Uppdatera en extern dataanslutning i Excel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ansluta din Excel-arbetsbok till en extern datakälla, såsom en SQL-serverdatabas, en OLAP-kub, eller till och med en annan Excel-arbetsbok. Denna koppling kan visas i din arbetsbok som en tabell, pivottabellrapport, eller ett pivotdiagram.

Du kan hålla den information som visas uppdaterad genom att "uppdatera" länken till dess källa. Varje gång du uppdaterar kopplingen ser du den nyaste informationen, inklusive allt som är nytt eller som har tagits bort.

Uppdatera data från Microsoft Query, guiden Dataanslutning eller en webbfråga

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som innehåller länken till den externa informationen.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Uppdatera dataanslutning

 3. Uppdatera bara markerad information genom att klicka på Uppdatera.

  Du kan också högerklicka i en cell i området eller tabellen och sedan klicka på Uppdatera.

 4. Uppdatera alla dataanslutningar i arbetsboken genom att klicka på Uppdatera alla.

  Obs!: Om du har mer än en arbetsbok öppen måste du upprepa samma åtgärd för varje arbetsbok.

Uppdatera data från en importerad textfil

 1. Klicka på en cell i området eller tabellen som innehåller länken till den importerade textfilen.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Uppdatera dataanslutning

 3. Om du vill bara uppdatera vald information klickar du på Uppdatera.

 4. Uppdatera alla dataanslutningar i arbetsboken genom att klicka på Uppdatera alla.

  Du kan också högerklicka i en cell i området eller tabellen och sedan klicka på Uppdatera.

 5. Bläddra fram textfilen i dialogrutan Importera textfil och klicka på Importera.

Uppdatera Power Pivot-data

 1. Klicka på Anslutningar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Dataanslutningar

 2. I dialogrutan Arbetsboksanslutningar väljer du anslutningen för dina Power Pivot-data och klickar på Uppdatera.

Uppdatera en offlinekubfil

Det kan kräva mycket diskutrymme och ta lång tid att uppdatera en offlinekubfil eftersom filen återskapas med senaste data från serverkuben. Starta processen då du inte behöver omedelbar tillgång till andra filer i Excel och kontrollera att du har tillräckligt med diskutrymme för att spara filen igen.

 1. Klicka på pivottabellen som är ansluten till kubfilen.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data och klicka sedan på Uppdatera.

  Uppdatera dataanslutning

Uppdatera data i en importerad XML-fil

 1. Klicka i en mappad cell i kalkylbladet för att markera den XML-mappning du vill uppdatera.

 2. Om fliken Utvecklare inte visas tar du fram den på följande sätt:

  1. Klicka på Arkiv, klicka på Alternativ och klicka sedan på Anpassa menyfliksområdet.

  2. Markera kryssrutan Utvecklare under Primära flikar och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på Uppdatera data i gruppen XML på fliken Utvecklare .

  Uppdatera XML-data

Uppdatera data automatiskt när en arbetsbok öppnas

Du kan uppdatera ett externt dataområde automatiskt när arbetsboken öppnas. Om du vill kan du också spara arbetsboken utan att spara externa data, vilket minskar arbetsbokens storlek.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Anslutningsegenskaper

 1. Klicka på fliken Användning .

 2. Markera kryssrutan Uppdatera data när filen öppnas under Uppdatera .

 3. Om du vill spara arbetsboken med frågedefinitionen, men utan externa data, markerar du kryssrutan Ta bort data från det externa dataområdet innan arbetsboken sparas .

Uppdatera data automatiskt med jämna mellanrum

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Anslutningsegenskaper

 3. Klicka på fliken Användning .

 4. Markera kryssrutan Uppdatera var och ange antalet minuter mellan uppdateringarna.

Behöva lösenord för att uppdatera externa dataområden

Lagrade lösenord krypteras inte och därför bör du normalt inte använda dem. Om datakällan kräver ett lösenord för att öppna anslutningen kan du begära att användare anger lösenordet innan det externa dataområdet kan uppdateras. Denna procedur gäller inte för data som hämtats från en textfil (*.txt) eller en webbfråga (.iqy).

Använd starka lösenord med en kombination av versaler och gemener, siffror och symboler. Beroende av lösenord alla inte de här elementen. Till exempel starkt lösenord: Y6dh! et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långt. Ett lösenord som använder 14 eller flera tecken är bättre.

Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Anslutningsegenskaper

 3. Klicka på fliken Definition och avmarkera kryssrutan Spara lösenord.

Obs!: Lösenord krävs endast första gången det externa dataområdet uppdateras under varje Excel-arbetspass. Nästa gång du startar Excel uppmanas du att ange lösenordet igen om du öppnar arbetsboken som innehåller frågan och sedan klickar på Uppdatera data.

Köra frågor i bakgrunden eller medan jag väntar

Om det rör sig om väldigt stora uppsättningar data kan det vara bra att köra en bakgrundsuppdatering. På så vis återfår du kontrollen över Excel istället för att du behöver vänta i flera minuter på att uppdateringen ska slutföras.

 1. Klicka i en cell i det externa dataområdet.

 2. Klicka på Uppdatera alla i gruppen Anslutningar på fliken Data och klicka sedan på Anslutningsegenskaper.

  Anslutningsegenskaper

  Obs!: Du kan inte köra en OLAP-fråga i bakgrunden.

  Obs!: Du kan inte köra en fråga för en anslutningstyp som hämtar data till datamodellen.

 3. Klicka på fliken Användning.

 4. Markera kryssrutan Aktiverar uppdatering i bakgrunden om du vill köra frågan i bakgrunden. Avmarkera kryssrutan om du vill vänta medan frågan körs.

  När du spelar in ett makro som innehåller en fråga körs inte frågan i bakgrunden i Excel. Om du vill ändra det inspelade makrot så att frågan körs i bakgrunden redigerar du makrot i Visual Basic Editor. Ändra uppdateringsmetoden för QueryTable-objektet från BackgroundQuery := False till BackgroundQuery := True.

Kontrollera en uppdaterings status eller avbryta en uppdatering

Om din arbetsbok är ansluten till en stor datakälla kan uppdateringen ibland ta lite längre tid än väntat. Om du vill se hur uppdateringen går eller avbryta den gör du en av följande saker:

 • Kontrollera en frågas status    Ett meddelande visas i statusfältet i Excel som indikerar att frågan körs. dubbelklicka på meddelandet om du vill kontrollera frågans status.

 • Stoppa en uppdatering i bakgrunden    Om du vill avsluta en fråga som körs i bakgrunden dubbelklickar du på frågans statusmeddelande i statusfältet. Då visas dialogrutan Status för extern datauppdatering och du kan klicka på Avbryt uppdatering.

 • Stoppa en fråga    Om du vill förhindra att en fråga körs i bakgrunden när bakgrundsuppdatering är avstängt trycker du på Esc-tangenten.

Överst på sidan

Närliggande innehåll

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×