Uppdatera data i ett befintligt diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat ett diagram kan du behöva ändra dess källdata i kalkylblad. Om du vill införliva ändringarna i diagrammet kan du uppdatera det på flera olika sätt i Microsoft Office Excel. Du kan uppdatera diagrammet direkt med de ändrade värdena eller ändra underliggande källdata dynamiskt. Du kan också uppdatera diagrammet genom att lägga till, ändra eller ta bort data.

Ändra underliggande data som ett diagram baseras på

När du uppdaterar ett diagrams underliggande data ändras även diagrammets data och utseende. Ändringarnas omfattning beror på hur du definierar diagrammets datakälla. Du kan automatiskt uppdatera ändrade kalkylbladsvärden i ett diagram eller använda olika sätt att dynamiskt ändra ett diagrams underliggande datakälla.

Uppdatera automatiskt ändrade kalkylbladsvärden i ett befintligt diagram

Värdena i ett diagram är kopplade till de kalkylbladsdata som diagrammet har skapats av. Om automatiska beräkningsalternativ används (fliken Formler, gruppen Beräkning, knappen Beräkningsalternativ) kommer ändringarna som du gör i kalkylbladet automatiskt att visas i diagrammet.

Obs!: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007 > Excel-alternativ > formler > beräkningar > Beräkningsalternativ.

 1. Öppna kalkylbladet som innehåller de data som diagrammet baseras på.

 2. Skriv ett nytt värde i cellen som innehåller det värde du vill ändra.

 3. Tryck på RETUR.

Ändra dynamiskt underliggande datakälla för ett befintligt diagram

Om du vill att diagrammets datakälla ska växa dynamiskt finns det två sätt. Du kan basera ett diagram på data i en Excel-tabell eller basera det på ett definierat namn.

Basera diagrammet på en Excel-tabell

Om du skapar ett diagram baserat på ett cellområde återspeglas uppdateringar av data i det ursprungliga området i diagrammet. Men om du vill visa storleken på intervallet, genom att lägga till rader och kolumner och ändra diagrammets data och utseende, måste du manuellt ändra den ursprungliga datakällan i diagrammet genom att ändra det cellområde som ett diagram baserat på.

Om du vill ändra diagrammets data och utseende när datakällan blir större kan du använda en Excel-tabell som underliggande datakälla.

 1. Klicka på diagrammet som du vill ändra cellområdet för.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla kontrollerar du platsen för dataområdet och klickar på OK.

 4. Gå till platsen för dataområdet och klicka på en cell i dataområdet.

 5. Klicka på Tabell i gruppen Tabeller på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando: Tryck på CTRL + L eller CTRL + T.

Basera diagrammet på ett definierat namn

Ett annat sätt att dynamiskt ändra diagrammets data och utseende när datakällan blir större är att använda ett definierat namn med funktionen FÖRSKJUTNING. Det här sättet är användbart när du behöver en lösning som även fungerar med tidigare versioner av Excel.

Mer information finns i hur du använder definierade namn om du vill uppdatera automatiskt ett diagramområde i Excel.

Lägga till data i ett befintligt diagram

Du kan på flera olika sätt ta med ytterligare källdata i ett befintligt diagram. Du kan snabbt lägga till ytterligare en dataserie, dra storlekshandtagen för områden så att data tas med i ett inbäddat diagram på samma kalkylblad, eller kopiera ytterligare kalkylbladsdata till ett inbäddat diagram eller till ett separat diagramblad.

Lägga till en dataserie i ett diagram

 1. Klicka på det diagram som du vill lägga till ytterligare en dataserie i.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla klickar du på Lägg till under Förklaringsposter (serie).

 4. Gör följande i dialogrutan Redigera serie:

  • Skriv namnet som du vill använda för dataserien i rutan Serienamn eller markera namnet på kalkylbladet.

  • Ange dataseriens referens i rutan Serievärden eller markera dataintervallet på kalkylbladet.

   Du kan klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Serienamn eller Serievärden och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

   Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Använda dataområdets storlekshandtag när du vill lägga till data i ett inbäddat diagram

Om du har skapat ett inbäddat diagram av intilliggande celler i kalkylbladet kan du lägga till ytterligare data genom att bara dra i storlekshandtagen för källdataområdet. Diagrammet måste finnas på samma kalkylblad som de data du använde när du skapade diagrammet.

 1. Skriv data och etiketter som du vill lägga till i diagrammet i de celler i kalkylbladet som ligger intill det befintliga dataområdet.

 2. Klicka på diagrammet så att storlekshandtagen runt dina källdata visas i kalkylbladet.

 3. Gör något av följande i kalkylbladet:

  • Lägg till nya kategorier och dataserier i diagrammet genom att dra i ett blått storlekshandtag i kalkylbladet så att nya data och etiketter omsluts av rektangeln.

  • Lägg endast till nya dataserier genom att dra i ett grönt storlekshandtag i kalkylbladet så att nya data och etiketter omsluts av rektangeln.

  • Lägg till nya kategorier och datapunkter genom att dra i ett lila storlekshandtag i kalkylbladet så att nya data och kategorier omsluts av rektangeln.

Kopiera kalkylbladsdata till ett diagram

Om du har skapat ett inbäddat diagram av icke intilliggande markeringar eller om diagrammet finns på ett separat diagramblad kan du kopiera ytterligare kalkylbladsdata till diagrammet.

 1. Markera de celler på kalkylbladet som innehåller data som du vill lägga till i diagrammet.

  Markera även cellerna med rad- eller kolumnetiketter till dina nya data om du vill att de ska synas i diagrammet.

 2. Klicka på Kopiera Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Kortkommando: Tryck på CTRL + C.

 3. Klicka på diagrambladet eller det inbäddade diagrammet som du vill klistra in dina kopierade data i.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill klistra in data i diagrammet klickar du på Klistra in Bild av knapp i gruppen Urklipp på fliken Start.

   Kortkommando: Tryck på CTRL + V.

  • Om du vill ange hur dina kopierade data ska visas i diagrammet klickar du på pilen på knappen Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start, sedan på Klistra in special och markerar sedan önskat alternativ.

Ändra data i ett befintligt diagram

Du kan ändra ett befintligt diagram genom att ändra cellområdet som diagrammet baseras på eller genom att redigera enskilda dataserier som visas i diagrammet. Du kan även ändra axeletiketterna på den vågräta axeln (kategori).

Ändra cellintervallet som diagrammet bygger på

 1. Klicka på diagrammet som du vill ändra cellområdet för.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Kontrollera att hela referensen i rutan Diagramdataintervall i dialogrutan Välj datakälla har markerats.

  Du kan klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Diagramdataintervall och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

 4. Markera de celler på kalkylbladet som innehåller data som du vill visa i diagrammet.

  Markera även cellerna med rad- eller kolumnetiketter till dina nya data om du vill att de ska synas i diagrammet.

  Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Byta namn på eller redigera en dataserie som visas i ett diagram

Du kan ändra namn och värden för befintliga dataserier utan att påverka data i kalkylbladet.

 1. Klicka på diagrammet som innehåller den dataserie du vill ändra.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla går du till Förklaringsposter (serie), markerar dataserien som du vill ändra och klickar på Redigera.

 4. Du byter namn på dataserien genom att skriva namnet som du vill använda för serien i rutan Serienamn eller markera namnet i kalkylbladet. Namnet som du skriver visas i diagramförklaringen, men läggs inte till i kalkylbladet.

 5. Du ändrar dataområdet för dataserien genom att skriva referensen för dataområdet för dataserien som du vill lägga till i rutan Serievärden, markera området i kalkylbladet eller ange värdena i rutorna. Värdena som du skriver läggs inte till i kalkylbladet.

  Om diagrammet är ett punktdiagram visas rutorna Värden för X-serie och Värden för Y-serie så att du kan ändra dataområdet för värdena. Om diagrammet är ett bubbeldiagram visas rutorna Värden för X-serie, Värden för Y-serie och Bubbelstorlekar för serie så att du kan ändra dataområdet för värdena.

För varje serieruta kan du klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Serienamn eller Serievärden och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Ändra dataseriens ordning

 1. Klicka på diagrammet som innehåller den dataserie du vill ändra.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. I dialogrutan Välj datakälla går du till Förklaringsposter (serie) och markerar dataserien som du vill flytta någon annanstans i sekvensen.

 4. Flytta dataserien genom att klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla dataserier som du vill flytta.

Ändra vågräta (kategori) axeletiketter

Om du ändrar en vågrät (kategori) axeletikett kommer alla vågräta axeletiketter att ändras. Du kan inte ändra enskilda vågräta axeletiketter.

 1. Klicka på diagrammet som innehåller de vågräta axeletiketter du vill ändra.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna: Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på Redigera under Vågräta (kategori) axeletiketter.

 4. Ange referensen för det dataområde som du vill använda för de vågräta axeletiketterna i rutan Axeletikettområde eller markera området i kalkylbladet.

  Du kan klicka på knappen Dölj dialogruta Knappen Minimera till höger om rutan Serienamn eller Serievärden och sedan markera det område som du vill använda i tabellen i kalkylbladet. Klicka på Dölj dialogruta på nytt när du är klar så att hela dialogrutan visas.

  Om du använder piltangenterna för att förflytta pekaren när du anger referensen kan du trycka på F2 och kontrollera att du befinner dig i redigeringsläge. Tryck på F2 på nytt när du vill gå tillbaka till pekarläge. Du kan verifiera läget i statusfältet.

Ta bort data från ett diagram

Med beräkningsalternativ inställt på automatiskt tas de data som tas bort från kalkylbladet automatiskt bort från diagrammet. Du kan också ta bort data från diagrammet utan att påverka källdata i kalkylbladet.

Ta bort källdata från kalkylbladet

 • Markera den cell eller det cellområde i kalkylbladet som innehåller de data du vill ta bort från diagrammet och tryck på DEL.

  • Om du tar bort data i markerade celler ritas tomma celler i diagrammet. Du kan ändra hur tomma celler ritas genom att högerklicka på diagrammet och välja Dolda och tomma celler.

  • Om du tar bort en kolumn tas hela dataserien bort från diagrammet. Om du tar bort en rad kan ett felmeddelande visas. När du klickar på OK kan en eller flera datapunkter från dataserien som du tagit bort visas i diagrammet. Du kan klicka på datapunkterna och sedan trycka på DEL.

Ta bort en dataserie från diagrammet

 1. Klicka på diagrammet eller på den dataserie som du vill ta bort eller gör på följande sätt om du vill markera diagrammet eller dataserien i listan över diagramelement:

  1. Klicka på ett diagram.

   Diagramverktyg visas med flikarna Design, Layout och Format.

  2. På fliken Format i gruppen Aktuell markering klickar du på pilen bredvid rutan Diagramområdet och sedan klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Gör något av följande:

  1. Om du markerade diagrammet gör du så här:

   1. Klicka på Markera data i gruppen Data på fliken Konstruktion.

    Bild av menyfliksområdet i Excel

   2. I dialogrutan Välj datakälla går du till Förklaringsposter (serie), markerar dataserien som du vill ta bort och klickar på Ta bort.

  2. Om du har markerat en dataserie i diagrammet trycker du på DEL.

Behöver du mer hjälp?

Du kan fråga en expert i Excel teknisk Communityalltid få support i Answers-communityneller föreslå en ny funktion eller förbättring av Excel användaren röst.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×