Tips om att arbeta med bilder

Bilder kan göra starkt intryck när de är placerade på en textsida – de fångar läsarens uppmärksamhet och kan användas för att förstärka ditt meddelande. Bilder hjälper läsarna att tolka texten och hitta ingångar till den. De ger läsarna en snabb uppfattning om vad texten handlar om och hjälper dem att fatta beslutet att fortsätta eller sluta ta del av texten. De kan även hjälpa till att förtydliga komplicerade sammanhang.

Bilder kan lätta upp i en kompakt textmassa. Men de kan även distrahera läsarna, om de inte väljs med omsorg. Se till att bilderna i publikationen inte stjäl uppmärksamhet från ditt huvudbudskap.

Vad vill du göra?

Förstärka budskapet med bilder

Använd rätt bildstorlek för mediet

Hitta den faktiska upplösningen

Minska upplösning för högupplöst grafik

Minska upplösning för högupplöst grafik

Minska storleken på din publikation genom att använda länkade bilder

Infoga en bild som en länk

Skaffa bilder som du kan använda

Rättsfrågor

Hitta rätt bild

Söka efter den perfekta bilden

Söka efter kategori

Söka efter medietyp

Söka efter format

Hämta bilder från webbplatsen ClipArt och media

Förbättra de bilder som du skaffat

Beskära

Ändra storlek

Rotera och vända

Rotera en bild

Vända en bild

Lägga till bakgrundsskugga

Ändra kontrast och ljusstyrka

Dela upp och ändra färg på bild

Dela upp en bild, ta bort delarna, gruppera om den och ändra färg på den

Figursätta text runt en bild

Förstärka budskapet med bilder

När du tar fram bilder för en publikation ska du se till att de är:

 • Relevanta    Använd bilder som förtydligar ditt huvudbudskap och drar uppmärksamheten till, inte från, det. Många läsare skummar igenom sidorna i en publikation. Genom att förstärka budskapet med en bild och en kort bildtext kan du se till att de tar till sig ditt viktigaste budskap.

 • Konsekventa    Ge publikationen en enhetlig form. Du kan ge dina bilder ett enhetligt utseende på flera olika sätt. Till exempel kan du använda ett fåtal färger eller en enda accentfärg, en enkel grafisk stil eller samma kameravinkel, perspektiv eller ljussättning. Du kan använda samma filtereffekter på alla bilder, eller kanske använda bilder på samma person i en text av berättande karaktär.

 • Mänskliga    De flesta människor tycker om att se bilder som föreställer andra människor. Porträtt drar gärna till sig läsarnas uppmärksamhet, särskilt om bilderna är relevanta och berättar en historia. Du kan använda bilder på människor för att konkret visa hur man kan använda en produkt eller tjänst.

 • Orörliga    Animationer fångar blicken och släpper den sedan inte. Omotiverade animationer riskerar däremot att distrahera kunderna. Om du använder en animerad bild i en onlinepublikation ska den ha ett tydligt syfte (till exempel visa hur en produkt kan användas).

Överst på sidan

Använd rätt bildstorlek för mediet

Du kan ändra storlek och upplösning på bilder som du infogar, oftast med gott resultat. Ibland händer det att bilderna inte kan minskas eller förstoras tillräckligt för dina behov. Därför är det bra om du ganska tidigt har en plan för vilka slags bilder du behöver, så att du kan leta efter sådana som fungerar bäst.

Grafik som skapas i ett ritprogram, ett skanningsprogram eller med en digitalkamera består av ett rutnät med olikfärgade fyrkanter som kallas för bildpunkter. En bild innehåller samma mängd information, samma antal bildpunkter, även om du gör den större eller mindre i en publikation.

En bilds upplösning uttrycks i bildpunkter per tum (ppi, pixels per inch). Ibland kan bildens upplösning uttryckas i punkter per tum (dpi, dots per inch) i stället för ppi. Dessa båda termer används ofta parallellt.

Om du vill att fler detaljer ska framträda när du förstorar bilden, måste du börja med en bild som har flera bildpunkter eller en högre effektiv upplösning. När man förstorar en bild minskas alltid upplösningen (färre ppi). Om man i stället förminskar bilden ökar upplösningen (flera ppi).

Om bildupplösning är för låg kan bilden få ett kantigt utseende. En onödigt hög bildupplösningen gör att publikationsfilen blir större än nödvändigt, så att det tar längre tid att öppna, redigera och skriva ut den. Bilder som har en högre upplösning än 1 000 ppi kanske inte kan skrivas ut alls.

Hitta den faktiska upplösningen

Varje bild i en publikation har en faktisk upplösning som bygger på den ursprungliga upplösningen i kombination med förstoring eller förminskning i Microsoft Office Publisher. Ett exempel: en bild med en ursprunglig upplösning på 300 ppi som har förstorats 200 procent får en faktisk upplösning på 150 ppi.

Så här tar du reda på den faktiska upplösningen i en bild i publikationen:

 1. Klicka på GrafikhanterarenVerktyg-menyn. Grafikhanteraren visas i åtgärdsfönstret på vänstra sidan av skärmen.

 2. Klicka på pilen bredvid den bild vars information du vill visa, under Markera en bild i åtgärdsfönstret Grafikhanteraren, och klicka sedan på Information.

 3. Fältet Faktisk upplösning visar upplösningen i punkter per tum (dpi).

Om du tänker låta färgbilder skrivas ut på ett tryckeri bör upplösningen på dessa bilder vara mellan 200 och 300 ppi. Du kan använda bilder med en högre upplösning – upp till 800 ppi – men de bör inte ha lägre. Om du bara tänker använda bilderna online (på webben eller i Microsoft Office PowerPoint, till exempel), behöver de inte ha högre upplösning än 96 ppi, vilket är skärmupplösningen på datorbildskärmar.

Filformatet kan även påverka filstorleken. Innan du ändrar upplösningen på en bild, kontrollerar du att du använder ett filformat som passar bilden. Följande tabell visar vanliga bildfilformat, deras användning och deras fördelar.

Filformat

Stabilt

Egen skrivare

Professionell tryckning

Används mest för

Egenskaper

BMP

x

x

Line art (ikoner, knappar, logotyper)

Liten filstorlek, få färger, ingen transparens, liten komprimering

EMF

x

x

Line art

Förbättring av BMP, med mindre filstorlek

EPS

x

x

Line art, bilder med masker, duotones, dekorfärger

CMYK-färgdata

GIF

x

Låg upplösning, ett fåtal färger, skarpkantade line art-bilder (ikoner, knappar, logotyper), animationer

Liten filstorlek, ett fåtal färger, transparens, viss komprimering utan detaljförlust

JPEG

x

x

Foton

Liten filstorlek, miljontals färger, ingen transparens, flexibel komprimering med detaljförlust

PNG

x

x

x

Line art, animationer

Förbättring av GIF, med mindre filstorlek, miljontals färger, transparens och komprimering utan detaljförlust

TIFF

x

x

Foton, line art

Större filstorlek, rik RGB och CMYK-färgdata, transparens, komprimering utan detaljförlust

WMF

x

x

Line art

Förbättring av BMP, med mindre filstorlek

Minska upplösning för högupplöst grafik

Om du bara har ett fåtal bilder med för hög upplösning kanske det inte blir några problem när du skriver ut publikationen. Om du däremot har flera högupplösta bilder kommer publikationen att skrivas ut mer effektivt om du komprimerar bilderna.

Innan du komprimerar en bild måste du bestämma hur stor den ska vara på sidan. När du komprimerar en bild minskas detaljrikedomen, vilket ger sämre upplösning om du senare väljer att förstora bilden. Du kan däremot minska en komprimerad bild ytterligare utan att förlora i kvalitet. Om du gör det kan du komprimera den ännu en gång om du vill ta bort överflödiga bilddata.

Viktigt!   Innan du minskar upplösningen på en bild för en publikation som ska skrivas ut på ett tryckeri, bör du tala med någon på tryckeriet. Där får du hjälp med att bestämma exakt vilken upplösning du behöver.

Minska upplösning för högupplöst grafik

I Publisher kan du minska upplösningen för en, flera eller alla bilder genom att komprimera dem.

 1. Markera i Publisher en eller flera bilder som du vill minska upplösningen för.

 2. Högerklicka på en av bilderna, klicka på Formatera bild på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Bild.

 3. Klicka på Komprimera.

 4. Gör ett av följande under Målformat i dialogrutan Komprimera bild:

  • Klicka på Extern tryckning om du vill komprimera bilderna till 300 bildpunkter per tum (ppi).

  • Klicka på Egen utskrift om du vill komprimera bilderna till 220 ppi.

  • Klicka på Webb om du vill komprimera bilderna till 96 ppi.

 5. Välj om du vill komprimera alla bilder i publikationen eller endast de som är markerade, under Använd inställningar för komprimering nu och klicka sedan på OK.

 6. Om ett meddelande visas och du tillfrågas om du vill använda bildoptimering klickar du på Ja.

  En komprimerad version ersätter nu bilden eller bilderna.

Överst på sidan

Minska storleken på din publikation genom att använda länkade bilder

Varje gång du infogar en bild i din publikation blir filen större. Genom att i stället länka bilderna till publikationen kan du se till att filen inte blir större och mer otymplig.

När du länkar till en bild kommer alla efterföljande ändringar som görs i bildfilen att avspeglas i bilden i publikationen.

Obs!   Om du flyttar publikationen till en annan dator måste du också flytta kopior av de länkade bilderna. Om du använder guiden Resklar utförs detta automatiskt.

Infoga en bild som en länk

 1. Peka på BildobjektInfoga-menyn och klicka sedan på Från fil.

 2. Bläddra i dialogrutan Infoga bild efter bilden och markera den.

 3. Klicka på pilen bredvid Infoga och klicka på Länka till fil.

Överst på sidan

Skaffa bilder som du kan använda

Självklart kan du ta egna bilder eller betala någon för att ta dem åt dig.

Om du inte har möjlighet att ta fram foton eller illustrationer av professionell kvalitet, kan du leta efter bilder på flera olika onlinekällor, till exempel:

 • Microsoft Office ClipArt och media-biblioteket (obegränsad användning)

 • Bildbanksföretag som exempelvis Corbis och Getty (betaltjänst)

 • Sökmotorer som exempelvis MSN, Yahoo och Google (upphovsrättigheterna varierar)

 • Bibliotek och andra offentliga institutioner som exempelvis Library of Congress (upphovsrättigheterna varierar)

Rättsfrågor

Den stora mängden på nätet gör att det är frestande att kopiera och återanvända en bild man hittar utan uttryckligt tillstånd eller betalning.

Undvik att kränka upphovsrättslagar genom att se till att du har rätt att använda en bild innan du publicerar den. Till exempel kan du använda en bild i Office ClipArt och media-biblioteket utan begränsning, så länge inte bilden inte säljs vidare.

När du köper bilder från en bildbank köper du rättigheterna att använda dem i en rad olika syften. De flesta bilderna i ClipArt och bildbanken kan inte användas för återförsäljning. Det betyder att du kan använda dem för att marknadsföra ditt företag, men du får inte använda dem som produkt i sig.

Om du är det minsta osäker bör du kontakta rättighetsinnehavaren och be om tillstånd innan du publicerar bilden.

Överst på sidan

Hitta rätt bild

När du vet vilken typ av bild du vill ha, vilken upplösning du ska använda, vilken filformat som passar bäst och vem som har upphovsrätt och får använda bilden, behöver du hitta de bilder som passar bäst för publikationen.

Hur begränsar du din sökning i den stora mängden bilder i ClipArt och bildbanksbibliotek? Skillnaden mellan varje tjänst gör att man behöver olika strategier. Här kommer vi att använda Office ClipArt och media-biblioteket, med mer än 140 000 bilder, för att visa några strategier.

Söka efter den perfekta bilden

Detta avsnitt har tagits från Make clip art look original in Publisher av Mary Sauer, Microsoft MVP och skapare av webbplatsen Clip Art & Media Help.

Det är lätt att hitta den perfekta bilden i ClipArt och media-biblioteket på webbplatsen Office Online Web när du vet vad du vill ha. Du kan söka på webbplatsen inifrån Publisher genom att använda åtgärdsfönstret ClipArt. Du kan också gå direkt till webbplatsens startsida.

 • Du öppnar åtgärdsfönstret ClipArt genom att peka på BildobjektInfoga-menyn i Publisher och sedan klicka på ClipArt.

Åtgärdsfönstret ClipArt

När du har skrivit sökord i rutan Sök efter och klickat på Sök visas bilder som matchar sökorden. Du kan klicka på en bild om du vill infoga den i din publikation.


Söka efter kategori

Om du vill ha flera sökalternativ, klickar du på ClipArt på Office Online längst ned i åtgärdsfönstret så att webbplatsen Office ClipArt och media öppnas. På webbplatsen kan du begränsa dina sökningar till kategorier eller format, och du kan välja att hämta och lagra flera bilder på en gång i Microsoft Clip Organizer, för framtida bruk.

Ett av de mest effektiva sätten att söka på webbplatsen är att utgå från en kategori. Till exempel passar enkla bilder av människor alltid bra i affärsinriktade artiklar. På webbplatsen Office ClipArt och media kan du klicka på kategorin Personer under Bläddra bland kategorierna för ClipArt och media.

Kategorier på webbplatsen ClipArt och media

Högst upp på startsidan kan du skriva ord som kvinna, skrivbord, dator eller möte och sedan klicka på Sök.

Sökfält på webbplatsen ClipArt och media

Om du inte vet vilken kategori du vill söka i, väljer du nyckelord från publikationen och använder dem i rutan Sök. Om publikationen handlar om till exempel catering kan du skriva ord som mat, baka eller servitör.

Söka efter medietyp

Du kan också avgränsa sökningen efter medietyp (till exempel ClipArt, foton eller animationer) innan du skriver sökord. Klicka på ClipArt i listan Sök. Skriv sedan sökorden.

Sökfält på webbplatsen ClipArt och media

Du kan söka efter bilderna som används längre fram i denna artikel genom att klicka på ClipArt i rutan Sök och sedan skriva teatrar eller masker.

Mer information om hur man använder webbplatsen Office ClipArt och media hittar du om du klickar på en länk i avsnittet Se även.

Söka efter format

De flesta bilderna på webbplatsen Office ClipArt och media har ett formatnummer. Om du vill ge din publikation en enhetlig form, kan du välja bilder som har samma formatnummer.

Obs!   När du hämtar bilder från webbplatsen Office ClipArt och media kan du inte längre se formatnumren i Egenskaper.

 • Om du vill se formatnumret för en bild högerklickar du på bilden på webbplatsen Office ClipArt och media och klickar sedan på Egenskaper på snabbmenyn. Ett förhandsgranskningsfönster öppnas och ser ut ungefär så här.

  Förhandsgranskningsfönster ClipArt

  När du klickar på formatnumret (436 på bilden) visas bilder i alla kategorier som har liknande format.

Hämta bilder från webbplatsen ClipArt och media

Du kan lägga till en bild från webbplatsen Office ClipArt och media i din publikation eller hämta en eller flera bilder till din dator:

 • Om du snabbt vill lägga till en bild från webbplatsen i en publikation högerklickar du på bildminiatyren, klickar på Kopiera på snabbmenyn och klistrar sedan in den i publikationen.

 • Om du vill hämta en eller flera bilder till din dator kan du markera de bilder du vill ha genom att markera kryssrutan under varje bild. Klicka på Hämta objekt i din Urvalskorg och klicka sedan på Hämta nu.

Tips   Om du vill undvika problem när du hämtar bilderna ska du se till att cacheminnet är rensat. Tecken på att cacheminnet är fullt är:

 • Du ser meddelanden med namn som Dglxasset.aspx när du söker efter ClipArt i Clip Organizer eller använder åtgärdsfönstret ClipArt i ett Microsoft Office-program.

 • Du får meddelandet "Filen kunde inte hittas" från Clip Organizer när du har hämtat en bild från webbplatsen.

  Om du vill rensa cacheminnet gör du följande:

  1. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn i Windows Internet Explorer.

  2. Klicka på Ta bort filer under Tillfälliga Internetfiler och klicka sedan på OK.

   Del av fliken Allmänt, dialogrutan Internetalternativ

Överst på sidan

Förbättra de bilder som du skaffat

Du kan ändra och förstärka dina bilder så att de får det unika utseende eller de egenskaper som passar dina kunder och ditt företag. Självfallet kan du göra ändringarna i ett fotoredigeringsprogram som Microsoft Digital Image 2006 eller Adobe Photoshop. Men du kommer ganska långt med ritverktygen i Publisher, till exempel om du vill:

Kom ihåg att när du använder en effekt kan du ge publikationen ett enhetligt utseende genom att använda effekten på alla bilder i publikationen.

Tips   När du har ändrat en bild kanske du vill spara den så att du kan använda den igen. Om du vill spara en ändrad bild högerklickar du på den och klickar sedan på Spara som bild på snabbmenyn. Klicka på ett filformat i listan Filformat i dialogrutan Spara som. Om du tänker använda den ändrade bilden i tryckta publikationer ska du spara den i formatet Microsoft Windows Metafile (.wmf). Om du tänker använda bilden i webbpublikationer klickar du på Ändra och klickar sedan på Web (96 dpi). Spara bilden i formatet Graphics Interchange Format (.gif). Klicka på en plats i Spara i och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Beskära

När du beskär en bild tar du bort de delar av bilden som du inte vill visa. I detta exempel har allt utom delen längst ned till höger på den stora bilden beskurits för att fokusera på maskerna. Resultatet visas i den minsta bilden.

Ursprunglig ClipArt-bild och två beskurna versioner

 1. Markera bilden i ditt dokument.

 2. Klicka på Beskär Bild av knapp i verktygsfältet Bildobjekt.

 3. Placera pekaren över de svarta beskärningshandtagen längs kanten på bilden. Klicka sedan och dra tills du har beskurit bilden till den storlek du vill ha.

Överst på sidan

Ändra storlek

När du hittar den perfekta bilden till ditt dokument kanske den inte har rätt storlek. Eftersom beskärning inte alltid är lämpligt kan du förstora eller förminska bilden så att den passar in bättre. Till exempel har den första bilden nedan förminskats till den andra bilden.

Ursprunglig och proportionerligt ändrad bild

 1. Markera bilden.

 2. Flytta pekaren över en av de öppna cirklarna vid hörnen av bilden.

 3. Dra tills bilden har önskad storlek.

  Obs!   När du drar i en öppen cirkel vid ett hörn ändras bildens storlek proportionerligt. Om du drar i en av sidocirklarna förstoras och förminskas bilden oproportionerligt, vilket visas på bilden.

Oproportionerligt ändrad bild

Överst på sidan

Rotera och vända

Att rotera en bild kan förstärka en sidas design genom att skapa en dynamisk asymmetri. Denna mask, till exempel, är statisk och förutsägbar när den har placerats vertikalt. Om den roteras lite får man ett intryck av rörelse (utan att distraheras av en animation).

Bild av ursprunglig mask Bild av roterad mask

Genom att vända en bild kan du ge sidan bättre balans. Dessa två bilder skapas genom att kopiera bilden till vänster och vända kopian som klistras in till höger. De kan användas för att innefatta en viktig rubrik.

Ursprunglig bild och vänd kopia

Rotera en bild

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på Rotera eller vändaOrdna-menyn och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Rotera 90° åt vänster eller Rotera 90° åt höger om du vill rotera bilden i steg om 90 grader. Klicka en gång om du vill rotera bilden 90 grader. Fortsätt klicka tills bilden har önskad position.

  • Klicka på Rotera fritt och placera sedan pekaren över det runda gröna handtaget längst upp på objektet. När du ser en cirkel runt det gröna handtaget drar du tills objektet har placerats i den önskade vinkeln.

Vända en bild

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på Rotera eller vändaOrdna-menyn och klicka sedan på Vänd vågrätt eller Vänd lodrätt.

Överst på sidan

Lägga till bakgrundsskugga

Genom att förse en bild med bakgrundsskugga kan du ge publikationen större rumslighet och ett professionellt utseende.

Bakgrundsskugga använd

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på knappen Skuggformat i verktygsfältet Formatering Bild av knapp och markera det format du vill ha.

Obs!   Om du vill ta bort en bakgrundsskugga klickar du på Skuggformat och väljer sedan Ingen skuggning.

Överst på sidan

Ändra kontrast och ljusstyrka

Du kan ändra utseendet på en bild genom att ändra kontrasten och ljusstyrkan.

 1. Markera bilden.

 2. Gör något av följande i verktygsfältet Bild:

  • Om du vill öka ljusstyrkan klickar du på Öka ljusstyrka Bild av knapp.

  • Om du vill minska ljusstyrkan klickar du på Minska ljusstyrka Bild av knapp.

  • Om du vill öka kontrasterna klickar du på Öka kontrast Bild av knapp.

  • Om du vill minska kontrasten klickar du på Minska kontrast Bild av knapp.

Justera nivåerna och jämför skillnaden. Du kan till exempel göra en bild mörkare genom att minska ljusstyrkan, eller så kan du dämpa den genom att minska kontrasterna.

Om du vill placera bilden bakom texten kan du bleka bilden genom att klicka på Färg Bild av knapp i verktygsfältet Bild och sedan välja alternativet Bleka.

Överst på sidan

Dela upp och ändra färg på bild

Masken som roterades tidigare i denna artikel är ett bra exempel på hur man kan dela upp en bild och ta bort delar av den. Den ursprungliga bilden från webbplatsen ClipArt och media innehåller två masker och flera andra objekt. Syftet var att använda maskerna separat.

Ursprunglig ClipArt-bild med teatermotiv

När du har klistrat in eller infogat en bild i publikationen är det första steget att dela upp den. Vid uppdelning delas en ClipArt-bild upp i individuella bitar. Nu kan du ta bort de delar som du inte vill ha och gruppera resterande till en enklare bild.

Obs!   En bild som har delats upp och grupperats om ser suddig ut i publikationen, men den blir tydlig när den skrivs ut.

 1. Klicka på bilden för att markera den.

 2. Klicka på Dela uppOrdna-menyn.

 3. När du får ett meddelande om att konvertera en importerad bild klickar du på Ja.

 4. Klicka på knappen Dela upp grupp under den grupperade bilden Bild av knapp.

  Den uppdelade bilden är nu täckt av små, runda markeringshandtag. Detta beror på att du delade upp bilden i alla dess delar, och alla individuella delar är markerade.

  Uppdelad ClipArt-bild med teatermotiv

 5. Starta utanför bilden och dra pekaren diagonalt från övre vänstra hörnet ned över hakan på den vänstra masken så att hela masken markeras.

  Du kan sedan klicka i den vänstra masken och dra bort den från de andra delarna, så att du lättare kan göra ändringar. Du kanske vill ta bort de tre trianglarna, ändra färg på maskerna och placera dem på ett annat sätt, som vi visar här.

  Uppdelad bild med borttagna och justerade element med ändrade färger

Överst på sidan

Dela upp en bild, ta bort delarna, gruppera om den och ändra färg på den

Ursprunglig ClipArt-bild med teatermotiv

Denna färggranna bild är ett mer avancerat exempel på hur man kan förenkla en bild. I sin ursprungliga form kan denna bild förvirra läsarna, men genom att ändra storlek på bilden, dela upp den, ta bort oönskade delar och ändra färgerna kan du få en bild som passar ditt syfte.

Dela upp en bild
 1. Om du inte kan se de runda handtagen som finns runt bilden klickar du på bilden för att markera den.

 2. Klicka på Dela uppOrdna-menyn.

 3. När du får ett meddelande om att konvertera en importerad bild klickar du på Ja.

 4. Klicka på knappen Dela upp grupp under den uppdelade bilden Bild av knapp.

  Uppdelad ClipArt-bild

Ta bort delar i en bild

Du kan nu ta bort de oönskade delarna av bilden.

 1. Klicka på 200% i Zoom-listan Bild av knapp i verktygsfältet Standard så att den uppdelade bilden zoomas in. Klicka på sidan utanför bilden om du vill avbryta.

 2. Markera endast den del du vill ta bort och tryck sedan på DEL.

  Till exempel kan du i teaterbilden ta bort mönstren på byggnaderna, marken, artistens dräkt, ljusreflexerna på maskerna och i artistens ansikte, solstrålarna på himlen och rutan som finns runt hela bilden (de flesta ClipArt-bilderna har en genomskinlig ram), vilket visas här.

  Dela upp bild med oönskade element borttagna

  Tips   Du kan markera flera delar på samma gång genom att hålla ned SKIFT och klicka på varje del.

Gruppera om bilden

När du har tagit bort alla onödiga delar kan du gruppera om bilden. Om du vill göra flera ändringar i bilden ska du lämna den ogrupperad.

 1. Dra en markeringsrektangel runt hela bilden så att alla kvarvarande delar markeras.

 2. Klicka på knappen Gruppera objekt Bild av knapp.

  Tips   Om bara en del finns kvar när du har tagit bort de oönskade delarna kommer knappen Gruppera objekt inte att visas Bild av knapp.

Överst på sidan

Ändra färg på bilden

Du kan sluta redigera bilden nu, men de starka färgerna kommer att stå ut kraftigt från en textsida. Bilden kommer att fungera bättre om färgerna tonas ned. Nu när bilden har förenklats kan du ändra färgerna så att bilden blir mindre distraherande.

Om du vill ändra färgerna på en bild måste du först markera den. När du har klickat på hela bilden klickar du en gång till på en del som du vill byta färg på (mörkgrå cirklar visas runt den markerade delen).

Tips   Om de mörkgrå cirklarna är svåra att se mot bildens bakgrundsfärg kanske du vill dela upp bilden igen så att delarna är lättare att identifiera. Markerade delar i en uppdelad bild är vita och därför enklare att se. Om du delar upp en bild för att ändra färgerna ska du se till att gruppera om den sedan när du är färdig med färgändringarna.

Här visas några åtgärder du kan vidta för att ändra färg på delar av en bild. Alla knapparna finna i verktygsfältet Formatering.

Obs!   Om du vill visa verktygsfältet FormateringVisa-menyn pekar du på Verktygsfält och klickar sedan på Formatering.

 • Ändra fyllningsfärg genom att klicka på knappen Fyllningsfärg Bild av knapp.

  I denna bild skapas solnedgången av en tonad fyllningseffekt som går från orange i ett hörn till indigo i motsatt hörn. På byggnaderna används en vågrät tonad fyllningseffekt som bli mörkare nära basen på byggnaderna för att återskapa ljuset vid skymning.

  Uppdelad bild med nya färger och fyllningseffekter

 • Ändra linjens färg genom att klicka på knappen Linjefärg Bild av knapp.

 • Ändra färgen på kantlinjen genom att klicka på knappen Linje-/kanttyp Bild av knapp.

Använda samma färg i alla bilder

Att använda samma färg i en rad olika bilder som har olika färg och format är ett enkelt sätt att göra din publikation mer enhetlig. Om du använder en dekorfärg när du skriver ut din publikation på ett tryckeri minskas utskriftskostnaderna, samtidigt som publikationen berikas med en accentfärg.

ClipArt-bilder med teatermotiv
ClipArt-bilder med teatermotiv där samma färg används i alla bilder

 1. Markera bilden.

 2. Klicka på BildFormat-menyn och klicka sedan på fliken Bild.

 3. Klicka på Ändra färg.

  Obs!   Om bilden har konverterats till ett Microsoft ritobjekt kan knappen Ändra färg inte användas. Använd Fyllningsfärger och Fyllningseffekter i stället. Mer information om hur du ändrar färg på ett ritobjekt hittar du i det förra avsnittet i denna artikel.

 4. Välj en färg i dialogrutan Ändra färg på bild (Pantone 562 C har använts i detta exempel) och klicka sedan på ett av följande alternativ:

  • Klicka på Ändra färg på hela bilden om du vill använda nyanser av den markerade färgen i hela bilden.

  • Klicka på Låta svarta delar vara svarta om du bara vill använda nyanser av den valda färgen på de delar som inte är svarta eller vita.

 5. Klicka på OK och upprepa sedan dessa steg för alla bilderna i din publikation.

Överst på sidan

Figursätta text runt en bild

Ett sätt att skapa ett professionellt utseende är att lägga till text som flödar runt en bild. Med funktionen figursättning kan du placera en bild mitt bland textblock.

Tight figursättning

 1. Infoga bilden i ett textblock.

 2. När bilden har markerats klickar du på Figursättning i verktygsfältet Bild Bild av knapp och sedan klickar du på det format på figursättningen du vill använda.

  Du kan figursätta text runt, ovanför och under, eller genom en bild. Du kan även välja att redigera figursättningspunkterna, vilket kan vara praktiskt vid oregelbundna figurer.

Tips   Du kan placera bilden i dokumenten antingen innan eller efter du lägger till texten, men det kan vara enklare att placera ut bilder med figursatt text sedan all text har infogats i dokumentet.

Överst på sidan

Gäller för: Publisher 2013, Publisher 2007, Publisher 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk