Tilldela administratörsbehörigheter

När du registrerar din organisation för Office 365 Small Business är det du som blir administratör. Administratören har åtkomst till alla funktioner i Office 365-portalen och kan:

Det finns bara en administratörsroll för Office 365 Small Business. Det här är annorlunda jämfört med Office 365 Midsize, Enterprise och Education, där du kan tilldela olika administratörsroller till olika administratörer. Mer information finns i Behörigheter i Office 365.

   Administratörer som glömmer sina lösenord kan återställa dem på egen hand . När du tilldelar någon administratörsbehörigheter ska du se till att ta med en alternativ e-postadress som inte är knuten till Office 365, och om din organisation har en egen domän som är konfigurerad för Office 365, samt telefonnumret till en mobiltelefon, inklusive landskod, som kan ta emot SMS-meddelanden.

Vad vill du göra?

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för en befintlig användare

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera användare

Lägga till en ny användare med administratörsbehörigheter

Hantera användare via tjänstinställningarna för administratörer och SharePoint Online-inställningarna

E-post, kalender, och kontakter: Exchange Online

Webbplats- och dokumentdelning: SharePoint Online

Snabbmeddelanden, möten och konferenser: Lync Online

Mobilåtkomst

Deltagande i Office 365-communityn

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för en befintlig användare

 1. Gå till Admin > Användare och grupper.

 2. Markera den person du till tilldela behörigheter eller ta bort behörigheter från på sidan Användare och klicka sedan på Redigera Redigera.

 3. Klicka på Inställningar. Klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter om du vill tilldela eller ta bort behörigheter.

 4. Om du klickar på Nej är du klar och kan klicka på Spara. Om du väljer Ja fortsätter du med de nästa två stegen.

 5. Ange en e-postadress i rutan Alternativ e-postadress som inte är knuten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga aviseringar som instruktioner för hur du återställer ett administratörslösenord. Därför är det viktigt att personen kan komma åt e-postkontot även om han eller hon inte kan komma åt Office 365. Klicka sedan på Spara

Obs!    Om du inte vill att användaren får produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen kan du be han eller henne om att ändra du kontaktinställningarna på sidan Jag. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 1. Gå till sidan Information genom att klicka på Information. Klicka på pilen bredvid Ytterligare information och ange numret inklusive landskod till en mobiltelefon som kan ta emot SMS-meddelanden i rutan Mobiltelefon.Det här numret används även om ett administratörslösenord måste återställas.

  Obs!    En administratör behöver endast en mobiltelefon som kan ta emot SMS-meddelanden för återställning av lösenord om organisationen har en anpassad domän som är konfigurerad för att användas tillsammans med Office 365.

 2. Klicka på Spara när du är klar.

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera användare

Så här gör du för att tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera befintliga användare:

 1. Gå till Admin > Användare och grupper.

 2. Markera rutan bredvid de användare vars administratörsröller du vill ändra på sidan Användare och klicka sedan på Redigera Redigera.

 3. Klicka på Nästa på sidan Information.

 4. Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter genom att klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 6. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Lägga till en ny användare med administratörsbehörigheter

Information om hur du tilldelar administratörsbehörigheter till en användare när du först skapar dem finner du i Video: Lägga till en användare med administratörsbehörigheter.

Hantera användare via tjänstinställningarna för administratörer och SharePoint Online-inställningarna

Administratörerna kan också styra åtkomsten till vissa funktioner i Office 365. Om du vill ha Office 365 tjänstinställningar för administratörer, går du till Admin > Tjänstinställningar.

E-post, kalender, och kontakter: Exchange Online

 • Aktivera kalenderpublicering så att personer kan dela information: Med Office 365 kan personer i din organisation publicera kalendrar på Internet så att personer utanför organisationen kan se dem. Kalenderpublicering är aktiverat som standard. Men som administratör kan du stänga av funktionen.

 • Hantera hur personer använder funktionen Platser inom din organisation: Som administratör kan du ange om personer ska kunna söka, dela och kartlägga platsuppgifter med Bing Maps-appen från Outlook Web App och Outlook 2013. Platser är aktiverat som standard för de flesta Office 365-prenumerationerna samt de regioner som stöder funktionen.

 • Hantera synkronisering av Facebook-kontakter i din organisation: Med synkronisering av Facebook-kontakter kan användare upprätta en anslutning mellan sitt Facebook-konto och sitt Office 365-konto med hjälp av Outlook Web App. Efter att användaren har konfigurerat en Facebook-anslutning läggs alla Facebook-vänner till i listan Kontakter i Office 365. Synkronisering av Facebook-kontakter är aktiverat som standard om funktionen är tillgänglig i din region.

 • Hantera synkronisering av LinkedIn-kontakter i din organisation: Med synkronisering av LinkedIn-kontakter kan användare upprätta en anslutning mellan sitt LinkedIn-konto och sitt Office 365-konto med hjälp av Outlook Web App. Efter att användaren har konfigurerat en LinkedIn-anslutning läggs alla LinkedIn-kontakter till i listan Kontakter i Office 365. Synkronisering av LinkedIn-kontakter är aktiverat som standard om funktionen är tillgänglig i din region.

 • Skapa och använda delade kontakter: Delade kontakter representerar personer utanför organisationen som kan visas i organisationens adressbok och andra adresslistor. Endast administratörer kan skapa och ta bort delade kontakter.

 • Skapa och använda delade postlådor: Med delade postlådor blir det lättare för en specifik grupp användare att övervaka och skicka e-postmeddelanden från ett gemensamt konto. Ett gemensamt konto passar bra för som publika e-postadresser som info@contoso.com eller kontakt@contoso.com. Endast administratörer kan skapa och lägga till användare i en delad postlåda.

 • Skapa och använda distributionsgrupper: Med distributionsgrupper blir det lättare att skicka e-postmeddelanden till flera personer samtidigt. Som administratör kan du skapa en grupp genom att gå till Admin > Användare och grupper > Grupper. Användare kan också skapa distributionsgrupper i Outlook Web App.

Webbplats- och dokumentdelning: SharePoint Online

Snabbmeddelanden, möten och konferenser: Lync Online

 • Konfigurera närvaro online i Lync: Med onlinenärvaroinställningen kan användarna bestämma vem som kan se när de är tillgängliga, sitter i ett möte eller när de inte är på kontoret. Som administratör kan du konfigurera en förinställd närvaroinställning för alla i din organisation. Onlinenärvaron är som standard inställd på Alla i ditt företag.

 • Låta Lync Online-användare kommunicera utanför din organisation: Som administratör kan du avgöra om användare ska kunna lägga till personer utanför organisationen i listan med Lync-kontakter. Extern kommunikation är aktiverat som standard.

 • Låta personer spela in ljud- och videokonferenser: Om inspelning är aktiverat kan organisatörer och presentatörer spela in ett Lync-möte eller en telefonkonferens. Alla i din organisation påverkas när du aktiverar eller inaktiverar inspelningsfunktionen. Inspelning är aktiverat som standard.

Mobilåtkomst

Hantera hur användare använder e-post och snabbmeddelanden på sina telefoner: Som administratör kan du hantera alternativ för åtkomst via mobiltelefon och pekplatta i din organisation.

Deltagande i Office 365-communityn

Hantera deltagande i Office 365-communityn: Som administratör kan du avgöra om personer i din organisation ska kunna delta i Office 365-communityn med sitt användar-ID för Office 365. Deltagande i community är aktiverat som standard så du behöver inte göra något annat såvida du inte vill förhindra personer från att publicera inlägg i communityn med sitt användar-ID för Office 365.

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk