Tillgängliga dimensioner och måttenheter i instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag – Online

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den ringa kvalitet instrumentpanel (CQD) för Skype för företag – Online kan du få insyn i kvaliteten på samtal med Skype för företag-tjänster. Det här avsnittet innehåller detaljerad information om dimensioner och mått som används av CQD. Mer information om CQD och hur du aktiverar det finns i Aktivera och använda ringa kvalitet instrumentpanel i Skype för företag – Online.

Klassificering av den första och andra slutpunkten

Många av dimensionerna och åtgärderna i Instrumentpanelen för samtalskvalitet (CQD) markeras som första eller andra. Vilken slutpunkt som ingår i strömmen eller samtalet och markeras som första avgörs på följande sätt:

 • Första slutpunkten är alltid en serverslutpunkt (AV MCU, medlingsserver osv.) om en server involveras i strömmen/samtalet.

 • Andra slutpunkt är alltid en klientslutpunkt om strömmen inte går mellan två serverslutpunkter.

 • Om båda slutpunkterna är av samma typ, baseras rangordningen mellan första respektive andra på den interna ordningsföljden i användaragentens kategori. Detta säkerställer att ordningsföljden blir konsekvent.

Till exempel representerar varje rad några användaragenter som är involverade i en ström:

Uppringarens användaragentkategori

Mottagarens användaragentkategori

First Endpoint

Second Endpoint

First Is Caller

AV-MCU

OC (Skype för företag-klient)

AV-MCU

OC (Skype för företag-klient)

SANT

OC (Skype för företag-klient)

AV-MCU

AV-MCU

OC (Skype för företag-klient)

FALSKT

OC (Skype för företag-klient)

OC (Skype för företag-klient)

OC (Skype för företag-klient)

OC (Skype för företag-klient)

FALSKT

AV-MCU

Medlingsserver

Medlingsserver

AV-MCU

Medlingsserver

AV-MCU

Medlingsserver

AV-MCU

SANT

OC (Skype för företag-klient)

OC-telefon (IP-telefon Skype för företag)

OC (Skype för företag-klient)

OC-telefon (IP-telefon Skype för företag)

SANT

OC-telefon (IP-telefon Skype för företag)

OC (Skype för företag-klient)

OC (Skype för företag-klient)

OC-telefon (IP-telefon Skype för företag)

FALSKT

Obs!: Den här första och andra klassificeringen kan inte avgöra vilken slutpunkt som är uppringare eller mottagare. Dimensionen Den första är uppringare kan användas för att identifiera vilken slutpunkt som var uppringare respektive mottagare.

Dimensioner

I följande tabell visas de dimensioner som för närvarande är tillgängliga i CQD:

Dimensionens namn

Datatyp/Enheter

Beskrivning

Vad tomma värden indikerar

Exempelvärden

First Network

Sträng

Undernät som används för medieström av den första slutpunkten om undernät finns i undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

10.0.1.12.0

First Network Name

Sträng

Namn på nätverket som används för medieström av den första slutpunkten baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten eller att nätverket saknar definierat nätverksnamn i undernätets mappningsdata.

USA/ WA/ REDMOND

First Network Range

Sträng

Nätverkets prefix/intervall av undernät som används för medieström av den första slutpunkten baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten eller att nätverket saknar definierat nätverksintervall i undernätets mappningsdata.

24

First Building Name

Sträng

Namn på byggnaden där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat byggnadsnamn i undernätets mappningsdata.

Huvudsaklig

First Ownership Type

Sträng

Ägandetyp av byggnad där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat ägande i undernätets mappningsdata.

Contoso-IT

First Building Type

Sträng

Typ av byggnad där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad byggnadstyp i undernätets mappningsdata.

Öppet kontor

First Building Office Type

Sträng

Typ av kontorsbyggnad där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad kontorsbyggnadstyp i undernätets mappningsdata.

Kontor

First City

Sträng

Stad där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad stad i undernätets mappningsdata.

Redmond

First Zip Code

Sträng

Postnummer där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat postnummer i undernätets mappningsdata.

98052

First Country

Sträng

Land där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat land i undernätets mappningsdata.

USA

First State

Sträng

Delstat där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad delstat i undernätets mappningsdata.

WA

First Region

Sträng

Region där den första slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad region i undernätets mappningsdata.

Nordamerika

First Express Route

Boolesk

Sant om undernätet som används för medieström av första slutpunkten är aktiverat för ExpressRoute baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar flagginställning för ExpressRoute i undernätets mappningsdata.

sant

Second Network

Sträng

Undernät som används för medieström av den andra slutpunkten om undernät finns i undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

10.0.1.12.0

Second Network Name

Sträng

Namn på nätverk som används för medieström av den andra slutpunkten baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten eller att nätverket saknar definierat nätverksnamn i undernätets mappningsdata.

USA/ WA/ REDMOND

Second Network Range

Sträng

Nätverkets prefix/intervall av undernät som används för medieström av den andra slutpunkten baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten eller att nätverket saknar definierat nätverksintervall i undernätets mappningsdata.

24

Second Building Name

Sträng

Namn på byggnaden där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat byggnadsnamn i undernätets mappningsdata.

Huvudsaklig

Second Ownership Type

Sträng

Ägandetyp av byggnad där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat ägande i undernätets mappningsdata.

Contoso – IT

Second Building Type

Sträng

Typ av byggnad där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad byggnadstyp i undernätets mappningsdata.

Öppet kontor

Second Building Office Type

Sträng

Typ av kontorsbyggnad där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad kontorsbyggnadstyp i undernätets mappningsdata.

Kontor

Second City

Sträng

Stad där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad stad i undernätets mappningsdata.

Redmond

Second Zip Code

Sträng

Postnummer där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat postnummer i undernätets mappningsdata.

98052

Second Country

Sträng

Land där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierat land i undernätets mappningsdata.

USA

Second State

Sträng

Delstat där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad delstat i undernätets mappningsdata.

WA

Second Region

Sträng

Region där den andra slutpunkten var belägen baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar definierad region i undernätets mappningsdata.

Nordamerika

Second Express Route

Boolesk

Sant om undernätet som används för medieström av andra slutpunkten är aktiverat för ExpressRoute baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen.

Tomma värden anger att nätverksdata inte rapporterats av slutpunkten, att nätverket inte finns inom företagsnätverket eller att nätverket saknar flagginställning för ExpressRoute i undernätets mappningsdata.

sant

First Inside Corp

Uppräkning

Anger om första slutpunkten var belägen på ett undernät inom företagsnätverket baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen. Som standard anses slutpunkten vara Utanför.

Möjliga värden:

 • Inom

 • Utanför

-

Inom

Second Inside Corp

Uppräkning

Anger om andra slutpunkten var belägen på ett undernät inom företagsnätverket baserat på mappning av undernätet till klientens byggnadsdata som laddats upp till portalen. Som standard anses slutpunkten vara Utanför.

Möjliga värden:

 • Inom

 • Utanför

-

Inom

First Tenant Id

Sträng

Office 365-innehavar-ID för den första slutpunkten.

Tomma värden anger att innehavar-ID:et för den första slutpunkten inte kunnat fastställas. Skälet kan vara att slutpunkten var inloggad på en lokal distribution av Skype för företag – Server.

00000000 - 0000 -0000 - 0000 - 000000000000

Second Tenant Id

Sträng

Office 365-innehavar-ID för den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att innehavar-ID:et för den andra slutpunkten inte kunnat fastställas. Skälet kan vara att slutpunkten var inloggad på en lokal distribution av Skype för företag – Server.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

First Pool

Sträng

FQDN-pool för Skype för företag – Online som tilldelats den första slutpunkten.

Tomma värden anger att poolen för Skype för företag – Online inte kunnat fastställas för den första slutpunkten. Skälet kan vara att slutpunkten var inloggad på en lokal distribution av Skype för företag – Server.

pool1.lync.com

Second Pool

Sträng

FQDN-pool för Skype för företag – Online som tilldelats den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att poolen för Skype för företag – Online inte kunnat fastställas för den andra slutpunkten. Skälet kan vara att slutpunkten var inloggad på en lokal distribution av Skype för företag – Server.

pool1.lync.com

Is Federated

Boolesk

Sant om strömmar låg mellan två externa klienter, annars falskt.

Tomma värden anger att det inte gick att fastställa om det var en extern ström eller om vissa signaleringsdata inte hade insamlats.

Falskt

QoE Record Available

Boolesk

Sant om minst en rapport med tjänstekvalitetsdata var tillgänglig för samtal/session. Många dimensioner och åtgärder är endast tillgängliga om QoE-inspelning är tillgänglig. QoE-inspelning är inte tillgänglig om samtalet inte kunde uppkopplas.

-

Sant

CDR Record Available

Boolesk

Sant om minst en inspelning av samtalsdata var tillgänglig för samtal/session.

-

Sant

Media Line Label

Heltal

Märkning i SDP för medialinje. Använd medietyp för att fastställa om märkning används för video, ljud, programdelning eller videobaserad skärmdelning.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

0

Media Type

Sträng

Typ av media (video, ljud, programdelning eller videobaserad skärmdelning).

-

Ljud

First Is Server

Boolesk

Sant om den första slutpunkten är en serverslutpunkt som t.ex. en konferensserver (AVMCU, ASMCU) eller andra medieservrar (medlingsserver) eller en klientslutpunkt. Möjliga värden: klient, server.

-

Klient

Second Is Server

Boolesk

Sant om den andra slutpunkten är en serverslutpunkt som t.ex. en konferensserver (AVMCU, ASMCU) eller andra medieservrar (medlingsserver) eller en klientslutpunkt. Möjliga värden: klient, server.

-

Klient

First Is Caller

Boolesk

Sant om den första slutpunkten var uppringaren (som initierade sessionen).

-

Sant

First Network Connection Detail

Sträng

Nätverkstyp som används av den första slutpunkten. Möjliga värden:

 • Kabelansluten

 • wifi

 • Mobil-BB

 • Tunnel

 • Annat

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Kabelansluten

Second Network Connection Detail

Sträng

Nätverkstyp som används av den andra slutpunkten. Möjliga värden:

 • Kabelansluten

 • wifi

 • Mobil-BB

 • Tunnel

 • Annat

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Kabelansluten

Stream Direction

Sträng

Anger en ströms riktning mellan slutpunkterna. Möjliga värden:

 • Första till andra

 • Andra till första

Tomma värden anger att inga data har rapporterats för att indikera strömmens riktning.

Första till andra

Payload Description

Sträng

Namn på senaste codec som använts i strömmen.

Tomma värden anger att inga data finns tillgängliga.

SILKWide

Audio and Video Call

Boolesk

Sant om samtal hade både ljud- och videoströmmar, annars falskt.

Tomma värden anger att inga data har rapporterats för att indikera strömmens medietyper.

Sant

Duration 5 seconds or less

Boolesk

Sant om strömmen varade i 5 sekunder eller mindre, annars falskt.

-

sant

Duration 60 seconds or more

Boolesk

Sant om strömmen varade i 60 sekunder eller mer, annars falskt.

-

sant

Duration (Seconds)

Intervall (sekunder)

Strömmens varaktighet i sekunder. Värden grupperade efter intervall.

-

062: [1–2)

Duration (Minutes)

Intervall (minuter)

Strömmens varaktighet i minuter. Värden grupperade efter intervall.

-

065: [3–4)

EndTime

Datum/tid

Strömtiden är slut. Observera att denna dimension kan ha för många rader för att användas som dimension i en rapport. I stället kan ett filter användas.

-

2017-02-01 T00:00:01

Year

Heltal

År då strömmen startar.

-

2017

Month

Heltal

Månad då strömmen startar.

-

2

Day

Heltal

Dag då strömmen startar.

-

1

Hour

Heltal

Timme då strömmen startar.

-

1

Minute

Heltal

Minut då strömmen startar.

-

30

Second

Heltal

Sekund då strömmen startar.

-

12

Day Of Year

Heltal

Dag på året då strömmen startar.

-

32

Day Of Week

Sträng

Veckodag då strömmen startar.

-

Onsdag

Day Number Of Week

Heltal

Veckodagens nummer då strömmen startar.

-

3

Month Year

Sträng

Månad och år då strömmen startar.

-

2017-02

Full Month

Datum/tid

Hel månad då strömmen startar.

-

2017-02-01 T00:00:00

First Domain

Sträng

Domän för användaren som använder den första slutpunkten. Om första slutpunkten är en konferensserver, utgör den domänen för mötets organisatör. Kan även vara domän för tjänstkonton som används i scenariot.

-

contoso.com

Second Domain

Sträng

Domän för användaren som använder den andra slutpunkten. Om andra slutpunkten är en konferensserver, utgör den domänen för mötets organisatör. Kan även vara domän för tjänstkonton som används i scenariot.

-

contoso.com

First User Agent Category

Sträng

Användaragentkategori för den första slutpunkten.

Tomma värden anger en användaragent som för närvarande saknar mappning i form av t.ex. användaragent för tredjepart.

OC

Second User Agent Category

Sträng

Användaragentkategori för den andra slutpunkten.

Tomma värden anger en användaragent som för närvarande saknar mappning i form av t.ex. användaragent för tredjepart.

OC

First User Agent

Sträng

Användaragentsträng för den första slutpunkten.

Tomma värden anger att ingen användaragent har rapporterats av den första slutpunkten.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype för företag)

Second User Agent

Sträng

Användaragentsträng för den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att ingen användaragent har rapporterats av den andra slutpunkten.

UCCAPI/16.0.7766.5281 OC/16.0.7766.2047 (Skype för företag)

Conference Type

Sträng

Typ av konferens-URI. Möjliga värden:

 • conf:applicationsharing

 • conf:audio-video

 • conf:focus

Tomma värden anger ett icke-konferensrelaterat scenario.

conf:audio-video

Conference Id

Sträng

Konferens-ID kopplad till strömmarna. Observera att denna dimension kan ha för många rader för att användas som dimension i en rapport. I stället kan ett filter användas.

Tomma värden anger ett icke-konferensrelaterat scenario.

0001P6GK

First Client App Version

Sträng

Programversion som användes för den första slutpunkten. Data analyseras från användaragentsträngen.

Tomma värden anger att versionssträngen inte kunde analyseras eller att värdet inte rapporterades.

16.0.7766.2047

Second Client App Version

Sträng

Programversion som användes för den andra slutpunkten. Data analyseras från användaragentsträngen.

Tomma värden anger att versionssträngen inte kunde analyseras eller att värdet inte rapporterades.

16.0.7766.2047

Transport

Sträng

Nätverkstransporttyp som används av strömmen. Möjliga värden:

 • UDP

 • TCP

 • Okänd

 • Okänd indikerar att systemet inte kunde fastställa om transporttypen var TCP eller UDP.

Tomma värden anger att transporttypen inte rapporterats eller att mediesökvägen inte fastställts.

UDP

First Connectivity Ice

Sträng

ICE-anslutningstyp som används av den första slutpunkten. Möjliga värden:

 • DIRECT– Direkt nätverkssökväg

 • RELAY – via relä

 • HTTP – via HTTP-proxy

 • FAILED – anslutning misslyckades

Tomma värden anger att anslutningstypen inte rapporterats eller att mediesökvägen inte fastställts.

DIRECT

Second Connectivity Ice

Sträng

ICE-anslutningstyp som används av den andra slutpunkten. Möjliga värden:

 • DIRECT– Direkt nätverkssökväg

 • RELAY – via relä

 • HTTP – via HTTP-proxy

 • FAILED – anslutning misslyckades

Tomma värden anger att anslutningstypen inte rapporterats eller att mediesökvägen inte fastställts.

DIRECT

First IP Address

Sträng

IP-adress för den första slutpunkten. Observera att denna dimension kan ha för många rader för att användas som dimension i en rapport. Den kan användas som ett filter i stället.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

10.0.0.10

Second IP Address

Sträng

IP-adress för den andra slutpunkten.

Obs!: Denna dimension kan ha för många rader för att användas som dimension i en rapport. Den kan användas som ett filter i stället.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

10.0.0.10

First Link Speed

Bitar per sekund

Länkhastighet i bitar per sekund som rapporterats av den första slutpunktens nätverksadapter.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

10000000

Second Link Speed

Bitar per sekund

Länkhastighet i bitar per sekund som rapporterats av den andra slutpunktens nätverksadapter.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

10000000

First Port

Portnummer

Nätverksportnummer för media som används av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

50018

Second Port

Portnummer

Nätverksportnummer för media som används av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

50018

First Reflexive Local IP

Sträng

IP-adress till den första slutpunkten som den ses av mediareläets server. Detta är vanligen den allmänna internet-IP-adressen som kopplas till den första slutpunkten för strömmen.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

104.43.195.251

Second Reflexive Local IP

Sträng

IP-adress till den andra slutpunkten som den ses av mediareläets server. Detta är vanligen den allmänna internet-IP-adressen som kopplas till den andra slutpunkten för strömmen.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

104.43.195.251

First Relay IP

Sträng

IP-adress för mediareläets server som tilldelats av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

104.43.195.251

Second Relay IP

Sträng

IP-adress för mediareläets server som tilldelats av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

104.43.195.251

First Relay Port

Heltal

Mediaport tilldelad till mediets reläserver av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

3478

Second Relay Port

Heltal

Medieport tilldelad till mediets reläserver av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

3478

First Subnet

Sträng

Undernät som används för medieström av den första slutpunkten där tankstreck separerar varje oktett.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

104.43.195.0

Second Subnet

Sträng

Undernät som används för medieström av den andra slutpunkten där tankstreck separerar varje oktett.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

104.43.195.0

First VPN

Boolesk

Sant om nätverksadaptern som används av den första slutpunkten angav att det var en VPN-anslutning, annars falskt. Vissa VPN:er rapporterar inte dessa data korrekt.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

Sant

Second VPN

Boolesk

Sant om nätverksadaptern som används av den andra slutpunkten angav att det var en VPN-anslutning, annars falskt. Vissa VPN:er rapporterar inte dessa data korrekt.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

Sant

Applied Bandwidth Source

Sträng

Identifierar bandbreddskällan som används för strömmen. Möjliga värden:

 • Statisk Max

 • API-modalitet

 • API-modalitet_alla

 • Api Sändsida BWGräns

 • Preferensvärde

 • AKTIVERA

 • Mottagarsida AKTIVERA

 • API SDP-modalitet, fjärrmottagarsida BW-Gräns

 • API-servicekvalitet

 • API SDP

 • Ta emot SidoPDP

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

StatiskMax

Bandwidth Est

Intervall (bitar per sekund)

Genomsnittlig uppskattad tillgänglig bandbredd mellan första och andra slutpunkt i bitar per sekund.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

026: [260000–270000)

Mediation Server Bypass Flag

Boolesk

Sant om medieströmmen kopplades förbi medlingsservern och passerade rakt mellan klient och PSTN-gateway/PBX, annars falskt.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

Sant

First Cdr Connectivity Type

Sträng

Identifierar den ICE-anslutningssökväg som valts av den första slutpunkten för denna ström. Möjliga värden:

 • OS

 • Peer-härledd

 • Dämpa

 • Aktivera

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

OS

Second Cdr Connectivity Type

Sträng

Identifierar den ICE-anslutningssökväg som valts av den andra slutpunkten för denna ström. Möjliga värden:

 • OS

 • Peer-härledd

 • Dämpa

 • Aktivera

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten eller att mediesökvägen inte fastställts.

OS

First Capture Dev

Sträng

Namn på inspelningsenheten som används av den första slutpunkten. För:

 • Ljudströmmar – enhet som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – enhet som används för kameran

 • VBSS-strömmar – skärmskrapa

 • Programdelningsströmmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Mikrofon till headset (Microsoft LifeChat LX-6000)

Second Capture Dev

Sträng

Namn på inspelningsenheten som används av den andra slutpunkten. För:

 • Ljudströmmar – enhet som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – enhet som används för kameran

 • VBSS-strömmar – skärmskrapa

 • Programdelningsströmmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Mikrofon till headset (Microsoft LifeChat LX-6000)

First Capture Dev Driver

Sträng

Namn på inspelningsenhetens drivrutin som används av den första slutpunkten i form av ”tillverkare : version”. För:

 • Ljudströmmar – drivrutin som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – drivrutin som används för kameran

 • VBSS-strömmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Microsoft: 10.0.14393.0

Second Capture Dev Driver

Sträng

Namn på inspelningsenhetens drivrutin som används av den andra slutpunkten i form av ”tillverkare : version”. För:

 • Ljudströmmar – drivrutin som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – drivrutin som används för kameran

 • VBSS-strömmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Microsoft: 10.0.14393.0

First Render Dev

Sträng

Namn på återgivningsenheten som används av den första slutpunkten. För:

 • Ljudströmmar – drivrutin som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – drivrutin som används för kameran

 • VBSS-strömmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Mikrofon till headset (Microsoft LifeChat LX-6000)

Second Render Dev

Sträng

Namn på återgivningsenheten som används av den andra slutpunkten. För:

 • Ljudströmmar – drivrutin som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – drivrutin som används för kameran

 • VBSS-strömmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Mikrofon till headset (Microsoft LifeChat LX-6000)

First Render Dev Driver

Sträng

Namn på återgivningsenhetens drivrutin som används av den första slutpunkten. För:

 • Ljudströmmar – drivrutin som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – drivrutin som används för kameran

 • VBSS-strömmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Microsoft: 10.0.14393.0

Second Render Dev Driver

Sträng

Namn på återgivningsenhetens drivrutin som används av den andra slutpunkten. För:

 • Ljudströmmar – drivrutin som används för mikrofonen

 • Videoströmmar – drivrutin som används för kameran

 • VBSS-strömmar – tom

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten, att mediesökvägen inte fastställts eller att strömmarna bestått av videobaserad skärmdelning eller programdelning.

Microsoft: 10.0.14393.0

First CPU Name

Sträng

Namn på CPU:n som används av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Contoso CPU X11 @ 1.80 GHz

Second CPU Name

Sträng

Namn på CPU:n som används av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Contoso CPU X11 @ 1.80 GHz

First CPU Number Of Cores

Antal kärnor

Antal tillgängliga CPU-kärnor för den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

8

Second CPU Number Of Cores

Antal kärnor

Antal tillgängliga CPU-kärnor i den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

8

First CPU Processor Speed

CPU-hastighet i MHz

Hastighet i MHz för CPU:n som används av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

1800

Second CPU Processor Speed

CPU-hastighet i MHz

Hastighet i MHz för CPU:n som används av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

1800

First Endpoint

Sträng

Maskinnamn som rapporterats av första slutpunkten om slutpunkten är en server eller molntjänstklient.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

MASKINNAMN

Second Endpoint

Sträng

Maskinnamn som rapporterats av andra slutpunkten om slutpunkten är en server eller molntjänstklient.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

MASKINNAMN

First OS

Sträng

Fullt operativsystem och arkitektursträng har rapporterats av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 Typ: 1 (arbetsstation) Serie: 256 Arch: x64 WOW64: Sant

Second OS

Sträng

Fullt operativsystem och arkitektursträng har rapporterats av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Windows 10.0.14996 SP: 0.0 Typ: 1 (arbetsstation) Serie: 256 Arch: x64 WOW64: Sant

First OS Filtered

Sträng

Operativsystemets namn och högre och lägre versionsnummer som rapporterats av första slutpunkten. I vissa fall kan denna sträng innehålla mer än operativsystemets namn och version.

Tomma värden anger antingen att slutpunkten inte rapporterar denna information eller att rapporten från denna slutpunkt inte har mottagits.

Windows 10

Second OS Filtered

Sträng

Operativsystemets namn och högre och lägre versionsnummer som rapporterats av andra slutpunkten. I vissa fall kan denna sträng innehålla mer än operativsystemets namn och version.

Tomma värden anger antingen att slutpunkten inte rapporterar denna information eller att rapporten från denna slutpunkt inte har mottagits.

Windows 10

First OS Architecture

Sträng

Maskinvaruarkitektur som rapporterats av första slutpunkten.

Tomma värden anger antingen att slutpunkten inte rapporterar denna information, att rapporten från denna slutpunkt inte har mottagits eller att formatet på arkitekturen inte kunde identifieras.

x64

Second OS Architecture

Sträng

Maskinvaruarkitektur som rapporterats av andra slutpunkten.

Tomma värden anger antingen att slutpunkten inte rapporterar denna information, att rapporten från denna slutpunkt inte har mottagits eller att formatet på arkitekturen inte kunde identifieras.

x64

First Virtualization Flag

Sträng

Flagga som anger typ av virtualiseringsmiljö som rapporterats av den första slutpunkten. Möjliga värden:

 • ”0x00” – Ingen

 • ”0x01” – HyperV

 • ”0x02” – VMWare

 • ”0x04” - Virtuell PC

 • ”0x08” – Xen PC

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

0x00

Second Virtualization Flag

Sträng

Flagga som anger typ av virtualiseringsmiljö som rapporterats av den andra slutpunkten. Möjliga värden:

 • ”0x00” – Ingen

 • ”0x01” – HyperV

 • ”0x02” – VMWare

 • ”0x04” - Virtuell PC

 • ”0x08” – Xen PC

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

0x00

First Wifi Microsoft Driver

Sträng

Namn på Microsoft-wifi-drivrutin som rapporterats av första slutpunkten. Värdet kan lokaliseras baserat på det språk som används av slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Microsofts värdbaserade virtuella nätverksadapter

Second Wifi Microsoft Driver

Sträng

Namn på Microsoft-wifi-drivrutin som rapporterats av andra slutpunkten. Värdet kan lokaliseras baserat på det språk som används av slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Microsofts värdbaserade virtuella nätverksadapter

First Wifi Vendor Driver

Sträng

Leverantör och namn på wifi-drivrutin som rapporterats av första slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Contoso trådlösa dubbelbands-AC-drivrutin

Second Wifi Vendor Driver

Sträng

Leverantör och namn på wifi-drivrutin som rapporterats av andra slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Contoso trådlösa dubbelbands-AC-drivrutin

First Wifi Microsoft Driver Version

Sträng

Wifidrivrutinsversion från Microsoft som rapporterats av första slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Microsoft:10.0.14393.0

Second Wifi Microsoft Driver Version

Sträng

Wifidrivrutinsversion från Microsoft som rapporterats av andra slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Microsoft:10.0.14393.0

First Wifi Vendor Driver Version

Sträng

Leverantör och version av wifi-drivrutin som rapporterats av första slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Contoso:15.1.1.0

Second Wifi Vendor Driver Version

Sträng

Leverantör och version av wifi-drivrutin som rapporterats av andra slutpunkten.

Tomma värden anger att wifi inte användes av slutpunkten eller att drivrutinsinformationen inte rapporterades.

Contoso:15.1.1.0

First Wifi Channel

Sträng

Wifi-kanal som används av den första slutpunkten.

Tomma värden anger att inget wifi användes eller att kanalen inte rapporterades.

10

Second Wifi Channel

Sträng

Wifi-kanal som används av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att inget wifi användes eller att kanalen inte rapporterades.

10

First Wifi Radio Type

Sträng

Typ av wifi-radio som används av första slutpunkten. HRDSSS motsvarar 802.11b.

Tomma värden anger att inget wifi användes eller att wifi-typen inte rapporterades.

802.11ac

Second Wifi Radio Type

Sträng

Typ av wifi-radio som används av andra slutpunkten. HRDSSS motsvarar 802.11b.

Tomma värden anger att inget wifi användes eller att wifi-typen inte rapporterades.

802.11ac

First DNS Suffix

Sträng

DNS-suffix kopplat till nätverksadaptern som rapporterats av den första slutpunkten. Observera att detta värde kan rapporteras för alla typer av nätverksadapter.

Tomma värden anger att detta värde inte rapporterats av slutpunkten.

corp.contoso.com

Second DNS Suffix

Sträng

DNS-suffix kopplat till nätverksadaptern som rapporterats av den andra slutpunkten. Observera att detta värde kan rapporteras för alla typer av nätverksadapter.

Tomma värden anger att detta värde inte rapporterats av slutpunkten.

corp.contoso.com

First Wifi Band

Sträng

Använt wifi-band enligt uppgifter från den första slutpunkten.

Tomma värden anger antingen att värdet inte beräknades eller rapporterades av slutpunkten.

5,0 GHz

Second Wifi Band

Sträng

Använt wifi-band enligt uppgifter från den andra slutpunkten.

Tomma värden anger antingen att värdet inte beräknades eller rapporterades av slutpunkten.

5,0 GHz

First Wifi Signal Strength

Sträng

Wifi-signalstyrkan i procentandel [0–99] rapporterad av den första slutpunkten.

Tomma värden anger antingen att värdet inte beräknades eller rapporterades av slutpunkten.

081: [90–100)

Second Wifi Signal Strength

Sträng

Wifi-signalstyrkan i procentandel [0–99] rapporterad av den andra slutpunkten.

Tomma värden anger antingen att värdet inte beräknades eller rapporterades av slutpunkten.

081: [90–100)

First Wifi Battery Charge

Intervall (procentandel)

Uppskattad återstående batteriladdning i procentandel [0–99] enligt den första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall. 0 anger att enheten var inkopplad.

Tomma värden anger att inget wifi användes eller att laddningsvärdet inte rapporterades.

081: [90–100)

Second Wifi Battery Charge

Intervall (procentandel)

Uppskattad återstående batteriladdning i procentandel [0–99] enligt den andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall. 0 anger att enheten var inkopplad.

Tomma värden anger att inget wifi användes eller att laddningsvärdet inte rapporterades.

081: [90–100)

Audio Degradation Avg

Intervall (Genomsnittlig poäng 0–5)

Genomsnittligt nätverksbetyg för försämring av strömmar. Visar hur mycket nätverksförlusten och -jitter har påverkat kvaliteten på mottaget ljud. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger att ingen nätverks-MOS-försämring rapporterats av slutpunkten som tar emot strömmen eller att strömmen inte är en ljudström.

015: [0,01–0,02)

Jitter

Intervall (millisekund)

Genomsnittligt jitter för ström i millisekunder. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger att inga jitterdata rapporterats av slutpunkten som tar emot strömmen.

065: [2–3)

Jitter Max

Intervall (millisekund)

Maximalt jitter för ström i millisekunder. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger att inga jitterdata rapporterats av slutpunkten som tar emot strömmen.

065: [2–3)

Packet Loss Rate

Intervall (procentandel)

Genomsnittlig paketförlustfrekvens för ström. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger att inga paketförlustdata rapporterats av slutpunkten som tar emot strömmen.

050: [1,8–1,9)

Packet Loss Rate Max

Intervall (procentandel)

Max. paketförlustfrekvens för ström. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger att inga paketförlustdata rapporterats av slutpunkten som tar emot strömmen.

041: [0,95–1)

Overall Avg Network MOS

Intervall (MOS)

Genomsnittligt nätverks-MOS för ström. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger att ingen nätverks-MOS-försämring rapporterats av slutpunkten som tar emot strömmen eller att strömmen inte är en ljudström.

076: [4,4–4,5)

Ratio Concealed Samples Avg

Intervall (kvot)

Kvot för antalet ljudrutor med prover som genereras av dolda paketförluster till det totala antalet ljudrutor. Värden grupperade efter intervall. 0,1 anger att 10 % av rutorna innehöll dolda prover.

Tomma värden anger att detta värde inte rapporterades av strömmens mottagare, eller att strömmen inte var en ljudström.

015: [0,01–0,02)

Ratio Stretched Samples Avg

Intervall (kvot)

Kvot för antalet ljudrutor med prover som har tänjts för att kompensera för jitter eller förlust till det totala antalet ljudrutor. Värden grupperade efter intervall. 0,1 anger att 10 % av ljudrutorna innehöll tänjda prover.

Tomma värden anger att detta värde inte rapporterades av strömmens mottagare, eller att strömmen inte var en ljudström.

017: [0,03–0,04)

Round Trip

Intervall (millisekunder)

Genomsnittlig tid för rundflyttning av nätverksspridning enligt specifikation i RFC3550 beräknat i millisekunder. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att värdet inte beräknades eller rapporterades av slutpunkten.

070: [15–20)

Round Trip Max

Intervall (millisekunder)

Maximal tid för rundflyttning av nätverksspridning enligt specifikation i RFC3550 beräknat i millisekunder. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att värdet inte beräknades eller rapporterades av slutpunkten.

098: [350–375)

Network Jitter Avg

Intervall (millisekunder)

Genomsnitt för nätverksjitter i millisekunder beräknat över 20 sekundfönster under sessionen. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en ljudström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

066: [3–4)

Video Post FECPLR

Intervall (kvot)

Paketförlustfrekvens efter att FEC tillämpades aggregerat över alla videoströmmar och codecs. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

014: [0–0,01)

Video Local Frame Loss Percentage Avg

Intervall (procentandel)

Genomsnittlig procentandel av förlorade videorutor som visats för användaren. Värden grupperade efter intervall. Detta inkluderar rutor som återställts efter nätverksförluster.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

160: [80–85)

Recv Frame Rate Average

Intervall (rutor per sekund)

Genomsnittligt antal rutor per sekund som mottagits för alla videoströmmar beräknat under hela sessionen. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

101: [14,5–15)

Low Frame Rate Call Percent

Intervall (procentandel)

Procentandel av samtalstiden där bildfrekvensen är mindre än 7,5 rutor per sekund. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

099: [13,5–14)

Low Resolution Call Percent

Intervall (procentandel)

Procentandel av samtalstiden där upplösningen är låg. Värden grupperade efter intervall. Tröskeln är 120 pixlar för mindre dimensioner.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

Video Packet Loss Rate

Intervall (kvot)

Genomsnittlig andel av förlorade paket, enligt specifikationen i RFC3550, beräknat under hela sessionen. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

037: [0,75–0,8)

Video Frame Rate Avg

Intervall (rutor per sekund)

Genomsnittligt antal rutor per sekund som mottagits för en videoström, beräknat under hela sessionen. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

135: [31,5–32)

Dynamic Capability Percent

Intervall (procentandel)

Tid i procent som klienten kör < 70 % av den förväntade videobearbetningskapaciteten för denna typ av CPU, grupperat efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en video eller VBSS-ström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som mottog strömmen.

122: [25–25,5)

Spoiled Tile Percent Total

Intervall (procentandel)

Procentandel av paneler som kasseras istället för att skickas till en fjärr-peer (till exempel, från MCU:n till en tittare). Värden grupperade efter intervall. Kasserade paneler kan uppstå på grund av bandbreddsbegränsningar mellan klient och server.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en programdelningsström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som sände strömmen.

140: [34–34,5)

AppSharing Relative OneWay Average

Intervall (millisekunder)

Genomsnittlig relativ envägsfördröjning i millisekunder mellan slutpunkterna för programdelningsströmmar. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en programdelningsström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som sände strömmen.

126: [27–27,5)

AppSharing RDP Tile Processing Latency Average

Intervall (millisekunder)

Genomsnittlig svarstid i millisekunder vid bearbetning av paneler i RDP-stack på konferensservern. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en programdelningsström i en konferens eller att data inte rapporterades av slutpunkten som sände strömmen.

103: [15,5–16)

Audio FEC Used

Boolesk

Sant anger att föregripande felkorrigering (FEC) användes vid något tillfälle under samtalet. Annars falskt

Tomma värden anger antingen att strömmen inte var en ljudström eller att data inte rapporterades av slutpunkten som sände strömmen.

Sant

ClassifiedPoorCall

Boolesk

Sant om strömmen klassificerades som dålig efter mätvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Tomma värden anger att strömmen saknade tillräckliga rapporterade mätvärden för att klassificeras som bra eller dålig.

Sant

Video Poor Due To VideoPostFecplr

Boolesk

Sant om strömmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för videoinlägget FEC PLR som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Video Local Frame Loss Percentage Avg

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för den genomsnittliga procentandelen av förlorade lokala videorutor som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Recv Frame Rate Average

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för den genomsnittliga mottagna bildfrekvensen som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Low Frame Rate Call Percent

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för genomsnittlig samtalsprocentandel med låg videobildfrekvens som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Low Resolution Call Percent

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för samtalsprocentandel med låg videoupplösning som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Video Packet Loss Rate

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för förlustfrekvens för videopaket som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE? Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Video Frame Rate Avg

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för genomsnittlig videobildfrekvens som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

Video Poor Due To Dynamic Capability Percent

Boolesk

Sant om videoströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för dynamisk kapacitetsprocent som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videoströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videoström.

sant

VBSS Poor Due To Video Post Fec plr

Boolesk

Sant om den videobaserade skärmdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för videoinlägget FEC PLR som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videobaserade skärmdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videobaserad skärmdelningsström (VBSS).

sant

VBSS Poor Due To Video Local Frame Loss Percentage Avg

Boolesk

Sant om den videobaserade skärmdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för den genomsnittliga procentandelen förlorade lokala videorutor som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videobaserade skärmdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videobaserad skärmdelningsström (VBSS).

sant

VBSS Poor Due To Recv Frame Rate Average

Boolesk

Sant om den videobaserade skärmdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för genomsnittligt antal mottagna videobildrutor som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videobaserade skärmdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videobaserad skärmdelningsström (VBSS).

sant

VBSS Poor Due To Low Frame Rate Call Percent

Boolesk

Sant om den videobaserade skärmdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för samtalsprocent med låg bildfrekvens som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videobaserade skärmdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videobaserad skärmdelningsström (VBSS).

sant

VBSS Poor Due To LowResolutionCallPercent

Boolesk

Sant om VBSS-strömmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för samtalsprocentandel med låg videoupplösning som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-videobaserade skärmdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en videobaserad skärmdelningsström (VBSS).

sant

AppSharing Poor Due To Spoiled Tile Percent Total

Boolesk

Sant om programdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för den totala procentandelen förstörda paneler som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-programdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en programdelningsström.

sant

AppSharing Poor Due To Relative OneWay Average

Boolesk

Sant om programdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för relativ OneWay som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-programdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en programdelningsström.

sant

AppSharing Poor Due To RDP Tile Processing Latency Average

Boolesk

Sant om programdelningsströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för genomsnittlig bearbetningssvarstid för RDP-panel som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-programdelningsströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en programdelningsström.

sant

Audio Poor Due To Jitter

Boolesk

Sant om ljudströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för jitter som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-ljudströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en ljuddelningsström.

sant

Audio Poor Due To RoundTrip

Boolesk

Sant om ljudströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för rundflyttning som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-ljudströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en ljuddelningsström.

sant

Audio Poor Due To Packet Loss

Boolesk

Sant om ljudströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för paketförlust som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-ljudströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en ljuddelningsström.

sant

Audio Poor Due To Degradation

Boolesk

Sant om ljudströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för försämring som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-ljudströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en ljuddelningsström.

sant

Audio Poor Due To Concealed Ratio

Boolesk

Sant om ljudströmmen klassificerades som dålig baserat på tröskelvärdet för dold kvot som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?. Kommer alltid att vara falskt för icke-ljudströmmar.

Tomma värden anger att slutpunkten inte rapporterade dessa data eller att strömmen inte var en ljuddelningsström.

sant

Unclassified

Boolesk

0 om strömmen har tillräckliga data för att klassificeras som bra eller dålig. 1 i övriga fall.

-

1

OnePercent PacketLoss

Boolesk

1 om paketförlusten översteg 1 %, 0 i övriga fall.

-

1

Poor Reason

Flaggor

Lista över flaggor som identifierar varför strömmen markerades som dålig. Det kan finnas flera flaggor då det kan finnas flera skäl till att strömmen har markerats som Dålig. Se Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE? för mer information.

 • Möjliga värden:

 • Dold kvot

 • Försämring

 • Jitter

 • Paketförlust

 • Round Trip

 • Dynamic Capability Percent

 • Low Frame Rate Call Percent

 • Recv Frame Rate Average

 • Video Frame Rate Avg

 • Video Local Frame Loss Percentage Avg

 • Video Packet Loss Rate

 • Videoinlägg Fec plr

 • Genomsnittlig bearbetningssvarstid för RDP-panel

 • Relativ OneWay för total procentandel förstörda paneler

Tomma värden anger att strömmen inte klassificerades som dålig.

Dold kvot | Försämring

Poor

Boolesk

1 om strömmen har tillräckliga data för att klassificeras som bra eller dålig och strömmen klassificeras som dålig. 0 i övriga fall.

-

1

Bra

Boolesk

1 om strömmen har tillräckliga data för att klassificeras som bra eller dålig och strömmen klassificeras som bra. 0 i övriga fall.

-

1

First Feedback Rating

Användarnas betyg (1–5)

Gradering av samtalet kopplat till strömmen av den första slutpunkten på en skala från 1–5 (5 = utmärkt). 0 anger att användaren visades enkäten om samtalsbetyg men avstod från att betygsätta.

Tomma värden anger att ingen undersökning visades för den första slutpunkten.

5

Second Feedback Rating

Användarnas betyg (1–5)

Gradering av samtalet kopplat till strömmen av den andra slutpunkten på en skala från 1–5 (5 = utmärkt). 0 anger att användaren visades enkäten om samtalsbetyg men avstod från att betygsätta.

Tomma värden anger att ingen undersökning visades för den andra slutpunkten.

5

First Feedback Tokens

Sträng

Sträng innehållande lista över feedback-tokens med boolesk flagga som anger om token angavs av användaren som gav feedback från den första slutpunkten.

Tomma värden anger att användaren av den första slutpunkten inte gav någon feedback.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Echo:1;}

Second Feedback Tokens

Sträng

Sträng innehållande lista över feedback-tokens med boolesk flagga som anger om token angavs av användaren som gav feedback från den andra slutpunkten.

Tomma värden anger att användaren av den andra slutpunkten inte gav någon feedback.

{DistortedSpeech:1; ElectronicFeedback:1; BackgroundNoise:1; MuffledSpeech:1; Echo:1;}

First Feedback Has Audio Issue

Boolesk

Sant om feedback-tokens från den första slutpunkten indikerar att strömmen hade ljudproblem, annars falskt.

-

falskt

Second Feedback Has Audio Issue

Boolesk

Sant om feedback-tokens från den andra slutpunkten indikerar att strömmen hade ljudproblem, annars falskt.

-

falskt

First Feedback Has Video Issue

Boolesk

Sant om feedback-tokens från den första slutpunkten indikerar att strömmen hade videoproblem, annars falskt.

-

falskt

Second Feedback Has Video Issue

Boolesk

Sant om feedback-tokens från den andra slutpunkten indikerar att strömmen hade videoproblem, annars falskt.

-

falskt

First Echo Event Causes

Flaggor

Flaggor som anger orsakerna till att DeviceEchoEvent ställdes på den första slutpunkten. Det kan finnas flera flaggor för en enda ström. Flaggor inkluderar:

 • BAD_TIMESTAMP – ljudprovens tidsstämplar från inspelning eller använd inspelningsenhet var av dålig kvalitet

 • POSTAEC_ECHO – hög ekonivå trots ekoreducering

 • MIC_CLIPPING – signalnivån från inspelningsenheten hade betydande inslag av maximal signalnivå

 • EVENT_ANLP - ljudprov från inspelningar störs av höga bullernivåer.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga händelser rapporterades av första slutpunkten.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

Second Echo Event Causes

Flaggor

Flaggor som anger orsakerna till att DeviceEchoEvent ställdes på den andra slutpunkten. Det kan finnas flera flaggor för en enda ström. Flaggor inkluderar:

 • BAD_TIMESTAMP – ljudprovens tidsstämplar från inspelning eller använd inspelningsenhet var av dålig kvalitet

 • POSTAEC_ECHO – hög ekonivå trots ekoreducering

 • MIC_CLIPPING – signalnivån från inspelningsenheten hade betydande inslag av maximal signalnivå

 • EVENT_ANLP - ljudprov från inspelningar störs av höga bullernivåer.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga händelser rapporterades av första slutpunkten.

BAD_TIMESTAMP | POSTAEC_ECHO

First Echo Percent Mic In

Intervall (procentandel)

Procentandel av tiden där eko har upptäckts i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten före ekoreducering av den första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

068: [5–10)

Second Echo Percent Mic In

Intervall (procentandel)

Procentandel av tiden där eko har upptäckts i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten före ekoreducering av den andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

068: [5–10)

First Echo Percent Send

Intervall (procentandel)

Procentandel av tiden där eko har upptäckts i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten efter ekoreducering av den första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

068: [5–10)

Second Echo Percent Send

Intervall (procentandel)

Procentandel av tiden där eko har upptäckts i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten efter ekoreducering av den andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

068: [5–10)

First Send Signal Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos sänt ljud för ljud som klassificeras som monotal eller vänster kanal vid stereotal av första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

055: [-15 - -10)

Second Send Signal Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos avsänt ljud för ljud som klassificeras som monotal eller vänster kanal vid stereotal av andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

055: [-15 - -10)

First Recv Signal Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos mottaget ljud för ljud som klassificeras som monotal eller vänster kanal vid stereotal av första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

056: [-10 - -5)

Second Recv Signal Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos mottaget ljud för ljud som klassificeras som monotal eller vänster kanal för stereotal av andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

056: [-10 - -5)

First Send Noise Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos avsänt ljud för ljud som klassificeras som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

048: [-50 - -45)

Second Send Noise Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos avsänt ljud för ljud som klassificeras som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

048: [-50 - -45)

First Recv Noise Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos mottaget ljud för ljud som klassificeras som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av första slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

048: [-50 - -45)

Second Recv Noise Level

Intervall (dB decibel)

Genomsnittlig energinivå hos mottaget ljud för ljud som klassificeras som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av andra slutpunkten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

048: [-50 - -45)

First Network Send Quality Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att nätverket var orsaken till den dåliga ljudkvaliteten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

015: [0,01–0,02)

Second Network Send Quality Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att nätverket var orsaken till den dåliga ljudkvaliteten. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

015: [0,01–0,02)

First Network Receive Quality Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att nätverket orsakade dålig kvalitet på det mottagna ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

015: [0,01–0,02)

Second Network Receive Quality Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att nätverket orsakade dålig kvalitet på det mottagna ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

015: [0,01–0,02)

First Network Delay Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att nätverksfördröjningen var tillräckligt stor för att påverka möjligheten till tvåvägskommunikation i realtid. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Network Delay Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att nätverksfördröjningen var tillräckligt stor för att påverka möjligheten till tvåvägskommunikation i realtid. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Network Bandwidth Low Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att den tillgängliga bandbredden eller bandbreddspolicyn var tillräckligt låg för att orsaka dålig kvalitet hos det sända ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Network Bandwidth Low Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att den tillgängliga bandbredden eller bandbreddspolicyn var tillräckligt låg för att orsaka dålig kvalitet hos det sända ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First CPU Insufficient Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten detekterade att tillgängliga CPU-resurser var otillräckliga och orsakade dålig kvalitet hos det sända och mottagna ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second CPU Insufficient Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten detekterade att tillgängliga CPU-resurser var otillräckliga och orsakade dålig kvalitet hos det sända och mottagna ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Half Duplex AEC Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte problem och drev den akustiska ekoreduceraren i halv-duplex-läge, vilket påverkade möjligheten till tvåvägskommunikation i realtid. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Half Duplex AEC Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte problem och drev den akustiska ekoreduceraren i halv-duplex-läge, vilket påverkade möjligheten till tvåvägskommunikation i realtid. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Render Not Functioning Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att återgivningsenheten inte fungerade korrekt. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Render Not Functioning Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att återgivningsenheten inte fungerade korrekt. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Capture Not Functioning Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att inspelningsenheten inte fungerade korrekt. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Capture Not Functioning Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att inspelningsenheten inte fungerade korrekt. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Glitches Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte störningar eller luckor i det in- eller uppspelade ljudet som orsakade dålig kvalitet hos det sända eller mottagna ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Glitches Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte störningar eller luckor i det in- eller uppspelade ljudet som orsakade dålig kvalitet hos det sända eller mottagna ljudet. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Low SNR Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten registrerade en brusnivå under lågt tal som orsakade dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Low SNR Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten registrerade en brusnivå under lågt tal som orsakade dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Low Speech Level Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten registrerade låg talnivå som orsakade dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Low Speech Level Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten registrerade låg talnivå som orsakade dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Clipping Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte klipp i det inspelade ljudet som orsak till dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Clipping Event Ratio

intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte klipp i det inspelade ljudet som orsak till dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Echo Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten registrerade eko som orsak till dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Echo Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten registrerade eko som orsak till dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Near End To Echo Ratio Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten mot slutet upptäckte ett förhållande mellan signalnivån och ekonivån som orsak till dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Near End To Echo Ratio Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten mot slutet upptäckte ett förhållande mellan signalnivån och ekonivån som orsak till dålig ljudkvalitet under sändning. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Render Zero Volume Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att ljudåtergivningsvolymen för enheten är inställd på 0. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Render Zero Volume Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att ljudåtergivningsvolymen för enheten är inställd på 0. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Render Mute Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den första slutpunkten upptäckte att enhetens ljudåtergivning stängts av. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Render Mute Event Ratio

Intervall (kvot)

Del av samtalet där den andra slutpunkten upptäckte att enhetens ljudåtergivning stängts av. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Multiple Endpoints Event Count

Intervall (kvot)

Antal gånger under samtalet då den första slutpunkten upptäckte flera slutpunkter i samma rum eller akustiska miljö. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Multiple Endpoints Event Count

Intervall (kvot)

Antal gånger under samtalet då den andra slutpunkten upptäckte flera slutpunkter i samma rum eller akustiska miljö. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

First Device Howling Event Count

Intervall (kvot)

Antal gånger under samtalet då den första slutpunkten registrerade två eller flera slutpunkter i samma rum eller akustiska miljö som orsakade dålig ljudkvalitet i form av rundgång. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av första slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Second Device Howling Event Count

Intervall (kvot)

Antal gånger under samtalet då den andra slutpunkten registrerade två eller flera slutpunkter i samma rum eller akustiska miljö som orsakade dålig ljudkvalitet i form av rundgång. Värden grupperade efter intervall.

Tomma värden anger icke-ljudström eller att inga data rapporterades av andra slutpunkten.

016: [0,02–0,03)

Error Report Sender

Sträng

Anger vilken slutpunkt som skickade samtalets felrapport för strömmen. Denna rapport innehåller ytterligare telemetri och kan indikera problem med samtalsuppkoppling eller avbrutna samtal.

Tomma värden anger att ingen felrapport för samtal har sänts.

Första

Is Media Error

Sträng

Anger om samtalets felrapport för strömmen var ett medienivåfel eller inte. Denna rapport innehåller ytterligare telemetri och kan indikera problem med samtalsuppkoppling eller avbrutna samtal.

Tomma värden anger att ingen felrapport för samtal har sänts.

Sant

Media Failure Type

Sträng

Den typ av mediefel som är kopplad till strömmen. Möjliga värden är:

 • Midcall

 • CallSetup

 • NotMediaFailure.

Tomma värden anger att ingen felrapport för samtal har sänts.

Midcall

Rtp Rtcp Mux

Boolesk

Sant anger att RTP och RTCP var multiplexerade på samma portar. Annars falskt.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Sant

Stun Version

Heltal

Version av STUN-protokoll som används för att etablera samtalet.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

2

Media Relay

Sträng

IP-adress för medierelä(er) som används för sessionen. Kan rapportera ett reläpar separerade med +.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkterna.

”13.107.8.2 + 13.107.8.2”

Call Setup Failure Reason

Uppräkning

Klassificering av varför medieuppkoppling inte kunde utföras för ett samtal. Möjliga värden:

 • Undantagsregel för saknad FW djup paketinspektion – indikerar att nätverksutrustning längs vägen sannolikt förhindrade mediesökvägen från att etableras p.g.a. inspektionsregler för djup paketinspektion. Orsaken kan vara att proxy- eller brandväggsregler inte är korrekt konfigurerade.

 • Undantagsregel för saknad FW IP-blockering – indikerar att nätverksutrustning längs vägen sannolikt förhindrade mediesökvägen från att etableras till Office 365-nätverket. Orsaken kan vara proxy- eller brandväggsregler som inte är korrekt konfigurerade för att tillåta åtkomst till IP-adresser och portar som används för Skype för företag-trafik.

 • Annat – anger att mediesökvägen för samtalet inte kunde etableras och orsaken kunde inte klassificeras.

 • Inte Media fel – visar inga problem har identifierats med införandet av media sökvägen.

Tomma värden anger att samtalsuppkopplingen inte misslyckades på grund av ett känt medieproblem.

Undantagsregel för saknad FW IP-blockering

Is Anonymous Join Session

Boolesk

Sant om användare som anslöt sig till konferensen var anonym, annars falskt.

Tomma värden anger att det inte finns några data för att fastställa om användare har anslutit sig anonymt eller inte.

Sant

Has Media Diag Blob

Boolesk

Sant om sessionen hade data för mediediagnostik, annars falskt.

Tomma värden anger att vissa signaleringsdata inte samlades in för denna ström.

Sant

Used Dns Resolve Cache

Boolesk

Sant om slutpunkten använde DNS-cache för att matcha mediereläets adress, annars falskt.

Tomma värden anger att dessa data inte rapporterats av slutpunkten.

Falskt

Network Connection Detail Pair

Uppräknat par

Information om nätverksanslutningspar för den första och andra slutpunkten. Möjliga värden:

 • wifi : wifi

 • wifi : trådbunden

 • Trådbunden : wifi

 • Trådbunden : Trådbunden

 • Mobil-BB : Mobil-BB

 • Mobil-BB : Övriga

 • Mobil-BB : Tunnel

 • Mobil-BB : wifi

 • Mobil-BB : Trådbunden

 • Övriga : Övriga

 • Övriga : wifi

 • Övriga : Trådbunden

 • Tunnel : Tunnel

 • Tunnel : wifi

 • Tunnel : Trådbunden

 • : Mobil-BB

 • : Övriga

 • : Tunnel

 • : wifi

 • : Trådbunden

 • :

Tomma värden i uppräkning anger att slutpunktens nätverksanslutningstyp var okänd. Detta kan inträffa om samtalet inte kunde upprättas.

Trådbunden : Trådbunden

User Agent Category Pair

Uppräknat par

Par i användaragentkategori för första och andra slutpunkten.

Tomma värden i uppräkning anger att slutpunktens användaragent inte var av känd typ.

AV-MCU : OC

Is Server Pair

Uppräknat par

Identifieringspar av första och andra slutpunkten som antingen klient eller server. Möjliga värden är: Klient : Klient, Klient : Server, Server : Server.

inga tomma värden

Klient:Server

Connectivity Ice Pair

Uppräknat par

Typ av ICE-anslutningspar som används av varje slutpunkt. Möjliga värden:

 • DIRECT : DIRECT

 • DIRECT : FAILED

 • DIRECT : HTTP

 • FAILED : FAILED

 • FAILED : RELAY

 • HTTP : RELAY

 • :

 • : DIRECT

 • : FAILED

 • : HTTP

 • : RELAY

Tomma värden i uppräkningen anger att ICE-anslutning som användes av slutpunkten inte var känd eller rapporterad.

DIRECT : RELAY

OS Pair

Uppräknat par

Operativsystemets namn och version för första och andra slutpunkten.

Tomma värden i uppräkningen anger att namnet på operativsystemet inte kunde analyseras eller inte rapporterades av slutpunkten.

Windows 10 : Windows 10

Tenant Id Pair

Uppräknat par

Innehavar-ID:n för första och andra slutpunkten.

Tomma värden i uppräkning anger att innehavarens identifierare inte kunde fastställas. Detta kan inträffa om slutpunkten är inloggad på en lokal distribution av Skype för företag – Server.

00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000 : 00000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 000000000000

Building Name Pair

Uppräknat par

Byggnadsnamnpar för den första och andra slutpunkten.

Tomma värden i uppräkningen anger att byggnadsnamnet för en slutpunkt inte kunde fastställas. Orsaken kan vara att slutpunkten är placerad utanför företagsnätverket eller att den når nätverket från en plats utan mappning av undernätet.

Huvudbyggnad : Lokalkontorets byggnad

Inside Corp Pair

Uppräknat par

Par som visar om slutpunkterna var placerade inom eller utanför företagsnätverket baserat på undernätets mappning. Möjliga värden:

 • Inom : Inom

 • Inom : Utanför

 • Utanför: Utanför

-

Inom : Inom

Scenario Pair

Uppräknat par

Par som visar om slutpunkterna var placerade inom eller utanför företagsnätverket baserat på mappning av undernätet och information om nätverksanslutningen.

Obs!: Paren är separerade med --.

Tomma värden i uppräkningen anger att nätverkets anslutningstyp var okänd för den ena eller båda slutpunkterna.

Klient-Inom--Klient-Inom-wifi

Anteckningar om dimension datatyp/-enheter:

Intervall

Dimensioner som tillhandahålls som intervall eller grupp av värden visas i följande format:

<sort order string> [<lower bound inclusive> - <upper bound exclusive)

Till exempel visar dimensionen för varaktighet (minuter) samtalets längd i sekunder där värdet rapporteras som ett intervall av värden.

Duration (Minutes)

Så här tolkar du

062: [0–0)

Strömlängd = 0 minuter

064: [1–2)

1 minut < = strömlängd < 2 minuter

065: [2–3)

2 minuter < = strömlängd < 3 minuter

066: [3–4)

3 minuter < = strömlängd < 4 minuter

<sorteringsordningssträng> används för att styra sorteringsordningen vid presentation av data och kan användas för filtrering. Till exempel kommer ett filter med Längd (minuter) < ”065” att visa strömmar med en längd som understiger 2 minuter (en inledande ”0” behövs för filtret ska fungera som förväntat).

Obs!: Det faktiska värdet av sorteringsordningssträngen är inte signifikant.

Uppräkningspar

Dimensioner som tillhandahålls som ett uppräkningspar visas med följande format:

<enumeration value from one end point> : < enumeration value from the other endpoint>

Ordningsföljden hos uppräkningsvärdena är konsekvent men återger inte ordningsföljden av den första eller andra slutpunkten.

Till exempel visar Information om nätverksanslutningspar nätverksanslutningsdetaljer för de två slutpunkterna:

Network Connection Detail Pair

Så här tolkar du

Trådbunden : Trådbunden

Både den första och andra slutpunkten använde trådbundna Ethernet-anslutningar.

Trådbunden : wifi

Antingen använde den första slutpunkten en trådbunden Ethernet-anslutning och andra slutpunkten en wifi-anslutning, eller så använde den andra slutpunkten en trådbunden Ethernet-anslutning medan den första slutpunkten använde en wifi-anslutning.

: wifi

Första slutpunkt använde en wifi-anslutning medan nätverksanslutningen som användes av den andra slutpunkten är okänd, eller så använde den andra slutpunkten en wifi-anslutning medan nätverksanslutningen som användes av den första slutpunkten är okänd.

