Tilldela eller ta bort licenser (Office 365 Small Business)

Användarna behöver licenser för att använda Outlook, SharePoint Online, Lync Online och andra tjänster. När du som administratör skapar ett användarkonto kommer de licenser som tillhandahålls med din prenumeration att automatiskt ges till användaren. Du kan ändra detta genom att redigera användarkonton.

Obs!   De här stegen gäller för Office 365 Small Business, som inte längre finns att köpa. Om du använder ett annat Office 365-abonnemang, se Tilldela eller ta bort licenser eller visa en lista över ej licensierade användare.

När en licens tilldelas till en användare är de licensierade tjänsterna konfigurerade för den användaren:

 • Exchange Online: En postlåda skapas automatiskt för användaren.

 • SharePoint Online: Användaren får automatiskt redigeringsbehörighet för dokument på gruppwebbplatsen, och kan använda alla SharePoint Online-funktioner som är kopplade till licensen.

 • Lync Online: Användaren får automatiskt åtkomst till de funktioner som är kopplade till licensen och kan delta i onlinemöten.

 • Prenumeration på Office 365 Small Business: Användaren kan hämta den senaste versionen av Office på upp till 5 Mac- eller PC-datorer.

Obs!   Alla tjänster är inte tillgängliga på alla användarplatser. I Licensbegränsningar för Office 365 finns en lista med begränsningar.

Vad vill du göra?

Ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Licenser för icke-användares brevlådor

Ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga

Så här kan du ta reda på hur många licenser som är giltiga och tillgängliga för ditt abonnemang:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Om du ser den väljer du Dölj fönstret Komma igång mitt på sidan. Du ser Hantera din organisation längst upp på sidan.

 4. Under Fakturering kan du se hur många licenser som är tillgängliga av det antal som du redan har köpt. Om du till exempel har 10 licenser och har tilldelat 4 av dem står det 6 licenser av 10 tillgängliga.

Tilldela eller ta bort en licens för en användare

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Välj Lägga till användare, återställa lösenord med mera.

 4. Markera kryssrutan för namnet på den användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.

 5. Välj Redigera Redigera > Licenser.

 6. Markera eller avmarkera rutan för den licens som du vill ta bort på sidan Tilldela licenser.

 7. Välj Spara.

 8. Om du har tagit bort en licens från en användare och vill tilldela den till en annan användare måste du upprepa proceduren.

Varning!   När du tar bort en licens från en användare raderas all information som är kopplad till den användaren och tjänsten. Efter en ångerperiod på 30 dagar kan inte informationen återskapas, förutom dokument som sparats på SharePoint Online. Om du till exempel tar bort en licens för Exchange Online från en användare tas även användarens postlåda bort. Postlådan kan återskapas inom 30 dagar genom att Exchange Online-licensen omtilldelas. Efter 30 dagar tas postlådan och dess innehåll bort permanent. Fler alternativ för licenstilldelning finns i Tilldela licenser eller ändra ditt licensbelopp.

Tilldela eller ta bort licenser för flera användare samtidigt

Lägga till eller ersätta en licens för flera personer.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Välj Lägga till användare, återställa lösenord med mera.

 4. Markera kryssrutorna för namnen på de användare som du vill lägga till eller ta bort en licens för.

 5. Välj Redigera Redigera.

 6. Välj Nästa på sidorna Detaljerad information och Inställningar.

 7. Välj Ersätt befintliga licenstilldelningar eller Lägg till i befintliga licenstilldelningar på sidan Tilldela licenser, och markera eller avmarkera sedan rutorna för de licenser som du vill ändra.

 8. Välj Skicka > Slutför.

 9. Om du har tagit bort licenser från en uppsättning användare och vill tilldela dem till andra användare måste du upprepa proceduren.

Varning!   När du tar bort en licens från en användare raderas all information som är kopplad till den användaren och tjänsten. Efter en ångerperiod på 30 dagar kan inte informationen återskapas, förutom dokument som sparats på SharePoint Online. Om du till exempel tar bort en licens för Exchange Online från en användare tas även användarens postlåda bort. Postlådan kan återskapas inom 30 dagar genom att Exchange Online-licensen omtilldelas. Efter 30 dagar tas postlådan och dess innehåll bort permanent. Fler alternativ för licenstilldelning finns i Tilldela licenser eller ändra ditt licensbelopp.

Licenser för icke-användares brevlådor

Du behöver inte tilldela licenser till resurspostlådor, rumspostlådor och delade postlådor, förutom när de är över sin lagringskvot på 10 GB (gigabyte).

Obs!   Om resurspostlådan, rumspostlådan eller den delade postlådan går över kvoten på 10 GB och du inte tilldelar en licens för den kommer den att låsas efter en månad. Du kan undvika att behöva tilldela licensen genom att använda arkivering för att undvika att gå över kvoten.

Mer information om icke-användarnas brevlådor finns i:

Överst på sidanHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk