Tillåta eller förhindra att slutanvändare skapar moderna webbsidor

Tillåta eller förhindra att slutanvändare skapar moderna webbsidor

Med hjälp av SharePoint Online-sidor kan du smidigt dela idéer med hjälp av bilder, Excel-, Word- och PowerPoint-dokument, video och annat. Användare kan skapa och publicera moderna sidor snabbt och enkelt, och de ser fantastiska ut på alla enheter.

Om du är en SharePoint-administratör kan du tillåta eller förhindra att användare skapar SharePoint Online-webbplatssidor. Du gör detta genom att ändra inställningarna i SharePoint-administrationscentret eller med ett Windows PowerShell-skript.

Meddelanden: 

 • Följande gäller endast SharePoint Online-sidor. Om du tillåter skapandet av webbsidor skapar Lägg till en sida, i menyn Inställningar, nya webbsidor. Om du inaktiverar möjligheten att skapa webbsidor kan användare fortfarande lägga till en klassisk sida till ett Wiki-bibliotek med hjälp av samma kommando.

 • Tillåta eller förhindra skapandet av webbsidor på webbplatsnivå kan bara åstadkommas genom att använda ett Windows PowerShell-skript.

Tillåta eller förhindra skapandet av webbsidor på organisationsnivå i administrationscenter för SharePoint

 1. Välj Administrationscenter och välj sedan SharePoint.

  Admin, SharePoint

 2. Välj Settings (Inställningar).

 3. Bredvid Webbplatssidor väljer du antingen Tillåt användare att skapa webbplatssidor eller Förhindra användare från att skapa webbplatssidor.

Tillåta eller förhindra skapandet av webbsidor på webbplatsnivå med Windows PowerShell-skript

Obs!: Om du vill köra Windows PowerShell-skript krävs minst att körningsprincipen på SharePoint Server 2016 är RemoteSigned, även om standardprincipen för Windows PowerShell är Restricted. Om principen lämnas som Restricted kommer SharePoint 2016 Management Shell att ändra principen för Windows PowerShell till RemoteSigned. Det innebär att du måste välja Kör som administratör för att starta SharePoint 2016 Management Shell med förhöjd administrativ behörighet. Den här ändringen påverkar alla Windows PowerShell-sessioner. Mer information finns i artikeln om ExecutionPolicy-uppräkning. Ytterligare information om skript och körningsprinciper finns i about_scripts och about_Execution_Policies.

Gör detta med hjälp av CSOM (Client-side Object Model). Innan du använder skriptet bör du kontrollera att följande krav uppfylls:

 1. Kontrollera att du uppfyller följande minimikrav:

  • Du är en global administratör

  • Du måste läsa about_Execution_Policies.

  • För att skriptet ska fungera måste du installera SharePoint Online Client Components SDK.

  • Skriptet ber dig ange SiteUrl och WebUrl.

   SiteUrl och WebUrl består av den fullständiga webbadressen som i det här exemplet är https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   För SiteUrl kan du använda:https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   För WebUrl kan du använda:sites/marketing/northwindcompete.

 2. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare som Anteckningar. Här kallar vi skriptfilen SitePagesOut.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 3. 1. Spara filen med namnet SitePagesOut.ps1.

  Obs!: Du kan använda ett annat filnamn men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med filändelsen .ps1

 4. Byt till katalogen där du sparade filen.

 5. Skriv följande kommando i Windows PowerShell kommandotolk:

  ./SitePagesOut.ps1

Gör detta med hjälp av CSOM (Client-side Object Model). Innan du använder skriptet bör du kontrollera att följande krav uppfylls:

 1. Kontrollera att du uppfyller följande minimikrav:

  • Du är en global administratör

  • Du måste läsa about_Execution_Policies.

  • För att skriptet ska fungera måste du installera SharePoint Online Client Components SDK.

  • Skriptet ber dig ange SiteUrl och WebUrl.

   SiteUrl och WebUrl består av den fullständiga webbadressen som i det här exemplet är https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete

   För SiteUrl kan du använda:https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

   För WebUrl kan du använda:sites/marketing/northwindcompete.

 2. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare som Anteckningar. Här kallar vi skriptfilen SitePagesIn.ps1.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 3. Spara filen med namnet SitePagesIn.ps1.

  Obs!: Du kan använda ett annat filnamn men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med filändelsen .ps1

 4. Byt till katalogen där du sparade filen.

 5. Skriv följande kommando i Windows PowerShell kommandotolk:

  ./SitePagesIn.ps1

  Mer information om Windows PowerShell finns i Använda Windows PowerShell.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×