Tilldela ett e-postmeddelande en färgkategori

Du kan tilldela färgkategorier till meddelanden, kontakter, avtalade tider, uppgifter m.m. i hela Microsoft Outlook. Genom att tilldela meddelanden färgkategorier kan du snabbt identifiera dem och associera dem med relaterade objekt. Du kan tilldela meddelanden flera färgkategorier eller använda en Snabbklickskategori för att klicka en gång och tilldela en färgkategori till ett meddelande direkt i Inkorgen.

Färger gör Outlook-objekten lättare att se. Om du associerar en färg med en färgkategori, och därefter tilldelar färgkategorin till andra, men relaterade, objekt, t.ex. anteckningar, kontakter, möten och meddelanden blir objekten lättare att identifiera och ordna. Färgerna kan visas tydligt i både Inkorgen och andra vyer i Outlook om du vill.

Vad vill du göra?

Tilldela ett meddelande en färgkategori

Tilldela ett meddelande en snabbklickskategori

Visa färgkategorier i Inkorgen

Färgkategorier gör det lätt att leta efter och hitta relaterade objekt.

Tilldela ett meddelande en färgkategori

Färgkategorin måste finnas med i färgkategorilistan om du ska kunna tilldela den. Om färgkategorin inte finns med i listan kan du skapa en ny färgkategori och tilldela den till ett objekt för första gången. Du kan även välja mellan olika standardfärgkategorier och byta namn på dem så att du snabbt känner igen dem.

Så här tilldelar du en färgkategori:

 • Till ett meddelande i Inkorgen eller i en annan meddelandelista    Högerklicka på meddelandet, peka på Kategorisera Bild av knapp och klicka sedan på en färgkategori.

 • Till ett öppet meddelande    Klicka på Kategorisera Bild av knapp i gruppen Alternativ på fliken Meddelande och klicka sedan på en färgkategori.

Om du vill se fler kategorier eller skapa en ny kategori öppnar du dialogrutan Färgkategorier genom att klicka på Alla kategorier. Du kan tilldela en färgkategori från dialogrutan Färgkategorier genom att markera kryssrutan vid färgkategorin. I dialogrutan Färgkategorier kan du också snabbt tilldela ett objekt flera kategorier.

Första gången du tilldelar ett objekt en standardfärgkategori uppmanas du att byta namn på kategorin. Då kan du även ändra färg på kategorin och välja en tangentbordsgenväg.

Meddelanden: 

 • Du kan ändra färgen som associeras med en kategori när du vill.

 • Du kan även öppna Kategorisera-menyn och dialogrutan Färgkategorier genom att klicka på Kategorisera Bild av knapp i verktygsfältet.

 • Bara de femton senast använda färgkategorierna visas på Kategorisera-menyn. Klicka på Alla kategorierKategorisera-menyn om du vill visa alla.

 • En ny sökmapp, Kategoriserad e-post, har lagts till i Sökmappar i Navigeringsfönstret och där du se alla kategoriserade e-postmeddelanden. I den här mappen kan du sortera och gruppera de kategoriserade objekten.

Överst på sidan

Tilldela ett meddelande en snabbklickskategori

Med en enda klickning kan du tilldela en färgkategori till ett meddelande i Inkorgen eller i en annan meddelandelista, genom att ange en standardinställning för en snabbklickskategori. Detta är extra användbart om du bara vill fokusera på ett huvudprojekt eller om du ofta kategoriserar objekt som viktiga, granska omedelbart o.s.v.

Ange en snabbklickskategori

 1. Klicka på Kategorisera i verktygsfältet Bild av knapp och klicka sedan på Snabbklick.

 2. I den nedrullningsbara listan i dialogrutan Snabbklick väljer du en färgkategori.

  Tips: I ett öppet meddelande kan du klicka på SnabbklickKategorisera-menyn för att ställa in standardfärgkategori för alla framtida meddelanden, inte bara för meddelandet som är markerat för närvarande.

Obs!: Om du ändrar snabbklickskategori ändras inte färgkategorin som tilldelats tidigare markerade meddelanden.

Tilldela en snabbklickskategori

 • Klicka på kolumnen Kategorier bredvid ett meddelande i Inkorgen. Färgen du har angett för snabbklickskategorin tilldelas kolumnen. När du öppnar meddelandet visas färgen och färgkategorins namn i rubriken.

Tips: En snabbklickskategori kan tilldelas andra Outlook-objekt på samma sätt när de visas i tabellvyer eller i Att göra-fältet. Du kan även prova proceduren med kontakter, uppgifter och avtalade tider i kalendern.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×