Tilldela Skype för företag-licenser

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln ger tips om hur du tilldelar Skype för företag-licenser till användarna. Den innehåller även skript för att masstilldela licenser.

VIKTIGT: I Skype för företag med tilläggslicensiering finns information om vilka licenser du behöver köpa och hur du köper dem – beroende på Office 365-abonnemanget – så att användarna får konferens med uppringning, avgiftsfria nummer och möjligheten att ringa telefonnummer utanför företaget.

Cloud PBX och PSTN-samtal: Tips och skript för att tilldela licenser

Vad du behöver veta innan du tilldelar Cloud PBX- och PSTN-samtalslicenser

 • VIKTIGT: Om du vill kunna visa Röst-alternativet i det vänstra navigeringsfältet i administrationscentret för Skype för företag krävs det att du först köper minst en Enterprise E5-licens, en tilläggslicens för Office 365 – telefonsystem eller en tilläggslicens för Office 365 – ljudkonferens.

 • Använder du en lokal PSTN-anslutning för hybridanvändare? Då behöver du endast tilldela en Cloud PBX-licens för Skype för företag. Du ska INTE tilldela ett PSTN-samtalsabonnemang.

 • Svarstid efter tilldelning av licenser: På grund av svarstiden mellan Office 365 och Skype för företag – Online kan det ta upp till 24 timmar innan användaren aktiveras för PSTN-samtal efter att du har tilldelat en licens. Ring oss om användaren fortfarande inte har aktiverats för PSTN-samtal efter 24 timmar.

 • Felmeddelanden: Du får ett felmeddelande om du inte har köpt rätt antal licenser. Om du behöver köpa fler licenser för att aktivera den här användaren för PSTN-samtal klickar du på Köp fler.

 • Nästa steg: När du har tilldelat licenser för PSTN-samtalsabonnemang till användarna måste du få tillgång till telefonnumren för organisationen och tilldela numren till personerna i organisationen. Du hittar steg för steg-instruktioner i Ställ in PSTN-samtal i Skype för företag.

Tilldela en Cloud PBX- och PSTN-samtalslicens till en användare

Stegen är samma som för tilldelning av en Office 365 licens. Finns i tilldela licenser till användare i Office 365 för företag licenser.

Masstilldela Cloud PBX- och PSTN-samtalslicenser

 1. Installera Microsoft Online Services - inloggningsassistent för IT-personalen RTW. Inte har installerat modulen? Se Microsoft Online Services logga In assistenten för IT-proffs RTW du ladda ned den.

 2. Installera den Windows Azure Active Directory-modul. Inte har installerat modulen? Se Hantera Azure AD med Windows PowerShell instruktioner för hämtning samt cmdlet syntax.

 3. När du har installerat modulerna kan du använda kommandotolken för Windows PowerShell och följande syntax för att koppla licenser till dina användare:

  I det här exemplet tilldelas en licens för Enterprise, E3 tillsammans med en licens för Skype för företag – Cloud PBX och ett röstsamtalsabonnemang för Skype för företag – inrikessamtal med PSTN.

  Namnet på licenserna eller produktnamnen i skriptet visas med kursiv text (se Produktnamn för Cloud PBX och PSTN-samtal eller SKU:er som används för skript efter exemplet).

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice.
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file.
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users.
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable.
  #Use MCOPSTN1 for PSTN Domestic Calling and MCOPSTN2 for Domestic and International Calling.
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOEV" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOPSTN1" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Produktnamn för Cloud PBX och PSTN-samtal eller SKU:er som används för skript

Produktnamn

SKU-artikelnamn

Enterprise, E5 (med Cloud PBX)

ENTERPRISEPREMIUM

Enterprise, E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise, E1

STANDARDPACK

Fristående Skype för företag – Online (abonnemang 2)

MCOSTANDARD

Skype för företag – Cloud PBX

MCOEV

Skype för företag – inrikes- och utrikessamtal med PSTN

MCOPSTN2

Skype för företag – inrikessamtal med PSTN

MCOPSTN1

Rapportera PSTN-förbrukning i Skype för företag.

MCOPSTNPP

PSTN-konferens: Tips och skript för att tilldela licenser

Vad du behöver veta innan du tilldelar PSTN-konferenslicenser

 • Tredjepartsleverantör för konferenser: När du tilldelar en Skype för företag PSTN-konferenslicens till någon som redan är konfigurerad att använda en tredjepartsleverantör för konferenser med uppringning kommer personen i stället att använda Microsoft som leverantör för konferens med uppringning. Du kan ändra tillbaka till tredjepartsleverantören.

 • Nästa steg: När du har tilldelat en PSTN-konferenslicens till någon måste du tilldela en leverantör för konferens med uppringning. Gör något av följande:

Tilldela en PSTN-konferenslicens till en användare

Stegen är samma som för tilldelning av en Office 365 licens. Finns i tilldela licenser till användare i Office 365 för företag licenser.

Masstilldela PSTN-konferenslicenser

 1. Hämta och installera Microsoft Online Services logga In assistenten för IT-proffs RTW.

 2. Hämta och installera den Windows Azure Active Directory-modul. Se Hantera Azure AD med Windows PowerShell instruktioner för hämtning samt cmdlet syntax.

  När du har installerat modulerna kan du använda kommandotolken för Windows PowerShell och följande syntax för att koppla licenser till dina användare:

  Namnet på licenserna eller produktnamnen visas med kursiv text. Alla produktnamn finns i Produktnamn för konferens med uppringning eller SKU:er som används för skript.

  I det här exemplet kopplas en Enterprise, E3-licens tillsammans med en licens för PSTN-konferenser.

  #Create a text file with a single row containing list of UserPrincipalName (UPN) of users to license. The MSOLservice uses UPN to license user accounts in Office 365.
  #Example of text file:
  #user1@domain.com
  #user2@domain.com
  
  #Import Module
  ipmo MSOnline
  
  #Authenticate to MSOLservice
  Connect-MSOLService
  
  #File prompt to select the userlist txt file
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.windows.forms") | Out-Null
   $OFD = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
   $OFD.filter = "text files (*.*)| *.txt"
   $OFD.ShowDialog() | Out-Null
   $OFD.filename
  
  If ($OFD.filename -eq '')
  {
  Write-Host "You did not choose a file. Try again" -ForegroundColor White -BackgroundColor Red
  }
  
  #Create a variable of all users
  $users = Get-Content $OFD.filename
  
  #License each user in the $users variable
  foreach ($user in $users)
    {
    Write-host "Assigning License: $user"
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:ENTERPRISEPACK" -ErrorAction SilentlyContinue
    Set-MsolUserLicense -UserPrincipalName $user -AddLicenses "companyname:MCOMEETADV" -ErrorAction SilentlyContinue
    } 
  

Produktnamn för konferens med uppringning eller SKU:er som används för skript

Produktnamn

SKU-artikelnamn

Skype för företag – PSTN-konferenser

MCOMEETADV

Fristående Skype för företag – Online (abonnemang 2)

MCOSTANDARD

Enterprise, E1

STANDARDPACK

Enterprise, E3

ENTERPRISEPACK

Enterprise, E5 (med konferens med uppringning)

ENTERPRISEPREMIUM_NOPSTNCONF

Enterprise, E5 (med konferens med uppringning)

ENTERPRISEPREMIUM

PSTN-förbrukning

Vad du behöver veta innan du tilldelar PSTN-förbrukningslicenser

 • Enterprise E5-kunder: Även om användarna har tilldelats Enterprise E5-licenser rekommenderar vi att du tilldelar PSTN-förbrukningslicenser i Skype för företag till dem.

 • Nästa steg: När du har tilldelat de här licenserna måste du få tillgång till telefonnumren för organisationen och tilldela numren till personerna i organisationen. Du hittar steg för steg-instruktioner i Ställ in PSTN-samtal för Skype för företag.

Tilldela en PSTN-förbrukningslicens till en användare

Stegen är samma som för tilldelning av en Office 365 licens. Finns i tilldela licenser till användare i Office 365 för företag licenser.

Masstilldela PSTN-förbrukningslicenser

Ta en titt på exempelskriptet för tilldelning av PSTN-konferenslicenser. Uppdatera det med informationen för tilldelning av PSTN-förbrukningslicenser.

Relaterade artiklar

Konfigurera uppringnings- eller PSTN-konferens för Skype för företag

Ställ in PSTN-samtal i Skype för företag

Lägg till pengar och hantera PSTN-förbrukning i Skype för företag

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×