UTKAST: Skapa, ändra eller ta bort ett OLE-objekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda Object Linking and Embedding (OLE) för att inkludera innehåll från andra program, till exempel Microsoft Office Excel 2007 i Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 eller Microsoft Office Outlook 2007.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om OLE

Länka eller bädda in innehåll från ett annat program med hjälp av OLE

Ändra hur ett OLE-objekt visas

Ändra innehåll från ett OLE-program

Ta bort länken

När jag dubbelklickar på ett länkat eller inbäddat objekt visas meddelandet "Det går inte att redigera"

När jag försöker infoga ett objekt visas meddelandet "Det går inte att starta programmet som krävs"

Lär dig mer om OLE

OLE fungerar i många olika program och kan användas för att göra innehåll som har skapats i ett program tillgängligt i ett annat. Du kan till exempel infoga ett Excel 2007-kalkylblad i en PowerPoint 2007-presentation. Om du vill se vilka typer av innehåll du kan infoga klickar du på Objekti gruppen Text på fliken Infoga. Bara program som är installerade på din dator och som stöder OLE-objekt visas i rutan Objekttyp. Om det program du vill använda inte finns med i listan måste du installera programmet för att kunna infoga innehåll från det.

Överst på sidan

Länkade och inbäddade objekt

Om du kopierar information mellan PowerPoint, Word eller något annat program som stöder OLE, till exempel Excel kan du kopiera informationen antingen som ett länkat objekt eller ett inbäddat objekt. De största skillnaderna mellan länkade och inbäddade objekt är var data lagras och hur objektet uppdateras när du har placerat det i målfil. Inbäddade objekt lagras i det dokument de infogas i och uppdateras inte. Länkade objekt är fortfarande separata filer och kan uppdateras.

Länkade och inbäddade objekt i ett Office för Windows-dokument
Länkade och inbäddade objekt i ett dokument

1. Ett inbäddat objekt har ingen koppling till källfilen.

2. Ett länkat objekt är länkat till källfilen.

3. Källfilen uppdaterar de länkade objekten.

Mer information om inbäddade och länkade ljudfiler i PowerPoint 2007 finns i inbäddade och länkade ljudfiler i en presentation.

Överst på sidan

När ska länkade objekt användas?

Om du vill att informationen i målfil ska uppdateras när informationen i källfil ändras ska du använda länkade objekt.

För ett länkat objekt stannar den ursprungliga informationen i källfilen. Målfilen visar en bild av den länkade informationen men lagrar bara adressen till den plats där ursprungsdata finns (samt storleken om objektet är ett diagramobjekt från Excel). Källfilen måste vara tillgänglig på datorn eller i nätverket för att länken till ursprungliga data ska behållas.

Den länkade informationen kan uppdateras automatiskt om du ändrar originalinformationen i källfilen. Om du till exempel markerar ett stycke i ett Word-dokument och sedan klistrar in det som ett länkat objekt i en PowerPoint-presentation kan informationen uppdateras i PowerPoint om du ändrar informationen i Word-dokumentet.

Överst på sidan

När ska inbäddade objekt användas?

Om du inte vill uppdatera den kopierade informationen när den ändras i källfilen ska du använda inbäddade objekt. Versionen från källfilen bäddas in helt i dokumentet eller presentationen. Om du kopierar information som ett inbäddat objekt krävs det mer diskutrymme för målfilen än om du länkar informationen.

När filen öppnas på en annan dator kan det inbäddade objektet visas utan att det går att komma åt den ursprungliga informationen. Eftersom det inte finns några länkar från ett inbäddat objekt till källfilen uppdateras inte objektet om du ändrar den ursprungliga informationen.

Överst på sidan

Länka eller bädda in innehåll från ett annat program med OLE

Du kan länka eller bädda in hela eller delar av innehållet från ett annat program.

Skapa en länk till innehåll från ett annat program

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. Klicka i den del av dokumentet eller e-postmeddelandet där du vill placera det länkat objekt.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på fliken Skapa från fil.

 4. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

  Om du bläddrar dig fram till filen klickar du på Infoga när du har hittat den.

 5. Markera kryssrutan Länka till fil.

 6. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.

   Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

PowerPoint

 1. Klicka i den del av bilden där du vill placera det länkat objekt.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområde i PowerPoint

 3. Klicka på Skapa från fil.

 4. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

  Om du bläddrar dig fram till filen klickar du på Infoga när du har hittat den.

 5. Markera kryssrutan Länka.

 6. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.

   Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

Obs!: Du kan inte infoga grafik eller bilder med kommandot Objekt. Klicka på Bild i gruppen Illustration på fliken Infoga för att infoga grafik eller bilder.

Word

 1. Klicka i den del av dokumentet eller e-postmeddelandet där du vill placera det länkat objekt.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 3. Klicka på fliken Skapa från fil.

 4. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

  Om du bläddrar dig fram till filen klickar du på Infoga när du har hittat den.

 5. Markera kryssrutan Länka till fil.

 6. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.

   Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Bädda in innehåll från ett annat program

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. Klicka i den del av dokumentet eller e-postmeddelandet där du vill placera det inbäddat objekt.

 2. Klicka på Objekti gruppen Textpå fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om dokumentet inte finns redan klickar du på fliken Skapa nytt. I rutan Objekttyp väljer du vilken typ av objekt du vill skapa.

  Om dokumentet finns redan, klickar du på fliken Skapa från fil. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka till fil.

 5. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

PowerPoint

 1. Klicka i den del av bilden där du vill placera det inbäddat objekt.

 2. Klicka på Objekti gruppen Textpå fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om dokumentet inte finns redan, klickar du på Skapa nytt. I rutan Objekttyp väljer du vilken typ av objekt du vill skapa.

  Om dokumentet finns redan, klickar du på Skapa från fil. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka.

 5. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

Word

 1. Klicka i den del av dokumentet eller e-postmeddelandet där du vill placera det inbäddat objekt.

 2. Klicka på Objekti gruppen Textpå fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om dokumentet inte finns redan klickar du på fliken Skapa nytt. I rutan Objekttyp väljer du vilken typ av objekt du vill skapa.

  Om dokumentet finns redan, klickar du på fliken Skapa från fil. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka till fil.

 5. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Länka eller bädda in en del av innehållet från ett annat program

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Word

Överst på sidan

Outlook

 1. Markera den information som du vill kopiera som ett länkat eller inbäddat objekt från ett program än Outlook.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Växla till det dokument eller e-postmeddelande som du vill placera informationen i och klicka sedan där du vill att informationen ska visas.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Hem och klicka sedan på Klistra in special.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Klistra in länk om du vill klistra in informationen som ett länkat objekt.

  • Klicka på Klistra in om du vill klistra in informationen som ett inbäddat objekt. Klicka på den post som har ordet objekt i namnet i rutan Som. Om du till exempel har kopierat informationen från ett kalkylblad i Excel klickar du på kalkylbladsobjekt från Microsoft Excel.

PowerPoint

 1. Markera den information som du vill kopiera som ett länkat eller inbäddat objekt från ett program än PowerPoint.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Växla till den bild som du vill placera informationen i och klicka sedan där du vill att informationen ska visas.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Hem och klicka sedan på Klistra in special.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Klistra in länk om du vill klistra in informationen som ett länkat objekt.

  • Klicka på Klistra in om du vill klistra in informationen som ett inbäddat objekt. Klicka på den post som har ordet objekt i namnet i rutan Som. Om du till exempel har kopierat informationen från ett Microsoft Word-dokument väljer du Word-dokumentobjekt.

Word

 1. Markera den information som du vill kopiera som ett länkat eller inbäddat objekt från ett program än Word.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Växla till det dokument eller e-postmeddelande som du vill placera informationen i och klicka sedan där du vill att informationen ska visas.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Hem och klicka sedan på Klistra in special.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Klistra in länk om du vill klistra in informationen som ett länkat objekt.

  • Klicka på Klistra in om du vill klistra in informationen som ett inbäddat objekt. Klicka på den post som har ordet objekt i namnet i rutan Som. Om du till exempel har kopierat informationen från ett kalkylblad i Excel klickar du på kalkylbladsobjekt från Microsoft Excel.

Överst på sidan

Ändra hur ett OLE-objekt visas

Du kan visa ett länkat objekt eller ett inbäddat objekt i ett dokument, en bild eller ett e-postmeddelande på samma vis som det visas i källprogram eller som en ikon. Om dokumentet eller presentationen ska visas online och inte ska skrivas ut kan du minimera den plats som objektet tar genom att visa det som en ikon. Användare som vill visa informationen kan dubbelklicka på ikonen.

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, peka på objektstyp Objekt (till exempel Dokumentobjekt) och klicka på Konvertera.

 2. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Markera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa en ikon.

   Klicka på Byt ikon om du vill ändra standardbilden för en ikon eller etikett och klicka sedan på den ikon du vill använda i listan Ikon eller ange en etikett i rutan Beskrivning.

Överst på sidan

Ändra innehåll från ett OLE-program

I Word, PowerPoint och Outlook kan du ändra det innehåll som är länkat eller inbäddat från ett annat program.

Ändra ett länkat objekt i källprogrammet

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, pekar du på Objekttypobjekt (till exempel Länkat kalkylblad-objekt ) och klicka på länkar.

 2. Klicka på Öppna källa.

 3. Gör önskade ändringar i det länkade objektet.

Tips: Du kan också ändra källfilen genom att klicka på Ändra källa i stället för Öppna källa efter du har klickat på Länkar. Leta upp den nya källfilen och klicka på Öppna.

PowerPoint

 1. Klicka på det länkade objektet i bilden.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka på Redigera länkar till filer.

  Om Redigera länkar till filer inte visas klickar du på nedåtpilen längst ner i listan Förbered dokumentet för distribution och bläddrar till slutet av listan.

  Bild av Förbered-menyn

 3. Markera länken i listan Länkar och klicka på Öppna källa.

 4. Gör önskade ändringar i det länkade objektet.

 5. Avsluta källprogram för att återvända till målfilen.

Word

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, pekar du på Objekttypobjekt (till exempel Länkat kalkylblad-objekt ) och klicka på länkar.

 2. Klicka på Öppna källa.

 3. Gör önskade ändringar i det länkade objektet.

Tips: Du kan också ändra källfilen genom att klicka på Ändra källa i stället för Öppna källa efter du har klickat på Länkar. Leta upp den nya källfilen och klicka på Öppna.

Överst på sidan

Ändra ett inbäddat objekt i källprogrammet

Om du vill ändra ett inbäddat objekt dubbelklickar du på objektet för att öppna det och redigera det i källprogrammet. Källprogrammet (eller något annat program där du kan redigera objektet) måste vara installerat på datorn.

 1. Dubbelklicka på det inbäddat objekt när du vill öppna det.

 2. Ändra objektet på det sätt som du har tänkt dig.

 3. Om du redigerar objektet på plats i ett öppet program kan du klicka var som helst utanför objektet för att återvända till målfil.

  Om du redigerar det inbäddade objektet i källprogrammet i ett separat fönster avslutar du källprogrammet för att återvända till målfilen.

Obs!: Om du dubbelklickar på vissa inbäddade objekt, till exempel video- eller ljudklipp, spelas de upp och inget program öppnas. Om du vill redigera ett sådant inbäddat objekt högerklickar du på ikonen eller objektet, pekar på objekttypObjekt (till exempel Medieklippobjekt) och klickar sedan på Redigera.

Överst på sidan

Redigera ett inbäddat objekt i ett annat program än källprogrammet

 1. Markera det inbäddat objekt som du vill redigera.

 2. Högerklicka på ikonen eller objektet, peka på objektstyp Objekt (till exempel Dokumentobjekt) och klicka på Konvertera.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Konvertera till om du vill konvertera det inbäddade objektet till den objekttyp du har angett i listan.

  • Klicka på Aktivera som om du vill öppna det inbäddade objektet som den objekttyp som du har angett i listan utan att ändra objekttypen på det.

Överst på sidan

Ta bort länken

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Word

Överst på sidan

Outlook

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, pekar du på Objekttypobjekt (till exempel Länkat kalkylblad-objekt ) och klicka på länkar.

 2. Klicka på Ta bort länk.

Obs!: När du bryter anslutningen till ett länkat objekt måste du Infoga den i en fil om du vill återansluta.

PowerPoint

 1. Klicka på det länkade objektet i bilden.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka på Redigera länkar till filer.

  Om Redigera länkar till filer inte visas klickar du på nedåtpilen längst ner i listan Förbered dokumentet för distribution och bläddrar till slutet av listan.

  Bild av Förbered-menyn

 3. Markera länken i listan länkar och klicka sedan på Bryt länk.

 4. Klicka på Stäng.

Obs!: När du bryter anslutningen till ett länkat objekt måste du Infoga den i en fil om du vill återansluta.

Word

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, pekar du på Objekttypobjekt (till exempel Länkat kalkylblad-objekt ) och klicka på länkar.

 2. Klicka på Ta bort länk.

Obs!: När du bryter anslutningen till ett länkat objekt måste du Infoga den i en fil om du vill återansluta.

Överst på sidan

När jag dubbelklickar på ett länkat eller inbäddat objekt visas ett meddelande om att det inte går att redigera

Detta meddelande visas när källfil eller källprogram inte kan öppnas.

Kontrollera att källprogrammet är tillgängligt.     Om källprogrammet inte är installerat på datorn kan du konvertera objektet till ett filformat som används i ett program som är installerat.

Obs!: Om du vill länka till eller bädda in ett objekt som skapats i ett program från tredje part markerar du det programmets hjälpdokumentation först om du vill ta reda på om det har stöd för OLE.

Kontrollera att minnet räcker     Kontrollera att du har tillräckligt mycket minne för att köra källprogrammet. Om det behövs kan du frigöra minne genom att stänga andra program.

Stäng alla dialogrutor     Om källprogrammet körs kan du kontrollera att det inte har några öppna dialogrutor. Växla till källprogrammet och stäng alla öppna dialogrutor.

Stäng källfilen.     Kontrollera att ingen annan användare använder källfilen om den är ett länkat objekt.

Kontrollera att namnet på källfilen inte har ändrats     Kontrollera att källfilen du vill redigera har samma namn som när du skapade länken och att den inte har flyttats om den är ett länkat objekt. Så här ändrar du källfilen:

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

PowerPoint

Word

Outlook

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, pekar du på Objekttypobjekt (till exempel Länkat kalkylblad-objekt ) och klicka på länkar.

 2. Klicka på Ändra källa.

 3. Leta upp den nya källfilen och upprätta länken igen.

PowerPoint

 1. Klicka på det länkade objektet i bilden.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , peka på Förbered och klicka på Redigera länkar till filer.

  Om Redigera länkar till filer inte visas klickar du på nedåtpilen längst ner i listan Förbered dokumentet för distribution och bläddrar till slutet av listan.

  Bild av Förbered-menyn

 3. Markera länken i listan Länkar och klicka på Ändra källa.

 4. Leta upp den nya källfilen och upprätta länken igen.

Word

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, pekar du på Objekttypobjekt (till exempel Länkat kalkylblad-objekt ) och klicka på länkar.

 2. Klicka på Ändra källa.

 3. Leta upp den nya källfilen och upprätta länken igen.

Överst på sidan

När jag försöker infoga ett objekt visas meddelandet "Det går inte att starta programmet som krävs"

Du kan få det här meddelandet om källprogram inte kan öppnas, antagligen på grund av störningar från ett annat program på datorn, till exempel ett antivirusprogram. Felmeddelandet uppmanas du att reparera källprogrammet. Om problemet kvarstår efter att du reparera källprogrammet försöka starta Windows i felsäkert läge innan du infogar objektet. Mer information finns i hjälpdokumentationen för din version av Windows.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×