Tilldela administratörsbehörigheter

Viktigt!  Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du registrerar din organisation för Office 365 Small Business är det du som blir administratör. Administratören har åtkomst till alla funktioner i Office 365-portalen och kan:

Det finns bara en admin roll för Office 365 Small Business.

Obs!  De här stegen gäller för Office 365 Small Business, som inte längre finns att köpa. Om du använder ett annat schema med Office 365 finns i behörigheter i Office 365.

Viktigt!   Administratörer som glömmer sina lösenord kan återställa dem på egen hand. När du tilldelar någon administratörsbehörigheter ska du se till att ta med en alternativ e-postadress som inte är knuten till Office 365, och om din organisation har en egen domän som är konfigurerad för Office 365, samt telefonnumret till en mobiltelefon, inklusive landskod, som kan ta emot SMS-meddelanden.

Vad vill du göra?

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för en befintlig användare

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera användare

Lägga till en ny användare med administratörsbehörigheter

Hantera användare via tjänstinställningarna för administratörer och SharePoint Online-inställningarna

E-post, kalender, och kontakter: Exchange Online

Webbplats- och dokumentdelning: SharePoint Online

Snabbmeddelanden, möten och konferenser: Lync Online

Mobil åtkomst

Deltagande i Office 365-communityn

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för en befintlig användare

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Gå till användare & grupper, Välj den person som du vill tilldela eller ta bort behörigheter för och klicka sedan på Redigera Redigera.

 4. Klicka på Inställningar. Klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter om du vill tilldela eller ta bort behörigheter.

 5. Om du klickar på Nej är du klar och kan klicka på Spara. Om du väljer Ja fortsätter du med de nästa två stegen.

 6. Ange en e-postadress i rutan Alternativ e-postadress som inte är knuten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga aviseringar som instruktioner för hur du återställer ett administratörslösenord. Därför är det viktigt att personen kan komma åt e-postkontot även om han eller hon inte kan komma åt Office 365. Klicka sedan på Spara

Obs!  Om du inte vill att användaren får produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen kan du be han eller henne om att ändra du kontaktinställningarna på sidan Jag. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 1. Gå till sidan information för användaren genom att klicka på information. Klicka på pilen bredvid ytterligare information och i rutan mobiltelefon, skriver du numret på en mobiltelefon – inklusive landskoden, som kan ta emot textmeddelande (SMS), om användaren har en. Det här numret används också i processen för återställning av lösenord för administratörer .

  Obs!   En administratör behöver endast en mobiltelefon som kan ta emot SMS-meddelanden för återställning av lösenord om organisationen har en anpassad domän som är konfigurerad för att användas tillsammans med Office 365.

 2. Klicka på Spara när du är klar.

Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera användare

Så här gör du för att tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter för flera befintliga användare:

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Gå till användare & grupper > Lägg till användare, återställa lösenord, och mycket mer.

 4. Markera rutan bredvid de användare vars administratörsröller du vill ändra på sidan Användare och klicka sedan på Redigera Redigera.

 5. Klicka på Nästa på sidan Information.

 6. Tilldela eller ta bort administratörsbehörigheter genom att klicka på Ja eller Nej på sidan Inställningar under Tilldela behörigheter och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på Skicka på sidan Tilldela licenser.

 8. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och klicka sedan på Slutför.

Lägga till en ny användare med administratörsbehörigheter

Information om hur du tilldelar administratörsbehörigheter till en användare när du först skapar dem finner du i Video: Lägga till en användare med administratörsbehörigheter.

Hantera användare via tjänstinställningarna för administratörer och SharePoint Online-inställningarna

Administratörerna kan också styra åtkomsten till vissa funktioner i Office 365. Om du vill ha Office 365 tjänstinställningar för administratörer, går du till Admin > Tjänstinställningar.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. I Office 365 väljer du Admin eller väljer först startprogrammet Office 365-startprogramsikon och sedan Admin.

  Office 365-navigeringsalternativ
 3. Gå till Inställningar > e-post, kontakter och kalender.

E-post, kalender, och kontakter: Exchange Online

 • Aktivera kalenderpublicering så att personer kan dela information: Med Office 365 kan personer i din organisation publicera kalendrar på Internet så att personer utanför organisationen kan se dem. Kalenderpublicering är aktiverat som standard. Men som administratör kan du stänga av funktionen.

 • Hantera hur personer använder funktionen Platser inom din organisation: Som administratör kan du ange om personer ska kunna söka, dela och kartlägga platsuppgifter med Bing Maps-appen från Outlook Web App och Outlook 2013. Platser är aktiverat som standard för de flesta Office 365-prenumerationerna samt de regioner som stöder funktionen.

 • Hantera synkronisering av Facebook-kontakter inom din organisation

  Obs!  Den här funktionen är inte längre tillgänglig. Mer information finns i ansluta Facebook är inte längre tillgänglig.

 • Hantera LinkedIn kontakta synkronisering i organisationen: kontaktsynkronisering LinkedIn så att andra kan göra en koppling mellan sin LinkedIn-konto och deras arbets- eller skolkonto med Outlook Web App. När de upprättar LinkedIn kontaktperson synkronisera visas alla sina LinkedIn-anslutningar som kontakter i personer i Office 365. LinkedIn kontakt synkronisering är aktiverad som standard om funktionen är tillgänglig för din region.

 • Skapa och använda delade kontakter: Delade kontakter representerar personer utanför organisationen som kan visas i organisationens adressbok och andra adresslistor. Endast administratörer kan skapa och ta bort delade kontakter.

 • Skapa och använda delade postlådor: Med delade postlådor blir det lättare för en specifik grupp användare att övervaka och skicka e-postmeddelanden från ett gemensamt konto. Ett gemensamt konto passar bra för som publika e-postadresser som info@contoso.com eller kontakt@contoso.com. Endast administratörer kan skapa och lägga till användare i en delad postlåda.

 • Skapa och Använd distributionsgrupper: distributionsgrupper gör det enkelt att skicka ett e-postmeddelande till många personer samtidigt. Om du vill skapa en grupp som en administratör, gå till användare & grupper > grupper. Användare kan också skapa distributionsgrupper i Outlook Web App.

Webbplats- och dokumentdelning: SharePoint Online

Snabbmeddelanden, möten och konferenser: Lync Online

 • Konfigurera närvaro online i Lync: Med onlinenärvaroinställningen kan användarna bestämma vem som kan se när de är tillgängliga, sitter i ett möte eller när de inte är på kontoret. Som administratör kan du konfigurera en förinställd närvaroinställning för alla i din organisation. Onlinenärvaron är som standard inställd på Alla i ditt företag.

 • Låta Lync Online-användare kommunicera utanför din organisation: Som administratör kan du avgöra om användare ska kunna lägga till personer utanför organisationen i listan med Lync-kontakter. Extern kommunikation är aktiverat som standard.

 • Låta personer spela in ljud- och videokonferenser: Om inspelning är aktiverat kan organisatörer och presentatörer spela in ett Lync-möte eller en telefonkonferens. Alla i din organisation påverkas när du aktiverar eller inaktiverar inspelningsfunktionen. Inspelning är aktiverat som standard.

Mobil åtkomst

Hantera hur användare använder e-post och snabbmeddelanden på sina telefoner: Som administratör kan du hantera alternativ för åtkomst via mobiltelefon och pekplatta i din organisation.

Deltagande i Office 365-communityn

Hantera deltagande i Office 365-Community: som administratör, kan du bestämma om personer i organisationen kan använda sina arbets- eller skolkonto för att delta i gemenskapens Office 365. Gemenskapens deltagande är aktiverat som standard, så du inte behöver göra någonting om du vill hindra användare från att bokföra gemenskapen på deras arbets- eller skolkonto.

Överst på sidan

Obs!  Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Gäller för: Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk