Tilldela administratörsroller i Office 365

Du är den globala administratören eftersom du är den som har köpt Office 365-prenumerationen. Det innebär att du har fullständig kontroll över Office 365-paketet. För att hjälpa dig att hantera Office 365 i företaget kan du ge användare administratörsroller, så att de kan utföra uppgifter i administrationscentret för Office 365. Om du behöver hjälp med att återställa lösenord kan du till exempel tilldela någon rollen som administratör för lösenord.

Användare En lista med beskrivningar av de olika anpassade administratörsrollerna i Office 365 finns i Om Office 365-administratörsroller.

Tilldela en befintlig användare administratörsroller

 1. Logga in med ditt global administratör-konto för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Välj Användare i administrationscentret.

  Klicka på Användare.

 3. På sidan Aktiva användare väljer du den användare vars administratörsroll du vill ändra. Egenskapssidan för användaren öppnas.

 4. Intill Roller väljer du Redigera.

  Välj Redigera.

 5. Välj Anpassad administratör så visas en lista med roller som är anpassad för dig. En beskrivning av varje roll finns i Om Office 365-administratörsroller.

 6. I rutan Alternativ e-postadress anger du en e-postadress som inte är ansluten till Office 365. Den här e-postadressen används för viktiga meddelanden, bland annat om återställning av ditt administratörslösenord, så att användare kan komma åt e-postkontot oavsett om de har åtkomst till Office 365 eller inte.

  Obs!: Om du inte vill få produktrelaterad kommunikation till den alternativa e-postadressen ändrar du kontaktinställningarna på sidan Om mig. Mer information finns i avsnittet Ändra dina kontaktinställningar.

 7. Välj Spara > Stäng.

 8. Bredvid Office-telefon väljer du Redigera.

 9. I rutan Mobiltelefon anger du ett nummer till en mobiltelefon – inklusive landskoden om användaren har en sådan – som kan ta emot SMS. Det här telefonnumret används även i processen för återställning av ditt administratörslösenord.

  Du behöver en mobiltelefon som kan ta emot SMS för återställning av lösenord om något eller båda av följande gäller för dig:

  • Din organisation har en egen domän som du har konfigurerat för att användas med Office 365.

  • Din Office 365-prenumeration är synkroniserad via katalogsynkronisering.

 10. När du är klar väljer du Spara.

Tilldela administratörsroller till flera användare

Om du vet hur man använder PowerShell, se Tilldela roller till användarkonton med Office 365 PowerShell. Det är ett bra sätt att tilldela roller till hundratals användare.

Använd följande instruktioner för att tilldela roller till tiotals användare i det gamla Administrationscenter för Office 365. Du kan inte göra detta i det nya Administrationscenter för Office 365.

 1. Logga in med ditt global administratör-konto för Office 365 på https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Gå till det gamla Administrationscenter för Office 365.

 3. Gå till Användare > Aktiva användare.

 4. På sidanAktiva användare markerar du rutan intill de användare du vill ändra administratörsroller för och klickar sedan på Redigera Redigera .

 5. På sidan Information väljer du Nästa.

 6. På sidan Inställningar väljer du Ja eller Nej under Tilldela roll.

 7. Om du väljer Ja ska du välja en roll från listan. Välj Nästa när du är klar.

 8. Välj Skicka på sidan Tilldela licenser.

 9. Förhandsgranska dina resultat på sidan Resultat och välj sedan Slutför.

Mer information finns i

Assign roles to user accounts with Office 365 PowerShell (Tilldela roller till användarkonton med Office 365 PowerShell)

Återställa lösenord för administratörer

Auktorisera eller ta bort partnerrelationer

Office 365 för företag – hjälp för administratörer

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×