URL-adresser och IP-adressintervall för Office 365

Sammanfattning   : Följande slutpunkter (FQDN, portar, URL:er, IPv4- och IPv6-prefix) gäller för Office 365-abonnemang, inklusive Government Community Cloud (GCC) och har utformats för att leverera produktivitetstjänster till organisationer enbart med hjälp av dessa abonnemang.

Office 365-slutpunkter: Globalt (inklusive GCC) | Office 365 genom 21 Vianet | Office 365 Tyskland | Office 365 U.S. Government DoD | Office 365 U.S. Government GCC High |

Uppdaterades senast: 2017-08-31 – RSS Ändringsloggsprenumeration

Ladda ned: Hela listan i XML-format

Använd: våra förkonfigurerade PAC-filer

Office 365 kräver att alla datorer som ansluter till tjänsten har Internetanslutning. Den här artikeln fungerar som en referens för specifika Microsoft- och tredjepartsslutpunkter som datorerna måste kunna nå. Börja med vår guide Hantera Office 365-slutpunkter för att förstå hur informationen här kan användas på bästa sätt. I tillägg till akuta ändringar uppdateras slutpunkter i slutet av varje månad.

Viktigt! Målslutpunkter kan visas som endast IP-adresser, endast FQDN:er/URI:er eller en kombination av båda. Vissa slutpunkter delas inom Office 365 och vissa delas med konsumenttjänster. Var uppmärksam på introduktionen för varje tjänst. Särskilda riktlinjer som endast gäller för den tjänsten anges där. Office 365 är beroende av internetbaserade tjänster såsom Microsoft-ägda molntjänster med dynamiska adresser, DNS (Domain Name Service), CDN (Content Delivery Network), CRL (Certificate Revocation List) samt andra tredjepartstjänster där inga IP-adresser finns tillgängliga. Om IP- eller FQDN-information inte är tillgänglig har vi markerat dem som Ej tillämpligt i tabellerna nedan.

Varje Office 365-tjänst är beroende av de obligatoriska slutpunkterna i avsnitten för Office 365-portalen och -delning och Office 365-autentisering och -identitet för att fungera. De andra slutpunkterna grupperas för att fatta selektiva tjänstebeslut. Använd XML-filen för en fullständig lista och RSS-feeden för ändringar och meddelanden.

Stöds med Internet- och Azure ExpressRoute-kretsar

Stöds endast med Internet-kretsar

* Tjänsternas slutpunkter ingår inte i tabellerna som visas nedanför eller för XML- och RSS-ändringsloggen ovan. De underhålls separat på länkarna.

Office 365-slutpunkter publiceras i slutet av varje månad med 30 dagars förvarning. Ibland sker akuta ändringar utöver det som publiceras i slutet av månaden eller med kortare varsel. När en slutpunkt läggs till är ikraftträdandedatumet i din RSS-feed det datum då nätverksbegäran skickas till slutpunkten. Om du inte har använt RSS tidigare kan du läsa om hur du prenumererar via Outlook, eller så kan du få RSS-feed uppdateringarna skickade till dig med e-post.

Slutpunkterna som visas med ett Ja i kolumnen ExpressRoute för Office 365 är tillgängliga både via Internet och över ExpressRoute med konfigurerad Microsoft-peering. En del tjänster som Office 365 utnyttjar är även tillgängliga med konfigurerad offentlig peering och de räknas upp här. Det krävs dock inte offentlig peering för att använda ExpressRoute med Office 365 för de Office 365-program som stöds över ExpressRoute.

Det finns mycket information på den här sidan, får vi presentera den på ett enklare sätt?

Du får gärna ge dina synpunkter längst ned på sidan, under rubriken Var den här informationen användbar? Klicka på ja eller nej och ge detaljerad feedback. Ju mer feedback vi får från dig desto lättare blir det för oss att förbättra sidan.

Office 365 portal och delat

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda någon av Office 365-tjänsterna. Om din organisation använder Office 365-hanteringspaketet, Cloud App Security eller tjänsterna för säkerhets- och efterlevnadsexport, hittar du de slutpunkter som gäller här nedanför. Alla IP-adresser som anges direkt i kolumnen Mål-IP visas också i IP-tabellerna och XML-filen.

Delade Office 365-tjänster begärs via webbläsare, klienter och servrar och kräver att den autentiserade användaren överförs.

Rad

Syfte

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Office 365-portal

*.office365.com

Nej

Nej2

IP-intervall för portal och delat.

TCP 443

2

Obligatoriskt: Office 365-portal (inklusive Cloud App Security)

home.office.com

portal.office.com

agent.office.net

www.office.com

outlook.office365.com

signup.microsoft.com

Nej

Ja

IP-intervall för portal och delat & IP-intervall för Exchange Online.

TCP 443

3

Obligatoriskt: Office 365-portal (inklusive Cloud App Security)

portal.microsoftonline.com

*.portal.cloudappsecurity.com

Nej

Nej

IP-intervall för portal och delat.

TCP 443

4

Obligatoriskt: CDN som används för delad infrastruktur

prod.msocdn.com

shellprod.msocdn.com

appsforoffice.microsoft.com

Contentstorage.osi.office.net

r1.res.office365.com

r4.res.office365.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

5

Obligatoriskt: Delad infrastruktur

clientlog.portal.office.com

nexus.officeapps.live.com

nexusrules.officeapps.live.com

Ja

Nej

IP-intervall för portal och delat.

TCP 80 & 443

6

Obligatoriskt: Delad infrastruktur

suite.office.net

account.office.net

browser.pipe.aria.microsoft.com

Nej

Ja

IP-intervall för portal och delat.

TCP 80 & 443

7

Obligatoriskt: Certifikatåterkallningslistor

Se välkända rotcertifikat-CRL i tabellen nedan.

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

8

Obligatoriskt: Microsoft Groups.

groupsapi-prod.outlookgroups.ms

groupsapi2-prod.outlookgroups.ms

groupsapi3-prod.outlookgroups.ms

groupsapi4-prod.outlookgroups.ms

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

9

Obligatoriskt: Microsoft Groups.

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

api.localytics.com

analytics.localytics.com

outlook.uservoice.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

10

Obligatoriskt: Delve

delve.office.com

apc.delve.office.com

aus.delve.office.com

can.delve.office.com

eur.delve.office.com

gbr.delve.office.com

ind.delve.office.com

jpn.delve.office.com

kor.delve.office.com

lam.delve.office.com

nam.delve.office.com

Nej

Ja

IP-intervall för portal och delat.

TCP 80 & 443

11

Obligatoriskt: CDN för Delve

res.delve.office.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

12

Obligatoriskt: StaffHub

staffhub.ms

staffhub.office.com

*.staffhub.office.com

*.blob.core.windows.net

*.helpshift.com

*.hockeyapp.net

*.sharepointonline.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

13

Obligatoriskt: CDN för StaffHub

staffhubweb.azureedge.net

az826701.vo.msecnd.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

14

Valfritt: StaffHub-analys och feedback

staffhub.uservoice.com

*.aria.microsoft.com

*.localytics.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

15

Valfritt: Tredje parts Office-integrering.

firstpartyapps.oaspapps.com

prod.firstpartyapps.oaspapps.com.akadns.net

telemetryservice.firstpartyapps.oaspapps.com

wus-firstpartyapps.oaspapps.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

16

Valfritt: Vissa Office 365-funktioner kräver slutpunkter inom dessa domäner.

Obs!: Många specifika FQDN-namn inom dessa jokertecken har publicerats nyligen eftersom vi arbetar för att antingen ta bort eller bättre förklara våra riktlinjer för jokertecken.

*.onmicrosoft.com

*.office.com

*.office.net

Nej

Nej2

Ej tillämpligt

TCP 80 & 443

17

Valfritt: Vissa Office 365-funktioner kräver slutpunkter inom dessa domäner.

Obs!: Många specifika FQDN-namn inom dessa jokertecken har publicerats nyligen eftersom vi arbetar för att antingen ta bort eller bättre förklara våra riktlinjer för jokertecken.

*.microsoft.com

*.msocdn.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

18

Valfritt: Delad hjälp och support

support.office.com

products.office.com

templates.office.com

contentstorage.osi.office.net

technet.microsoft.com

amp.azure.net

assets.onestore.ms

auth.gfx.ms

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

dgps.support.microsoft.com

mem.gfx.ms

platform.linkedin.com

support.content.office.net

video.osi.office.net

videocontent.osi.office.net

videoplayercdn.osi.office.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

19

Valfritt: Delad hjälp och support

connect.facebook.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

20

Valfritt: Microsoft Azure RemoteApp

dc.services.visualstudio.com

liverdcxstorage.blob.core.windowsazure.com

telemetry.remoteapp.windowsazure.com

vortex.data.microsoft.com

www.remoteapp.windowsazure.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

21

Valfritt:

manage.office.com

graph.microsoft.com

graph.windows.net

api.office.com

office365servicehealthcommunications.cloudapp.net

securescore.office.com

enterpriseregistration.windows.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

22

Valfritt: Importtjänsten för PST- och filpåfyllning

Se Importtjänsten för ytterligare krav.

23

Valfritt: Säkerhets- och efterlevnadsexport

protection.office.com

*.blob.core.windows.net

office365zoom.cloudapp.net

equivioprod*.cloudapp.net

zoom-cs-prod*.cloudapp.net

equivio.office.com

compliance.outlook.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

24

Valfritt: Remote Connectivity Analyzer - Starta anslutningstester.

testconnectivity.microsoft.com

Nej

Nej

13.67.59.89/32
40.69.150.142/32
40.85.91.8/32
104.211.54.99/32
104.211.54.134/32

TCP 80 & 443

25

Valfritt: Remote Connectivity Analyzer - Captcha och supporttjänster

client.hip.live.com

wu.client.hip.live.com

support.microsoft.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

26

Valfritt: Remote Connectivity Analyzer - De tester som kunden valt körs.

Källa till nätverksbegäranden:

  • testconnectivity.microsoft.com

Lokalt system för e-post och samarbete.

Nej

Nej

Kundens IP-intervall

80, 443, 25, POP3 på (110, 995 eller Anpassad), IMAP4 på (143, 993 eller Anpassad)

27

Valfritt: Microsoft-assistenten för support och återställning för Office 365 - Validera användarautentiseringsuppgifter för enkel inloggning.

Källa till nätverksbegäranden:

  • o365diagnosticsbasic-eus.cloudapp.net (104.211.54.99)

  • o365diagnosticworker-eus.cloudapp.net (104.211.54.134)

Lokala STS-installationer

Nej

Nej

Kundens IP-intervall

Kan konfigureras av kund. Vanligtvis TCP 443

1Kom ihåg att datorkonton inte fungerar med proxyservrar som kräver utgående autentisering.

2 Det finns specifika underordnade FQDN inom den här domänen som är tillgängliga för ExpressRoute. Läs mer i avsnittet Bestämma vilka program och funktioner som ska dirigeras över ExpressRoute.

Obs! ExpressRoute för Office 365 har för närvarande inte stöd för IPv6. Kunder som inte använder ExpressRoute kommer att vilja försäkra sig om att båda IP-listorna nedan kan nås via Internet.

IPv4-slutpunkter för portal och delat för Office 365 dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv4-slutpunkter för portal och delat för Office 365 endast dirigerbara via Internet

IPv6-slutpunkter för portal och delat för Office 365 endast dirigerbara via Internet

13.65.240.22/32
13.66.58.59/32
13.70.156.206/32
13.71.145.114/32
13.71.145.122/32
13.75.149.223/32
13.71.151.88/32
13.78.120.69/32
13.78.120.70/32
13.78.120.99/32
13.78.122.54/32
13.84.216.209/32
13.84.219.100/32
13.84.222.249/32
13.87.36.128/32
13.88.17.54/32
13.92.181.66/32
13.92.236.241/32
13.93.164.45/32
13.107.6.156/31
13.107.7.190/31
13.107.9.156/31
23.96.32.105/32
23.96.251.50/32
23.96.253.65/32
23.97.66.55/32
23.97.78.94/32
23.99.121.16/32
23.99.125.4/32
40.71.88.196/32
40.83.120.174/32
40.83.185.155/32
40.83.185.230/32
40.84.145.72/32
40.112.187.89/32
40.117.96.104/32
40.117.100.187/32
40.117.229.133/32
40.117.229.194/32
51.140.45.81/32
51.140.226.217/32
51.142.213.184/32
52.163.58.153/32
52.163.93.38/32
52.172.49.206/32
52.175.154.183/32
52.175.158.8/32
52.178.27.129/32
52.178.144.25/32
52.178.146.3/32
52.178.146.67/32
52.178.150.186/32
52.185.154.106/32
52.187.42.197/32
52.187.78.144/32
52.228.36.141/32
52.230.24.83/32
52.231.24.115/32
52.231.204.153/32
52.232.112.133/32
52.232.118.68/32
52.232.129.232/32
65.52.144.46/32
65.52.176.186/32
65.52.192.203/32
65.52.240.200/32
65.55.239.168/32
70.37.96.155/32
94.245.88.28/32
94.245.117.53/32
104.40.178.127/32
104.40.179.160/32
104.42.225.143/32
104.42.230.91/32
104.45.225.7/32
104.47.156.62/32
104.211.160.244/32
104.214.144.62/32
104.214.144.252/32
104.214.145.126/32
104.214.145.173/32
104.214.146.199/32
111.221.96.149/32
111.221.104.43/32
137.116.156.3/32
137.116.248.150/32
137.117.17.124/32
138.91.61.107/32
157.55.139.177/32
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.212.37/32
157.55.227.192/26
168.62.104.83/32
168.62.106.224/32
168.63.92.133/32
191.235.95.142/32
191.238.160.173/32
207.46.73.250/32
207.46.141.38/32
207.46.156.124/32
207.46.216.54/32
213.199.128.119/32
13.64.196.27/32
13.64.198.19/32
13.64.198.97/32
13.64.199.41/32
13.76.218.117/32
13.76.219.191/32
13.76.219.210/32
13.91.61.249/32
13.91.98.185/32
13.93.216.68/32
13.93.233.42/32
23.97.61.137/32
23.97.150.21/32
23.97.152.190/32
23.97.209.97/32
23.99.109.44/32
23.99.109.64/32
23.99.116.116/32
23.99.121.207/32
23.100.86.91/32
23.101.14.229/32
23.101.30.126/32
23.102.4.253/32
40.76.1.176/32
40.76.8.142/32
40.76.12.4/32
40.76.12.162/32
40.113.8.255/32
40.113.10.78/32
40.113.11.93/32
40.113.14.159/32
40.117.144.240/32
40.117.151.29/32
40.118.211.172/32
40.121.144.182/32
40.122.168.103/32
65.52.148.27/32
65.52.160.218/32
65.52.184.75/32
65.52.196.64/32
70.37.97.234/32
94.245.108.85/32
104.41.207.73/32
104.42.231.28/32
104.43.140.223/32
104.45.11.195/32
104.46.38.64/32
104.46.50.125/32
104.209.35.177/32
104.215.146.200/32
104.215.198.144/32
111.221.111.196/32
137.116.66.126/32
137.116.81.187/32
157.55.177.39/32
157.55.184.223/32
157.55.80.94/32
168.61.146.25/32
168.61.149.17/32
168.61.170.80/32
168.61.172.71/32
168.62.204.209/32
168.62.29.225/32
168.62.43.8/32
168.63.18.79/32
168.63.29.74/32
168.63.100.61/32
168.63.138.56/32
168.63.172.54/32
168.63.213.238/32
191.237.218.239/32
207.46.134.255/32
207.46.153.155/32
2603:1020:200::682f:a1d8/128
2603:1020:201::3c4/128
2603:1030:603::6a/128
2603:1030:603::72/128
2603:1030:a02::118/128
2603:1040:200::111/128
2603:1040:400::5d/128
2603:1040:400::5e/128
2603:1040:400::7b/128
2603:1040:401::c/128
2603:1040:601::2f/128
2603:1040:601::1e7/128
2801:80:1d0:1c00::/64
2a01:111:2003::/48
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:202c::/48
2a01:111:202e::/48
2a01:111:202e::190/128
2a01:111:202e::191/128
2a01:111:202e::156/128
2a01:111:202d::/48
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:f100:8000::4134:902e/128
2a01:111:f100:6000::4134:b0ba/128
2a01:111:f100:1002::4134:c0cb/128
2a01:111:f100:1002::4134:c440/128
2a01:111:f100:1002::4134:d9ee/128
2a01:111:f100:1004::4134:f0c8/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c33/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d11/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d43/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d98/128
2a01:111:f100:3002::8987:320c/128
2a01:111:f100:3002::8987:342a/128
2a01:111:f100:3002::8987:3552/128
2a01:111:f100:4001::4625:609b/128
2a01:111:f100:4001::4625:61ea/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1e8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a248/128
2a01:111:f100:6000::4134:b84b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:682b/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b20/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b76/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6fc4/128
2a01:111:f100:8000::4134:941b/128
2a01:111:f100:8001::d5c7:8077/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:581c/128
2a01:111:f100:a000::5ef5:6c55/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6095/128
2a01:111:f100:a001::a83f:5c85/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c89/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8deb/128
2a01:111:f102:8001::1761:4237/128
2a01:111:f102:8001::1761:4daf/128
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:1000::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1801::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:F406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2a01:111:f406:c00::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d93c/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b4/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cb8/128
2603:1020:201::5f2/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bc2/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:699d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8a/128
2a01:111:f100:3002::8987:358e/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cbc/128
2603:1030:603::5e0/128
2603:1040:200::4a9/128
2603:1040:601::4e/128
2603:1040:401::57/128
2603:1030:603::4ed/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a37/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8872/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3b3/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a4e/128
2a01:111:f100:2002::8975:2db9/128
2603:1030:a02::5f9/128
2603:1040:200::419/128
2603:1020:201::142/128
2603:1020:201::265/128
2603:1020:300::33/128
2603:1020:400::26/128
2603:1040:400::715/128
2603:1040:601::281/128

Slutpunkterna som listas i det här avsnittet krävs om du använder Azure Rights Management. Begäranden har sitt ursprung hos webbläsare, klienter och servrar och kräver att den autentiserade användaren överförs.

Rad

Syfte

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Azure Rights Management (RMS)

*.aadrm.com

*.azurerms.com

ecn.dev.virtualearth.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

3

Obligatoriskt: Azure Rights Management (RMS)

*.cloudapp.net1

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

4

Valfritt: Rights Management-anslutningstjänst

Källa till nätverksbegäranden:

  • Lokal server

*.aadrm.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

1Endast för Azure Rights Management Office 2010-kunder.

Läs vår artikel om certifikatkedjor för Office 365 om du vill få en mer detaljerad bild av certifikatkedjor, inklusive hämtningsbara P7B-filer.