Tomma värden

Tabellen ovan visar möjliga orsaker till varför en dimension kan vara tom. Många dimensioner och åtgärder kommer att vara tomma om den tillgängliga QoE-inspelningsdimensionen är falsk. Detta inträffar normalt när samtalet inte kunde uppkopplas.

Åtgärder

Följande tabell innehåller de åtgärder som för närvarande är tillgängliga i Instrumentpanelen för samtalskvalitet (CQD):

Åtgärdsnamn

Enheter

Beskrivning

Total Stream Count

Antal strömmar

Antal medieströmmar oavsett medietyp.

Audio Stream Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar.

AppSharing Stream Count

Antal strömmar

Antal RDP-baserade programdelningsströmmar.

Video Stream Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar.

VBSS Stream Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar.

Audio Poor Stream Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Good Stream Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar som klassificerats som bra baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Unclassified Stream Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar som inte har tillräckliga data för att klassificeras som bra eller dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Poor Percentage

Procent

Procentandel av alla ljudströmmar som klassificerades som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio OnePercent PacketLoss Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar med paketförlust större än 1 %.

Audio OnePercent PacketLoss Percentage

Procent

Procentandel av alla ljudströmmar med paketförlust större än 1 %.

Audio Poor Due To Jitter Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar där mätvärdet för jitter överstiger tröskelvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Poor Due To PacketLoss Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar där mätvärdet för paketförlust överstiger tröskelvärdena som anges här:Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Poor Due To Degradation Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar där mätvärdet för försämringar överstiger tröskelvärdena som anges här https://aka.ms/CQD_quality_thresholds.

Audio Poor Due To RoundTrip Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar där rundflyttningar överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Poor Due To ConcealedRatio Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar där den dolda kvoten överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

AppSharing Poor Due To SpoiledTilePercentTotal Count

Antal strömmar

Antal programdelningsströmmar där mätvärdet för den totala procentandelen förstörda paneler överstiger tröskelvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

AppSharing Poor Due To RelativeOneWayAverage Count

Antal strömmar

Antal programdelningsströmmar där mätvärdet för den totala procentandelen förstörda paneler överstiger tröskelvärdena som anges här: https://aka.ms/CQD_quality_thresholds.

AppSharing Poor Due To RDPTileProcessingLatencyAverage Count

Antal strömmar

Antal programdelningsströmmar där RDP-panelens genomsnittliga bearbetningssvarstid överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To VideoPostFecplr Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där videoinlägget Fec plr överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där genomsnittet av förlorade lokala videorutor i procent överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To RecvFrameRateAverage Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där genomsnittligt antal mottagna videobildrutor överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To LowFrameRateCallPercent Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där samtalsprocentandelen med låg videobildfrekvens överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To LowResolutionCallPercent Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där samtalsprocentandelen med låg upplösning överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To VideoPacketLossRate Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där förlustfrekvensen för videopaket överskrider tröskelvärdena som anges här https://aka.ms/CQD_quality_thresholds.

Video Poor Due To VideoFrameRateAvg Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där den genomsnittliga videobildfrekvensen överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Due To DynamicCapabilityPercent Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar där den dynamiska kapaciteten i procent överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Poor Due To VideoPostFecplr Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar där videoinlägget Fec Plr överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Poor Due To VideoLocalFrameLossPercentageAvg Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar där den genomsnittliga procentandelen av förlorade lokala videorutor överstiger gränsvärdena som anges här: https://aka.ms/CQD_quality_thresholds.

VBSS Poor Due To RecvFrameRateAverage Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar där genomsnittligt antal mottagna videobildrutor överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Poor Due To LowFrameRateCallPercent Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar där samtalsprocentandelen med låg videobildfrekvens överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Poor Due To LowResolutionCallPercent Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar där samtalsprocentandelen med låg videoupplösning överstiger gränsvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Stream Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar klassificerade som dåliga baserat på nätverksvärdena som anges här https://aka.ms/CQD_quality_thresholds.

Video Good Stream Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar klassificerade som bra baserat på nätverksvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Unclassified Stream Count

Antal strömmar

Antal videoströmmar som inte har tillräckliga data för att klassificeras som bra eller dåliga baserat på nätverksvärdena som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Video Poor Percentage

Procent

Procentandel av alla videoströmmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här https://aka.ms/cqd_quality_thresholds.

AppSharing Poor Stream Count

Antal strömmar

Antal programdelningsströmmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

AppSharing Good Stream Count

Antal strömmar

Antal programdelningsströmmar som klassificerats som bra baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

AppSharing Unclassified Stream Count

Antal strömmar

Antal programdelningsströmmar som inte har tillräckligt med data för att klassificeras som bra eller dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

AppSharing Poor Percentage

Procent

Procentandel av alla programdelningsströmmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Poor Stream Count

Antal strömmar

Antal videobaserade skärmdelningsströmmar (VBSS) som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Good Stream Count

Antal strömmar

Antal VBSS-strömmar som klassificerats som bra baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Unclassified Stream Count

Antal strömmar

Antal VBSS-strömmar som inte har tillräckligt med data för att klassificeras som bra eller dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

VBSS Poor Percentage

Procent

Procentandel av alla VBSS-strömmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Avg Call Duration

Sekunder

Strömmarnas genomsnittliga längd i sekunder.

First Feedback Rating Avg

Användarnas betyg (1–5)

Genomsnittlig klassificering av strömmar som rapporterats av användare med hjälp av den första slutpunkten. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

Second Feedback Rating Avg

Användarnas betyg (1–5)

Genomsnittlig klassificering av strömmar som rapporterats av användare med hjälp av den andra slutpunkten. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

First Feedback Rating Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar som klassificerats av användaren med hjälp av den första slutpunkten. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

Second Feedback Rating Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar som klassificerats av användaren med hjälp av den andra slutpunkten. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

First Feedback Rating Poor Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar som klassificerats av användaren med hjälp av den första slutpunkten som antingen 1 eller 2. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

Second Feedback Rating Poor Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar som klassificerats av användaren med hjälp av den andra slutpunkten som antingen 1 eller 2. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

First Feedback Rating Poor Percentage

Antal klassificerade strömmar

Procentandel av alla klassificerade strömmar som klassificerats av användaren med hjälp av den första slutpunkten som antingen 1 eller 2. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

Second Feedback Rating Poor Percentage

Antal klassificerade strömmar

Procentandel av alla klassificerade strömmar som klassificerats av användaren med hjälp av den andra slutpunkten som antingen 1 eller 2. Samtal klassificeras enligt skalan 1–5 och klassificeringen tillämpas på samtalets alla strömmar.

First Feedback Token Audio Issue Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar där användaren med hjälp av den första slutpunkten angett ett problem med ljudet.

Second Feedback Token Audio Issue Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar där användaren med hjälp av den andra slutpunkten angett ett problem med ljudet.

First Feedback Token Video Issue Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar där användaren med hjälp av den första slutpunkten angett ett problem med videon

Second Feedback Token Video Issue Count

Antal klassificerade strömmar

Antal strömmar där användaren med hjälp av den andra slutpunkten angett ett problem med videon

Audio SLA Good Call Count

Antal samtal

Antal ljudsamtal inom omfattningen för Skype för företags röstkvalitets-SLA (Volymlicensiering för Microsoft-produkter och onlinetjänster) klassificerade att uppfylla nätverkets prestandamål

Audio SLA Poor Call Count

Antal samtal

Antal ljudsamtal inom omfattningen för Skype för företags röstkvalitets-SLA (Volymlicensiering för Microsofts produkter och online-tjänster) klassificerade att inte uppfylla nätverkets prestandamål

Audio SLA Call Count

Antal samtal

Antal ljudsamtal inom omfattningen för Skype för företags röstkvalitets-SLA (Volymlicensiering för Microsoft-produkter och onlinetjänster)

Audio SLA Good Call Percentage

Procent

Procentandel av ljudsamtal inom omfattningen för Skype för företags röstkvalitets-SLA (Volymlicensiering för Microsoft-produkter och onlinetjänster) klassificerade att uppfylla nätverkets prestandamål.

Audio Good Call Stream Count

Procent

Procentandel av ljudströmmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Poor Call Stream Count

Antal strömmar

Antal ljudströmmar som klassificerats som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Unclassified Call Stream Count

Antal strömmar

Procentandel av alla ljudströmmar som inte haft tillräckligt med data för att klassificeras som bra eller dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Audio Poor Call Percentage

Procent

Procentandel av alla ljudströmmar som klassificerades som dåliga baserat på nätverksvärden som anges här: Vad är grunden för att klassificera ett samtal som dåligt i Lync 2013 QoE?.

Avg First Echo Percent Mic In

Procent

Genomsnittlig tid i procent under strömningen som de första slutpunkterna upptäckt eko i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten innan ekoreducering.

Avg Second Echo Percent Mic In

Procent

Genomsnittlig tid i procent under strömmen som de andra slutpunkterna upptäckt eko i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten innan ekoreducering.

Avg First Echo Percent Send

Procent

Genomsnittlig tid i procent under strömmen som de första slutpunkterna upptäckt eko i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten efter ekoreducering.

Avg Second Echo Percent Send

Procent

Genomsnittlig tid i procent under strömmen som de andra slutpunkterna upptäckt eko i ljudet från inspelnings- eller mikrofonenheten efter ekoreducering.

Avg First Audio Send Signal Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i avsänt ljud för ljud klassificerat som monotal eller vänster kanal för stereotal avsänt av de första slutpunkterna.

Avg Second Audio Send Signal Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i avsänt ljud för ljud klassificerat som monotal eller vänster kanal för stereotal avsänt av de andra slutpunkterna.

Avg First Audio Recv Signal Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i mottaget ljud för ljud klassificerat som monotal eller vänster kanal för stereotal av de första slutpunkterna.

Avg Second Audio Recv Signal Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i mottaget ljud för ljud klassificerat som monotal eller vänster kanal för stereotal av de andra slutpunkterna.

