Tilldela eller ta bort licenser för Office 365 för företag

I Office 365 för företag behöver användarna licenser för att använda Outlook, SharePoint Online, Lync Online och andra tjänster. Som global administratör eller användarhanteringsadministratör kan du enkelt tilldela licenser till nya användare när de skapar nya konton, eller till användare med befintliga konton. Om du vill frigöra licenser för att ge dem till andra användare kan du ta bort licenser som inte längre behövs när anställda lämnar organisationen. Information om hur du minskar antalet licenser för Office 365-prenumerationen finns i Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration.

Vad vill du göra?

Kontrollera hur många Office 365-licenser som är tillgängliga och upptagna för närvarande. Dela ut en Office 365-licens till en användare. Dela ut Office 365-licenser till flera användare samtidigt. Gör en till Office 365-licens ledig genom att ta bort tilldelningen från en användare som inte behöver den. Visa en lista över ej licensierade användare.

Obs!   I den här artikeln beskrivs hur du hanterar licenser för din Office 365 för företag-prenumeration. Om du vill säga upp en prenumeration kan du läsa Avbryta min Office 365-prenumeration.

Följande sker automatiskt när du tilldelar en användare en licens:

 • För Exchange Online skapas en postlåda för användaren.

 • För SharePoint Online tilldelas redigeringsbehörigheter på SharePoint Online-standardgruppwebbplatsen till användaren.

 • För Lync Online får användaren åtkomst till de funktioner som är kopplade till den licensen.

 • För Office 365 ProPlus kan användaren hämta Microsoft Office på upp till 5 Mac- eller PC-datorer.

Obs!   För att kunna göra det som beskrivs i den här artikeln måste du vara antingen global administratör eller användarhanteringsadministratör.

Ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga

Välj ett av följande alternativ:

Visa tillgängliga licenser (Office 365 Small Business Premium)

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Om Välkommen, låt oss komma igång visas mitt på sidan stänger du det genom att klicka på Dölj fönstret Komma igång.

  Sidan Komma igång för Office 365 Small Business Premium
 4. Under fakturering kan du se hur många licenser som är tillgängliga av det antal som du redan har köpt. Om du till exempel har 25 licenser och har tilldelat 1 av dem står det 24 licenser av 25 tillgängliga.

  Visa antalet licenser tillgängliga för tilldelning i Office 365 Small Business Premium.

Visa tillgängliga licenser (alla andra Business-prenumerationer)

Titta på videon eller följ instruktionerna nedanför videon och lär dig hur du visar tillgängliga licenser.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Hantera licenser i Office 365
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Välj Fakturering > Licenser.

  Välj sidan Licenser.
 4. Kontrollera kolumnerna Giltig, Upphört och Tilldelad för ditt abonnemang. För att ta reda på hur många giltiga licenser som är lediga och kan kopplas till användare drar du av värdet under Tilldelad från värdet under Giltig.

  Visa antalet licenser som är giltiga, förfallna och tilldelade.

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

Om en användares arbetsuppgifter ändras kan en global administratör eller en administratör för användarhantering ta bort de licenser som användaren inte längre behöver. Om det är fler som använder en viss tjänst än vad du har licenser för kan du ta bort licenser från användare som inte längre behöver dem.

  När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Mer information om hur du blockerar en användares åtkomst till data i Office 365 när deras licens har tagits bort, och hur du får åtkomst till dem efteråt finns i Så här blockerar anställdas åtkomst till data i Office 365.

Välj ett av följande alternativ:

Tilldela eller ta bort en licens för en användare (Office 365 Small Business Premium)

Gör så här när du ska tilldela eller ta bort en licens för en användare om du har Office 365 Small Business Premium:

Tilldela eller ta bort en licens för en användare (Office 365 Small Business Premium)
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Klicka på Lägga till användare, återställa lösenord med mera under Användare/grupper.

  Markera länken Lägga till användare, återställa lösenord med mera.
 4. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för och klicka sedan på Redigera.

 5. Välj Licenser.

  Klicka på Licenser
 6. Gör något av följande under Tilldela licenser:

  • Om du vill ge en licens till användaren markerar du rutan för den licens du vill tilldela.

   Tips   När du tilldelar en licens till en användare kan du även välja vilka tjänster som ska aktiveras i samband med licensen. Om du till exempel vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga tjänster utom SharePoint Online kan du avmarkera tjänsten SharePoint Online.

   Avmarkera en tjänst för en licens.
  • Om du vill ta bort en licens från användaren avmarkerar du rutan för den licens du vill ta bort.

   Ta bort en licens från en användare.
 7. Klicka på Spara.

 8. Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare måste du upprepa proceduren.

Tilldela eller ta bort en licens för en användare (alla andra Business-prenumerationer)

Titta på videon eller följ stegen nedanför videon och lär dig hur du tilldelar eller tar bort en licens för en användare under någon annan Business- eller Enterprise-prenumeration, som Office 365 Business Premium eller Office 365 Enterprise E3.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Tilldela eller ta bort en licens för en användare (alla andra Business-prenumerationer)
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Välj Användare > Aktiva användare.

  Välj sidan Aktiva användare.
 4. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.

 5. Klicka på Redigera Redigera.

  Redigera ett användarkonto

 6. Välj Licenser.

  Klicka på Licenser

 7. Gör något av följande under Tilldela licenser:

  • Om du vill ge en licens till användaren markerar du rutan för den licens du vill tilldela.

   Tips   När du tilldelar en licens till en användare kan du även välja vilka tjänster som ska aktiveras i samband med licensen, genom att välja listrutan bredvid licensnamnet och avmarkera de tjänster du vill begränsa för användaren.

   Tilldela en licens till en användare.

   Om du till exempel vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga tjänster utom Lync Online kan du avmarkera tjänsten Lync Online.

   Avmarkera en tjänst från en licens.
  • Om du vill ta bort en licens från användaren avmarkerar du rutan för den licens du vill ta bort.

   Ta bort en licens från en användare.
 8. Klicka på Spara.

 9. Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare måste du upprepa proceduren.

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Du kan även tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt.

  När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Mer information om hur du blockerar en användares åtkomst till data i Office 365 när deras licens har tagits bort, och hur du får åtkomst till dem efteråt finns i Så här blockerar anställdas åtkomst till data i Office 365.

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Välj Användare > Aktiva användare.

  Välj sidan Aktiva användare.
 4. Markera kryssrutorna för de användare som du vill lägga till eller ta bort licenser för.

 5. Gör något av följande:

  • För Office 365 Business Premium klickar du på Redigera

  • För alla andra Business- och Enterprise-prenumerationer klickar du på Redigera Redigera.

 6. På sidan Information klickar du på Nästa.

 7. Klicka på Nästa på sidan Inställningar.

 8. Gör något av följande på sidan tilldela licenser:

  • Om du vill ge de markerade användarna licenser väljer du Lägg till i befintliga licenstilldelningar och markerar de licenser som du vill tilldela.

  • Om du vill ta bort licenser från de markerade användarna väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar och markerar de licenser som du vill tilldela.

 9. Välj Skicka > Slutför.

Ta bort ett användarkonto för att frigöra en licens

Om en användare inte längre behöver licenser, till exempel om en anställd lämnar organisationen, kan du ta bort användarens konto. Då blir de licenser som den användaren hade lediga och kan ges till en annan användare.

  När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Mer information om hur du blockerar en användares åtkomst till data i Office 365 när deras licens har tagits bort, och hur du får åtkomst till dem efteråt finns i Så här blockerar anställdas åtkomst till data i Office 365.

I vanliga fall ska du bara ta bort användare om du är säker på att de inte kommer behöva sina data i framtiden. Mer information finns i Så felsöker du borttagna användarkonton i Office 365.

Så här tar du bort kontot för en eller flera användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Gör något av följande:

  • För Office 365 Small Business Premium klickar du på Lägg till användare, återställ lösenord med mera under Användare/grupper.

   Markera länken Lägga till användare, återställa lösenord med mera.
  • För övriga Business- och Enterprise-prenumerationer väljer du Användare > Aktiva användare.

   Välj sidan Aktiva användare.
 4. Markera namnen på de användare du vill ta bort och gör något av följande:

  • För Office 365 Small Business Premium klickar du på Ikonen Ta bort.

  • För alla andra Business- och Enterprise-prenumerationer klickar du på Ikonen Ta bortTa bort.

  Klicka på Ta bort för att ta bort användarkontot

 5. Klicka på Ja i bekräftelserutan.

Obs!   Information om hur du återställer användare finns i Ta bort eller återställa användare (för Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium).

Visa en lista över ej licensierade användare

Så här visar du en lista över de användare som inte har några licenser.

Obs!   Du kan inte visa en lista med användare som inte har någon licens när du har en Office 365 Small Business Premium-prenumeration.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

  Tips   Du måste logga in som antingen global administratör eller faktureringsadministratör.

 2. Välj ikonen för startprogrammet Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet och välj Admin.

  Så här går du till administrationssidan i Office 365 för företag och Office 365 Small Business Premium.

  Obs!   Alternativet Admin visas inte om du inte är inloggad som administratör.

 3. Välj Användare > Aktiva användare.

  Välj sidan Aktiva användare.
 4. Klicka på nedpilen i listan Välj en vy och välj Ej licensierade användare.

  Visa en lista över ej licensierade användare

  Alla användarkonton som inte har någon licens visas i listan.

  Obs!   Du kan ge användarna licenser i den här listan, antingen en i taget eller flera på en gång, enligt anvisningarna i den här artikeln.

Allmänt om licenser för brevlådor som inte är kopplade till någon användare

Du behöver inte tilldela licenser till resurspostlådor, rumspostlådor och delade postlådor, förutom när de är över sin lagringskvot på 50 GB (gigabyte).

Mer information om brevlådor som inte är kopplade till någon användare finns i följande artiklar:

Ta reda på vem som kan tilldela licenser

Olika typer av administratörer kan arbeta med licenser på olika sätt beroende på deras respektive roller. I följande tabell finns de vanligaste alternativen. En fullständig lista över administrationsroller och behörigheter finns i Tilldela administratörsroller.

Administratörsroller

Tilldela en licens

Ta bort en licens

Köp flera licenser

Ta bort en användare

Global administratör

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministratör

Nej

Nej

Ja

Nej

Användarhanteringsadministratör

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjänstadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Lösenordsadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Överst på sidan

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Överst på sidan

Köpa licenser för Office 365 Business-prenumerationer

Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration

Avbryta min Office 365-prenumeration

Gäller för: Office 365 Admin, Outlook on the web for Office 365 BusinessHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk