Office
Logga in

Tilldela roller och behörigheter för att hantera termuppsättningar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

För att kunna skapa eller ändra en term i hantering av termlagringsplats måste du ha någon av tre specifika roller: administratör för termlagringsplats, gruppchef eller deltagare.

Skärmavbild av textrutan Administratörer för termlagringsplats i SharePoint Aministrationscenter. I den här rutan kan du skriva in namnet på den person du vill lägga till som administratör.

En administratör för termlagringsplats kan göra de här uppgifterna utförs:

 • Skapa eller ta bort grupper med termuppsättningar

 • Lägga till eller ta bort gruppchefer eller deltagare

 • Ändra arbetsspråken för termlagringsplatsen

 • Uppgifter som en Gruppchef eller Deltagare kan genomföra

Viktigt!: Du måste vara en administratör för en termlagringsplats för att utse fler administratörer för termlagringsplatsen.

Lägga till en administratör för termlagringsplats:

 1. Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats.

 2. Markera taxonomin i fönstret med trädvyn till vänster.

En skärmavbild av trädvyn i verktyg för hantering av termlagringsplats som visar namnet på taxonomin och underordnade mappar.

 1. Skriv namnen på de personer som du vill lägga till på fliken Allmänt i egenskapsfönstret i rutan Administratörer för termlagringsplatsen. Du kan också klicka på knappen Bläddra för att hitta och lägga till användare.

 2. När du har lagt till namnen på personer du vill ska vara Administratörer för termlagringsplats klickar du på Spara.

Lägga till gruppchefer

En gruppchef kan göra de här uppgifterna utförs:

 • Lägga till eller ta bort deltagare.

 • Uppgifter som en Deltagare kan genomföra

Viktigt!: Du måste vara en administratör för termlagringsplats för att kunna lägga till nya gruppchefer.

Lägga till en gruppchef:

 1. Gå till den webbplats där du vill lägga till en Gruppchef.

 2. Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats.

 3. Välj den grupp som du vill lägga till en gruppchef för i fönstret med trädvyn till vänster.

 4. Skriv namnen på de användare som du vill lägga till i rutan Gruppchefer på fliken Allmänt i egenskapsfönstret. Du kan också klicka på Bläddra för att leta upp och lägga till användare.

 5. När du har lagt till alla användare som du vill utse till gruppchefer klickar du på Spara.

Lägga till deltagare

En deltagare kan skapa eller ändra en termuppsättning.

Du måste vara en administratör för termlagringsplats eller en gruppchef för en viss grupp för att kunna lägga till deltagare i gruppen.

Obs!:  Rollen Deltagare i hanterade data skiljer sig från samma roll för en webbplats.

 1. Gå till den webbplats där du vill lägga till en Deltagare.

 2. Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats.

 3. Välj den grupp som du vill lägga till en Deltagare i, i fönstret med trädvyn till vänster.

 4. Skriv namnen på de användare som du vill lägga till i rutan Deltagare på fliken Allmänt i egenskapsfönstret. Du kan också klicka på Bläddra för att leta upp och lägga till användare.

 5. När du har lagt till namnen på personer du vill ska vara Deltagare klickar du på Spara.

I den här artikeln

Roller för hanterade metadata

Metadatauppgifter som andra webbplatsanvändare kan genomföra

Lägga till en administratör för termlagringsplats

Lägga till gruppchefer

Lägga till deltagare

Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats

Roller för hanterade metadata

Vilka åtgärder som du kan utföra i verktyget för hantering av termlagringsplats beror på den specifika roll som du tilldelats.

Obs!: När du ställer in en termuppsättning kan du utse en grupp eller en person till ägare, kontakt eller intressent för termuppsättningen. De här tre etiketter ger inte grupperna eller de enskilda användarna som du tilldelar dessa etiketter någon särskild behörighet att arbeta med termuppsättningen. De här egenskaper är bara ett praktiskt sätt att spåra affärsägarna eller intressenterna för en termuppsättning.

Överst på sidan

Metadatauppgifter som andra webbplatsanvändare kan genomföra

Webbplatsanvändare som inte har tilldelats en roll i verktyg för hantering av termlagringsplats kan använda termer och termuppsättningar på andra sätt.

Webbplatsanvändare som har minst behörigheten Delta för innehåll på webbplatsen kan genomföra följande uppgifter med hanterade metadata:

 • Uppdatera värdena i Hanterade metadatakolumner (om termuppsättningar som associeras med dessa kolumner är konfigurerade att öppnas och om kolumnerna tillåter egna alternativ).

 • Lägga till nya termer i en termuppsättning när de uppdaterar värdet för en Hanterad metadatakolumn.

 • Skapa nya företagsnyckelord när de uppdaterar kolumnen med företagsnyckelord för en lista eller ett bibliotek

 • Använda metadatanavigering i listor eller bibliotek för att filtrera objektvisningen

 • Använda hanterade termer eller företagsnyckelord i sökfrågor och sedan förfina sökresultatet baserat på dessa termer

I tillägg till det här kan användare med de lämpliga behörigheterna (till exempel Webbplatsägare) skapa nya kolumner av typen Hanterade metadata för listor, bibliotek eller innehållstyper. När de skapar dessa kolumner kan de skapa nya termuppsättningar som är lokala för webbplatssamlingen och hantera termerna i dessa termuppsättningar.

Överst på sidan

Öppna verktyget för hantering av termlagringsplats

Välj den SharePoint-miljö du använder för att öppna verktyg för hantering av termlagrinsplats och följ sedan stegen.

I SharePoint Online

 1. Gå till SharePoint Online Administrationscenter.

 2. Klicka på Termlagringsplats.

  I SharePoint Server

 3. Klicka på Webbplatsinnehåll på webbplatssamlingens startsida

 4. Klicka på Inställningar på sidan Webbplatsinnehåll.

 5. Klicka på Hantering av termlagringsplats på sidan Webbplatsinställningar i gruppen Webbplatsadministration.

Du kan dela ut roller efter att du öppnat verktyg för hantering av termlagringsplatsen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×