Tilldela administratörsroller

Beroende på din organisations storlek, kanske du vill tilldela olika administratörer olika funktioner. Administratören har tillgång till alla funktioner i Admin Center och kan bland annat skapa eller redigera användare, tilldela administratörsroller till andra, återställa användarlösenord, hantera användarlicenseroch hantera domäner. Välj en administratörsroll för en befintlig användare och använd det här tillvägagångssättet för att tilldela eller ta bort rollen.

Obs!   Om du använder Office 365 Small Business finns det bara en typ av Office 365-administratör. Du kan tilldela administratörsbehörigheter till andra användare.

Viktigt!   Administratörer som har glömt sina lösenord kan använda sig av funktionen Återställa lösenord för administratörer för att återställa sina egna lösenord och återfå tillgång till sina konton. För att använda den här funktionen måste ett mobilnummer som kan ta emot sms och en alternativ mejladress anges som inte är kopplad till Office 365 prenumerationen med administratörens uppgifter.

Tilldela administratörsroller till en befintlig användare

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidan Aktiva användare markerar du den användare som du vill redigera administratörsrollen för. Klicka sedan på Redigera Redigera.

 5. Klicka på Inställningar. Under Tilldela roll klickar du påJa eller Nej.

 6. Om du väljer Nej är du klar och kan klicka på Spara. Om du väljer Ja måste du välja en roll i listan och sedan fortsätta med övriga steg.

 7. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är kopplad till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, inklusive återställning av administratörslösenordet, så användaren måste kunna komma åt e-postkontot oavsett om användaren kan komma åt Office 365.

  Obs!   Om du inte vill få produktrelaterad kommunikation till din alternativa e-postadress ändrar du kontaktinställningarna på sidan Om mig. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 8. Klicka på Information. Klicka på pilen intill Ytterligare information och ange ett mobilnummer i rutan Mobiltelefon (ange även landsnummer) om användaren kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även vid återställning av administratörslösenordet.

  Meddelanden  Du behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS för återställning av lösenord om något eller båda av följande gäller för dig:

  • Din organisation har en egen domän som du har konfigurerat för att användas med Office 365.

  • Din Office 365-prenumeration är synkroniserad via katalogsynkronisering.

 9. När du är klar klickar du på Spara.

  Meddelanden  Om du är en certifierad partner kan du ställa in administratörsroller för dina kunder och för de personer inom organisationen som fungerar som supportagenter eller administratörer för kunderna. De här valen dyker upp när du lägger till eller redigerar användare, eller när du lägger till flera användare genom massimport. Roller som partner kan ange:

  • Fullständig administratörsbehörighet: Den här rollen har samma behörighet som den globala administratörsrollen.

  • Begränsad administratörsbehörighet: Den här rollen har samma behörighet som lösenordsadministratörsrollen.

Vad vill du göra?

Tilldela eller ta bort administratörsroller för flera användare

Välj en administratörsroll

För vilka tjänster gäller mina Office 365-behörigheter?

Visa administratörsbehörigheter per roll

Tilldela eller ta bort administratörsroller för flera användare

Gör så här för att tilldela eller ta bort administratörsroller för flera befintliga användare.

Obs!   Du kan inte tilldela administratörsroller när du lägger till flera användare samtidigt med hjälp av massimport.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Gå till administrationscentret för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidanAktiva användare markerar du rutan intill de användare du vill ändra administratörsroller för och klickar sedan på Redigera Redigera.

 5. På sidan Information klickar du på Nästa.

 6. På sidan Inställningar klickar du på Ja eller Nej under Tilldela roll.

 7. Om du klickar på Ja ska du välja en roll från listan. Klicka på Nästa när du är klar.

 8. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 9. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Överst på sidan

Välj en administratörsroll

Beroende på storleken på din organisation vill du kanske att flera administratörer ska utföra olika funktioner. Följande administrationsroller finns:

 • Faktureringsadministratör: Gör inköp, hanterar prenumerationer, hanterar supportärenden och övervakar tjänstens hälsa.

  Obs!   Om du inte köpt Office 365 från Microsoft kan du inte göra några faktureringsändringar, och därför kan du inte tilldelas rollen som faktureringsadministratör. Kontakta administratören på det företag där du köpt prenumerationen om du har frågor som rör fakturering.

 • Global administratör: Har tillgång till alla administrativa funktioner. De globala administratörerna är de enda som kan tilldela andra personer administratörsroller. Det kan finnas flera globala administratörer inom företaget. Den person som registreras när Office 365 köps in blir automatiskt global administratör.

 • Lösenordsadministratör: Återställer lösenord, hanterar serviceförfrågningar och övervakar tjänstens hälsa. Lösenordsadministratörer kan endast återställa lösenord åt andra användare och andra lösenordsadministratörer.

 • Tjänstadministratör: Hanterar tjänstförfrågningar och övervakar tjänstens hälsa.

  Obs!   Innan de globala administratörerna kan tilldela någon rollen som tjänstadministratör måste de först ge användaren administratörsbehörighet till tjänsten, till exempel Exchange Online. Sedan kan de tilldela användaren rollen som tjänstadministratör i Office 365.

 • Användarhanteringsadministratör: Återställer lösenord, övervakar tjänstens hälsa, hanterar användarkonton, hanterar användargrupper, och hanterar tjänstförfrågningar. Användarhanteringsadministratören kan inte radera en global administratör, skapa andra administratörsroller eller återställa lösenord för faktureringsadministratörer, globala administratörer eller tjänstadministratörer.

För vilka tjänster gäller mina Office 365-behörigheter?

Vissa administratörsroller i Office 365 har en motsvarande roll i Exchange Online, SharePoint Online och Lync Online. I tabellen nedan beskrivs hur de här Office 365-administratörsrollerna motsvaras av roller i de olika Office 365-tjänster.

Administratörsroll i Office 365

Roll i Exchange Online

Roll i SharePoint Online

Roll i Lync Online

global administratör

 • Exchange Online-administratör

 • Företagsadministratör

SharePoint Online-administratör

Lync Online-administratör

faktureringsadministratör

lösenordsadministratör

Supportavdelningsadministratör

Lync Online-administratör

tjänstadministratör

användarhanteringsadministratör

Lync Online-administratör

Mer information om roller och behörigheter för Office 365- och Office 365-tjänster finns i Behörigheter i Office 365.

Överst på sidan

Visa administratörsbehörigheter per roll

Den här tabellen visar Office 365-administratörsrollerna och deras respektive behörigheter.

Behörighet

Faktureringsadministratör

Global administratör

Lösenordsadministratör

Tjänstadministratör

Användarhanteringsadministratör

Se information om organisationen och användare

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hantera supportärenden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Återställ användarlösenord

Nej

Ja

Ja, med begränsningar. Den här administratören kan endast återställa lösenord för icke-administratörer.

Nej

Ja, med begränsningar. En administratör av det här slaget kan inte återställa lösenorden för faktureringsadministratörer, globala administratörer eller tjänstadministratörer.

Utföra fakturerings- och inköpsåtgärder

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Skapa och hantera användarvyer

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Skapa, redigera och radera användare och grupper och hantera användarlicenser

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja, med begränsningar. En administratör av det här slaget kan inte ta bort en global administratör eller skapa andra administratörer.

Hantera domäner

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Hantera organisationsinformation

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Delegera administrativa roller till andra

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Använd katalogsynkronisering

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 End UserHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk