Tilldela administratörsroller i Office 365

Du är den globala administratören eftersom du är den som har köpt Office 365-prenumerationen. Det innebär att du har fullständig kontroll över Office 365-paketet. För att hjälpa dig att hantera Office 365 i företaget kan du ge användare administratörsroller, så att de kan utföra uppgifter i administrationscentret för Office 365. Om du behöver hjälp med att återställa lösenord kan du till exempel tilldela någon rollen som administratör för lösenord.

En beskrivning av de olika administratörsrollerna i Office 365 finns i Om Office 365-administratörsroller.

Tilldela en befintlig användare administratörsroller

Du måste ha behörighet som global administratör för att göra detta.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till Administrationscenter för Office 365.

 3. Klicka på Användare.

  Klicka på Användare.

 4. På sidan Aktiva användare väljer du den användare vars administratörsroll du vill ändra.

 5. Bredvid Roller klickar du på Redigera.

 6. Välj Anpassad administratör så visas en lista roller som är anpassad för dig. En beskrivning av varje roll finns i Om Office 365-administratörsroller.

 7. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är ansluten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, bland annat om återställning av ditt administratörslösenord, så att användare kan komma åt e-postkontot oavsett om de har åtkomst till Office 365 eller inte.

  Obs!: Om du inte vill få produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen ändrar du kontaktinställningarna på sidan Om mig. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 8. Klicka på Spara och sedan på Stäng.

 9. Bredvid Office-telefon klickar du på Redigera.

 10. I rutan Mobiltelefon anger du ett nummer till en mobiltelefon – inklusive landskoden om användaren har en sådan – som kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även i processen för återställning av ditt administratörslösenord.

  Du behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS för återställning av lösenord om något eller båda av följande gäller för dig:

  • Din organisation har en egen domän som du har konfigurerat för att användas med Office 365.

  • Din Office 365-prenumeration är synkroniserad via katalogsynkronisering.

 11. När du är klar klickar du på Spara.

Om du vet hur man använder PowerShell, se Tilldela roller till användarkonton med Office 365 PowerShell. Det är ett bra sätt att tilldela roller till hundratals användare.

Använd följande instruktioner för att tilldela roller till tiotals användare i det gamla Administrationscenter för Office 365. Du kan inte göra detta i förhandsversionen av administrationscentret.

Du måste ha behörighet som global administratör för att göra detta.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till det gamla Administrationscenter för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidanAktiva användare markerar du rutan intill de användare du vill ändra administratörsroller för och klickar sedan på Redigera Redigera .

 5. På sidan Information klickar du på Nästa.

 6. På sidan Inställningar klickar du på Ja eller Nej under Tilldela roll.

 7. Om du klickar på Ja ska du välja en roll från listan. Klicka på Nästa när du är klar.

 8. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 9. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Du måste ha behörighet som global administratör för att göra detta.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till Administrationscenter för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidan Aktiva användare markerar du den användare som du vill redigera administratörsrollen för. Klicka sedan på Redigera Redigera .

 5. Klicka på Roller och välj en roll i listan.

 6. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är ansluten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, bland annat om återställning av ditt administratörslösenord, så att användaren kan komma åt e-postkontot oavsett om användaren har åtkomst till Office 365.

  Obs!: Om du inte vill få produktrelaterad kommunikation till din alternativa e-postadress ändrar du kontaktinställningarna på sidan Om mig. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 7. Klicka på Information. Klicka på pilen intill Ytterligare information och ange ett mobilnummer i rutan Mobiltelefon (ange även landsnummer) om användaren kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även vid återställning av administratörslösenordet.

  Du behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS för återställning av lösenord om något eller båda av följande gäller för dig:

  • Din organisation har en egen domän som du har konfigurerat för att användas med Office 365.

  • Din Office 365-prenumeration är synkroniserad via katalogsynkronisering.

 8. När du är klar klickar du på Spara.

De här stegen gäller för Office 365 Small Business, som inte längre finns att köpa.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 3. Gå till Användare och grupper, välj den person som du vill tilldela eller ta bort behörigheter för och klicka sedan på Redigera Redigera .

 4. Klicka på Inställningar. Klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter om du vill tilldela eller ta bort behörigheter.

 5. Om du väljer Nej är du klar och kan klicka på Spara. Om du väljer Ja fortsätter du med nästa steg.

 6. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är associerad med Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, bland annat anvisningar för återställning av administratörslösenord, så att användare kan komma åt e-postkontot oavsett om de har åtkomst till Office 365 eller inte. Klicka sedan på Spara.

  Obs!: Om du inte vill att användaren får produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen kan du be han eller henne om att ändra du kontaktinställningarna på sidan Jag. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 7. Klicka på Information för att komma till sidan Information för användaren. Klicka på pilen intill Ytterligare information och ange ett mobilnummer i rutan Mobiltelefon (ange även landsnummer) om användaren kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även vid återställning av administratörslösenordet.

  Obs!:  En administratör behöver endast en mobiltelefon som kan ta emot SMS-meddelanden för återställning av lösenord om organisationen har en anpassad domän som är konfigurerad för att användas tillsammans med Office 365.

 8. Klicka på Spara när du är klar.

De här stegen gäller för Office 365 Small Business, som inte längre finns att köpa.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 3. Gå till Användare och grupper > Lägga till användare, återställa lösenord med mera.

 4. Markera rutan bredvid de användare vars administratörsröller du vill ändra på sidan Användare och klicka sedan på Redigera Redigera .

 5. Klicka på Nästa på sidan Information.

 6. Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter genom att klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 8. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Mer information finns i

Assign roles to user accounts with Office 365 PowerShell (Tilldela roller till användarkonton med Office 365 PowerShell)

Återställa lösenord för administratörer

Auktorisera eller ta bort partnerrelationer

Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×