Uppdatera kontokortsinformation

Så här gör du för att hålla informationen för Office 365 för företagskontokort uppdaterad så att tjänsten fortsätter utan avbrott. Du hittar även information om avvisade kort och hur du växlar till fakturabetalningar.

Så här redigerar du kontokortsinformationen

  1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  2. Gå till administrationscentret för Office 365.

  3. Gå till Fakturering > Prenumerationer (eller Fakturering > Hantera och köpa prenumerationer).

  4. Markera ett prenumerationsnamn på sidan Prenumerationer.

  5. Under Åtgärder markerar du Redigera kreditkortsinformation.

  6. I guiden Ändra betalningsinformation på sidan Betalningssätt markerar du Befintligt kort och sedan Nästa.

  7. På sidan Betalningsinformation uppdaterar du kontokortsuppgifterna som har ändrats.

    Obs!   Alternativet för att uppdatera din CVV/CVN-kod är inte tillgängligt eftersom det inte behövs vid uppdatering av informationen på ett befintligt kortnummer.

  8. Markera Beställ för att spara kontokortsändringarna.

  Om abonnemanget har köpts in av en annan administratör i organisationen, kan du inte uppdatera kontokortsinformationen för abonnemanget. Om kontokortet håller på att gå ut och den andra administratören inte har möjlighet att uppdatera informationen, kan du förhindra att tjänsten avbryts genom att lägga till ett annat kontokort för abonnemanget.

Om du får ett meddelande om att ditt kontokort har avvisats

Kontrollera först att kortuppgifterna – nummer, utgångsdatum, namn på kortet och adress, inklusive stad, stat och postnummer – visas exakt som de gör på kortet och kontokortsutdraget. Redigera kortinformationen i Office 365 om det behövs. Om meddelandet om avvisat kort fortfarande visas kontaktar du din bank.

Behöver du byta från att betala med kreditkort till att betala med faktura?

Om du justerar ditt abonnemang så att betalningsbeloppet höjs eller om dina ursprungliga skäl för att välja att betala med kreditkort i stället för faktura inte längre gäller, kan du ändra din betalningsmetod från kreditkort till faktura. Vill du byta betalningsalternativ måste du ringa betalningssupporten. Mer information finns i Ändra din betalningsmetod för Office 365.

Fakturering i Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Avbryta min Office 365-prenumeration

Gäller för: Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk