Tilldela eller ta bort licenser för Office 365 för företag

I den här artikeln finns information om hur du tilldelar, tar bort eller tilldelar om en användarlicens för Office 365 Business. Dessutom får du lära dig hur du tar bort ett användarkonto för att frigöra en användarlicens samt hur du visar en lista över användare som inte har någon licens. Den här artikeln gäller Office 365 Business Essentials-, Office 365 Business-, Office 365 Business Premium- och Office 365 Enterprise-prenumerationer.

I Office 365 för företag behöver användarna licenser för att använda Outlook, SharePoint Online, Lync Online och andra tjänster. Som global administratör eller användarhanteringsadministratör kan du enkelt tilldela licenser till nya användare när de skapar nya konton, eller till användare med befintliga konton. Om du vill frigöra licenser för att ge dem till andra användare kan du ta bort licenser som användarna inte längre behöver, eller ta bort användarkonton när anställda lämnar organisationen. Information om hur du minskar antalet licenser för Office 365-prenumerationen finns i Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration.

Följande sker automatiskt när du tilldelar en användare en licens:

 • För Exchange Online skapas en postlåda för användaren.

 • För SharePoint Online tilldelas redigeringsbehörigheter på SharePoint Online-standardgruppwebbplatsen till användaren.

 • För Lync Online får användaren åtkomst till de funktioner som är kopplade till den licensen.

 • För Office 365 ProPlus kan användaren hämta Microsoft Office på upp till 5 Mac- eller PC-datorer.

Obs!   För att kunna göra det som beskrivs i den här artikeln måste du vara antingen global administratör eller användarhanteringsadministratör.

Vad vill du göra?

Ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Ta bort ett användarkonto för att frigöra en licens

Visa en lista över ej licensierade användare

Allmänt om licenser för brevlådor som inte är kopplade till någon användare

Ta reda på vem som kan tilldela licenser

Ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga

Så här kan du ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga för ditt abonnemang:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Välj Fakturering > Licenser.

 4. Kontrollera kolumnerna Giltig, Upphört och Tilldelad för ditt abonnemang. För att ta reda på hur många giltiga licenser som är lediga och kan kopplas till användare drar du av värdet under Tilldelad från värdet under Giltig.

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

Om en användares arbetsuppgifter ändras kan en global administratör eller en administratör för användarhantering ta bort de licenser som användaren inte längre behöver. Om det är fler som använder en viss tjänst än vad du har licenser för kan du ta bort licenser från användare som inte längre behöver dem.

Viktigt!   När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Om du t.ex. tar bort en licens för Exchange Online från en användare:

 • Användarens brevlåda och alla meddelanden i den sparas i 30 dagar. Brevlådan kan återställas inom 30 dagar genom att en licens återtilldelas. Efter 30 dagar tas brevlådan och dess innehåll bort permanent.

 • Alla e-postadresser som är associerade med användarkontot tas bort. Om någon måste kunna ta emot e-post på de adresserna kopplar du dem till ett annat användarkonto.

 • Användarens kontaktlista för Lync Online kan tas bort. Om du återställer Exchange Online-licensen inom 30 dagar återställs även kontaktlistan. Mer information finns i Om du tar bort en användares licens för Exchange Online tas även användarens kontaktlista för Lync Online bort.

Tilldela eller ta bort en licens för en användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Välj Användare > Aktiva användare.

 4. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.

 5. Klicka på Redigera Redigera.

  Edit a user account

 6. Välj Licenser.

  Click Licenses

 7. Gör något av följande under Tilldela licenser:

  • Om du vill ge en licens till användaren markerar du rutan för den licens du vill tilldela.

  • Om du vill ta bort en licens från användaren avmarkerar du rutan för den licens du vill ta bort.

 8. Klicka på Spara.

 9. Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare måste du upprepa proceduren.

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Du kan även tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt.

Viktigt!   När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Om du t.ex. tar bort en licens för Exchange Online från en användare händer följande:

 • Användarens brevlåda och alla meddelanden i den sparas i 30 dagar. Brevlådan kan återställas inom 30 dagar genom att en licens återtilldelas. Efter 30 dagar tas brevlådan och dess innehåll bort permanent.

 • Alla e-postadresser som är associerade med användarkontot tas bort. Om någon måste kunna ta emot e-post på de adresserna kopplar du dem till ett annat användarkonto.

 • Användarens kontaktlista för Lync Online kan tas bort. Om du återställer Exchange Online-licensen inom 30 dagar återställs även kontaktlistan. Mer information finns i Om du tar bort en användares licens för Exchange Online tas även användarens kontaktlista för Lync Online bort.

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Välj Användare > Aktiva användare.

 4. Markera kryssrutorna för de användare som du vill lägga till eller ta bort licenser för.

 5. Välj Redigera Redigera.

 6. På sidan Information klickar du på Nästa.

 7. Klicka på Nästa på sidan Inställningar.

 8. Gör något av följande på sidan tilldela licenser:

  • Om du vill ge de markerade användarna licenser väljer du Lägg till i befintliga licenstilldelningar och markerar de licenser som du vill tilldela.

  • Om du vill ta bort licenser från de markerade användarna väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar och markerar de licenser som du vill tilldela.

 9. Välj Skicka > Slutför.

Ta bort ett användarkonto för att frigöra en licens

Om en användare inte längre behöver licenser, till exempel om en anställd lämnar organisationen, kan du ta bort användarens konto. Då blir de licenser som den användaren hade lediga och kan ges till en annan användare.

Viktigt!   När du tar bort ett användarkonto blir det kontot inaktivt. När kontot är inaktivt har du 30 dagar på dig att återställa kontot . Efter 30 dagar tas alla data för användaren bort permanent, förutom dokument som sparats på SharePoint Online. Ta bara bort användare om du är säker på att de inte kommer att behöva dessa data i framtiden. Mer information finns i Felsöka borttagna användarkonton i Office 365.

Så här tar du bort kontot för en eller flera användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Markera Användare > Aktiva användare (eller Användare och grupper > Lägga till användare, återställa lösenord med mera).

 4. Markera de användare som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Click Delete to delete the user account

 5. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

Obs!   Information om hur du återställer användare finns i Ta bort eller återställa användare (för Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium).

Visa en lista över ej licensierade användare

Så här visar du en lista över de användare som inte har några licenser.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Välj Användare > Aktiva användare.

 4. Klicka på nedpilen i listan Välj en vy och välj Ej licensierade användare.

  View a list of unlicensed users

  Alla användarkonton som inte har någon licens visas i listan.

  Obs!   Du kan ge användarna licenser i den här listan, antingen en i taget eller flera på en gång, enligt anvisningarna i den här artikeln.

Allmänt om licenser för brevlådor som inte är kopplade till någon användare

Du behöver inte tilldela licenser till resurspostlådor, rumspostlådor och delade postlådor, förutom när de är över sin lagringskvot på 10 GB (gigabyte).

Obs!   Om resurspostlådan, rumspostlådan eller den delade postlådan går över kvoten på 10 GB och du inte tilldelar en licens för den kommer den delade postlådan att låsas efter en månad. Du kan undvika att behöva tilldela licensen genom att använda arkivering för att undvika att gå över kvoten.

Mer information om brevlådor som inte är kopplade till någon användare finns i följande artiklar:

Ta reda på vem som kan tilldela licenser

Olika typer av administratörer kan arbeta med licenser på olika sätt beroende på deras respektive roller. I följande tabell finns de vanligaste alternativen. En fullständig lista över administrationsroller och behörigheter finns i Tilldela administratörsroller.

Administratörsroller

Tilldela en licens

Ta bort en licens

Köp flera licenser

Ta bort en användare

Global administratör

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministratör

Nej

Nej

Ja

Nej

Användarhanteringsadministratör

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjänstadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Lösenordsadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Överst på sidan

Mer information finns i

Köpa licenser för Office 365 Business-prenumerationer

Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration

Gäller för: Office 365 AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk