Underfrågor i SQL

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

En underfråga är ett SELECT-kommando som finns inne i ett SELECT, SELECT...INTO, INSERT...INTO, DELETE eller UPDATE-kommando eller inne i en annan underfråga.

Syntax

Du finns tre olika sätt att skapa en underfråga:

jämförelse [ANY | ALL | SOME] (sqlkommando)

uttryck [NOT] IN (sqlkommando)

[NOT] EXISTS (sqlkommando)

En underfråga består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

jämförelse

Ett uttryck och en jämförelseoperator som jämför uttrycken med underfrågans resultat.

uttryck

Det uttryck som databasmotorn ska söka efter i underfrågans resultatmängd.

sqlkommando

Ett SELECT-kommando med samma format som andra SELECT-kommandon. Kommandot måste skrivas inom parenteser.


Kommentarer

Du kan använda en underfråga i stället för ett uttryck i fältlistan i ett SELECT-kommando eller i en WHERE- eller HAVING-sats. I en underfråga kan du använda ett SELECT-kommando för att ange ett eller flera värden som ska evalueras i en WHERE- eller HAVING-sats.

Du kan använda predikaten ANY eller SOME (som är synonyma) för att hämta poster i huvudfrågan som uppfyller jämförelsen med poster som hämtats i underfrågan. I följande exempel returneras alla produkter vars enhetspris är större än priset för alla produkter som sålts med en rabatt 25 procent eller mera:

SELECT * FROM Products WHERE UnitPrice > ANY (SELECT UnitPrice FROM OrderDetails WHERE Discount >= .25);

Du kan använda predikatet ANY för att bara hämta de poster i huvudfrågan som uppfyller jämförelsen med alla poster som hämtats i underfrågan. Om du ändrar ANY till ALL i föregående exempel, returnerar frågan endast de produkter vars enhetpris är högre än priset för alla produkter som sålts med en rabatt på 25 procent eller mera. Detta är mycket mer restriktivt.

Du kan använda predikatet IN för att bara hämta de poster i huvudfrågan som har samma värde som någon post i underfrågan. Följande exempel returnerar alla produkter som har en rabatt på 25 procent eller mer:

SELECT * FROM Products WHERE ProductID IN (SELECT ProductID FROM OrderDetails WHERE Discount >= .25);

På samma sätt kan du använda NOT IN för att endast hämta de poster i huvudfrågan som inte motsvaras av en post med ett identiskt värde i underfrågan.

Använd predikatet EXISTS (med det valfria reserverade ordet NOT) i logiska jämförelser för att avgöra om underfrågan innehåller några poster.

Du kan också använda olika namn tabellalias i en underfråga för att referera till tabeller som anges i en FROM-sats utanför underfrågan. I följande exempel returneras namnen på de anställda vars löner är lika med eller större än den genomsnittliga lönen för alla anställda med samma befattning. Tabellen Anställda använder aliaset "T1":

SELECT LastName, FirstName, Title, Salary FROM Employees AS T1 WHERE Salary >= (SELECT Avg(Salary) FROM Employees WHERE T1.Title = Employees.Title) Order by Title;

I föregående exempel är det reserverat ord AS valfritt.

Vissa underfrågor kan användas i korsfrågor – som predikaten (de i WHERE-satsen). Underfrågor som resultat (i SELECT-listan) är inte tillåtna i korsfrågor.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×