Tilldela administratörsroller i Office 365

Som Office 365-administratör – den person som köpte prenumerationen – är du global administratör och kan utföra alla uppgifter i Office 365-produktsviten. För att hjälpa dig att administrera Office 365 kan du tilldela användare till administratörsroller, så att de kan utföra uppgifter i administrationscentret för Office 365 som mappar till vanliga företagsfunktioner.

En lista över tillgängliga administratörsroller som du kan tilldela och rollernas funktioner i Office 365 finns i Om Office 365-administratörsroller.

Tilldela en befintlig användare administratörsroller i förhandsversionen av administrationscentret

Du måste vara global administratör för att kunna utföra det här steget.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till Administrationscenter för Office 365.

 3. Klicka på Användare.

  Klicka på Användare.

 4. På sidan Aktiva användare väljer du den användare vars administratörsroll du vill ändra.

 5. Bredvid Roller klickar du på Redigera.

 6. Välj Anpassad administratör så visas en lista med alla tillgängliga roller. En beskrivning av varje roll finns i Om Office 365-administratörsroller.

 7. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är ansluten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, bland annat om återställning av ditt administratörslösenord, så att användare kan komma åt e-postkontot oavsett om de har åtkomst till Office 365 eller inte.

  Obs!: Om du inte vill få produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen ändrar du kontaktinställningarna på sidan Om mig. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 8. Klicka på Spara och sedan på Stäng.

 9. Bredvid Office-telefon klickar du på Redigera.

 10. I rutan Mobiltelefon anger du ett nummer till en mobiltelefon – inklusive landskoden om användaren har en sådan – som kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även i processen för återställning av ditt administratörslösenord.

  Meddelanden: Du behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS för återställning av lösenord om något eller båda av följande gäller för dig:

  • Din organisation har en egen domän som du har konfigurerat för att användas med Office 365.

  • Din Office 365-prenumeration är synkroniserad via katalogsynkronisering.

 11. När du är klar klickar du på Spara.

Tilldela en befintlig användare administratörsroller i det gamla administrationscentret

Du måste vara global administratör för att kunna utföra det här steget.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till Administrationscenter för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidan Aktiva användare markerar du den användare som du vill redigera administratörsrollen för. Klicka sedan på Redigera Redigera .

 5. Klicka på Roller och välj en roll i listan.

 6. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är ansluten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, bland annat om återställning av ditt administratörslösenord, så att användaren kan komma åt e-postkontot oavsett om användaren har åtkomst till Office 365.

  Obs!: Om du inte vill få produktrelaterad kommunikation till din alternativa e-postadress ändrar du kontaktinställningarna på sidan Om mig. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 7. Klicka på Information. Klicka på pilen intill Ytterligare information och ange ett mobilnummer i rutan Mobiltelefon (ange även landsnummer) om användaren kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även vid återställning av administratörslösenordet.

  Meddelanden: Du behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS för återställning av lösenord om något eller båda av följande gäller för dig:

  • Din organisation har en egen domän som du har konfigurerat för att användas med Office 365.

  • Din Office 365-prenumeration är synkroniserad via katalogsynkronisering.

 8. När du är klar klickar du på Spara.

Tilldela eller ta bort administratörsroller för flera användare

Du måste vara global administratör för att kunna utföra det här steget.

Meddelanden: 

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till Administrationscenter för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidanAktiva användare markerar du rutan intill de användare du vill ändra administratörsroller för och klickar sedan på Redigera Redigera .

 5. På sidan Information klickar du på Nästa.

 6. På sidan Inställningar klickar du på Ja eller Nej under Tilldela roll.

 7. Om du klickar på Ja ska du välja en roll från listan. Klicka på Nästa när du är klar.

 8. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 9. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Mer information finns i

Assign roles to user accounts with Office 365 PowerShell (Tilldela roller till användarkonton med Office 365 PowerShell)

Återställa lösenord för administratörer

Auktorisera eller ta bort partnerrelationer

Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×