Certifikatåterkallningslista (rot-URL-adresser) för Office 365

*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Office 365 autentisering och identitet

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Office 365-tjänster. Om din organisation använder Azure AD Connect AAD Connect, AD FS eller Multi-factor Authentication hittar du de slutpunkter som gäller här nedanför. Alla IP-adresser som anges direkt i kolumnen Mål-IP visas också i IP-tabellerna och XML-filen.

Om du använder Active Directory Federation Services (AD FS) när du distribuerar kan du dessutom använda AD FS-klientåtkomstprinciper med Windows Server 2012 R2 eller klientåtkomstprinciper med AD FS 2.0 för att ytterligare begränsa och kontrollera åtkomsten till Office 365.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Certifikatåterkallningslistor

Se välkända rotcertifikat-CRL.

2

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Klient eller server/inloggad användare

api.login.microsoftonline.com

clientconfig.microsoftonline-p.net

device.login.microsoftonline.com

hip.microsoftonline-p.net

hipservice.microsoftonline.com

login.microsoft.com

login.microsoftonline.com

logincert.microsoftonline.com

loginex.microsoftonline.com

login-us.microsoftonline.com

login.microsoftonline-p.com

nexus.microsoftonline-p.com

stamp2.login.microsoftonline.com

login.windows.net

Nej

Ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 80 & 443

3

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Klient eller server/inloggad användare

accesscontrol.windows.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com2

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

4

Valfritt: Äldre/temporära FQDN

Klient eller server/inloggad användare

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.microsoftonline-p.com

*.microsoftonline-p.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

5

Valfritt: Äldre/temporära FQDN

Klient eller server/inloggad användare

*.windows.net

Nej

Nej3

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

6

Valfritt: Äldre/temporära FQDN

Klient eller server/inloggad användare

*.microsoftonline.com

Ja

Nej3

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Valfritt: Multi-Factor Authentication (MFA)

Klient eller server/inloggad användare

account.activedirectory.windowsazure.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com2

Nej

Nej

IP och FQDN för Microsoft Azure Active Directory (MFA)

TCP 443

8

Valfritt: Azure AD Connect och DirSync

Azure AD Connect-server | Tjänstkonto

login.windows.net

provisioningapi.microsoftonline.com

adminwebservice.microsoftonline.com

Nej

Ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

9

Valfritt: Azure AD Connect och DirSync

Azure AD Connect-server | Tjänstkonto

*.microsoftonline.com

mscrl.microsoft.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com2

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

10

Valfritt: Azure AD Connect (med SSO som tillval) – WinRM och fjärr-PowerShell

Klient eller server/inloggad användare

STS-miljö hos kund (AD FS-server och AD FS-proxy) | Portar TCP 80 och 443

Nej

Nej

Kundmiljö

TCP 80 & 443

11

Valfritt: STS som t.ex. AD FS-proxyservrar (endast för externa kunder)

Klient eller server/Ej tillämpligt

Kund-STS (som AD FS-proxy) | Portar TCP 443 eller TCP 49443 med/ClientTLS

Nej

Nej

Kundmiljö

TCP 443 eller TCP 49443 med ClientTLS

12

Valfritt: AD FS-proxyservrar (endast för externa kunder)

AD FS-proxyserver för kund (WAP) | EJ TILLÄMPLIGT

AD FS-server (FS) för kund | Port TCP 443

Nej

Nej

Kundmiljö

TCP 443

13

Valfritt: Azure AD Connect Health

Azure AD Connect Health-server | Tjänstkonto

management.azure.com

*.blob.core.windows.net

*.queue.core.windows.net

*.servicebus.windows.net - Port: 5671 (om 5671 är spärrad, försöker agenten med 443, men 5671 rekommenderas.)

*.adhybridhealth.azure.com

*.table.core.windows.net

policykeyservice.dc.ad.msft.net

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

14

Valfritt: Azure AD Connect Health

Azure AD Connect Health-server | Tjänstkonto

login.windows.net

login.microsoftonline.com

Nej

Ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

1Kom ihåg att datorkonton inte fungerar med proxyservrar som kräver utgående autentisering.

2 Det här kvalificerade domännamnet (FQDN) måste finnas i zonen Tillförlitliga platser i Internet Explorer på din klient för att fungera.

3 Sub-FQDN login.windows.net meddelas via Expressroute och inkluderas i Office 365 BGP-communities.

Obs! ExpressRoute för Office 365 har för närvarande inte stöd för IPv6

IPv4-slutpunkter för autentisering och identitet för Office 365 dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för autentisering och identitet för Office 365 endast dirigerbara via Internet

13.67.50.224/29
13.71.201.64/26
13.106.4.128/25
13.75.48.16/29
13.75.80.16/29
13.106.56.0/25
23.100.16.168/29
23.100.32.136/29
23.100.64.24/29
23.100.72.32/29
23.100.80.64/29
23.100.88.32/29
23.100.101.112/28
23.100.104.16/28
23.100.112.64/29
23.100.120.64/29
23.101.5.104/29
23.101.144.136/29
23.101.165.168/29
23.101.181.128/29
23.101.210.24/29
23.101.222.240/28
23.101.224.16/29
23.101.226.16/28
40.112.64.16/28
40.113.192.16/29
40.114.120.16/29
40.115.152.16/28
40.127.67.24/29
52.125.0.0/17
52.172.144.16/28
65.52.1.16/29
65.52.193.136/29
65.54.170.128/25
70.37.128.0/23
104.40.240.48/28
104.41.13.120/29
104.41.216.16/28
104.42.72.16/29
104.43.208.16/29
104.43.240.16/29
104.44.218.128/25
104.44.254.128/25
104.44.255.0/25
104.45.0.16/28
104.45.208.104/29
104.46.112.8/29
104.46.224.64/28
104.209.144.16/29
104.210.48.8/29
104.210.83.160/29
104.210.208.16/29
104.211.16.16/29
104.211.48.16/29
104.211.88.16/28
104.211.98.138/32
104.211.98.146/32
104.211.98.246/32
104.211.99.236/32
104.211.100.160/32
104.211.100.204/32
104.211.102.225/32
104.211.152.32/27
104.211.161.150/32
104.211.161.165/32
104.211.161.185/32
104.211.162.33/32
104.211.165.35/32
104.211.166.139/32
104.211.216.32/27
104.211.224.118/32
104.211.225.135/32
104.211.227.110/32
104.211.231.147/32
104.211.231.248/32
104.215.96.24/29
104.215.144.64/29
104.215.184.16/29
131.253.120.128/32
132.245.165.0/25
134.170.67.0/25
134.170.172.128/25
157.55.45.128/25
157.55.59.128/25
157.55.130.0/25
157.55.145.0/25
157.55.155.0/25
157.55.227.192/26
157.56.53.128/25
157.56.55.0/25
157.56.58.0/25
157.56.151.0/25
191.232.2.128/25
191.237.248.32/29
191.237.252.192/28

2603:1020:201::4a0/128
2603:1020:201::4a1/128
2603:1020:201::4a2/128
2603:1020:201::4a3/128
2603:1020:201::4a4/128
2603:1020:201::4a5/128
2603:1020:201::4a6/128
2603:1020:201::4a7/128
2603:1020:201::4aa/128
2603:1020:201::581/128
2603:1020:201::583/128
2603:1020:201::584/128
2603:1020:201::586/128
2603:1020:201::588/128
2603:1020:201::589/128
2603:1020:201::58a/128
2603:1020:201::58b/128
2603:1020:201::58c/128
2603:1020:201:2::/64
2603:1020:201:3::/64
2603:1030:7::2c/128
2603:1030:7::2d/128
2603:1030:7::2f/128
2603:1030:7::30/128
2603:1030:7::34/128
2603:1030:7::3f/128
2603:1030:7::40/128
2603:1030:7::41/128
2a01:111:2005:6::/64
2a01:111:f100:1002::4134:d89f/128
2a01:111:f100:1002::4134:d944/128
2a01:111:f100:1002::4134:d95f/128
2a01:111:f100:1002::4134:da55/128
2a01:111:f100:1002::4134:da5c/128
2a01:111:f100:1002::4134:da81/128
2a01:111:f100:1002::4134:dab5/128
2a01:111:f100:1002::4134:daee/128
2a01:111:f100:1002::4134:db2a/128
2a01:111:f100:1002::4134:db60/128
2a01:111:f100:1002::4134:db89/128
2a01:111:f100:1002::4134:dbe7/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2d/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc2e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc43/128
2a01:111:f100:1002::4134:dc6e/128
2a01:111:f100:1002::4134:dd7a/128
2a01:111:f100:1002::4134:ddcb/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3b/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c3f/128
2a01:111:f100:2002::8975:2c6d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cdd/128
2a01:111:f100:2002::8975:2cea/128
2a01:111:f100:2002::8975:2ced/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d08/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d19/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d25/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d4d/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d6a/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d97/128
2a01:111:f100:2002::8975:2daa/128
2a01:111:f100:2002::8975:2dc7/128
2a01:111:f100:3002::8987:30a0/128
2a01:111:f100:3002::8987:3103/128
2a01:111:f100:3002::8987:3278/128
2a01:111:f100:3002::8987:328f/128
2a01:111:f100:3002::8987:3299/128
2a01:111:f100:3002::8987:3344/128
2a01:111:f100:3002::8987:3396/128
2a01:111:f100:3002::8987:3398/128
2a01:111:f100:3002::8987:33b3/128
2a01:111:f100:3002::8987:33ec/128
2a01:111:f100:3002::8987:34eb/128
2a01:111:f100:3002::8987:34f8/128
2a01:111:f100:3002::8987:353b/128
2a01:111:f100:3002::8987:35b5/128
2a01:111:f100:4001::4625:a3ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4b6/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ba/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4c7/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4cf/128
2a01:111:f100:4001::4625:a4ee/128
2a01:111:f100:4001::4625:a56f/128
2a01:111:f100:4001::4625:a589/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6a44/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6b96/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6bb6/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6c82/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d1c/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d23/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d50/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6d88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8a92/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ab0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b12/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b15/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b3c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b47/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8b6c/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8beb/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c55/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6d/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c6f/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8c88/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cc0/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8cdc/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d83/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8d96/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8daa/128
2a01:111:f102:8001::1761:4929/128
2a01:111:f102:8001::1761:4948/128
2a01:111:f102:8001::1761:4b83/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f0d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f32/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f64/128
2a01:111:f102:8001::1761:4f8d/128
2a01:111:f102:8001::1761:4fc0/128
2a01:111:f400::/48
2001:df0:d9:200::/64
2603:1047:100::/64
2a01:111:2035:8::/64
2a01:111:200a:a::/64
2a01:111:f406:1::/64
2a01:111:f406:2::/64
2a01:111:f406:1004::/64
2a01:111:f406:1805::/64
2a01:111:f406:3404::/64
2A01:111:F406:8000::/64
2a01:111:f406:8801::/64
2a01:111:f406:a003::/64
2A01:111:F406:C00::/64

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Office Online

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Office Online.

Office Online är bara tillgänglig i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren överförs.

Rad

Syfte

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Office Online

*broadcast.officeapps.live.com

*excel.officeapps.live.com

*onenote.officeapps.live.com

*powerpoint.officeapps.live.com

*view.officeapps.live.com

*visio.officeapps.live.com

*word-edit.officeapps.live.com

*word-view.officeapps.live.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Office Online.

TCP 443

3

Obligatoriskt: Content Delivery Network för Office Online

*.cdn.office.net

contentstorage.osi.office.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

Obs!: Jokertecknen under namnområdet officeapps.live.com, till exempel *visio.officeapps.live.com, representerar en 20+ lista över nationella noder som kan komma att ändras när tjänsten utökas.

Obs! ExpressRoute för Office 365 har för närvarande inte stöd för IPv6

IPv4-slutpunkter för Office Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Office Online endast dirigerbara via Internet

13.69.187.20/32
13.70.184.242/32
13.71.155.176/32
13.75.153.216/32
13.76.140.48/32
13.78.114.39/32
13.85.84.102/32
13.88.248.161/32
13.88.254.212/32
13.107.6.171/32
13.107.6.172/32
23.98.219.76/32
40.68.166.51/32
40.71.251.78/32
40.74.130.243/32
40.74.138.42/32
40.86.230.88/32
40.87.61.217/32
40.114.192.209/32
40.117.226.146/32
40.126.236.216/32
40.127.79.139/32
51.140.46.128/32
51.140.46.150/32
51.141.1.194/32
51.141.8.160/32
52.108.0.0/14
52.164.242.47/32
52.169.109.48/32
52.172.12.123/32
52.172.13.171/32
52.172.152.100/32
52.172.153.104/32
52.174.190.59/32
52.175.25.142/32
52.232.128.169/32
104.40.225.204/32
104.41.62.54/32
104.214.38.136/32
104.215.194.17/32
137.116.172.39/32
137.135.65.72/32
191.235.84.172/32
191.235.87.181/32
191.237.40.220/32
2603:1020:201::37/128
2603:1020:201:9::c6/128
2603:1030:1000::1d/128
2603:1030:f00::17/128
2603:1040:200::5dc/128
2603:1040:401::762/128
2603:1040:601::60f/128
2603:1040:a01::1e/128
2603:1040:c01::28/128
2603:1050:1::cd/128
2620:1ec:a92::171/128
2a01:111:f100:2002::8975:2d79/128
2a01:111:f100:2002::8975:2da8/128
2a01:111:f100:4001::4625:a1c3/128
2a01:111:f100:4001::4625:a419/128
2a01:111:f100:7000::6fdd:6cd5/128
2a01:111:f100:a004::bfeb:8ba7/128

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Exchange Online

Om du vill använda Exchange Online, inklusive e-posthämtning, OWA, Unified Messaging och så vidare, måste du kunna ansluta till slutpunkterna som markerats som obligatoriska nedan. Om din organisation använder Exchange-hybrid, Delve eller migrerar e-post till Office 365 hittar du de slutpunkter som gäller här nedanför. Alla IP-adresser som anges direkt i kolumnen Mål-IP visas också i IP-tabellerna och XML-filen.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Exchange Online Protection SMTP-tjänster

Se Exchange Online Protection (EOP)

3

Obligatoriskt: SMTP-klientrelä

Klientdator | Inloggad användare

smtp.office365.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 587

4

Obligatoriskt: Exchange Online (inklusive OWA, Outlook och så vidare).

Klient eller server/inloggad användare

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

autodiscover-*.outlook.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 80 & 443

5

Obligatoriskt: Exchange Online (inklusive OWA, Outlook, Autodiscover och så vidare).

Klient eller server/inloggad användare

*.outlook.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 80 & 443

6

Obligatoriskt: Exchange Online (inklusive OWA, Outlook och så vidare).

Klient eller server/inloggad användare

xsi.outlook.com

r1.res.office365.com

r3.res.office365.com

r4.res.office365.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

7

Valfritt: Exchange Online Unified Messaging/SBC-integrering.

Lokal SBC (Session Border Controller)

*.um.outlook.com

Nej

Nej

65.55.94.0/25    
207.46.198.0/25  
213.199.177.0/26   
157.55.9.128/25  
111.221.66.0/25  
207.46.58.128/25

Alla-TCP/UDP

(Dubbelriktad för inkommande, samtal, MWI)

8

Valfritt: endast Exchange-hybrid

Befintliga Exchange-klientåtkomstservrar och postlådeservrar | Datorkonto1

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 80 & 443

9

Valfritt: samtidig Exchange-hybrid

IP-adressintervall för Exchange Online | EJ TILLÄMPLIGT

Kundens lokala Exchange

Nej

Ja

Kundens IP

TCP 443

10

Valfritt: Proxy-autentisering för Exchange-hybrid

IP-adressintervall för Exchange Online | EJ TILLÄMPLIGT

Kundens lokala STS

Nej

Ja

Kundens IP

TCP 443 (+ TCP 49443 för certifikatbaserad autentisering)

11

Valfritt: Används för att konfigurera Exchange-hybrid med konfigurationsguiden för Exchange-hybrid.

Obs!: Dessa slutpunkter krävs endast för att konfigurera Exchange-hybrid. Raderna 8–10 beskriver pågående trafik.

Befintlig Exchange-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

*.store.core.windows.net

mshrcstorageprod.blob.core.windows.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

12

Valfritt: Används för att konfigurera Exchange-hybrid med konfigurationsguiden för Exchange-hybrid.

Obs!: Dessa slutpunkter krävs endast för att konfigurera Exchange-hybrid. Raderna 8–10 beskriver pågående trafik.

Befintlig Exchange-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

domains.live.com2

Nej

Ja

40.118.209.192/32
168.62.190.41/32

TCP 80 & 443

13

Valfritt: Exchange Online IMAP4-migrering

IMAP4-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 143/993

14

Valfritt: Exchange Online POP3-migrering

POP3-tjänst | EJ TILLÄMPLIGT

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 995

15

Valfritt: Alla andra migreringsverktyg för Exchange Online

Befintlig Exchange-tjänst (EWS eller MRS) | EJ TILLÄMPLIGT

outlook.office365.com

*.outlook.office.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Exchange Online.

TCP 80 & 443

1Kom ihåg att datorkonton inte fungerar med proxyservrar som kräver utgående autentisering.

2 Krävs endast för konfigurationsguide för Exchange 2010 SP3-hybrid.

Obs! ExpressRoute för Office 365 har för närvarande inte stöd för IPv6

IPv4-slutpunkter för Exchange Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Exchange Online endast dirigerbara via Internet

13.107.6.152/31
13.107.9.152/31
13.107.18.10/31
13.107.19.10/31
23.103.160.0/20
23.103.224.0/19
40.96.0.0/13
40.104.0.0/15
70.37.151.128/25
111.221.112.0/21
131.253.33.215/32
132.245.0.0/16
134.170.68.0/23
157.56.96.16/28
157.56.96.224/28
157.56.106.128/28
157.56.232.0/21
157.56.240.0/20
191.232.96.0/19
191.234.6.152/32
191.234.140.0/22
191.234.224.0/22
204.79.197.215/32
206.191.224.0/19
207.46.150.128/25
207.46.203.128/26
2603:1006::/40
2603:1016::/40
2603:1020:0800::/40
2603:1026::/40
2603:1026:0200::/39
2603:1026:0400::/39
2603:1026:0600::/40
2603:1026:0800::/40
2603:1036::/39
2603:1036:0200::/40
2603:1036:0400::/40
2603:1036:0600::/40
2603:1036:0800::/38
2603:1036:0c00::/40
2603:1046::/37
2603:1046:0900::/40
2603:1056::/40
2603:1056:0400::/40
2603:1056:0600::/40
2603:1096::/38
2603:1096:0400::/40
2603:1096:0600::/40
2603:1096:0c00::/40
2603:1096:a00::/39
2603:10a6:0200::/40
2603:10a6:0400::/40
2603:10a6:0600::/40
2603:10a6:0800::/40
2603:10d6:0200::/40
2620:1ec:4::152/128
2620:1ec:4::153/128
2620:1ec:a92::152/128
2620:1ec:a92::153/128
2620:1ec:c::10/128
2620:1ec:c::11/128
2620:1ec:d::10/128
2620:1ec:d::11/128
2a01:111:f400::/48

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Exchange Online Protection (EOP)

Om du vill använda Exchange Online Protection som en fristående tjänst eller SMTP-motor med Exchange Online, måste du kunna ansluta till slutpunkterna som markerats som obligatoriska nedan. Observera att EOP SMTP IP-adresser länkas till på rad 2, 3 och 4 i stället för att visas direkt på den här sidan.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: EOP

Klient eller server/inloggad användare

*.protection.outlook.com

Nej

Ja

Se IP-adresser för Exchange Online Protection

TCP 53 & 443

3

Obligatoriskt: Skicka e-post via SMTP

Befintlig e-postmiljö | EJ TILLÄMPLIGT

<domännyckel för kund>.mail.protection.outlook.com

Nej

Ja

Se IP-adresser för Exchange Online Protection

TCP 25

4

Obligatoriskt: Ta emot e-post via SMTP

Se IP-adresser för Exchange Online Protection | EJ TILLÄMPLIGT

Kundmiljö för e-post

Nej

Ja

Kundmiljö för e-post

TCP 25

Obs!: Jokertecknet i den andra raden av EOP-tabellen motsvarar en lång lista av noder som endast används för Exchange Online Protection. Inga andra kommersiella tjänster eller konsumenttjänster använder denna namnrymd.

