produktion. Vi lansera dem först till en liten del av användare i ringen, och sedan långsamt till övriga i ringen. Det tar vanligtvis en till två veckor. Under hela processen övervakar vi telemetrin av kvalitetsskäl. I de sällsynta fall vi identifiera problem kan vi avbryta lanseringen, åtgärda problemet och släppa en ny uppdatering till användare i samma ordning. När uppdateringar har distribuerats inom produktionsringen släpper vi dem till nästa ring, Företag.

Tidslinje för en uppdatering

Företagsringen tillhandahåller versioner som har kontrollerats under produktionslanseringen, vilket betyder färre återtagna lanseringar. Företagsringen låter dig som är administratör:

  • Styra hur du distribuerar uppdateringar (inom 60 dagar efter lanseringen).

  • Distribuera nya versioner från en intern nätverksplats för att slippa gå via Internet. (Om du inte har distribuerat en uppdatering efter 60 dagar kommer den att laddas ned och installeras automatiskt.)

Som långsammaste ring får företagsringen prestandaförbättringar tillförlitlighetskorrigeringar och nya funktioner sist.

Obs!: Microsoft förbehåller sig rätten att kringgå respitperioden om 60 dagar för särskilt viktiga uppdateringar.

Information om hur du ställer in företagsringen för Windows-synkroniseringsklienten finns i Använda grupprincip för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klient. Mer information om hur ställer in Mac-synkroniseringsklienten finns i Konfigurera den nya synkroniseringsklienten för OneDrive i Mac OS. Mer information om uppdateringsprocessen för Office 365 finns i Översikt över uppdateringskanaler för Office 365 ProPlus. Mer information om uppdateringsprocessen för Windows 10 finns i artikeln om hur man bygger distributionringar för Windows 10-uppdateringar.

Hur synkroniseringsklienten söker efter och installerar uppdateringar

När synkroniseringsklienten för OneDrive körs söker den efter tillgängliga uppdateringar en gång per dygn. Om det har stängts av och inte har sökt efter uppdateringar på mer än ett dygn söker synkroniseringsklienten efter uppdateringar så fort den startas. Windows 10 har en schemalagd aktivitet som uppdaterar synkroniseringsklienten även om den inte körs.

För att avgöra om en uppdatering är tillgänglig kontrollerar synkroniseringsklienten för OneDrive om:

  • Den senaste versionen som släppts till uppdateringsringen har ett högre nummer än vad som är installerat på datorn. Mer information som att ställa in ringen finns i avsnittet Använda grupprincip för att styra synkroniseringsinställningar för OneDrive-klient. Om den installerade versionen är för gammal för att uppdateras till den aktuella versionen kommer synkroniseringsklienten först att uppdateras till minimiversionen inom ringen.

  • Uppdateringen är tillgänglig för datorn baserat på lanseringsprocenten vi angivit inom ringen.

Om båda dessa är uppfyllda laddar OneDrive ned uppdateringen till en dold mapp automatiskt. När nedladdningen är klar verifierar OneDrive den och installerar den. Om OneDrive körs, stoppas den och startas om. Användarna behöver inte logga in igen, och de behöver inte administrativ behörighet för att installera uppdateringen.

Mer information om de senaste versionerna finns i Viktig information för synkroniseringsklienten för OneDrive.

Distribuera uppdateringar i företagsringen

Distribuera en uppdaterad version av synkroniseringsklienten för Windows genom att köra följande kommando i System Center Configuration Manager:

Execute <pathToExecutable>\OneDriveSetup.exe /update /restart

pathToExecutable är en plats på den lokala datorn eller en tillgänglig nätverksresurs och OneDriveSetup.exe är den version du vill uppdatera alla datorer med. Det här kommandot startar även om OneDrive.exe på alla datorer. Om du inte vill starta om synkroniseringsklienten tar du bort parametern /restart. Mer information finns i distributionsguiden för Windows.

Om du vill distribuera en uppdaterad version av synkroniseringsklienten för Mac, distribuerar du OneDrive.pkg med hjälp av din MDM-lösning.

60 dagar efter att uppdateringar är tillgängliga i företagsringen betraktas de som nya minimiversion och alla synkroniseringsklienter som har ett lägre versionsnummer uppdateras automatiskt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen för att utvärdera uppdateringar och distribuerar nya versioner innan betraktas som ny minimiversion.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×