Tilldela eller ta bort licenser för Office 365 för företag

Obs!: I den här artikeln beskrivs hur du hanterar användarlicenser för Office 365 för företag-prenumerationer. Om du vill säga upp en prenumeration kan du läsa Avbryta min Office 365-prenumeration.

I Office 365 för företag behöver användarna licenser för att använda tjänster som Outlook, SharePoint Online, Lync Online med flera. Som global administratör eller användarhanteringsadministratör kan du tilldela licenser till nya användare när de skapar nya konton, eller till användare med befintliga konton. Om du vill frigöra licenser för att ge dem till andra användare kan du ta bort licenser som inte längre behövs när anställda lämnar organisationen. Information om hur du minskar antalet licenser som du betalar för finns i Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration.

Obs!: För att kunna göra det som beskrivs i den här artikeln måste du vara antingen global administratör eller användarhanteringsadministratör.

Innan du börjar

Titta på videoklippet om du vill ta reda på hur många licenser som är tillgängliga att tilldela till användare.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.
Visa användarlicenser för Office 365 för företag

Olika typer av administratörer kan arbeta med licenser på olika sätt beroende på deras respektive roller. I följande tabell finns de vanligaste alternativen. En fullständig lista över administrationsroller och behörigheter finns i Om administratörsroller.

Administratörsroller

Tilldela en licens

Ta bort en licens

Köp flera licenser

Ta bort en användare

Global administratör

Ja

Ja

Ja

Ja

Faktureringsadministratör

Nej

Nej

Ja

Nej

Användarhanteringsadministratör

Ja

Ja

Nej

Ja

Tjänstadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Lösenordsadministratör

Nej

Nej

Nej

Nej

Överst på sidan

Följande sker automatiskt när du tilldelar en användare en licens:

Om prenumerationen har den här tjänsten

sker detta automatiskt

Exchange Online

En postlåda skapas för användaren.

SharePoint Online

Redigera användarens redigeringsbehörigheter på SharePoint Online-standardgruppwebbplatsen.

Skype för företag – Online

Användaren får åtkomst till de funktioner som är kopplade till den licensen.

Office 365 ProPlus

Användaren kan hämta Microsoft Office på upp till 5 Mac- eller PC-datorer.

Välj hur du vill tilldela en licens

Använd de här anvisningarna om du vill lägga till en licens till ett befintligt användarkonto. Läs om hur du lägger till ett användarkonto och tilldelar en licens samtidigt i Lägga till användare individuellt i Office 365 – hjälp för administratörer.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutan bredvid namnet på den användare som du vill tilldela en licens till.

 5. Till höger väljer du Redigera på raden Produktlicenser.

  Redigera en användares licenstilldelning.
 6. I fönstret Produktlicenser flyttar du reglaget till positionen för den licens du vill tilldela användaren. Som standard är tilldelas alla tjänster som är associerade till den licensen automatiskt till användaren.

  Tips: Om du vill begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användaren drar du reglaget till positionen Av för de tjänster som du vill ta bort för den användaren. Om du till exempel vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga tjänster utom Skype för företag – Online kan du flytta reglaget för tjänsten Skype för företag – Online till positionen Av.

  Ange tilldelade licenser för en användare.
 7. Längst ned i fönstret Produktlicenser väljer du Tilldela > Stäng.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutorna för de användare som du vill tilldela ytterligare licenser för.

 5. I fönstret Massåtgärder väljer du Redigera produktlicenser.

  Massredigera tilldelade licenser.
 6. I fönstret Tilldela produkter väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar > Nästa.

 7. Ställ reglaget på för de ytterligare produkter du vill att de valda användarna ska ha. Som standard är tilldelas alla tjänster som är associerade till den licensen automatiskt till användaren.

  Tips: Om du vill begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användaren drar du reglaget till positionen Av för de tjänster som du vill ta bort för den användaren. Om du till exempel vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga tjänster utom Skype för företag – Online kan du flytta reglaget för Skype för företag – Online till positionen Av.

  Lägg till ytterligare licenser för flera användare samtidigt.
 8. Längst ned i fönstret Lägg till i befintliga produkter markerar du Lägg till > Stäng.

Välj hur du vill ta bort en licens

Om en användares arbetsuppgifter ändras kan en global administratör eller en administratör för användarhantering ta bort de licenser som användaren inte längre behöver. Du kan dessutom ta bort licenser från användare som inte längre behöver dem.

Varning!: När en användares licens tas bort behålls alla data som är associerade med användarkontot i 30 dagar. Efter respitperioden på 30 dagar tas data bort och kan inte återskapas – förutom dokument som sparas på SharePoint Online och data i användarens postlåda. Postlådan finns kvar i Exchange Online tills den antingen tas bort, tas bort permanent eller tas bort av Office 365-administratören. Du kan omtilldela en licens till användaren så att postlådan blir aktiv igen.

Meddelanden: 

Så här tar du bort en licens från en användare
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill ta bort en licens för.

 5. Till höger väljer du Redigera på raden Produktlicenser.

  Redigera en användares licenstilldelning.
 6. I fönstret Produktlicenser flyttar du reglaget till positionen för den licens du vill ta bort för användaren.

  Ta bort en användarlicens för en enskild användare.
 7. Längst ned i fönstret Produktlicenser väljer du Tilldela > Stäng.

Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare kan du läsa om proceduren Lägga till en licens för en användare längre upp i den här artikeln.

Varning!: När en användares licens tas bort behålls alla data som är associerade med användarkontot i 30 dagar. Efter respitperioden på 30 dagar tas data bort och kan inte återskapas – förutom dokument som sparas på SharePoint Online och data i användarens postlåda. Postlådan finns kvar i Exchange Online tills den antingen tas bort, tas bort permanent eller tas bort av Office 365-administratören. Du kan omtilldela en licens till användaren så att postlådan blir aktiv igen.

Meddelanden: 

Så här tar du bort alla licenser från flera användare samtidigt
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutorna för de användare som du vill ta bort alla licenser för.

 5. Välj Mer > Redigera produktlicenser.

  Ta bort alla användarlicenser med hjälp av Administrationscenter för Office 365
 6. I fönstret Tilldela produkter väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar > Nästa.

 7. Längst ned i fönstret Ersätt befintliga produkter markerar du Ta bort alla produktlicenser från de valda användarna... och välj sedan Ersätt > Stäng.

  Markera kryssrutan om du vill ta bort alla licenser från de markerade användarkontona.

Välj hur du vill frigöra en licens

Du kan ta bort användarkonton som har tilldelats en licens om du vill göra licensen tillgänglig för andra användare.

Om en användare inte längre behöver en licens, till exempel om en anställd lämnar organisationen, kan du ta bort användarens konto. Då blir de licenser som den användaren hade lediga och kan ges till en annan användare.

Varning!: När en användares licens tas bort behålls alla data som är associerade med användarkontot i 30 dagar. Efter respitperioden på 30 dagar tas data bort och kan inte återskapas – förutom dokument som sparas på SharePoint Online och data i användarens postlåda. Postlådan finns kvar i Exchange Online tills den antingen tas bort, tas bort permanent eller tas bort av Office 365-administratören. Du kan omtilldela en licens till användaren så att postlådan blir aktiv igen.

Meddelanden: 

I vanliga fall ska du bara ta bort användare om du är säker på att de inte kommer behöva sina data i framtiden. Mer information finns i Så felsöker du borttagna användarkonton i Office 365.

Så här tar du bort ett användarkonto för att frigöra licenser
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutan bredvid användarkontot du vill ta bort och välj sedan Mer > Ta bort en användare.

  Ta bort en användare från Administrationscenter för Office 365.
 5. På sidan Ta bort användare väljer du Ta bort >Stäng .

Obs!: Information om hur du återställer användare finns i Återställa en användare.

Om du har användare som inte längre behöver en licens, som anställda som har lämnat organisationen, kan du ta bort dessa användarkonton. När du gör det blir de licenser som har tilldelats dem tillgängliga att tilldela till andra användare.

Varning!: När en användares licens tas bort behålls alla data som är associerade med användarkontot i 30 dagar. Efter respitperioden på 30 dagar tas data bort och kan inte återskapas – förutom dokument som sparas på SharePoint Online och data i användarens postlåda. Postlådan finns kvar i Exchange Online tills den antingen tas bort, tas bort permanent eller tas bort av Office 365-administratören. Du kan omtilldela en licens till användaren så att postlådan blir aktiv igen.

Meddelanden: 

Så här tar du bort flera användarkonton för att frigöra licenser
 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutorna bredvid de användarkonton som du vill ta bort och välj sedan Mer > Ta bort användare.

  Ta bort flera användarkonton från Administrationscenter för Office 365
 5. På sidan Ta bort användare väljer du Ta bort >Stäng .

Obs!: Information om hur du återställer användare finns i Återställa en användare.

Andra licenshanteringsuppgifter

Obs!: Du kan inte visa en lista med användare som inte har någon licens när du har en Office 365 Small Business Premium-prenumeration.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Välj nedpilen i listan Filter (eller Välj en vy i det gamla administrationscentret) och välj Ej licensierade användare.

  Skärmen ser ut som på någon av följande skärmbilder.

  Välj olicensierade användare på listan Filter.

  Välj den olicensierade användarens vy på listan Välj en vy.

  Alla användarkonton som inte har någon licens visas i listan.

  Obs!: Du kan ge användarna licenser i den här listan, antingen en i taget eller flera på en gång, enligt anvisningarna i den här artikeln.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto som en global administratör. Så här loggar du in.

 2. Välj ikonen för appfönstret Office 365-startprogramsikon i det övre vänstra hörnet, och välj sedan Admin.

 3. I administrationscenter väljer du Användare > Aktiva användare.

  Skärmbild av menyn Användare i det nya administrationscentret för Office 365, med Aktiva användare valt.

 4. Markera kryssrutorna för de användare som du vill lägga till befintliga licenser för.

 5. I fönstret Massåtgärder väljer du Redigera produktlicenser.

  Massredigera tilldelade licenser.
 6. I fönstret Tilldela produkter väljer du Ersätt befintliga licenstilldelningar > Nästa.

 7. Ställ reglaget i läget för de produkter du vill lägga till för dessa användare.

  Tips!: 

  • Om du vill begränsa vilka tjänster som är tillgängliga för användaren drar du reglaget till positionen Av för de tjänster som du vill ta bort för den användaren. Om du till exempel vill att användaren ska ha tillgång till alla tillgängliga tjänster utom Skype för företag – Online kan du flytta reglaget för tjänsten Skype för företag – Online till positionen Av.

  • Alla tidigare tilldelade licenser för de markerade användarna att tas bort.

 8. Längst ned i fönstret Ersätt befintliga produkter markerar du Ersätt > Stäng.

Du behöver inte tilldela licenser till resurspostlådor, rumspostlådor och delade postlådor, förutom när de är över sin lagringskvot på 50 GB (gigabyte).

Mer information om brevlådor som inte är kopplade till någon användare finns i följande artiklar:

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten

Överst på sidan

Lämna en kommentar

Hade du hjälp av dessa steg? I så fall får du gärna meddela oss längst ned i det här avsnittet. Om du inte tyckte att de hjälpte och fortfarande har problem, berätta för oss vad du försökte göra och vilka problem du stötte på.

Mer information finns i

Köpa licenser för Office 365 Business-prenumerationer

Ta bort licenser från din Office 365 för företag-prenumeration

Avbryta min Office 365-prenumeration

Lösa licenskonflikter

Hantera användarlicenser för Yammer i Office 365

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×