Tilldela administratörsbehörigheter

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du registrerar din organisation för Office 365 Small Business är det du som blir administratör. Administratören har åtkomst till alla funktioner i Office 365-portalen och kan:

Det finns bara en administratörsroll för Office 365 Small Business.

Obs!: De här stegen gäller för Office 365 Small Business, som inte längre finns att köpa. Om du använder ett annat Office 365-abonnemang finns i behörigheter i Office 365.

Viktigt!:  Administratörer som glömmer sina lösenord kan återställa dem på egen hand. När du tilldelar någon administratörsbehörigheter ska du se till att ta med en alternativ e-postadress som inte är knuten till Office 365, och om din organisation har en egen domän som är konfigurerad för Office 365, samt telefonnumret till en mobiltelefon, inklusive landskod, som kan ta emot SMS-meddelanden.

Vad vill du göra?

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för en befintlig användare

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera användare

Lägga till en ny användare med administratörsbehörigheter

Hantera användare via tjänstinställningarna för administratörer och SharePoint Online-inställningarna

E-post, kalender, och kontakter: Exchange Online

Webbplats- och dokumentdelning: SharePoint Online

Snabbmeddelanden, möten och konferenser: Lync Online

Mobil åtkomst

Deltagande i Office 365-communityn

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för en befintlig användare

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 3. Gå till användare och grupper, väljer du den person som du vill tilldela eller ta bort behörigheter för och klicka sedan på Redigera Redigera .

 4. Klicka på Inställningar. Klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter om du vill tilldela eller ta bort behörigheter.

 5. Om du klickar på Nej är du klar och kan klicka på Spara. Om du väljer Ja fortsätter du med de nästa två stegen.

 6. Ange en e-postadress i rutan Alternativ e-postadress som inte är knuten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga aviseringar som instruktioner för hur du återställer ett administratörslösenord. Därför är det viktigt att personen kan komma åt e-postkontot även om han eller hon inte kan komma åt Office 365. Klicka sedan på Spara

Obs!: Om du inte vill att användaren får produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen kan du be han eller henne om att ändra du kontaktinställningarna på sidan Jag. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 1. Gå till informationssidan för användaren genom att klicka på information. Klicka på pilen bredvid ytterligare information och i rutan mobiltelefon, ange hur många mobiltelefoner – inklusive landskoden – som kan ta emot textmeddelande (SMS), om användaren har någon. Det här telefonnumret används också i processen återställa lösenord för administratörer .

  Obs!:  En administratör behöver endast en mobiltelefon som kan ta emot SMS-meddelanden för återställning av lösenord om organisationen har en anpassad domän som är konfigurerad för att användas tillsammans med Office 365.

 2. Klicka på Spara när du är klar.

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera användare

Så här gör du för att tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera befintliga användare:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 3. Gå till användare och grupper > Lägg till användare, återställa lösenord med mera.

 4. Markera rutan bredvid de användare vars administratörsröller du vill ändra på sidan Användare och klicka sedan på Redigera Redigera .

 5. Klicka på Nästa på sidan Information.

 6. Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter genom att klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 8. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Hantera användare via tjänstinställningarna för administratörer och SharePoint Online-inställningarna

Administratörerna kan också styra åtkomsten till vissa funktioner i Office 365. Om du vill ha Office 365 tjänstinställningar för administratörer, går du till Admin > Tjänstinställningar.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Navigeringsalternativ för Office 365
 3. Gå till tjänstinställningar > e-post, kontakter och kalender.

E-post, kalender, och kontakter: Exchange Online

Webbplats- och dokumentdelning: SharePoint Online

 • Introduktion: Kontrollera användarnas åtkomst genom behörigheter: I den här artikeln finns en översikt över de element som ingår i SharePoint-behörigheter.

 • Hantera delning med externa användare: Möjligheten att bjuda in externa användare till att samarbeta på dokument på en gruppwebbplats eller i OneDrive för företag är aktiverat som standard. Som Office 365-administratör kan du stänga av extern delning för alla webbplatser så att inga framtida inbjudningar kan skickas ut.

 • Låta användare skapa sina egna gruppwebbplatser: Som administratör kan du låta användare i ditt företag hantera sina egna projekt och dokument genom att låta dem skapa sina egna gruppwebbplatser. Den här funktionen är aktiverad som standard. De nya gruppwebbplatserna skapas under SharePoint-rotwebbplatsen, till exempel http://contoso.sharepoint.com/newsite.

Snabbmeddelanden, möten och konferenser: Lync Online

 • Konfigurera närvaro online i Lync: Med onlinenärvaroinställningen kan användarna bestämma vem som kan se när de är tillgängliga, sitter i ett möte eller när de inte är på kontoret. Som administratör kan du konfigurera en förinställd närvaroinställning för alla i din organisation. Onlinenärvaron är som standard inställd på Alla i ditt företag.

 • Låta Lync Online-användare kommunicera utanför din organisation: Som administratör kan du avgöra om användare ska kunna lägga till personer utanför organisationen i listan med Lync-kontakter. Extern kommunikation är aktiverat som standard.

 • Låta personer spela in ljud- och videokonferenser: Om inspelning är aktiverat kan organisatörer och presentatörer spela in ett Lync-möte eller en telefonkonferens. Alla i din organisation påverkas när du aktiverar eller inaktiverar inspelningsfunktionen. Inspelning är aktiverat som standard.

Mobil åtkomst

Hantera hur användare använder e-post och snabbmeddelanden på sina telefoner: Som administratör kan du hantera alternativ för åtkomst via mobiltelefon och pekplatta i din organisation.

Deltagande i Office 365-communityn

Hantera deltagande i Office 365-communityn: som administratör kan du bestämma om personer i organisationen kan använda sina arbets- eller skolkonto för att delta i Office 365-communityn. Deltagande i communityn är aktiverat som standard, så du inte behöver göra någonting om du inte vill hindra andra användare från att använda sina arbets- eller skolkonto kan du publicera communityn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×