Uppdatera data eller köra datafrågan igen

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du delar en databas i ett nätverk kan det hända att andra användare ändrar data medan du visar samma data i ett datablad eller formulär. I Microsoft Access uppdateras de data som du visar med bestämda intervall. Om du vill kan du emellertid visa den senaste informationen direkt genom att uppdatera posterna. Du kan också göra en grundligare uppdatering genom att köra datafrågan igen.

Om du uppdaterar posterna uppdateras bara de data som redan finns i databladet eller formuläret. Posterna flyttas inte, nya poster visas inte och borttagna poster eller poster som inte längre uppfyller de angivna villkoren tas inte bort. Om du vill att dessa åtgärder ska utföras kan du köra frågan igen, antingen manuellt, med ett makro eller med hjälp av kod.

Obs!: När du kör en datafråga igen utförs fler åtgärder än om du bara uppdaterar. Det betyder att åtgärden kan ta en stund beroende på postuppsättningens storlek.

Vad vill du göra?

Uppdatera data

Ange uppdateringsintervall

En datafråga manuellt

Använd ett makro för att uppdatera data

Använda kod för att uppdatera data

Uppdatera data

 • Gör något av följande:

  • Om du vill uppdatera posterna i datablads- eller formulärvyn klickar du på Uppdatera alla i gruppen Poster på fliken Start och sedan på Uppdatera.

  • Om du vill uppdatera posterna i pivottabell- eller pivotdiagramvyn klickar du på Uppdatera pivottabell i gruppen Data på fliken Design.

Överst på sidan

Ange uppdateringsintervall

Du kan ange med vilket intervall som data ska uppdateras i Access. Som standard uppdateras data var 60:e sekund.

 1. Klicka på Office-knappen. Funktionsområdet visas.

 2. Klicka på Alternativ i funktionsområdets vänstra ruta.

 3. Klicka på Avancerat i rutan till vänster i dialogrutan Access-alternativ.

 4. Ange ett värde vid Uppdateringsintervall (s) i fönstret till höger under Avancerat.

Överst på sidan

Köra om en datafråga manuellt

 • Tryck på SKIFT+F9.

Överst på sidan

Köra om en datafråga med hjälp av ett makro

Om du vill köra om en datafråga automatiskt när en händelse inträffar kan du skapa ett makro och koppla det till händelsen. Om du till exempel vill köra om en datafråga i ett formulär så fort fokus växlar till formuläret, kan du skapa ett makro och koppla det till formulärets Vid markering-händelse genom att följa nedanstående anvisningar.

 1. Klicka på Makro i gruppen Annat på fliken Skapa. Om kommandot inte finns tillgängligt kan du klicka på pilen under knappen Modul eller Klassmodul och sedan klicka på Makro.

 2. Klicka på pilen i rutan bredvid det gröna plustecknet (+) och sedan på UppdateraKontroll.

 3. Spara makrot med namnet köra datafrågan igen, och Stäng Makroverktyget.

 4. Öppna önskat formulär i Designvyn. Tryck på F4 om egenskapssidan inte visas.

 5. Se till att själva formuläret är markerat och klicka på fliken Händelse på egenskapssidan.

 6. Klicka på pilen vid egenskapen Vid markering på fliken Händelse och klicka på namnet på makrot, UppdateraKontroll.

 7. Spara formuläret.

Överst på sidan

Köra om en datafråga med hjälp av kod

Du kan också köra om en datafråga automatiskt med hjälp av kod. Om du till exempel vill köra om datafrågan i ett formulär så fort fokus växlar till formuläret, kan du skapa en modul och koppla den till formulärets VidMarkering-händelse genom att följa nedanstående anvisningar.

 1. Öppna önskat formulär i designvyn. Tryck på F4 om egenskapssidan inte visas.

 2. Se till att själva formuläret är markerat och klicka på fliken Händelse på egenskapssidan.

 3. Klicka på knappen Skapa Knappen Verktyg på fliken händelse i egenskapen På har fokus.

 4. Klicka på Kodverktyget i dialogrutan Välj hjälpverktyg.

  En ny modul öppnas i Visual Basic Editor.

 5. Skriv Me.Requeryoch stäng sedan Visual Basic Editor.

 6. Spara formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×