Skype för företag – Online

Om du vill använda Skype för företag – Online bör du säkerställa att både FQDN- och IP-adresslutpunkterna som visas i tabellerna för Skype för företag – Online nedan kan nås. Tabellerna uppdateras regelbundet allteftersom Microsoft arbetar med att bygga ut sitt nätverk för att öka tillförlitligheten och prestandan. Se till att prenumerera på ändringar i det här dokumentet för att försäkra dig om att alla ändringar införlivas i din nätverkskonfiguration.

IP-adresslutpunkterna som finns i listan över IP-adresserna för Skype för företag – Online omfattar IP-adresser som krävs både för Skype för företag – Online och Teams. Om din organisation även vill använda Microsoft Teams krävs inget extra arbete om du vitlistar alla IP-adresser i det här avsnittet. FQDN-slutpunkterna som listas i de fullständiga domännamnen för Skype för företag – Online är endast de fullständiga domännamn som krävs för Skype för företag – Online. Om din organisation vill använda Microsoft Teams måste du lägga till de fullständiga domännamnen för Microsoft Teams som finns i listan i Microsoft Teams-avsnittet

För att kunna använda Skype för företag – Online måste du först aktivera slutpunkter för autentisering, samt Office 365-portalen och den delade tjänsten. Det här är raderna ett och två. Du måste också se till att slutpunkterna i Skype för företag – Online-tabellerna FQDN och IP-adress kan nås. För att se IP-adresserna expanderar du IP-adressavsnittet under tabellen som beskriver trafikflödet.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Se Office 365 – autentisering och identitet

2

Obligatoriskt: Portal och delat

Se Office 365 – portal och delat

3

Obligatoriskt: Skype för företag. Inklusive SIP-signalering, Webbkonferenser med PSOM-anslutningar (Persistent Shared Object Model), HTTPS-nedladdningar och Instrumentpanelen för samtalskvalitet

Klientdator | Inloggad användare

*.lync.com

*.cqd.lync.com

*.infra.lync.com

*.online.lync.com

*.resources.lync.com

*.config.skype.com

*.skypeforbusiness.com

*.pipe.aria.microsoft.com

config.edge.skype.com

pipe.skype.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443

4

Obligatoriskt: Ljud-, video- och skrivbordsdelning

Klientdator | Inloggad användare

*.lync.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443, UDP 3478, 3479, 3480 och 3481

Valfritt: TCP OCH UDP 50 000 – 59 999

5

Obligatoriskt: Lync Mobile-push-meddelanden för Lync Mobile 2010 på iOS-enheter. Du behöver inte detta för mobila Android-, Nokia Symbian- eller Windows Phone-enheter.

Klientdator | Inloggad användare

*.lync.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 5223

6

Obligatoriskt: CDN för Skype för företag

Klientdator | Inloggad användare

*.sfbassets.com

*.urlp.sfbassets.com

skypemaprdsitus.trafficmanager.net

*. azureedge.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

7

Obligatoriskt: Snabbtips för Skype-klient och OWA-integrering

Klientdator | Inloggad användare

quicktips.skypeforbusiness.com

swx.cdn.skype.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT.

TCP 443

8

Valfritt: Federation med Skype och Public IM Connectivity: Hämta kontaktbild

Klientdator | Inloggad användare

*.api.skype.com

*.users.storage.live.com

skypegraph.skype.com

Nej

Nej

SkypeGraph.skype.com IP-intervallinformation

TCP 443

Om du vill använda Skypemöte – sändning måste följande slutpunkter vara tillgängliga för klientdatorer.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Slutpunkter för Skype för företag.

Se Skype för företag – Online och se till att alla poster som heter "obligatoriskt" är tillgängliga.

2

Obligatoriskt: Skype-möte – sändning presentatör och deltagare

Klientdator/inloggad användare

broadcast.skype.com

*.broadcast.skype.com1

browser.pipe.aria.microsoft.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443

aka.ms

amp.azure.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

3

Obligatoriskt: Skype-möte – sändning presentatör och deltagare

Klientdator/inloggad användare

mlccdn.blob.core.windows.net

ajax.aspnetcdn.com

*.msecnd.net2

*.streaming.mediaservices.windows.net3

*.keydelivery.mediaservices.windows.net3

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

1 Jokertecknet för lync.com och broadcast.skype.com motsvarar en lång lista med noder som endast används för Office 365.

2 Jokertecknet för msecnd.net motsvarar en dynamiskt skapad slutpunkt inom CDN som ansluter till sidan bibliotek hämtas från.

3 Jokertecknen för mediaservices.windows.net motsvarar en lista med slutpunkter för medietjänster kopplade till Azure Media Services som videoinnehåll hämtas från. Dessa slutpunkter är tillgängliga via Internet och offentlig Azure-peering.

Obs!: Jokertecknet för lync.com och broadcast.skype.com motsvarar en lång lista med noder som endast används för Office 365.

Obs! ExpressRoute för Office 365 har för närvarande inte stöd för IPv6

IPv4-slutpunkter för Skype för företag – Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Skype för företag – Online endast dirigerbara via Internet

13.64.106.229/32
13.64.240.95/32
13.67.56.225/32
13.67.109.136/32
13.67.180.128/32
13.67.186.105/32
13.67.209.156/32
13.67.214.76/32
13.67.222.144/32
13.68.31.102/32
13.70.89.162/32
13.70.156.147/32
13.70.159.107/32
13.70.186.54/32
13.73.109.13/32
13.73.155.42/32
13.74.146.183/32
13.75.42.168/32
13.75.120.15/32
13.75.120.61/32
13.75.125.228/32
13.75.126.46/32
13.75.127.250/32
13.75.154.195/32
13.75.159.17/32
13.75.159.51/32
13.76.188.52/32
13.76.189.79/32
13.76.241.210/32
13.77.1.253/32
13.77.7.84/32
13.78.59.246/32
13.78.93.8/32
13.78.94.7/32
13.78.95.252/32
13.78.112.190/32
13.79.153.60/32
13.79.161.153/32
13.79.234.229/32
13.88.183.247/32
13.88.241.210/32
13.89.44.84/32
13.91.40.251/32
13.91.106.134/32
13.91.108.91/32
13.91.252.242/32
13.92.80.132/32
13.92.136.118/32
13.93.149.3/32
13.93.156.214/32
13.93.167.93/32
13.93.209.18/32
13.94.47.37/32
13.95.88.228/32
13.95.233.176/32
13.95.234.10/32
13.95.236.192/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.17.0/24
13.107.64.0/18
13.107.242.0/24
23.97.72.141/32
23.97.75.102/32
23.97.78.16/32
23.97.164.28/32
23.99.101.49/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.23/32
23.99.113.163/32
23.99.115.104/32
23.99.121.38/32
23.99.121.255/32
23.99.122.87/32
23.99.124.9/32
23.99.195.117/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.115.193/32
23.103.128.0/23
23.103.130.0/24
23.103.176.128/26
23.103.176.192/27
23.103.178.128/26
23.103.178.192/27
40.68.225.164/32
40.68.250.216/32
40.68.251.17/32
40.69.45.108/32
40.69.210.145/32
40.74.62.125/32
40.74.84.253/32
40.74.113.62/32
40.74.127.186/32
40.74.128.205/32
40.74.129.215/32
40.74.130.253/32
40.74.143.94/32
40.76.24.32/32
40.76.24.177/32
40.76.77.68/32
40.77.16.36/32
40.78.68.158/32
40.78.71.48/32
40.78.98.202/32
40.78.146.128/32
40.79.38.101/32
40.79.41.254/32
40.79.74.185/32
40.79.82.21/32
40.83.17.24/32
40.83.121.219/32
40.83.124.144/32
40.83.176.46/32
40.83.177.162/32
40.83.183.236/32
40.84.28.125/32
40.86.90.132/32
40.86.92.191/32
40.112.188.2/32
40.113.16.205/32
40.113.87.220/32
40.113.136.240/32
40.114.149.220/32
40.114.244.22/32
40.115.1.44/32
40.115.74.171/32
40.117.100.83/32
40.117.145.132/32
40.118.169.78/32
40.118.214.164/32
40.118.251.206/32
40.118.253.51/32
40.121.200.212/32
40.121.221.52/32
40.122.44.96/32
40.122.165.60/32
40.122.168.86/32
40.123.43.195/32
40.123.50.17/32
40.126.239.210/32
40.126.251.57/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.51.73/32
51.140.53.252/32
51.140.55.82/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.140.183.120/32
51.141.5.99/32
51.141.9.8/32
51.141.12.151/32
51.141.13.77/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
52.112.0.0/14
52.160.110.94/32
52.163.112.45/32
52.163.114.181/32
52.163.115.44/32
52.163.118.82/32
52.163.224.242/32
52.163.225.1/32
52.163.229.196/32
52.163.230.187/32
52.163.231.50/32
52.163.231.126/32
52.164.253.101/32
52.164.255.104/32
52.165.35.53/32
52.165.45.77/32
52.165.150.215/32
52.166.61.83/32
52.169.9.241/32
52.169.10.109/32
52.169.30.95/32
52.169.67.1/32
52.169.104.89/32
52.169.105.194/32
52.169.105.219/32
52.169.106.115/32
52.169.154.144/32
52.169.190.101/32
52.172.53.101/32
52.172.54.196/32
52.172.55.238/32
52.173.190.229/32
52.174.144.192/32
52.174.150.25/32
52.174.166.73/32
52.174.166.107/32
52.174.166.156/32
52.174.186.47/32
52.175.24.155/32
52.175.33.58/32
52.175.37.105/32
52.175.38.240/32
52.177.186.61/32
52.177.186.70/32
52.177.186.78/32
52.178.25.175/32
52.178.34.159/32
52.178.36.12/32
52.178.36.169/32
52.178.38.115/32
52.178.108.202/32
52.178.114.127/32
52.178.145.227/32
52.178.148.1/32
52.178.148.152/32
52.178.158.225/32
52.178.179.194/32
52.178.186.230/32
52.178.198.107/32
52.179.139.166/32
52.179.142.102/32
52.183.117.84/32
52.185.146.154/32
52.185.151.102/32
52.187.6.119/32
52.187.79.90/32
52.187.117.218/32
52.187.123.78/32
52.187.126.35/32
52.187.135.79/32
52.225.131.249/32
52.232.76.40/32
52.232.78.53/32
52.232.129.71/32
52.232.132.60/32
52.232.135.81/32
52.233.128.227/32
52.233.29.169/32
52.233.30.121/32
65.55.127.0/24
66.119.157.192/26
66.119.158.0/25
104.40.82.150/32
104.40.91.215/32
104.40.189.177/32
104.41.151.83/32
104.41.207.112/32
104.41.208.54/32
104.41.210.140/32
104.42.228.150/32
104.42.229.230/32
104.43.12.164/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.45.231.95/32
104.45.231.155/32
104.46.62.41/32
104.46.96.162/32
104.46.97.194/32
104.46.101.116/32
104.46.105.95/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.208.31.113/32
104.208.152.137/32
104.209.188.207/32
104.210.1.218/32
104.210.9.95/32
104.210.80.193/32
104.211.162.59/32
104.211.165.113/32
104.211.165.216/32
111.221.76.128/25
111.221.77.0/26
111.221.101.75/32
111.221.122.192/26
131.253.128.0/19
131.253.160.0/20
132.245.0.0/24
132.245.1.0/25
132.245.112.0/24
132.245.113.0/25
134.170.0.0/25
134.170.54.0/26
134.170.54.128/25
134.170.113.192/26
134.170.115.128/25
137.116.66.252/32
137.116.132.4/32
137.116.157.126/32
137.116.159.19/32
137.116.159.228/32
137.116.248.105/32
137.117.109.221/32
137.117.128.25/32
157.55.40.128/25
157.55.238.0/25
157.56.176.68/32
168.61.145.101/32
168.61.152.29/32
168.61.155.249/32
168.63.14.15/32
168.63.204.74/32
168.63.219.57/32
168.63.245.120/32
191.237.44.60/32
207.46.5.0/24
207.46.155.141/32
207.46.156.136/32
207.46.230.50/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48 
2620:01ec:0042::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:2047:2::/64
2a01:111:2047:1::/64
2a01:111:2048:2::/64
2a01:111:2048:1::/64
2a01:111:f406:3406::/64
2a01:111:f406:3405::/64
2a01:111:200f:11::/64
2a01:111:200f:10::/64
2a01:111:2007:3::/64
2a01:111:2007:4::/64
2a01:111:200f:6::/64
2a01:111:200f:7::/64 
2a01:111:200f:8::/64
2a01:111:200f:9::/64
2a01:111:2012:2::/64 
2a01:111:2012:3::/64
2a01:111:2012:4::/64
2a01:111:2012:5::/64
2a01:111:2012:6::/64
2a01:111:2012:7::/64
2a01:111:202a:2::/64
2a01:111:202a:3::/64
2a01:111:202b:3::/64
2a01:111:202b:4::/64
2a01:111:202b:9::/64
2a01:111:202b:a::/64
2a01:111:202f::/48
2a01:111:2034:2::/64
2a01:111:2034:3::/64
2a01:111:2035:6::/64
2a01:111:2035:7::/64
2a01:111:2036:2::/64
2a01:111:2036:3::/64
2a01:111:203e:1::/64
2a01:111:203e:2::/64
2a01:111:2040:1::/64
2a01:111:2040:2::/64
2a01:111:2046:4::/64
2a01:111:2046:5::/64
2a01:111:2a:7::/64
2a01:111:2a:8::/64
2a01:111:f402:5802::/64
2a01:111:f402:5803::/64
2a01:111:f402:5805::/64
2a01:111:f404:0c06::/64
2a01:111:f404:0c07::/64
2a01:111:f404:0c09::/64
2a01:111:f404:0c0a::/64
2a01:111:f404:3400::/64
2a01:111:f404:3401::/64
2a01:111:f404:8002::/64
2a01:111:f404:8003::/64
2a01:111:f404:9400::/64
2a01:111:f404:9401::/64
2a01:111:f404:a000::/64
2a01:111:f404:a001::/64
2a01:111:f404:a800::/64
2a01:111:f404:a801::/64
2a01:111:f404:c0b::/64
2a01:111:f404:c0c::/64
2a01:111:f406:2400::/64
2a01:111:f406:2401::/64
2a01:111:f406:402::/64
2a01:111:f406:403::/64

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Microsoft-team

Om du vill använda Microsoft Teams bör du säkerställa att både FQDN- och IP-adresslutpunkterna som listas i tabellerna för Microsoft Teams nedan är nåbara. Tabellerna uppdateras regelbundet allteftersom Microsoft arbetar med att bygga ut sitt nätverk för att öka tillförlitligheten och prestandan. Se till att prenumerera på ändringar i det här dokumentet för att försäkra dig om att alla ändringar införlivas i din nätverkskonfiguration.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Autentisering och identitet

Se Office 365 – autentisering och identitet

2

Obligatoriskt: Microsoft Teams.

Klient eller server/inloggad användare

*.teams.skype.com

*.teams.microsoft.com

teams.microsoft.com

Nej

Ja

IP-intervall för Microsoft Teams.

TCP 80 & 443

3

Obligatoriskt: Microsoft Teams – samarbete

Klient eller server/inloggad användare

*.conv.skype.com1

*.asm.skype.com1

*.cc.skype.com1

*.msg.skype.com1

*.dc.trouter.io1

prod.registrar.skype.com

prod.tpc.skype.com

Nej

Ja

IP-intervall för Microsoft Teams.

TCP 443

4

Obligatoriskt: Microsoft Teams – media

Klient eller server/inloggad användare

Dessa IP-uppgifter används av media utan uttryckliga FQDN-mappningar.

Nej

Ja

13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.17.0/24
13.107.64.0/24
13.107.65.0/24
13.107.242.0/24
52.114.60.0/22
52.114.124.0/22
52.114.188.0/22
52.114.220.0/22
104.44.195.0/24
104.44.200.0/24
104.44.201.0/24

TCP 443

UDP 3478-3481

5

Obligatoriskt: Microsoft Teams – delade tjänster

Klient eller server/inloggad användare

config.edge.skype.com

*.config.skype.com

*.pipe.skype.com

*.pipe.aria.microsoft.com

pipe.skype.com

s-0001.s-msedge.net

s-0004.s-msedge.net

scsinstrument-ss-us.trafficmanager.net

scsquery-ss-us.trafficmanager.net

scsquery-ss-eu.trafficmanager.net

scsquery-ss-asia.trafficmanager.net

Nej

Ja

IP-intervall för Microsoft Teams.

TCP 443

6

Obligatoriskt: Microsoft Teams – delade tjänster

Klient eller server/inloggad användare

*.msedge.net

compass-ssl.microsoft.com

feedback.skype.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

7

Obligatoriskt: Microsoft Teams – delade tjänster

Klient eller server/inloggad användare

*.secure.skypeassets.com

mlccdnprod.azureedge.net

videoplayercdn.osi.office.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

8

Valfritt: Meddelandeinteroperabilitet med Skype för företag

Klient eller server/inloggad användare

*.lync.com

*.infra.lync.com

*.online.lync.com

*.resources.lync.com

*.skypeforbusiness.com

Nej

Ja

IP-adressintervall för Skype för företag.

TCP 443

9

Valfritt: Meddelandeinteroperabilitet med Skype för företag

Klient eller server/inloggad användare

skypemaprdsitus.trafficmanager.net

swx.cdn.skype.com

latest-swx.cdn.skype.com

*.sfbassets.com

*. azureedge.net

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

10

Valfritt: Skype-diagram

Klient eller server/inloggad användare

skypegraph.skype.com

Nej

Nej

SkypeGraph.skype.com IP-intervallinformation

TCP 443

11

Valfritt: Microsoft Teams – tredjepartsintegrationer

Klient eller server/inloggad användare

*.giphy.com

EJ TILLÄMPLIGT

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

1 Jokertecknen representerar nationella installationer av dessa tjänster.

IPv4-slutpunkter för Microsoft Teams dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för Microsoft Teams endast dirigerbara via Internet

13.64.106.229/32
13.64.240.95/32
13.67.56.225/32
13.67.109.136/32
13.67.180.128/32
13.67.186.105/32
13.67.209.156/32
13.67.214.76/32
13.67.222.144/32
13.68.31.102/32
13.70.89.162/32
13.70.156.147/32
13.70.159.107/32
13.70.186.54/32
13.73.109.13/32
13.73.155.42/32
13.74.146.183/32
13.75.42.168/32
13.75.120.15/32
13.75.120.61/32
13.75.125.228/32
13.75.126.46/32
13.75.127.250/32
13.75.154.195/32
13.75.159.17/32
13.75.159.51/32
13.76.188.52/32
13.76.189.79/32
13.76.241.210/32
13.77.7.84/32
13.78.93.8/32
13.78.94.7/32
13.78.95.252/32
13.78.112.190/32
13.79.153.60/32
13.79.161.153/32
13.79.234.229/32
13.88.183.247/32
13.89.44.84/32
13.91.40.251/32
13.91.106.134/32
13.91.108.91/32
13.91.252.242/32
13.93.149.3/32
13.93.156.214/32
13.93.209.18/32
13.94.47.37/32
13.95.88.228/32
13.95.234.10/32
13.95.236.192/32
13.107.3.0/24
13.107.8.0/24
13.107.17.0/24
13.107.64.0/18
13.107.242.0/24
23.97.72.141/32
23.97.75.102/32
23.97.78.16/32
23.99.101.49/32
23.99.101.118/32
23.99.112.73/32
23.99.113.23/32
23.99.113.163/32
23.99.115.104/32
23.99.121.38/32
23.99.121.255/32
23.99.122.87/32
23.99.124.9/32
23.99.195.117/32
23.101.61.176/32
23.101.112.170/32
23.101.151.89/32
23.102.24.114/32
40.68.225.164/32
40.68.250.216/32
40.68.251.17/32
40.69.45.108/32
40.69.210.145/32
40.74.62.125/32
40.74.113.62/32
40.74.127.186/32
40.74.129.215/32
40.74.130.253/32
40.74.143.94/32
40.76.24.177/32
40.76.77.68/32
40.77.16.36/32
40.78.68.158/32
40.78.71.48/32
40.78.98.202/32
40.78.146.128/32
40.79.38.101/32
40.79.41.254/32
40.79.74.185/32
40.79.82.21/32
40.83.17.24/32
40.83.121.219/32
40.83.124.144/32
40.83.176.46/32
40.83.177.162/32
40.83.183.236/32
40.84.28.125/32
40.86.90.132/32
40.86.92.191/32
40.113.87.220/32
40.113.136.240/32
40.114.149.220/32
40.114.244.22/32
40.115.1.44/32
40.117.100.83/32
40.117.145.132/32
40.118.169.78/32
40.118.214.164/32
40.118.253.51/32
40.121.221.52/32
40.122.44.96/32
40.122.165.60/32
40.122.168.86/32
40.123.43.195/32
40.123.50.17/32
40.126.239.210/32
40.127.129.109/32
40.127.169.165/32
51.140.51.73/32
51.140.55.82/32
51.140.62.120/32
51.140.79.167/32
51.140.126.38/32
51.141.12.151/32
51.141.13.77/32
51.141.28.50/32
51.141.42.151/32
51.141.49.0/32
52.112.0.0/14
52.160.110.94/32
52.163.112.45/32
52.163.114.181/32
52.163.115.44/32
52.163.118.82/32
52.163.224.242/32
52.163.225.1/32
52.163.229.196/32
52.163.230.187/32
52.163.231.50/32
52.163.231.126/32
52.164.253.101/32
52.164.255.104/32
52.165.35.53/32
52.165.45.77/32
52.165.150.215/32
52.166.61.83/32
52.169.9.241/32
52.169.10.109/32
52.169.30.95/32
52.169.67.1/32
52.169.104.89/32
52.169.105.194/32
52.169.105.219/32
52.169.106.115/32
52.169.190.101/32
52.172.53.101/32
52.174.144.192/32
52.174.150.25/32
52.174.166.73/32
52.174.166.107/32
52.174.166.156/32
52.174.186.47/32
52.175.24.155/32
52.175.33.58/32
52.175.37.105/32
52.175.38.240/32
52.177.186.61/32
52.177.186.70/32
52.177.186.78/32
52.178.25.175/32
52.178.34.159/32
52.178.36.12/32
52.178.36.169/32
52.178.38.115/32
52.178.108.202/32
52.178.114.127/32
52.178.145.227/32
52.178.148.1/32
52.178.148.152/32
52.178.158.225/32
52.178.179.194/32
52.178.186.230/32
52.178.198.107/32
52.179.139.166/32
52.179.142.102/32
52.183.117.84/32
52.185.146.154/32
52.187.79.90/32
52.187.117.218/32
52.187.123.78/32
52.187.126.35/32
52.187.135.79/32
52.225.131.249/32
52.232.76.40/32
52.232.78.53/32
52.233.29.169/32
52.233.30.121/32
104.40.82.150/32
104.40.91.215/32
104.40.189.177/32
104.41.151.83/32
104.41.208.54/32
104.41.210.140/32
104.42.228.150/32
104.42.229.230/32
104.44.195.0/24
104.44.200.0/23
104.45.18.178/32
104.45.231.95/32
104.45.231.155/32
104.46.62.41/32
104.46.96.162/32
104.46.97.194/32
104.46.101.116/32
104.46.105.95/32
104.47.151.128/32
104.208.28.54/32
104.208.31.113/32
104.208.152.137/32
104.209.188.207/32
104.210.1.218/32
104.210.9.95/32
104.211.165.216/32
111.221.101.75/32
137.116.66.252/32
137.116.132.4/32
137.116.157.126/32
137.116.159.19/32
137.116.159.228/32
137.116.248.105/32
137.117.109.221/32
137.117.128.25/32
157.56.176.68/32
168.61.145.101/32
168.61.152.29/32
168.61.155.249/32
168.63.245.120/32
191.237.44.60/32
207.46.155.141/32
2603:1027::/48
2603:1029:100::/48
2603:1037::/48
2603:1039:100::/48
2603:1047::/48
2603:1049:100::/48
2603:1057::/48
2620:1ec:6::/48
2620:1ec:40::/42
2a01:111:202f::/48

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

SharePoint Online och OneDrive för företag

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda SharePoint Online och OneDrive för företag. Om din organisation använder Exchange-hybrid, Delve, eller migrerar e-post till Office 365 hittar du de slutpunkter som gäller här nedanför.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

ExpressRoute för Office 365 BGP-communityn

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Office Online

Se Office Online

3

Obligatoriskt: SharePoint Online och tillhörande program

Klient eller server/inloggad användare

*.sharepoint.com

<klientorganisation>.sharepoint.com1

<klientorganisation>-my.sharepoint.com1

<klientorganisation>-files.sharepoint.com1

<klientorganisation>-myfiles.sharepoint.com1

*.svc.ms

Nej

Ja

IP-adressintervall för SharePoint Online.

TCP 80 & 443

4

Obligatoriskt: CDN för SharePoint Online och tillhörande program

Klient eller server/inloggad användare

*.sharepointonline.com

cdn.sharepointonline.com

Static.sharepointonline.com

prod.msocdn.com

spoprod-a.akamaihd.net

publiccdn.sharepointonline.com

privatecdn.sharepointonline.com

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

5

Obligatoriskt: OneDrive för företag och delning från synkroniseringsklienten

Klient eller server/inloggad användare

admin.onedrive.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

6

Obligatoriskt: OneDrive för företag uppdateringskontroll och nedladdning

Klient eller server/inloggad användare

oneclient.sfx.ms

Ja

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

7

Obligatoriskt: OneDrive för företag: Avgör om konsument eller kommersiellt

Klient eller server/inloggad användare

https://officeclient.microsoft.com/config16

http://odc.officeapps.live.com/odc/emailhrd

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 80 & 443

8

Obligatoriskt: OneDrive för företag: OAuth-inloggning med AAD

Klient eller server/inloggad användare

login.microsoftonline.com

Nej

Ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

9

Obligatoriskt: Klientpush-meddelande

Klient eller server/inloggad användare

skydrive.wns.windows.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

10

Valfritt: OneDrive för företag: supportmöjlighet och telemetri

Klient eller server/inloggad användare

ssw.live.com

mobile.pipe.aria.microsoft.com

watson.telemetry.microsoft.com

*.log.optimizely.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

11

Valfritt: OneDrive för företag: Office-integrering

Klient eller server/inloggad användare

nexus.officeapps.live.com

Ja

Nej

IP-intervall för portal och delat.

TCP 443

12

Valfritt: API:er som hjälper användare att få hjälp och hämta loggar för diagnostisering.

Klient eller server/inloggad användare

storage.live.com/clientLogs

storage.live.com/sendFeedback

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

13

Valfritt: inbäddade e-postlänkar

Klient eller server/inloggad användare

click.email.microsoftonline.com

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

14

Valfritt: SharePoint-hybridsökning – Slutpunkt till SearchContentService där hybridcrawlern genererar dokumentfeeden

Crawlern på den lokala SP autentiseras för SCS som den klient som genererar feeden.

*.search.production.us.trafficmanager.net

*.search.production.emea.trafficmanager.net

*.search.production.apac.trafficmanager.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

15

Valfritt: SharePoint-hybridsökning – Slutpunkt till SearchContentService som autentiserar till fjärrservergruppen med OAuth-autentisering och auktorisering. Auktorisationsservern i det här scenariot är Microsoft Azure Access Control Service (ACS).

Värdkontrollanten/nodkörningskontot på den lokala SP-servern.

accounts.accesscontrol.windows.net

Nej

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

16

Valfritt: SharePoint-hybridsökning – Krävs för registreringsskript för att ansluta till Office 365 Provisioning Web Services. Som en del av skriptkörningen läggs Office 365-tjänstens huvud-ID till i den lokala servergruppen och det korrekta huvudnamnet för tjänsten anges i Azure AD för den lokala URL-adressen. Detta garanterar att den utgående frågefederation kan ske mellan Office 365-klienten och den lokala servergruppen

Global administratör eller motsvarande autentiseringsuppgifter på klienten där hybridsökning konfigureras

provisioningapi.microsoftonline.com

Nej

Ja

IP-intervall för autentisering och identitet

TCP 443

1 Det här kvalificerade domännamnet (FQDN) måste finnas i zonen Tillförlitliga platser i Internet Explorer för utforskarvy på din klient för att fungera.

Obs! ExpressRoute för Office 365 har för närvarande inte stöd för IPv6. Kunder som inte använder ExpressRoute kommer att vilja försäkra sig om att båda IP-listorna nedan kan nås via Internet.

IPv4-slutpunkter för SharePoint Online dirigerbara via Internet och ExpressRoute

IPv6-slutpunkter för SharePoint Online endast dirigerbara via Internet

13.107.6.150/31
13.107.6.168/32
13.107.9.150/31
13.107.9.168/32
40.108.0.0/19
40.108.128.0/17
52.104.0.0/14
104.146.0.0/19
104.146.128.0/17
134.170.200.0/21
134.170.208.0/21
191.232.0.0/23
191.234.128.0/21
191.235.0.0/20
2620:1ec:a92::150/128
2620:1ec:4::150/128
2620:1ec:6::129/128
2a01:111:f402::/48
2801:80:1d0:1400::/54

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Office 365 Video och Microsoft Stream

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Office 365 Video och Microsoft Stream.

Rad

Syfte

Källa | Autentiseringsuppgifter

Mål

CDN

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: SharePoint Online-slutpunkterna som ovan anges som obligatoriska

Se SharePoint Online

3

Obligatoriskt: Office 365 Video

Klient eller server/inloggad användare

*.keydelivery.mediaservices.windows.net

*.streaming.mediaservices.windows.net

Azure Media Services

Ej tillämpligt

TCP 443

4

Obligatoriskt: Office 365 Video

Klient eller server/inloggad användare

ajax.aspnetcdn.com

r3.res.outlook.com

spoprod-a.akamaihd.net

webanalytics.localytics.com

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

5

Obligatoriskt: Microsoft Stream

AAD-användartoken

web.microsoftstream.com

*.cloudapp.net

api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.api.microsoftstream.com

*.notification.api.microsoftstream.com

amp.azure.net

web.localytics.com

az416426.vo.msecnd.net

s0.assets-yammer.com

vortex.data.microsoft.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

6

Obligatoriskt: Office 365 Video och Microsoft Stream

browser.pipe.aria.microsoft.com

Nej

IP-intervall för portal och delat.

TCP 443

7

Obligatoriskt: Microsoft Stream

Icke autentiserad (innehåll krypteras)

*.streaming.mediaservices.windows.net

Azure Media Services

Ej tillämpligt

TCP 443

8

Obligatoriskt: Microsoft Stream

assets.onestore.ms

amsglob0cdnstream11.azureedge.net

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

9

Valfritt: Microsoft Stream

nps.onyx.azure.net

cdn.optimizely.com

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

TCP 443

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Yammer

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Yammer.

Yammer är bara tillgänglig i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren överförs.

Rad

Syfte

Mål

CDN

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Yammer

*.yammer.com1

*.yammerusercontent.com1

Nej

13.107.6.158/31
13.107.9.158/31
134.170.148.0/22

TCP 443

3

Obligatoriskt: Yammer

*.assets-yammer.com1

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

1 Det här kvalificerade domännamnet (FQDN) måste finnas i zonen Tillförlitliga platser i Internet Explorer på din klient för att fungera.

Obs!: Jokertecknet för yammer.com motsvarar en lång lista med noder som endast används för Office 365.

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Sway

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Sway.

Sway är bara tillgänglig i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren överförs.

Rad

Syfte

Mål

CDN

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Sway

sway.com

www.sway.com

eus-www.sway.com

eus-000.www.sway.com

eus-001.www.sway.com

eus-002.www.sway.com

eus-003.www.sway.com

eus-004.www.sway.com

eus-005.www.sway.com

eus-006.www.sway.com

eus-007.www.sway.com

eus-008.www.sway.com

eus-009.www.sway.com

eus-00a.www.sway.com

eus-00b.www.sway.com

eus-00c.www.sway.com

eus-00d.www.sway.com

eus-00e.www.sway.com

wus-www.sway.com

wus-000.www.sway.com

wus-001.www.sway.com

wus-002.www.sway.com

wus-003.www.sway.com

wus-004.www.sway.com

wus-005.www.sway.com

wus-006.www.sway.com

wus-007.www.sway.com

wus-008.www.sway.com

wus-009.www.sway.com

wus-00a.www.sway.com

wus-00b.www.sway.com

wus-00c.www.sway.com

wus-00d.www.sway.com

wus-00e.www.sway.com

Nej

40.76.22.51/32
40.76.30.255/32
40.76.213.143/32
40.76.216.125/32
40.76.221.181/32
40.76.222.175/32
40.83.185.108/32
40.114.8.214/32
40.114.14.121/32
40.114.15.127/32
40.114.15.142/32
40.114.45.182/32
40.114.40.12/32
40.114.51.204/32
40.114.51.239/32
40.118.210.94/32
40.112.188.120/32
40.118.131.134/32
40.118.135.86/32
40.118.131.27/32
40.118.209.10/32
104.41.155.129/32
104.210.43.160/32
137.135.51.71/32
137.135.52.204/32
138.91.155.70/32
138.91.159.117/32
138.91.160.172/32
138.91.164.243/32
138.91.245.66/32

TCP 443

3

Obligatoriskt: Sway

eus-www.sway-cdn.com

wus-www.sway-cdn.com

eus-www.sway-extensions.com

wus-www.sway-extensions.com

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

4

Valfritt: Sway webbplatsanalys

c.microsoft.com

c1.microsoft.com

prod.msocdn.com

www.google-analytics.com

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

5

Valfritt: Sway-innehåll från tredje part

Tillgång till innehåll från tredje part, som Bing, Flickr osv.

Nej

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Planner

Du måste kunna ansluta till slutpunkterna som är markerade som obligatoriska nedan för att kunna använda Planner.

Planner är bara tillgänglig i webbläsaren och kräver att den autentiserade användaren överförs.

Rad

Syfte

Mål

CDN

Mål-IP

Mål-port

1

Obligatoriskt: Programsvitens tjänster

Se obligatoriska poster för Office 365 för delade tjänster och autentisering

2

Obligatoriskt: Planner

tasks.office.com

controls.office.com

cus-000.tasks.osi.office.net

ea-000.tasks.osi.office.net

eus-zzz.tasks.osi.office.net

neu-000.tasks.osi.office.net

sea-000.tasks.osi.office.net

weu-000.tasks.osi.office.net

wus-000.tasks.osi.office.net

Nej

13.107.6.160/32
13.107.9.160/32
23.97.56.236/32
23.97.78.215/32
40.76.80.180/32
40.112.223.206/32
40.127.139.229/32
104.40.214.0/32
104.43.235.252/32

TCP 443

3

Obligatoriskt: Planner

outlook.office365.com

www.outlook.com

Nej

IP-intervall för Exchange Online & IP-intervall för portal och delat.

TCP 443

4

Obligatoriskt: Planner

clientlog.portal.office.com

Nej

IP-intervall för portal och delat.

TCP 443

5

Obligatoriskt: CDN för Planner

ajax.aspnetcdn.com

prod.msocdn.com

Ja

EJ TILLÄMPLIGT

TCP 443

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Office-klienter

Office-klienter omfattar både datorer och mobila klienter. De onlineslutpunkter som dessa program använder för att förbättra produktanvändningen beskrivs nedan.

Mer information om slutpunktskraven för Office 2016 för Mac finns i referensartikeln Nätverksbegäranden i Office 2016 för Mac.

Mer information om nätverksbegäranden för Office-klienter inklusive Office 365 ProPlus, Office 2016 för Windows, Outlook-appen för iOS och Windows och OneNote finns i artikeln Nätverksbegäranden i Office- och mobilklienter.

(Tillbaka till början | Delade tjänster i Office 365 | Office 365-autentisering | Exchange Online | Exchange Online Protection | Skype för företag – Online | SharePoint Online | Office 365 Video och Microsoft Stream | Office Online | Yammer | Sway | Planner | Microsoft Teams | Office-klienter)

Här är en kort länk som du kan använda för att komma tillbaka: https://aka.ms/o365endpoints

Närliggande avsnitt

Nätverksanslutningar till Office 365
Hantera Office 365-slutpunkter
Felsöka Office 365-anslutningar
Klientanslutning
Nätverk för innehållsleverans
IP-intervall för Microsoft Azure-datacenter
Publikt Microsoft IP-intervall

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×