Tilldela en grupp arbete

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan tilldela en grupp arbete utan att ange vilken gruppmedlem som ska utföra arbetet. Först måste du dock skapa gruppen. Du skapar listan över gruppnamn, kopplar namnen till det anpassade fältet Gruppnamn och tilldelar grupperna olika medlemmar.

När du har skapat gruppen kan du tilldela den arbete, och resurser kan tilldela sig själva aktiviteter som har tilldelats på gruppnivå.

Vad vill du göra?

Skapa en grupp

Tilldela en grupp arbete

Skapa en grupp

Steg ett: Skapa listan över gruppnamn

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Definition för anpassat företagsfält på sidan Serverinställningar.

 3. Klicka på Ny uppslagstabell på sidan Anpassade fält och uppslagstabeller.

  Obs!: Om listan Anpassade företagsfält innehåller många poster måste du kanske bläddra igenom den för att hitta länken Ny uppslagstabell.

 4. Skriv ett namn för uppslagstabellen i rutan namn på sidan Ny uppslagstabell. Du kan till exempel skriva Företagets team.

 5. Ange den numeriska eller alfabetiska strukturen för varje värde i uppslagstabellen i området Kodmask.

  Om du till exempel vill att värdena på gruppnamnen i uppslagstabellen ska innehålla tre bokstäver som följs av tre siffror (till exempel wrt333) i en hierarkisk struktur gör du följande:

  1. Klicka på Tecken på första raden i kolumnen Sekvens i kodmasktabellen.

  2. Skriv 3 om du vill ange hur många tecken i kolumnen längd.

  3. Ange vad som ska användas som avgränsare mellan värden i kolumnen Avgränsare.

  4. Klicka på Numrering på andra raden i kolumnen Sekvens.

  5. Skriv 3i kolumnen längd.

  6. Ange en avgränsare för den andra delen av uppslagstabellvärdet i kolumnen Avgränsare.

   Tips: Strukturen för uppslagsfältens koder visas i rutan Förhandsgranska kod.

 6. Ange gruppnamn i tabellen i avsnittet Uppslagstabell och klicka på knapparna i verktygsfältet för att skapa ett hierarkiskt förhållande mellan värdena:

  1. Markera den rad som innehåller värdet om du vill dra in ett värde, och klicka sedan på indrag Indrag .

  2. Klicka på Infoga rad Bild av knapp om du vill skapa en ny rad.

   Obs!: Värdena är nu namnen på grupperna. De måste matcha kodmaskdefinitionen du angav i området Kodmask. Användare kan välja bland dessa värden när de anger data i de anpassade fälten.

   För att fortsätta på det föregående exemplet gör du följande om du vill att värdena på gruppnamnen för uppslagstabellen ska innehålla tre bokstäver följda av tre siffror i en hierarkisk struktur:

  3. Ange det första teckenvärdet med tre bokstäver på första raden i kolumnen Värde i uppslagstabellen.

  4. I andra, tredje och fjärde raden anger du de tresiffriga nummer som är hierarkiskt relaterade till den första raden och drar sedan in var och en under den första raden.

  5. På femte raden anger du värdet för det andra tresiffriga teckenvärdet.

  6. På följande tre rader anger du motsvarande tresiffriga nummer och så vidare.

Överst på sidan

Steg två: Skapa ett anpassat fält som innehåller gruppnamn

När du har skapat listan över grupper måste du koppla namnen till det anpassade fältet Gruppnamn.

Varning: När uppslagstabellen har länkats till det anpassade fältet Gruppnamn kan länken inte tas bort.

 1. Klicka på Serverinställningar i Snabbstart.

 2. Klicka på Definition för anpassat företagsfält på sidan Serverinställningar.

 3. Redigera fältet Gruppnamn på sidan Anpassade fält och uppslagstabeller genom att klicka på fältnamnet.

 4. Markera Uppslagstabell i avsnittet Anpassade attribut och klicka på namnet på den uppslagstabell du skapade i steg ett (Företagsgrupper i vårt exempel).

 5. Markera Ja eller Nej i avsnittet Obligatoriskt för att ange om varje användare måste ha ett gruppnamn eller inte.

 6. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Steg tre: Tilldela grupper olika gruppmedlemmar

Du måste skapa två typer av gruppresurser: en gruppledare och gruppmedlemmar. För att resurser ska kunna tilldelas gruppaktiviteter måste gruppledaren först ha tilldelats dessa aktiviteter. När gruppledaren har tilldelats aktiviteterna kan gruppmedlemmarna tilldela sig själva gruppaktiviteter.

 1. Klicka på Resurser i Snabbstart.

 2. I tabellen, väljer den resurs som du vill göra en del av en grupp och klicka sedan på Redigera information.

  Om du vill markera angränsande resurser håller du ned SKIFT och klickar sedan på namnen på den första och sista resursen. Om du vill markera icke angränsande resurser håller du ned CTRL och klickar på de resurser du vill ha med.

 3. Skapa någon av de två typerna av gruppmedlemmar i avsnittet Gruppinformation:

  • Om du vill skapa en gruppledare, klicka på rutan Grupptilldelningspool och välj sedan en grupp i rutan Gruppens namn. Du kan också leta efter namnet på en grupp genom att klicka på Bläddra Bild av knapp .

  • Om du vill skapa en vanlig gruppmedlem avmarkerar du rutan Grupptilldelningspool och markerar gruppen i rutan Gruppnamn.

 4. Klicka på Spara. Om du markerade flera resurser ändrar du informationen för nästa resurs genom att klicka på Spara/nästa.

Överst på sidan

Tilldela gruppen arbete

När du har skapat grupperna tilldelar du gruppledaren samtliga aktiviteter till att börja med.

Gruppmedlemmar som inte är gruppledare kan du gå till sin Mitt arbete-sida, markera Självtilldela gruppaktiviteterÅtgärder-menyn och sedan markera de aktiviteter som de vill tilldela sig själva.

Obs!: På sidan Mitt arbete kan gruppledaren se alla gruppaktiviteter som har tilldelats de olika gruppmedlemmarna. Andra gruppmedlemmar kan bara se de aktiviteter som tilldelats dem själva.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×