Tilldela eller ta bort licenser för Office 365 för företag

I Office 365 för företag behöver användarna licenser för att använda Outlook, SharePoint Online, Lync Online och andra tjänster. Som global administratör eller användarhanteringsadministratör kan du enkelt tilldela licenser till nya användare när de skapar nya konton, eller till användare med befintliga konton. Om du vill frigöra licenser för att ge dem till andra användare kan du ta bort licenser som inte längre behövs när anställda lämnar organisationen. Information om hur du minskar antalet licenser för Office 365-prenumerationen finns i Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration.

Vad vill du göra?

Kontrollera hur många Office 365-licenser som är tillgängliga och upptagna för närvarande. Dela ut en Office 365-licens till en användare. Dela ut Office 365-licenser till flera användare samtidigt. Gör en till Office 365-licens ledig genom att ta bort tilldelningen från en användare som inte behöver den. Visa en lista över ej licensierade användare.

Obs!: I den här artikeln beskrivs hur du hanterar användarlicenser för Office 365 för företag-prenumerationer. Om du vill säga upp en prenumeration kan du läsa Avbryta min Office 365-prenumeration.

Följande sker automatiskt när du tilldelar en användare en licens:

 • För Exchange Online skapas en postlåda för användaren.

 • För SharePoint Online får användaren redigeringsbehörigheter på SharePoint Online-standardgruppwebbplatsen.

 • För Skype för företag – Online får användaren åtkomst till de funktioner som är kopplade till den licensen.

 • För Office 365 ProPlus kan användaren hämta Microsoft Office på upp till 5 Mac- eller PC-datorer.

Obs!: För att kunna göra det som beskrivs i den här artikeln måste du vara antingen global administratör eller användarhanteringsadministratör.

Ta reda på hur många licenser som är tillgängliga

Titta på videoklippet om du vill ta reda på hur många licenser som är tillgängliga att tilldela till användare.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Visa användarlicenser för Office 365 för företag

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

Om en användares arbetsuppgifter ändras kan en global administratör eller en administratör för användarhantering ta bort de licenser som användaren inte längre behöver. Om det är fler som använder en viss tjänst än vad du har licenser för kan du ta bort licenser från användare som inte längre behöver dem.

Varning!: När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Mer information om hur du blockerar en användares åtkomst till data i Office 365 när användarens licens har tagits bort, och hur du får åtkomst till dem efteråt, finns i Så här blockerar du anställdas åtkomst till data i Office 365. Om du tar bort en användares Office-licens och användaren fortfarande har Office installerat visas meddelandet Ej licensierad produkt när Office används.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  • Under användare och grupper väljer du Lägga till användare, återställa lösenord med mera – för Office 365-prenumerationer (för små och medelstora företag) som du har köpt genom en partner.

 4. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.

 5. Till höger, under Tilldelad licens, väljer du Redigera.

  Skärmbild av avsnittet Tilldelad licens på sidan med användarinformation med länken Redigera markerad.
 6. Gör något av följande i fönstret Tilldela licenser:

  • Om du vill ge en licens till användaren markerar du rutan för den licens du vill tilldela. Som standard kopplas alla tjänster som är associerade med den licensen automatiskt till användaren.

   Tips: Du kan begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användaren genom att välja nedåtpilen bredvid namnet på licensen och sedan avmarkera kryssrutorna för de tjänster som du vill ta bort för den användaren.

   Skärmbild av menyn Tilldela licens med tjänstlistan komprimerad och nedpilen markerad.

   Om du till exempel vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga tjänster utom Skype för företag – Online kan du avmarkera kryssrutan för tjänsten Skype för företag – Online.

   Skärmbild av menyn Tilldela licens med tjänstlistan expanderad och alla tjänster utom en markerade.
  • Om du vill ta bort en licens från användaren avmarkerar du kryssrutan för den licens du vill ta bort.

   Skärmbild av menyn Tilldela licens utan vald prenumeration.
 7. Välj Spara längst upp till höger.

 8. Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare måste du upprepa proceduren.

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Du kan även tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt.

Varning!: När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Mer information om hur du blockerar en användares åtkomst till data i Office 365 när användarens licens har tagits bort, och hur du får åtkomst till dem efteråt, finns i Så här blockerar du anställdas åtkomst till data i Office 365. Om du tar bort en användares Office-licens och användaren fortfarande har Office installerat visas meddelandet Ej licensierad produkt när Office används.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  • Under användare och grupper väljer du Lägga till användare, återställa lösenord med mera – för Office 365-prenumerationer (för små och medelstora företag) som du har köpt genom en partner.

 4. Markera kryssrutorna för de användare som du vill lägga till eller ta bort licenser för.

 5. Välj Redigera till höger.

  Skärmbild av menyn som visas när flera användare är markerade, med knappen Redigera markerad.
 6. På sidan Information väljer du Nästa.

 7. På sidan Inställningar väljer du Nästa.

 8. Gör något av följande på sidan tilldela licenser:

  • Om du vill ge de markerade användarna licenser väljer du Lägg till i befintliga licenstilldelningar och markerar de licenser som du vill tilldela.

  • Om du vill ta bort licenser från de markerade användarna väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar och avmarkerar kryssrutorna för de licenser du vill ta bort.

  Skärmbild av sidan Tilldela licenser som visas när du lägger till eller ersätter licenser för flera användare samtidigt.
 9. Välj Skicka > Slutför.

Ta bort ett användarkonto för att frigöra en licens

Om en användare inte längre behöver licenser, till exempel om en anställd lämnar organisationen, kan du ta bort användarens konto. Då blir de licenser som den användaren hade lediga och kan ges till en annan användare.

Varning!: När en användares licens tas bort sparas alla data för det användarkontot i 30 dagar. Efter 30 dagar tas alla data bort, och de kan inte återskapas – förutom dokument som har sparats i SharePoint Online. Mer information om hur du blockerar en användares åtkomst till data i Office 365 när deras licens har tagits bort, och hur du får åtkomst till dem efteråt finns i Så här blockerar du anställdas åtkomst till data i Office 365.

I vanliga fall ska du bara ta bort användare om du är säker på att de inte kommer behöva sina data i framtiden. Mer information finns i Så felsöker du borttagna användarkonton i Office 365.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. Gör något av följande:

  • Välj Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  • Under användare och grupper väljer du Lägga till användare, återställa lösenord med mera – för Office 365-prenumerationer (för små och medelstora företag) som du har köpt genom en partner.

 4. Markera de användare som du vill ta bort och välj sedan Ta bort.

  Skärmbild av menyn som visas när flera användare är markerade, med knappen Ta bort markerad.
 5. Välj Ta bort i bekräftelserutan.

  Skärmbild av menyn Ta bort användare som visas när flera användare är markerade.

Obs!: Information om hur du återställer användare finns i Ta bort eller återställa användare (för Office 365 Enterprise, Office 365 Business Essentials och Office 365 Business Premium).

Visa en lista över ej licensierade användare

Så här visar du en lista över de användare som inte har några licenser.

Obs!: Du kan inte visa en lista med användare som inte har någon licens när du har en Office 365 Small Business Premium-prenumeration.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. Välj Användare > Aktiva användare i Administrationscenter för Office 365.

  Välj sidan Aktiva användare.
 4. Välj nedpilen i listan Välj en vy och välj Ej licensierade användare.

  Skärmbild av sidan Aktiva användare med Visa-menyn expanderad och alternativet Ej licensierade användare markerat.

  Alla användarkonton som inte har någon licens visas i listan.

  Obs!: Du kan ge användarna licenser i den här listan, antingen en i taget eller flera på en gång, enligt anvisningarna i den här artikeln.

Allmänt om licenser för brevlådor som inte är kopplade till någon användare

Du behöver inte tilldela licenser till resurspostlådor, rumspostlådor och delade postlådor, förutom när de är över sin lagringskvot på 50 GB (gigabyte).

Mer information om brevlådor som inte är kopplade till någon användare finns i följande artiklar:

Ta reda på vem som kan tilldela licenser

Olika typer av administratörer kan arbeta med licenser på olika sätt beroende på deras respektive roller. I följande tabell finns de vanligaste alternativen. En fullständig lista över administrationsroller och behörigheter finns i Tilldela administratörsroller.

Administratörsroller

Tilldela en licens

Ta bort en licens

Köp flera licenser

Ta bort en användare

Global administratör

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministratör

Nej

Nej

Ja

Nej

Användarhanteringsadministratör

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjänstadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Lösenordsadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Överst på sidan

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Överst på sidan

Mer information finns i

Köpa licenser för Office 365 Business-prenumerationer

Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration

Avbryta min Office 365-prenumeration

Lösa licenskonflikter

Hantera användarlicenser för Yammer i Office 365

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!