UML-modeller

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Mallen Microsoft Office Visio UML Model Diagram med fullt stöd för att skapa objektorienterad modeller av komplexa programvarusystem.

Användningsfallsdiagram

Använd användningsfallsdiagram för att beskriva verkliga aktiviteter och motiv i de inledande stegen i ett utvecklingsprojekt. Du kan förfina diagrammen under senare skede så att det speglar användarinformation för gränssnitt och design.

Skapa ett UML-användningsfallsdiagram

Statiskt strukturdiagram

Skapa konceptuellt diagram som representerar koncept från verkligheten och förhållandet mellan dem, eller klassdiagram som upp ett programvarusystem i dess delar med hjälp av statiska strukturdiagram.

Skapa ett UML-statiskt strukturdiagram

Paketdiagram

Använda paket diagram för att gruppera relaterade element i ett system. Ett paket kan innehålla underordnade paket, diagram eller enstaka element.

Skapa ett diagram för UML-paket

Aktivitetsdiagram

Använda en aktivitetsdiagram för att beskriva det interna beteendet för en metod och representera ett flöde som drivs av internt genererade åtgärder.

Skapa ett UML-aktivitetsdiagram

Tillståndsdiagram

Använd ett tillståndsdiagram för att visa ordningen för tillstånd som ett objekt genomgår under sin livslängd.

Skapa ett UML-tillståndsdiagram

Sekvensdiagram

Använd sekvensdiagram om du vill visa aktörer eller objekt som deltar i en interaktion och händelser som de genererar ordnade i en gång sekvens.

Skapa ett UML-sekvensdiagram

Samarbetsdiagram

Använd en samarbetsdiagram så för att förhållanden mellan objektroller, till exempel en uppsättning meddelanden till och från bland objekten att uppnå en operation eller ett resultat.

Skapa ett UML-samarbetsdiagram

Komponentdiagram

Använda en komponentdiagram för att dela upp ett system i sammanhängande komponenter och visa strukturen för själva koden.

Skapa ett UML-komponentdiagram

Spridningsdiagram

Använd en spridningsdiagram att visa körningssystem struktur och kommunicera hur maskinvara och programvara element som tillsammans bildar en ansökan kommer att konfigureras och användas.

Skapa ett UML-spridningsdiagram

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×