Uppdatera data i Visio Online

Viktigt    Det här avsnittet gäller endast Visio Online-visningsprogram. Möjligheten att uppdatera diagram är ännu inte implementerad i förhandsversionen av Visio Online-redigeringsprogrammet.

I Visio Online-visningsprogrammet kan du uppdatera data i ett diagram för att se eventuella uppdateringar som gjorts i den länkade datakällan. Med möjligheten att kunna uppdatera data är diagrammet som en live-instrumentpanel som du och ditt team kontinuerligt kan referera till.

Bild som visar länken mellan en Visio-fil och dess datakälla.

Komma igång

Du behöver två saker för att sätta igång: Ett Visio-diagram och en datakälla som diagrammet ska länkas till. Därefter följer du anvisningarna nedan.

 1. Konfigurera datakällan som Visio-diagrammet ska länkas till. Visio Online-visningsprogrammet stöder för närvarande följande datakällor i SharePoint Online:

  • Excel-arbetsbok

  • SharePoint-lista

  Tips: Du behöver URL:en för datakällan i följande steg.

 2. Öppna diagrammet i Visio-skrivbordsprogrammet och länka formerna till datakällan som du skapade i föregående steg. Läs mer om hur du importerar data till Visio.

 3. När du har länkat datakällan överför du Visio-diagrammet till SharePoint Online.

  Obs!: Kontrollera att datakällan och Visio-diagrammet är en del av samma SharePoint-webbplats.

 4. Dela länken till det uppladdade Visio-diagrammet med dina kolleger så att de kan se uppdaterade data på instrumentpanelen.

Uppdatera data i diagrammet

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-visningsprogrammet. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

  Varningsmeddelandet Uppdatering inaktiverad visas:

  Varningsmeddelandet Uppdatering inaktiverad i den offentliga förhandsversionen av Visio Online.
 2. Klicka på Tillåt uppdatering.

  Tips: Om du vill visa mer detaljerad information klickar du på Information

 3. Klicka på Uppdatera data i kommandofältet för att uppdatera alla datakällor i diagrammet.

  Alternativet Uppdatera data i den offentliga förhandsversionen av Visio Online

  Obs!: Uppdatera data är inte tillgängligt (visas i grått eller nedtonat) om det inte finns några dataanslutningar som har länkade former på den aktuella sidan och bakgrundssidor, eller om det är ett datavisualiserardiagram.

Konflikter

Konflikter kan uppstå om du gör en ändring i datakällan, till exempel om du tar bort länkade rader eller skapar en ny rad med samma unika identifierare som en annan rad. När du arbetar i Visio Online-visningsprogrammet kan Uppdatera data inte uppdatera data i alla formerna i dessa fall eftersom varje form inte längre kan matchas till en rad. Om den här typen av konflikter uppstår visas fönstret Uppdatera konflikter. Om du ser den här varningen öppnar du filen i Visio-skrivbordsprogrammet och korrigerar informationen.

Uppdatera ett datavisualiserardiagram

Även om du kan visa ett datavisualiserardiagram i Visio Online-läsaren kan du inte uppdatera diagrammet med hjälp av Visio Online-läsarkommandot Uppdatera. Om du vill se dina senaste Excel-data i diagrammet öppnar du diagrammet i Visio 2016, väljer diagrambehållaren och väljer sedan Data > Uppdatera.

Mer information finns i

Importera data till Visio, en översikt

Tips och trick för att länka data

Skapa ett datavisualiserardiagram

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×