Office
Logga in

Tilldela arkiveringsprincip till e-postmeddelanden

När du använder Microsoft Outlook 2010 med ett Microsoft Exchange Server 2010-konto kan du använda onlinearkivet som en alternativ lagringsplats där du kan spara tidigare e-postmeddelanden. Objekt i onlinearkivet räknas inte in i lagringskvoten för Exchange Server-kontot och utgör ett mer kostnadseffektivt lagringsalternativ för organisationer.

Obs!:  Onlinearkivprinciper är endast tillgängliga när du använder specifika licenser för Microsoft Outlook 2010 eller Outlook 2007, ett Microsoft Exchange Server 2010-konto med Exchange Standard- eller Enterprise-klientåtkomstlicens (CAL) och om Exchange-administratören har aktiverat Onlinearkiv. Mer information finns i avsnittet Licenskrav i den här artikeln.

I den här artikeln

Om Onlinearkiv

Om arkiveringsprinciper

Tilldela en arkiveringsprincip till en e-postmapp

Tilldela en arkiveringsprincip

Ta bort en arkiveringsprincip

Tilldela en arkiveringsprincip till e-postmeddelanden

Tilldela en arkiveringsprincip

Ta bort en arkiveringsprincip

Visa arkiveringsprincipen för postlådan

Licenskrav

Exchange Server

Outlook-licenser från återförsäljare

Outlook-volymlicenser

Om Onlinearkiv

Onlinearkiv ger dig en stor fördel jämfört med om du arkiverar objekt i en Outlook-datafil (.pst) på datorn. En Outlook-datafil (.pst) är endast tillgänglig inifrån Outlook och endast på den dator där filen är sparad. Med Onlinearkiv har du fullständigt åtkomst till de arkiverade objekten från antingen Microsoft Outlook 2010 eller Outlook Web App (OWA) från valfri dator.

Du kan flytta eller kopiera meddelanden mellan din primära Exchange Server-postlåda och onlinearkivet. Det bästa sättet att flytta objekt är emellertid med arkiveringsprinciper. Med arkiveringsprinciper aktiveras automatisk hantering av när objekt flyttas från Exchange Server-postlådan till onlinearkivet.

Om arkiveringsprinciper

Arkiveringsprinciper skapas av Exchange Server-administratören. Som standard omfattas ett Exchange Server-konto av en arkiveringsprincip för postlådan och fem arkiveringsprinciper som kan användas för mappar eller enskilda meddelanden.

Princip

Beskrivning

Postlåda – flytt till arkiv efter två år

Meddelanden flyttas automatiskt till onlinearkivet efter två år. Det gäller för objekt i hela postlådan som det inte uttryckligen tillämpas en arkiveringsprincip för, eller som har ärvt en arkiveringsprincip från mappen.

Flytt till arkiv efter sex månader

Meddelanden flyttas automatiskt till onlinearkivet efter sex månader.

Flytt till arkiv efter ett år

Meddelanden flyttas automatiskt till onlinearkivet efter 365 dagar.

Flytt till arkiv efter två år

Meddelanden flyttas automatiskt till onlinearkivet efter två år.

Flytt till arkiv efter fem år

Meddelanden flyttas automatiskt till onlinearkivet efter fem år.

Flytta aldrig till arkiv

Meddelanden flyttas aldrig till onlinearkivet.

Det är möjligt att organisationen erbjuder ytterligare arkiveringsprinciper som du kan tillämpa manuellt för mappar och enskilda meddelanden.

Viktigt!:  Om du har frågor gällande organisationens arkiveringsprinciper kan du läsa igenom organisationens riktlinjer.

Det är enklare att tilldela en arkiveringsprincip för varje mapp än individuellt för varje meddelande. Även när en arkiveringsprincip tilldelas till en mapp eller dess meddelanden kan du emellertid välja ett eller flera meddelanden och sedan tilldela en annan princip endast till de meddelandena. En princip som tilldelas till ett meddelande har förtur före ärvda principer för mappar och postlådor.

Tilldela en arkiveringsprincip till en e-postmapp

Tilldela en arkiveringsprincip

 1. Klicka på en e-postmapp i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Princip i gruppen Egenskaper på fliken Mapp.

Kommandot Princip i menyfliksområdet

Knappen Princip saknas i menyfliksområdet.

Om kommandot Princip saknas i menyfliksområdet har antingen Exchange Server-administratören inte aktiverat bevarande- och arkiveringsprinciper för kontot, eller så använder du inte en Outlook-licens som krävs för funktionen. Mer information finns i avsnittet Licenskrav i den här artikeln.

 1. På fliken Princip klickar du på en post utifrån organisationens riktlinjer i listan Flytta objekt till arkivet när de blir äldre än under Onlinearkiv.

Ta bort en arkiveringsprincip

När du tar bort en arkiveringsprincip gäller mapprincipen för objektet, om det finns någon tilldelad mapprincip.

 1. Klicka på en e-postmapp i navigeringsfönstret.

 2. Klicka på Princip i gruppen Egenskaper på fliken Mapp.

Kommandot Princip i menyfliksområdet

 1. Under Onlinearkiv klickar du på Använd huvudmappsprincip i listan Flytta objekt till arkivet när de blir äldre än.

Överst på sidan

Tilldela en arkiveringsprincip till e-postmeddelanden

Tilldela en arkiveringsprincip

 1. Klicka på ett meddelande i meddelandelistan.

Tips:  Om du vill välja fler än ett meddelande trycker du ned CTRL-tangenten samtidigt som du trycker på varje meddelande.

 1. Klicka på Tilldela princip i gruppen Taggar på fliken Start.

Kommandot Tilldela princip i menyfliksområdet

Kommandot Tilldela princip saknas i menyfliksområdet.

Om kommandot Tilldela princip saknas i menyfliksområdet har antingen Exchange Server-administratören inte aktiverat bevarande- och arkiveringsprinciper för kontot, eller så använder du inte en Outlook-licens som krävs för funktionen. Mer information finns i avsnittet Licenskrav i den här artikeln.

 1. Under Arkiveringsprincip klickar du på en post utifrån organisationens riktlinjer.

Om ett arkiveringsdatum gäller för ett meddelande visas arkiveringsdatumet längst ned i meddelandefönstret efter meddelandedelen när meddelandet öppnas.

Ta bort en arkiveringsprincip

När du tar bort en arkiveringsprincip från ett e-postmeddelande gäller mapprincipen för objektet, om det finns någon tilldelad mapprincip.

 1. Klicka på ett meddelande i meddelandelistan.

Tips:  Om du vill välja fler än ett meddelande trycker du ned CTRL-tangenten samtidigt som du trycker på varje meddelande.

 1. Klicka på Tilldela princip i gruppen Taggar på fliken Start.

Kommandot Tilldela princip i menyfliksområdet

 1. Klicka på Använd mapprincip.

Om ett arkiveringsdatum gäller för ett meddelande visas arkiveringsdatumet längst ned i meddelandefönstret efter meddelandedelen när meddelandet öppnas.

Överst på sidan

Visa arkiveringsprincipen för postlådan

Exchange Server-administratören kan tilldela en arkiveringsprincip till alla e-postmeddelanden i Exchange Server-postlådan.

Alla meddelanden i Exchange-postlådan som inte har en tilldelad arkiveringsprincip ärver principen för postlådan.

Så här visar du principen för postlådan:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Under Kontoinformation kontrollerar du att Exchange Server-kontot är markerat. Om du har fler än ett konto konfigurerat i Outlook-profilen klickar du på nedpilen och sedan på Exchange-kontot.

 3. Under Kontoinställningar visas information med webbadressen du ska använda för att komma åt Exchange-kontot med Outlook Web Access (OWA), och när e-postmeddelanden automatiskt flyttas till onlinearkivet.

Exchange-kontoinställningar i Backstage-vyn, inklusive OWA och Onlinearkiv-information

Obs!:  Om Exchange-administratören inte har konfigurerat OWA eller Onlinearkiv visas inte ett eller båda av dessa objekt.

Överst på sidan

Licenskrav

För att kunna använda Onlinearkiv krävs någon av följande Microsoft Exchange Server 2010-licenser:

Exchange Server

 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard-klientåtkomstlicens (CAL)

 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise-klientåtkomstlicens (CAL)

För att kunna använda Onlinearkiv måste du också ha någon av följande Outlook-licenser:

Outlook-licenser från återförsäljare

 • Outlook 2010

 • Outlook 2010 som en del av Office 2010 Professional

 • Outlook 2007

 • Outlook 2007 som en del av Office 2007 Ultimate

Outlook-volymlicenser

Obs!:  Dessa licenser är endast tillgängliga genom volymlicensiering. Mer information finns i Microsofts volymlicensprogram.

 • Outlook 2010

 • Outlook 2010 som en del av Office 2010 Professional Plus

 • Outlook 2007

 • Outlook 2007 som en del av Office 2007 Professional Plus

 • Outlook 2007 som en del av Office 2007 Enterprise

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×