Office
Logga in

Tillgängliga grupper

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 innehåller fördefinierade aktivitet eller resursgrupper för att kategorisera och visa upplyfta aktivitet, resurs eller tilldelning information på flera olika sätt.

Obs!: Om ingen av de fördefinierade grupperna innehåller vad du behöver kan du skapa en egen grupp och göra den tillgänglig från menyn samt visa den automatiskt i en viss vy.

Artikelinnehåll

Lär dig mer om grupper

Lär dig mer om resursgrupp

Lär dig mer om aktivitetsgrupper.

Gruppnamn

Beskrivning

Bästa användning

Avslutade och oavslutade aktiviteter

Gruppen Fullständiga och ofullständiga aktiviteter kategoriserar och visar projektets aktiviteter i följande tre grupper: Procent färdigt arbete: 0 %; Procent färdigt arbete: 1-99 %; Procent färdigt arbete: 100 %.

Använd gruppen Fullständiga och ofullständiga aktiviteter om du snabbt vill visa hur slutförda de olika aktiviteterna i projektet är.

Villkorstyp

Gruppen Villkorstyp kategoriserar och visar projektets aktiviteter efter följande villkor: Så sent som möjligt, Så snart som möjligt, Avsluta senast, Avsluta tidigast, Måste avslutas, Måste starta, Starta tidigast och Starta senast.

Använd gruppen Villkorstyp om du vill visa vilka villkor som gäller för aktiviteterna i projektet eller om du vill ändra villkorstyp för en aktivitet.

Kritiska

Gruppen Kritiska visar om projektets aktiviteter är kritiska.

Använd den här gruppen om du snabbt vill se om projektets aktiviteter är på den kritiska linjen.

Varaktighet

Gruppen Varaktighet kategoriserar och visar projektets aktiviteter efter det antal dagar de planerar att ta.

Använd gruppen Varaktighet om du snabbt vill visa aktiviteter sorterade efter den tid de tar att slutföra.

Varaktighet sedan prioritet

Gruppen Varaktighet sedan prioritet kategoriserar och visar projektets aktiviteter först efter antalet dagar de ska ta att slutföra och sedan efter prioritet (i intervall om 100) inom varje varaktighetsgrupp.

Använd den här gruppen om du vill visa aktiviteterna sorterade efter den tid de tar att slutföra och därefter efter de prioriteter som du har tilldelat dem.

Milstolpar

Gruppen Milstolpar visar om projektets aktiviteter är milstolpar.

Använd gruppen Milstolpar om du snabbt vill visa en lista över projektets milstolpar, avskilda från alla andra aktiviteter.

Prioritet

Gruppen Prioritet kategoriserar och visar projektets aktiviteter efter prioritet (i intervall om 100).

Använd gruppen Prioritet om du snabbt vill visa aktiviteter kategoriserade efter de prioritetsnivåer som du anger.

Prioritet med bibehållen dispositionsstruktur

Gruppen Prioritet med bibehållen dispositionsstruktur kategoriserar och visar projektets aktiviteter sorterade först efter dispositionsnummer och sedan efter prioritet inom dispositionen.

Använd den här gruppen om du vill behålla strukturkoder (WBS) samtidigt som du grupperar efter prioritetsintervall inom varje del av dispositionen.

Avvaktar statusbegäran

I gruppen Avvaktar statusbegäran kategoriseras projektets aktiviteter och visas efter huruvida ett svar på en begäran om projektinformation har tagits emot av en resurs som har tilldelats en aktivitet. Så snart du begär statusinformation, anges fältet Avvaktar statusbegäran till Ja. När alla svar har tagits emot från de resurser som har tilldelats aktiviteten ändras Ja till Nej.

Använd gruppen Avvaktar statusbegäran när du vill följa upp aktiviteter där svar fortfarande inväntas från tilldelade resurser.

Överst på sidan

Lär dig mer om resursgrupper

Gruppnamn

Beskrivning

Bästa användning

Tilldelningar med bibehållen dispositionsstruktur

Gruppen Tilldelningar med bibehållen dispositionsstruktur kategoriserar och visar projektets resurstilldelningar i projektplanens hierarki.

Använd gruppen Tilldelningar med bibehållen dispositionsstruktur när du vill visa tilldelningarna för respektive resurs i det övergripande projektet.

Fullständiga och ofullständiga resurser

Gruppen Fullständiga och ofullständiga resurser kategoriserar och visar projektets resurser i följande tre grupper: Procent färdigt arbete: 0 %; Procent färdigt arbete: 1-99 %; Procent färdigt arbete: 100 %.

Använd gruppen Fullständiga och ofullständiga resurser om du snabbt vill visa hur arbetet fortlöper för varje resurs.

Resursgrupp

Gruppen Resursgrupp kategoriserar och visar resurser efter respektive resursgruppsfält.

Använd den här gruppen när du vill visa resurser efter deras angivna kategorier.

Resurstyp

Gruppen Resurstyp kategoriserar och visar projektets resurser efter resurstyp (arbete, material eller kostnad).

Använd gruppen Resurstyp när du vill visa statistik efter resurstyp.

Avvaktar svar

Med gruppen Avvaktar svar kan du kategorisera och visa projektresurser som har besvarat (eller inte besvarat) en begäran om tilldelningsstatus.

Använd den här gruppen om du vill följa upp vilka resurser som har svarat på en begäran om tilldelningsstatus.

Standardkostnad

Med gruppen Standardkostnad kan du kategorisera och visa projektresurser enligt standardkostnad (kostnad för normalt arbete, ej övertid).

Använd den här gruppen om du vill visa projektets resurser sorterade efter deras kostnad.

Arbets- och materialresurser

Gruppen Arbets- och materialresurser kategoriserar projektets resurser och visar för var och en om det är en materialresurs eller en arbetsresurs.

Använd den här gruppen när du vill separera arbetsresurser från materialresurser. På det här sättet kan du granska upplyft sammanfattningsinformation för varje enskild grupp. Du kan till exempel snabbt se den totala kostnaden för alla använda materialresurser.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×