Office
Logga in

Tilldela Exchange-behörigheter för att migrera postlådor till Office 365

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du migrerar lokala Exchange-postlådor till Office 365krävs vissa behörigheter för att komma åt och, i vissa fall, ändra postlådorna. Dessa behörigheter krävs för användarkontot som används för att ansluta till den lokala Exchange-organisationen under migreringen. Användarkontot kallas för migreringsadministratör och används för att skapa en slutpunkt för migrering till den lokala organisationen.

Migreringsadministratören måste ha de administratörsrättigheter som krävs i den lokala Exchange-organisationen för att kunna skapa en slutpunkt för migrering. Samma administratörsrättigheter krävs om migreringsadministratören vill skapa en migreringsbatch om organisationen inte har några slutpunkter för migrering. I följande lista visas de administratörsrättigheter som krävs för att migreringsadministratörens konto ska kunna migrera postlådor till Office 365 med hjälp av de olika typerna av migrering:

 • Stegvis Exchange-migrering   

  För en stegvis migrering måste migreringsadministratörens konto vara:

  • Medlem i gruppen Domänadministratörer i AD DS (Active Directory Domain Services) i den lokala organisationen.

   eller

  • Tilldelat behörigheten FullAccess för varje lokal postlåda OCH behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress på det lokala användarkontot.

   eller

  • Tilldelat behörigheten Receive As för den lokala postlådedatabas där användarpostlådorna lagras OCH behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress för det lokala användarkontot.

 • Snabb Exchange-migrering   

  För en snabb migrering måste migreringsadministratörens konto vara:

  • Medlem i gruppen Domänadministratörer i AD DS (Active Directory Domain Services) i den lokala organisationen.

   eller

  • Tilldelat behörigheten FullAccess för varje lokal postlåda.

   eller

  • Tilldelat behörigheten Receive As för den lokala postlådedatabas där användarpostlådorna lagras.

 • IMAP4-migrering (Internet Message Access Protocol 4)   

  För en IMAP4-migrering måste filen med kommaavgränsade värden (.csv) för migreringsbatchen innehålla följande:

  • Användarnamnet och lösenordet för varje postlåda som du vill migrera.

   eller

  • Användarnamnet och lösenordet för ett konto i IMAP4-meddelandesystemet som har de administratörsrättigheter som krävs för att komma åt alla användarpostlådor. Ta reda på om IMAP4-servern har stöd för denna metod och hur du aktiverar den i dokumentationen för IMAP4-servern.

Du kan använda Exchange Management Shell i den lokala organisationen för att snabbt tilldela de behörigheter som krävs för att migrera postlådor till Office 365.

Obs!: Eftersom Exchange Server 2003 inte stöder Exchange Management Shell, måste du använda Active Directory användare och datorer tilldelas FullAccess-behörighet och Exchange Server Manager tilldelas Receive As-behörighet. Mer information finns i Så här tilldelar tjänstkontot åtkomst till alla postlådor i Exchange Server 2003.

Information om hur du migrerar postlådor till Office 365 med hjälp av olika migreringstyper finns i Olika sätt att migrera flera e-postkonton till Office 365

Vad behöver jag veta innan jag börjar?

 • Beräknad tid för varje procedur: 2 minuter.

 • Du måste tilldelas behörigheter innan du kan utföra den här proceduren eller procedurer. Om du vill se vilken behörighet du behöver finns i ”behörigheter och delegering” posten i avsnittet ”mottagaren etablerar behörigheter” i avsnittet Mottagaren behörigheter .

Vad vill du göra?

Tilldela behörigheten FullAccess

Följande exempel visar olika sätt att använda Exchange PowerShell-cmdleten Add-MailboxPermission för att tilldela behörigheten FullAccess till migreringsadministratörens konto för postlådor i den lokala organisation.

Exempel 1   
Behörigheten FullAccess till postlådan för Terry Adams tilldelas till migreringsadministratörens konto (till exempel migadmin).

Add-MailboxPermission -Identity "Terry Adams" -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Exempel 2   
Behörigheten FullAccess för alla medlemmar i distributionsgruppen MigrationBatch1 tilldelas till migreringsadministratörens konto.

Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Exempel 3   
Behörigheten FullAccess för alla postlådor som har värdet MigBatch2 för CustomAttribute10 tilldelas till migreringsadministratören.

Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Exempel 4   
Behörigheten FullAccess för alla användarpostlådor i den lokala organisationen tilldelas till migreringsadministratörens konto.

Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-MailboxPermission -User migadmin -AccessRights FullAccess -InheritanceType all

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i följande artiklar:

Hur vet du att tilldelningen av en behörighet har fungerat?

Kör ett av följande kommandon för att kontrollera att behörigheten FullAccess har tilldelats till migreringsadministratörens konto i varje exempel.

Get-MailboxPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute10 -eq 'MigBatch2')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-MailboxPermission -User migadmin

Tilldela behörigheten Receive As

Följande exempel visar hur du använder Exchange PowerShell-cmdleten Add-ADPermission för att tilldela behörigheten Receive As till migreringsadministratörens konto för ”Postlådedatabas 1900992314”.

Add-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin -ExtendedRights receive-as

Information om syntaxen och parameterinformation finns i Lägga till ADPermission.

Hur vet du att tilldelningen av en behörighet har fungerat?

Kontrollera att du har tilldelat behörigheten ReceiveAs till migreringsadministratörens konto i exemplet. Kör följande kommando.

Get-ADPermission -Identity "Mailbox Database 1900992314" -User migadmin

Tilldela behörigheten WriteProperty

Följande exempel visar olika sätt att använda Exchange PowerShell-cmdleten Add-ADPermission för att tilldela migreringsadministratörens konto behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress för lokala användarkonton. Den här funktionen krävs för att utföra en stegvis Exchange-migrering om migreringsadministratören inte är medlem i gruppen Domänadministratörer.

Exempel 1   
Behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress för användarkontot för Rainer Witte tilldelas till migreringsadministratörens konto (till exempel migadmin).

Add-ADPermission -Identity "Rainer Witte" -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Exempel 2   
Behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress för alla medlemmar i distributionsgruppen StagedBatch1 tilldelas till migreringsadministratörens konto.

Get-DistributionGroupMember StagedBatch1 | Add-ADPermission User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress 

Exempel 3   
Behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress för alla användarkonton som har värdet StagedMigration för CustomAttribute15 tilldelas till migreringsadministratörens konto.

Get-User -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Exempel 4   
Behörigheten WriteProperty för att ändra egenskapen TargetAddress för användarpostlådor i den lokala organisationen tilldelas till migreringsadministratörens konto.

Get-User –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Add-ADPermission -User migadmin -AccessRights WriteProperty -Properties TargetAddress

Detaljerad information om syntax och parametrar finns i följande artiklar:

Hur vet du att tilldelningen av en behörighet har fungerat?

Kontrollera att du har tilldelat behörigheten WriteProperty till administratörskontot. Kör ett av följande kommandon för att bekräfta att behörigheten har getts för att ändra egenskapen TargetAddress med hjälp av kommandot i varje exempel.

Get-ADPermission –Identity <mailbox> -User migadmin
Get-DistributionGroupMember MigrationBatch1 | Get-ADPermission -User migadmin
Get-Mailbox -ResultSize unlimited -Filter {(CustomAttribute15 -eq 'StagedMigration')} | Get-MailboxPermission -User migadmin
Get-Mailbox –ResultSize unlimited –Filter {(RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox')} | Get-ADPermission -User migadmin
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×