Tillåta eller förhindra att slutanvändare skapar moderna webbsidor

Tillåta eller förhindra att slutanvändare skapar moderna webbsidor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av SharePoint Online-sidor kan du smidigt dela idéer med hjälp av bilder, Excel-, Word- och PowerPoint-dokument, video och annat. Användare kan skapa och publicera moderna sidor snabbt och enkelt, och de ser fantastiska ut på alla enheter.

Om du är en global eller SharePoint administratör i Office 365 kan kan du tillåta eller förhindra skapandet av SharePoint Online webbplatssidor av användare. Du kan göra det här organisationsomfattande genom att ändra inställningar i administrationscentret i SharePoint eller på webbplatsnivå med hjälp av en Microsoft PowerShell-skript.

Obs!: Följande gäller för SharePoint sidor. När du tillåter skapandet av webbplatssidor skapar kommandot Lägg till en sida i menyn Inställningar nya webbplatssidor. Om du inaktiverar möjligheten att skapa webbplatssidor användare fortfarande lägga till en SharePoint sida högerklickar du på startsidan och Lägg till från sidan klassisk en Wiki-bibliotek med samma kommando.

Tillåta eller förhindra skapandet av webbsidor på organisationsnivå i administrationscenter för SharePoint

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Välj Inställningar i den vänstra rutan.

 5. Markera Tillåt användare att skapa webbplatssidor eller hindra användare från att skapa webbplatssidor bredvid webbplatssidor.

 1. Hämta den senaste versionen av SharePoint Online Management Shell.

 2. Installera SharePoint Online-klientkomponenter SDK.

 3. Anslut till SharePoint Online som global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365. Mer information om hur du gör detta finns på komma igång med SharePoint Online Management Shell.

  Obs!: Läs Om körning av principer och kontrollera att du kör SharePoint Online Management Shell som administratör och rätt körning av principen att köra osignerad skript.

 4. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare, till exempel Anteckningar.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already disabled in this web"
  	return
  }
  
  # Remove the Site Pages feature from the web
  $features.Remove((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is no longer present in the Web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -eq 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully disabled"
  }
  else
  {	
  	throw "The Site Pages feature failed to be disabled"
  }
  
 5. Spara textfilen och ändra dess tillägg. I det här exemplet ska namnge vi det SitePagesOut.ps1.

  Obs!: Du kan använda ett annat filnamn men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med filändelsen .ps1

 6. Byt till katalogen där du sparade filen.

 7. Kör följande kommando:

  ./SitePagesOut.ps1
 8. Skriptet blir du ombedd SiteUrl och WebUrl.

  Om du har en webbplats, till exempel ”https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete”

  För SiteUrl anger du: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  Och för WebUrl anger du sites/marketing/northwindcompete

 1. Hämta den senaste versionen av SharePoint Online Management Shell.

 2. Installera SharePoint Online-klientkomponenter SDK.

 3. Anslut till SharePoint Online som global administratör eller SharePoint-administratör i Office 365. Mer information om hur du gör detta finns på komma igång med SharePoint Online Management Shell.

  Obs!: Läs Om körning av principer och kontrollera att du kör SharePoint Online Management Shell som administratör och rätt körning av principen att köra osignerad skript.

 4. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare, till exempel Anteckningar.

  # Load SharePoint Online Client Components SDK Module
  Import-Module 'C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\16\ISAPI\Microsoft.SharePoint.Client.dll'
  
  # Set script constants
  $sitePagesFeatureIdString = 'B6917CB1-93A0-4B97-A84D-7CF49975D4EC'
  
  # Set up client context
  $userName = Read-Host "Username"
  $password = Read-Host "Password" -AsSecureString
  $siteUrl = Read-Host "Site Url"
  $webUrl = Read-Host "Server-Relative Web Url"
  $context = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($siteUrl)
  $credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($userName, $password)
  $context.Credentials = $credentials
  
  # Get the list of existing features
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is not present in the web
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature is already enabled in this web"
  	return
  }
  
  # Add the Site Pages feature back to the web
  $features.Add((new-object 'System.Guid' $sitePagesFeatureIdString), $false, [Microsoft.SharePoint.Client.FeatureDefinitionScope]::None)
  $context.ExecuteQuery()
  
  # Verify that the Site Pages feature is now present in the web
  $web = $context.Site.OpenWeb($webUrl)
  $features = $web.Features
  $context.Load($features)
  $context.ExecuteQuery()
  
  if(($features | ? { $_.DefinitionId -eq $sitePagesFeatureIdString }).Count -gt 0)
  {
  	Write-Host "The Site Pages feature has been successfully enabled"
  }
  else
  {
  	throw "The Site Pages feature failed to be enabled"
  }
  
 5. Spara textfilen och ändra dess tillägg. I det här exemplet ska namnge vi det SitePagesIn.ps1.

  Obs!: Du kan använda ett annat filnamn men du måste spara filen som en ANSI-kodad textfil med filändelsen .ps1

 6. Byt till katalogen där du sparade filen.

 7. Kör följande kommando:

  ./SitePagesIn.ps1
 8. Skriptet blir du ombedd SiteUrl och WebUrl.

  Om du har en webbplats, till exempel ”https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing/northwindcompete”

  För SiteUrl anger du: https://contoso.sharepoint.com/sites/marketing

  Och för WebUrl anger du sites/marketing/northwindcompete

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×