Avg First Audio Send Noise Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i avsänt ljud för ljud som klassificerats som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av de första slutpunkterna.

Avg Second Audio Send Noise Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i avsänt ljud för ljud som klassificerats som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av de andra slutpunkterna.

Avg First Audio Recv Noise Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i mottaget ljud för ljud som klassificerats som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av de första slutpunkterna.

Avg Second Audio Recv Noise Level

Decibel

Genomsnittlig energinivå i mottaget ljud för ljud som klassificerats som monobrus eller vänster kanal för stereobrus av de andra slutpunkterna.

First Audio Echo BAD_TIMESTAMP Count

Antal strömmar

Antal strömmar där ekot orsakats av tidsstämplar för fel i enheter från de första slutpunkterna som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

First Audio Echo POSTAEC_ECHO Count

Antal strömmar

Antal strömmar där högt eko upptäckts efter ekoreducering för ljud som avsänts av de första slutpunkterna.

First Audio Echo EVENT_ANLP Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de första slutpunkterna upptäckt brus i det inspelade ljud som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

First Audio Echo EVENT_DNLP Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de första slutpunkterna upptäckt brus i det inspelade ljud som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

First Audio Echo MIC_CLIPPING Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de första slutpunkterna upptäckt klipp i det inspelade ljud som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

First Audio Echo BAD_STATE Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de första slutpunkterna upptäckt problem med det interna tillstånd som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

Second Audio Echo BAD_TIMESTAMP Count

Antal strömmar

Antal strömmar där ekot orsakats av tidsstämplar för fel i enheter från de andra slutpunkterna som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

Second Audio Echo POSTAEC_ECHO Count

Antal strömmar

Antal strömmar där högt eko upptäckts efter ekoreducering för ljud som avsänts av de andra slutpunkterna.

Second Audio Echo EVENT_ANLP Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de andra slutpunkterna upptäckt brus i det inspelade ljud som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

Second Audio Echo EVENT_DNLP Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de andra slutpunkterna upptäckt brus i det inspelade ljud som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

Second Audio Echo MIC_CLIPPING Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de andra slutpunkterna upptäckt klipp i det inspelade ljud som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

Second Audio Echo BAD_STATE Count

Antal strömmar

Antal strömmar där de andra slutpunkterna upptäckt problem i det interna tillstånd som begränsat ekoreducering i avsänt ljud.

Total Call Setup Failed Stream Count

Antal strömmar

Antal strömmar där en mediesökväg inte kunde upprättas mellan slutpunkterna i början av samtalet.

Total Call Dropped Stream Count

Antal strömmar

Antal strömmar där mediesökvägen inte avslutades normalt.

Total Media Failed Stream Count

Antal strömmar

Antal strömmar där en mediesökväg inte kunde upprättas eller inte avslutades normalt.

Total Media Succeeded Stream Count

Antal strömmar

Antal strömmar där en mediesökväg upprättats och avslutats normalt.

Total Call Setup Succeeded Stream Count

antal strömmar

Antal strömmar där en mediesökväg kunde upprättas mellan slutpunkterna i början av samtalet.

Total Call Setup Failure Percentage

Procent

Procentandel av alla strömmar där en mediesökväg inte kunde upprättas mellan slutpunkterna i början av samtalet.

Total Call Dropped Failure Percentage

Procent

Procentandel av alla strömmar där en mediesökväg inte avslutades normalt.

Total Answer Seizure Ratio

Andel

Andel samtal med en längd på mindre än 5 sekunder i förhållande till det totala antalet samtal.

Total Short Call Percentage

Procent

Procentandel av alla samtal mindre än 1 minut långa.

Total Media Failure Percentage

Procent

Procentandel av alla strömmar där en mediesökväg inte kunde upprättas eller inte avslutades normalt.

Avg Audio Degradation

Genomsnittligt betyg (0–5)

Genomsnittligt nätverksbetyg för försämring av strömmar. Visar hur mycket nätverksförlusten och -jitter har påverkat kvaliteten på mottaget ljud.

Avg Jitter

Millisekunder

Genomsnittligt nätverksjitter för strömmar i millisekunder.

Avg Jitter Max

Millisekunder

Maximalt nätverksjitter för strömmar i millisekunder.

Avg Packet Loss Rate

Procent

Genomsnitt för genomsnittlig procentandel av förlorade paket beräknat med 5 sekunders intervall för strömmar.

Avg Packet Loss Rate Max

Procent

Genomsnitt för maximal procentandel av förlorade paket under ett 5 sekunders intervall för strömmar.

Avg Overall Avg Network MOS

Genomsnittligt betyg (0–5)

Genomsnitt eller genomsnittligt nätverksbetyg på strömmar. Visar den genomsnittliga beräknade kvaliteten på mottaget ljud med hänsyn taget till nätverksförlust, jitter och codec.

Avg Ratio Concealed Samples

Andel

Genomsnitt för den genomsnittliga andelen av antalet ljudrutor med prover som genererats av dolda paketförluster i förhållande till det totala antalet ljudrutor för strömmar. 0,1 innebär att 10 % av rutorna innehållit dolda prover.

Avg Ratio Stretched Samples

Andel

Genomsnitt för genomsnittsandelen av antalet ljudrutor med prover som har tänjts för att kompensera för jitter eller förlust i förhållande till det totala antalet ljudrutor eller -strömmar. 0,1 anger att 10 % av ljudrutorna innehållit tänjda prover.

Avg Round Trip

Millisekunder

Genomsnitt för genomsnittlig tid för rundflyttning av nätverksspridning enligt specifikation i RFC3550 beräknat i millisekunder för strömmar.

Avg Round Trip Max

Millisekunder

Genomsnitt för maximal tid för rundflyttning av nätverksspridning enligt specifikation i RFC3550 beräknat i millisekunder för strömmar.

Avg Network Jitter

Millisekunder

Genomsnitt för genomsnittligt nätverksjitter i millisekunder beräknat under 20 sekundfönster under sessionen för strömmar.

Avg Video Post FECPLR

Andel

Genomsnitt för paketförlustfrekvens efter att FEC tillämpats aggregerat över alla videoströmmar och codecs för strömmar.

Avg Video Local Frame Loss Percentage

Procent

Genomsnittlig procentandel av förlorade bildrutor som visats för användaren. Detta inkluderar rutor som återställts efter nätverksförluster.

Avg Video Recv Frame Rate Average

Bildrutor per sekund

Genomsnitt för genomsnittligt antal rutor per sekund som mottagits för alla videoströmmar beräknat under hela sessionen för strömmar.

Avg Video Low Frame Rate Call Percent

Procent

Genomsnittlig tid i procent av samtalet där bildfrekvensen är mindre än 7,5 bilder per sekund för strömmar.

Avg Video Low Resolution Call Percent

Procent

Genomsnittlig tid i procent av samtalet där upplösningen är låg för strömmar. Tröskeln är 120 pixlar för små dimensioner.

Avg Video Packet Loss Rate

Andel

Genomsnitt för den genomsnittliga andelen av förlorade paket, enligt specifikationen i RFC3550, beräknat under hela sessionen för strömmar.

Avg Video Frame Rate

Bildrutor per sekund

Genomsnittligt antal rutor per sekund som mottagits för en videoström, beräknat under hela sessionen. Värden grupperade efter intervall.

Avg Video Dynamic Capability Percent

Millisekunder

Genomsnittlig tid i procent som klienten kör < 70 % av den förväntade videobearbetningskapaciteten för denna typ av CPU för strömmar.

Avg AppSharing Spoiled Tile Percent Total

Millisekunder

Genomsnittlig procentandel av paneler som kasseras istället för att skickas till en fjärr-peer (till exempel från MCU:n till en besökare) för strömmar. Kasserade paneler kan orsakas av bandbreddsbegränsningar mellan klient och server.

Avg AppSharing Relative OneWay

Millisekunder

Genomsnitt för genomsnittlig relativ envägsfördröjning i millisekunder mellan slutpunkterna för programdelningsströmmar.

Avg AppSharing RDP Tile Processing Latency

Millisekunder

Genomsnitt för genomsnittlig svarstid i millisekunder vid bearbetning av paneler i RDP på konferensservern för strömmar.

Media Failed Due To Firewall IP Blocked Stream Count

Antal strömmar

Antal strömmar som inte kunde upprättas på grund av att nätverksutrustning blockerar åtkomsten till Skype för företag-servrar. Dessa fel indikerar vanligtvis att en proxy, brandvägg eller någon annan säkerhetsrelaterad enhet är felaktigt konfigurerad för tillgång till IP-adressen och portar som används av Skype för företag i Office 365.

Firewall IP Blocked Media Failure Percentage

Procent

Procentandel av strömmar som inte kunde upprättas på grund av att nätverksutrustning blockerar åtkomsten till Skype för företag-servrar. Dessa fel indikerar vanligtvis att en proxy, brandvägg eller någon annan säkerhetsrelaterad enhet är felaktigt konfigurerad för tillgång till IP-adressen och portar som används av Skype för företag i Office 365.

Media Failed Due To Firewall DPI Stream Count

Antal strömmar

Antal strömmar som inte kunde upprättas på grund av att nätverksutrustning blockerar åtkomsten på grund av att djup paketinspektion inte tillåter Skype för företag-trafik. Dessa fel indikerar vanligtvis att en proxy, brandvägg eller någon annan säkerhetsrelaterad enhet är felaktigt konfigurerad för tillgång till IP-adressen och portar som används av Skype för företag i Office 365.

Firewall DPI Media Failure Percentage

Procent

Procentandel av strömmar som inte kunde upprättas på grund av att nätverksutrustning blockerar åtkomsten på grund av att djup paketinspektion inte tillåter Skype för företag-trafik. Dessa fel indikerar vanligtvis att en proxy, brandvägg eller någon annan säkerhetsrelaterad enhet är felaktigt konfigurerad för tillgång till IP-adressen och portar som används av Skype för företag i Office 365.

Närliggande avsnitt

Aktivera och använda instrumentpanelen för samtalskvalitet i Skype för företag

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×