Uppdatera befintliga formulärmallar – introduktion

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du publicerar en formulärmall som du har ändrat kan InfoPath uppdatera både formulärmallen (XSN-fil) och befintliga formulär (XML-filer) som baseras på mallen. Som standard ersätter InfoPath automatiskt den äldre versionen av formulärmallen med den senaste versionen. Du kan välja metoden update som du föredrar för befintliga användarformulärmallar.

I den här artikeln

Hur formulärmallar uppdateras i InfoPath

Att tänka på när du uppdaterar webbläsaraktiverade formulärmallar

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Alternativ till att uppdatera befintliga användarformulär

Hur formulärmallar uppdateras i InfoPath

När en användare öppnar ett formulär som baseras på en formulärmall lagras den underliggande formulärmallsfilen på en tillfällig plats på användarens dator som kallas cache. Detta gör bland annat att användaren kan arbeta offline med en lokal kopia av formulärmallen.

Den cachelagrade versionen av formulärmallen uppdateras så fort en ny version blir tillgänglig. Uppdateringen sker automatiskt när användaren öppnar en ny version av formuläret. Om användaren arbetar offline när du publicerar en uppdaterad formulärmall, utförs uppdateringen nästa gång användaren ansluter till nätverket.

Användaren märker normalt sett inte att mallen uppdateras, även om du kan ange motsatsen och välja att avisera användarna när du skapar formulärmallen.

Obs!: A custom installed form template is a form template that is installed on users' computers by means of a Microsoft Windows Installer (MSI) package or other Setup program. With this type of form template, you must manually reinstall the form template on users' computers each time you update it. The installation may happen automatically, through a program such as Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, through a desktop-to-desktop deployment, or through some kind of installation script.

Överst på sidan

Att tänka på när du uppdaterar webbläsaraktiverade formulärmallar

Alla webbläsaraktiverade formulärmallar som finns på en server som kör InfoPath Forms Services, vilket är en server-teknik som bygger på Windows SharePoint Services 3.0. Det finns två lägen för distribution som värd för formulärmallar på en server som kör InfoPath Forms Services: en för slutanvändaren distribution och en för administrativa distribution. Tänk på följande när du uppdaterar en webbläsaraktiverade formulärmall:

  • Om du planerar att uppdatera en administratörsgodkänd formulärmall måste du publicera den uppdaterade formulärmallen och sedan ge den till Windows SharePoint Services 3.0-servergruppsadministratören för vidare distribution till ett formulärbibliotek i en webbplatssamling. En webbplatssamling är en uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och gemensamma administrationsinställningar. När en servergruppsadministratör distribuerar en uppdaterad formulärmall kan han eller hon skapa ett uppgraderingsalternativ för "parallell körning", som gör att den uppdaterade versionen av formuläret kan köras jämte den ursprungliga versionen. Tack vare det här uppgraderingsalternativet kan användare som håller på att fylla i ett formulär när en uppdaterad version distribueras fylla i resten av formuläret utan att förlora någon information.

  • Om du publicerar uppdateringar till en formulärmall som du själv har distribuerat till ett Windows SharePoint Services 3.0-bibliotek eller -lista, visas ett felmeddelande för användare som håller på att fylla i ett formulär som baseras på formulärmallen när de försöker spara eller skicka formuläret. Av den anledningen kan det vara bra att informera användarna om kommande uppdateringar och eventuellt ta formulärmallen offline vissa tider för att genomföra uppdateringarna.

Överst på sidan

Förhindra dataförlust i befintliga användarformulär

Om du behöver uppdatera en befintlig formulärmall du ändra den, publicera den på nytt och distribuera till användare. Vissa typer av ändringar kan emellertid hindra dig från att komma åt data i de ifyllda formulär som baserats på den ursprungliga formulärmallen.

Om du gör en ändring i en formulärmall som kan resultera i dataförlust eller fel i formulär som redan har fyllts i visas ett meddelande. Meddelandet visas ofta när du lägger till nya, obligatoriska fält i en formulärmall eller när du byter namn på eller ta bort fält eller grupper från formulärmallen.

Felmeddelande som varnar formulärkonstruktörer om eventuell dataförlust

När du får det här meddelandet om du klickar på Ja och fortsätta med dina ändringar kan vara det inte möjligt att komma åt data i befintliga formulär när du har publicerat den uppdaterade formulärmallen. I vissa fall kan det vara acceptabel. Du måste bestämma vad som fungerar för din situation.

För att säkerställa att du kan komma åt de data som du redan har samlat in från användare, Följ dessa riktlinjer när du gör ändringar i din ursprungliga formulärmall:

  • Byt inte namn på befintliga fälten och grupperna i datakällan.

  • Flytta inte befintliga fälten och grupperna runt i datakällan.

  • Befintliga fälten och grupperna ta inte bort från datakällan. Du kan ta bort kontroller från formulärmallen utan att orsaka problem, så länge du lämnar kontrollens motsvarande fält eller en grupp i datakällan.

Överst på sidan

Alternativ till att uppdatera befintliga användarformulär

När du gör ändringar i en befintlig formulärmall, kan det hända att de befintliga formulär (XML-filer) som baseras på formulärmallen behöver uppdateras så att de fungerar med den senaste versionen av formulärmallen. På så sätt försäkrar du dig om att användarna kan fortsätta att arbeta med sina befintliga formulär utan problem, samt att du fortfarande kan komma åt data som samlas in från dessa formulär. När du uppdaterar befintliga formulär kan du välja mellan tre olika metoder:

  • Uppdatera formulären automatiskt    Du kan välja att de befintliga formulären ska uppdateras automatiskt i InfoPath. Det här är standardinställningen. I så fall matchas befintliga formulär med den uppdaterade formulärmallen. Om du till exempel tar bort en listrutekontroll i formulärmallen och sedan publicerar den modifierade formulärmallen, tas listrutekontrollen automatiskt bort i alla befintliga formulär.

  • Uppdatera formulären med hjälp av kod     Om du har erfarenhet av programmering kan du skriva kod för att hantera händelsen OnVersionUpgrade, som körs när versionsnumret för det formulär som öppnas är äldre än versionsnumret för den formulärmall som formuläret baseras på. I en utgiftsrapport kan du exempelvis använda OnVersionUpgrade-händelsehanteraren för att fastställa om ett formulär med ett tidigare versionsnummer innehåller fältet e-postAdress och, om så inte är fallet, lägga till fältet i formuläret. Du kan använda händelsen OnVersionUpgrade för att tillämpa ändringar i det XML-schema som formulärmallen baseras på.

  • Välja att inte uppdatera formulären     Du kan välja att inte uppdatera befintliga formulär. När det här alternativet är markerat kan användare fylla i formulär som baseras på den uppdaterade formulärmallen, men de kanske inte kan öppna befintliga formulär. Om befintliga formulär går att öppna kan de inte redigera fält som nyss lagts till.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×